English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

11101. Werkelijke waarde was X.
11102. Kan publicatieparameter %1 niet instellen omdat deze niet wordt ondersteund in Workgroup sku.
11103. 500-antwoord wordt verzonden, AuthenticationSchemeSelectorDelegate heeft een uitzondering veroorzaakt: X.
11104. Geen afhankelijkheidseigenschap Eigenschapsnaam in X.
11105. Database %1 is niet de primaire database van de back-upfunctie voor logboekbestanden.
11106. ALTER ASSEMBLY is mislukt omdat het kenmerk IsByteOrdered van het type %1 gewijzigd zou worden in de bijgewerkte assembly.
11107. XML-ontleding: regel %1, teken %2, syntaxiscontrole: ontlede entiteit
11108. Kan niet bulksgewijs laden. Er is een fout opgetreden bij het lezen van het doeltabel-kolomnummer voor bronkolom %1 in opmaakbestand %2.
11109. Kan database %1 niet weghalen. De database is in gebruik.
11110. De methode kan niet tweemaal voor hetzelfde exemplaar worden aangeroepen.
11111. X Columns.Count:Y
11112. Er bestaat al een %1 door %2 %3.
11113. Tekenset, sorteervolgorde of sortering kunnen niet worden gewijzigd op serverniveau omdat minstens één database niet schrijfbaar is. Maak de database schrijfbaar en probeer de bewerking opnieuw.
11114. Logscannummer %1 dat is doorgegeven aan een logboekscan in database %2, is ongeldig. Deze fout kan wijzen op beschadigde gegevens of op een probleem met de koppeling tussen het gegevensbestand (.MDF) en het logboek (.LDF). Als deze fout is opgetreden tijdens replicatie, maakt u de publicatie opnieuw. Zet de gegevens anders terug vanaf een back-up als het probleem een fout veroorzaakt tijdens het opstarten.
11115. Domeinisolatie per gebruiker
11116. Ongeldig hexadecimaal cijfer X.
11117. Niet-beëindigd (?#...)-commentaar.
11118. Providerinstellingen bewerken/toevoegen
11119. Kan de gebruikersexemplaren niet bijwerken. Reden: %1. Foutcode: 0x%2.
11120. %1 van de route %2 is geen geldig adres.
11121. Waarschuwing: het gebruik van een FOREIGN KEY-beperking voor een tabel met beveiliging op rijniveau kan het vrijgeven, wijzigen of verwijderen van gegevens tot gevolg hebben, wat niet is toegestaan op rijniveau.
11122. Kan CPU's niet starten met masker 0x%1 op het systeem.
11123. %1Er is geen kenmerk met de naam @%2
11124. Kan parameter %1 niet gebruiken voor een certificaat of aanmelding met een asymmetrische sleutel.
11125. De kolom %1 is meerdere malen opgegeven voor %2.
11126. SQL-webassistent: er is een interne fout opgetreden. Kan de COM-interface-id niet verkrijgen.
11127. Het attribuut X moet op een positieve integerwaarde worden ingesteld.
11128. Dubbele items zijn niet toegestaan in de verzameling.
11129. DBCC SHRINKDATABASE: bestands-id %1 van database-id %2 is overgeslagen omdat er onvoldoende vrije ruimte opnieuw kan worden benut.
11130. Een dynamische momentopnametaak kan alleen worden gepland voor een publicatie waarvoor dynamische filtering is ingeschakeld.
11131. uitvoeren als
11132. Eigenschap %1 kan niet worden gewijzigd voor publicaties waarvoor heterogene abonnementen zijn ingeschakeld.
11133. 0..n seconden
11134. Assembly's hebben alleen toegang tot veilige vensters op het hoogste niveau en veilige subvensters voor tekenen. Toegang tot informatie als grootte, vorm, doorzichtigheid, locatie, enz. is beperkt. Assembly's hebben alleen toegang tot invoergebeurtenissen van de gebruiker binnen deze vensters op het hoogste niveau en subvensters.
11135. Voor deze functie is Windows NT vereist.
11136. Kan bestand %1 niet gebruiken voor geclusterde servers. Alleen geformatteerde bestanden waarop de clusterbron van de server een afhankelijkheid heeft, kunnen worden gebruikt.
11137. De query kan niet worden gecompileerd omdat de aanwijzing USE PLAN een conflict veroorzaakt met SET %1 ON. Een mogelijkheid is SET %2 OFF te verwijderen.
11138. Tabel %1.%2 is al aanwezig in een transactionele publicatie %3 op ORACLE GATEWAY-publicatieserver %4.
11139. ObjectManager heeft een ongeldig aantal reparaties aangetroffen. Dit duidt meestal op een probleem met de Formatter-functie.
11140. Kan een gedeeltelijk in cache opgeslagen antwoord zijn, grootte = X, lengte van antwoordinhoud = Y.
11141. Er zijn onvoldoende argumenten opgegeven voor procedure of functie %1.
11142. Er is een time-out opgetreden voor de bewerking
11143. Met deze optie wordt een script uitgevoerd waarmee een nieuwe database wordt gemaakt of een bestaande database wordt geconfigureerd voor het opslaan van informatie voor ASP.NET-lidmaatschap, -profielen, -rollenbeheer, -aanpassing en SQL-webgebeurtenisprovider.
11144. Kan de modus voor toegang door één gebruiker niet instellen.
11145. Type Typenaam is niet geladen in de ReflectionOnly-context maar de AssemblyBuilder is gemaakt als AssemblyBuilderAccess.ReflectionOnly.
11146. Het gegevenstype voor kolom %1 is ongeldig. Door de gebruiker gedefinieerde typen kunnen niet worden gebruikt in een OpenXML WITH-component.
11147. U bent niet gemachtigd om agenten uit te voeren voor push-abonnementen. U moet de agentparameter 'SubscriptionType' opgeven.
11148. De externe naam kan niet worden opgehaald
11149. De ALTER TABLE SWITCH-instructie is mislukt. Controlebeperking %1 in brontabel %2 is een NOCHECK-beperking, maar de overeenkomstige controlebeperking %3 in doeltabel %4 is CHECK.
11150. Kan %1 niet maken voor de weergave %2 omdat hierin de rijensetvoorziening OPENXML wordt gebruikt. Een mogelijkheid is OPENXML te verwijderen of de weergave niet te indexeren.
11151. Er is een fout opgetreden bij het maken van de modules die zijn opgegeven in de configuratiesectie system.net/authenticationModules.
11152. Aantal argumenten mag niet negatief zijn.
11153. profile_id %1 bestaat niet of ondersteunt parameter %2 niet
11154. Tabel %1 kan niet worden gerepliceerd omdat deze een onnauwkeurige primaire-sleutelkolom bevat. Maak de tabel opnieuw zonder de component 'persisted' en probeer het opnieuw.
11155. De invoertekenreeks is leeg of bestaat uit alleen een spatie.
11156. Parameter @pre_creation_command voor een alleen-schema-artikel moet none of drop zijn.
11157. %1 heeft %2 toewijzingsfouten en %3 consistentiefouten in de database %4 hersteld.
11158. een COMPUTE-component
11159. De OtherKeyAttribute is niet beschikbaar voor ontvangers die de KID-sleutel niet hebben geaccepteerd.
11160. Alleen TreeScope.Element, TreeScope.Children en TreeScope.Descendants zijn geldig voor deze aanroep.
11161. Service gereed.
11162. De referentieparameter voor de XMLDT-methode %1 is gegenereerd met een ander XML-exemplaar dan het exemplaar waarop de parameter wordt toegepast.
11163. Kan het %1-gedeelte van de database niet maken.
11164. MSBUILD: fout MSB1019: logboekschakeloptie is onjuist gevormd.
11165. Dubbele kolommen opgegeven in de lijst %1 met beperkingssleutels, tabel %2.
11166. De omvang (%1) die is gegeven aan de %2 %3, overschrijdt de maximumomvang voor alle gegevenstypen (%4).
11167. De ItemsSource voor de DataGridCellsPresenter heeft het kenmerk alleen-lezen.
11168. Kan String-serialisatie niet gebruiken voor instelling: Instelling.
11169. Poging tot opnieuw instellen van de URI voor een object van X naar Y.
11170. De commit-record op {%1:%2:%3} is al gedistribueerd.
11171. %1De aanroep voor functie %2 bevat onvoldoende werkelijke argumenten.
11172. Gedistribueerde transactie met UOW %1 wordt gebruikt door een andere gebruiker. De KILL-opdracht is mislukt.
11173. %1Deze versie van de server ondersteunt alleen XQuery versie 1.0.
11174. Kan niet meer dan één beveiligingskolom voor een tabel hebben.
11175. Cultuur-id X (0xX) is een neutrale cultuur. Op basis hiervan kan geen regio worden gemaakt.
11176. Lijst op specifieke rollen toepassen.
11177. Item is al toegevoegd. Sleutel in woordenboek: X Sleutel die wordt toegevoegd: Y
11178. De handshake voor het tot stand brengen van een verbinding is mislukt. Er is onvoldoende geheugen beschikbaar. Status %1.
11179. Kan de toepassings-id van de aanroepfunctie niet bepalen.
11180. De controlebeperking voor het identiteitsbereik voor tabel %1 kan niet worden toegevoegd/weggehaald/gewijzigd.
11181. dialoog beëindigen
11182. Gegevensgrootte moet > 0 en < 0x3f0000 zijn
11183. Database %1 is hersteld. Er is echter een fout opgetreden toen de replicatie werd hersteld of verwijderd. De database is nog off line. Zie MSSQL_ENG003165 in SQL Server Books Online.
11184. Er is geen algoritme opgegeven of de bitlengte en de algoritme die zijn opgegeven voor de sleutel zijn niet beschikbaar in deze installatie van Windows.
11185. %1 kan alleen niet-getypeerde XML verwerken. Converteer de invoerwaarde naar XML of een tekenreekstype.
11186. %1 taken zijn opnieuw toegewezen aan %2.
11187. Het geselecteerde XML-bestand is ongeldig.
11188. %1De with-component van 'replace value of' kan geen XML-constructie bevatten.
11189. Object-id %1, index-id %2, partitie-id %3, cluster-id%4 (type %5): er zijn fouten gevonden in off-rowgegevens met de id %6 eigendom van %7, record geïdentificeerd met %8
11190. Ongeldige naam.
11191. Er is een fout opgetreden tijdens het decoderen van het wachtwoord voor gekoppelde aanmelding %1 die is gecodeerd met de oude hoofdsleutel. De fout is genegeerd omdat de optie FORCE is opgegeven.
11192. De fout %1 kan niet worden uitgesteld. Het uitstellen van fouten in databases is alleen mogelijk wanneer u het volledige herstelmodel gebruikt met een keten van actieve back-uplogboeken.
11193. Het sorteerconflict tussen %1 en %2 in de %3-bewerking kan niet worden opgelost.
11194. Een aantal argumenten is onderling niet compatibel.
11195. Alleen een sysadmin kan de parameter @database_user_name opgeven.
11196. Kan artikel %1 niet toevoegen omdat voor publicatie %2 een momentopname is gegenereerd.
11197. In een FOR XML EXPLICIT-query is de niet-gedeclareerde label-id %1 gebruikt.
11198. Geef een %1 met null-waarde op wanneer u een @wmi_namespace opgeeft.
11199. Z-argumenten zijn doorgegeven naar X::Y. A-argumenten worden door deze methode verwacht.
11200. De voorziening kan een verwijderactie voor deze tabel niet ondersteunen.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions