English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

3101. %1 wordt verwijderd uit toekomstige versies van SQL Server. Vermijd het gebruik van deze functie bij nieuwe ontwikkelwerkzaamheden en wijzig de toepassingen die hiervan momenteel gebruikmaken. Gebruik in plaats hiervan %2.
3102. De naam van database %1 kan niet worden gewijzigd.
3103. Gestarte wachttijden per seconde
3104. De uitvoering van een volledige-tekstquery is mislukt. %1
3105. Artikelparameter '@schema_option' kan niet NULL zijn.
3106. Geen informatie over externe toegang voor dit object gevonden.
3107. De methode RangeFromChild wordt niet ondersteund in deze implementatie.
3108. Het compatibiliteitsniveau van de database op abonneeservers die direct bijwerken mag niet lager zijn dan 70.
3109. Het opgegeven type is geen type dat kan worden leeggemaakt.
3110. Kan AuthenticationType en ServicePrincipalName niet opgeven als null voor de SSPI Negotiation-module van de server.
3111. Het protocoltransport %1 kan vanwege de volgende fout niet luisteren naar verbindingen: %2.
3112. ALTER ASSEMBLY is mislukt omdat vereiste methode %1 in type %2 niet met dezelfde handtekening in de bijgewerkte assembly is gevonden.
3113. Kan conflictoplosser voor artikelen %1 niet registreren.
3114. %1 kan niet worden uitgevoerd voor trigger %2 voor %3 %4. Er bestaat al een INSTEAD OF %5-trigger.
3115. Waarschuwing: kan de volledige-tekstcatalogus op %1 niet weghalen.
3116. Het gegevenstype van %1 in de instructie %2 moet %3 zijn. Het gegevenstype %4 is niet toegestaan.
3117. OLE DB-voorziening %1 voor gekoppelde server %2 levert inconsistente metagegevens voor een kolom. De naam is gewijzigd tijdens het uitvoeren.
3118. De server-principal is eigenaar van een %1 en kan niet worden weggehaald.
3119. Poging de positie voor het begin van de stroom te plaatsen.
3120. De aanmelding is mislukt. De werkstationlicentielimiet voor SQL Server-toegang is bereikt.%1
3121. Het knooppunt LinkedList hoort niet bij de huidige LinkedList.
3122. %1Eindcode %2%3 behoort niet bij begincode %4 op regel %5
3123. De afbeeldingsindeling wordt niet herkend.
3124. XML-ontleding: regel %1, teken %2, dubbele punt in naam
3125. Ongeldige ObjRef gegeven aan X.
3126. Weergave UNION ALL %1 kan niet worden bijgewerkt omdat de primaire sleutel van tabel %2 niet in het UNION-resultaat is opgenomen.
3127. De parameter voor de blokomvang moet een macht van 2 zijn.
3128. Publicaties waarvoor bij te werken abonnementen zijn ingeschakeld, kunnen niet worden gewijzigd voor ondersteuning van heterogene abonnementen. Haal de publicatie weg en maak deze opnieuw. Schakel bij te werken abonnementen daarbij niet in.
3129. CR moet worden gevolgd door LF
3130. Het aantal parameters komt niet overeen.
3131. Voorvoegsel %1 in de WITH XMLNAMESPACES-component bevat een ongeldige XML-id. %2(0x%3) is het eerste onjuiste teken.
3132. Er zijn statistieken gemaakt voor de %1 vermelde kolommen uit de bovenstaande tabellen.
3133. Het bestand %1 kan niet worden overschreven. Het wordt gebruikt door database %2.
3134. Poging een bekend object van het type Typenaam te maken. Bekende objecten moeten van de klasse MarshalByRefObject worden afgeleid.
3135. SQL-webassistent: voor de gegeven @whentype-optie moet @dayflags worden opgegeven.
3136. Het wachtwoord kan niet worden weggehaald omdat dit mogelijk door een andere database wordt gebruikt.
3137. Kan de doelmakelaar niet vinden in het lokale exemplaar van SQL Server.
3138. Externe configuratie inschakelen
3139. &Providers beheren...
3140. Gepartitioneerde tabellen worden niet ondersteund in publicaties in de tekenmodus.
3141. Kan niet loskoppelen van %1. Gebruik ALTER TABLE DROP CONSTRAINT.
3142. De element- of kenmerknaam is te lang: %1.
3143. Bestand is niet gevonden
3144. Kan geen overeenkomend aanhalingsteken vinden voor het teken X.
3145. Tabel %1 waarin u gegevens wilt invoegen of bijwerken of waaruit u gegevens wilt verwijderen, is gemarkeerd als alleen-lezen. U kunt deze bewerkingen alleen uitvoeren met het samenvoegproces.
3146. De gegevenswaarde heeft het schema voor de kolom geschonden.
3147. Weergave %1 is niet schemagebonden.
3148. Ter informatie: de stoplimiet van MS Search is bereikt. De volledige-tekstquery heeft mogelijk minder rijen geretourneerd dan vereist.
3149. De opgegeven matrices moeten hetzelfde aantal dimensies hebben.
3150. Sleutel kan niet null zijn.
3151. Er ontbreekt een besturingsteken.
3152. Bestand %1 is een primair bestand en kan niet worden verwijderd.
3153. U kunt slechts een van de parameters @dynamic_snapshot_jobid of @dynamic_snapshot_jobname opgeven met een niet-standaardwaarde.
3154. Optie %1 is ongeldig voor deze functie.
3155. EXECUTE kan niet als bron worden gebruikt bij het invoegen in een tabelvariabele.
3156. Er is een probleem opgetreden bij het ongedaan maken van de registratie van de cultuur X. Het bestand is mogelijk in gebruik of u hebt niet de juiste machtigingen.
3157. Methode Methodenaam is niet gevonden.
3158. Er is al een controle voor de back-upfunctie voor logboekbestanden gedefinieerd.
3159. Deze %1-instructie bevat te veel parameters. Het maximum aantal is %2.
3160. Het foutenlogboek wordt gecirculeerd. Dit bericht dient alleen ter informatie; u hoeft niets te doen.
3161. CoCreateGuid is mislukt: %1.
3162. De conversatie-handle ontbreekt. Geef een conversatie-handle op.
3163. Object moet van het type Int64 zijn.
3164. %1 is geen geldige waarde voor de %2-parameter. De waarde moet 1, 2 of 3 zijn.
3165. X items moeten een attribuut Y in de vorm typeName, assemblyName bevatten.
3166. Alle databases worden hersteld, maar tempdb wordt niet gewist. Dit bericht dient alleen ter informatie; u hoeft niets te doen.
3167. De ALTER TABLE SWITCH-instructie is mislukt. Berekende kolom %1 die is gedefinieerd als %2 in tabel %3, wijkt af van dezelfde kolom %4 die is gedefinieerd in %5.
3168. De Service Broker is niet gereed voor de database %1.
3169. De berichttekst voor dit item
3170. Bij de registratie van de geëxporteerde typebibliotheek is een fout opgetreden:
3171. Kan een geclusterde index die is gemaakt op een weergave niet weghalen door de geclusterde-indexcomponent weg te halen. Geclusterde index %1 is gemaakt op weergave %2.
3172. De handtekeningtypematrix bevat een ongeldig type (i.e. null, void)
3173. U hebt eigenschap %1 van de publicatieserver bijgewerkt.
3174. %1De inhoud of definitie van <%2> ontbreekt
3175. Een XML-schema is gewijzigd of weggehaald en het queryplan is niet meer geldig. Voer de querybatch opnieuw uit.
3176. Recursieve aanroep naar Automation Peer API is niet geldig.
3177. Het logboek in deze back-upset begint op LSN %1. Dit LSN is te recent om op de database te worden toegepast. Deze herstelsequentie moet het logboek initialiseren zodat het begint op LSN %2. Geef de RESTORE LOG-instructie opnieuw op met een eerdere back-up van het logboek.
3178. Het is niet toegestaan de waarde op te halen of in te stellen voor een veld van een type dat is geladen via ReflectionOnlyGetType.
3179. Het uitvoerbare bestand File Name voor de compiler is niet gevonden.
3180. PixelFormat X wordt niet ondersteund voor deze bewerking.
3181. De back-upset bevat een back-up van een andere database dan de bestaande %1.
3182. Kan Msxmlsql.dll niet laden.
3183. Kan de eigenaar van assembly %1 niet wijzigen omdat de afhankelijke assembly %2 geen eigendom is van de nieuwe eigenaar.
3184. Voor weergave %1 kan geen index worden gemaakt. Het onderliggende object %2 heeft een andere eigenaar.
3185. Een aanroep naar SSPI is mislukt, raadpleeg de interne uitzondering.
3186. Het type %1 is ongeldig. Geldige typen zijn: merge, tran en both.
3187. De machtiging voor berichtenwachtrij is onbeperkt.
3188. Database %1 bevindt zich in een warme stand-by. Een database in een warme stand-by is alleen-lezen.
3189. Lidmaatschapsproviders beheren...
3190. Deze stap is mislukt omdat kolom %1 zich in de verticale partitie bevindt.
3191. Ongeldige kalender voor de gegeven cultuur.
3192. De bewerking heeft een ongeldige status veroorzaakt.
3193. Kan geen gebruikersexemplaar van SQL Server genereren vanwege een fout bij het nabootsen van de client. De verbinding wordt verbroken.%1
3194. Er is een ongeldige waarde = %1 voor parameter @threshold_alert opgegeven.
3195. Onvoldoende status voor deserialisatie van het object. Veld X ontbreekt. Er is meer informatie nodig.
3196. Kan %1 niet maken voor de weergave %2 omdat hierin buiten niet-sleutelkolommen van de SELECT-list wordt verwezen naar de CLR-routine (functie of methode) %3. Maak de weergave opnieuw of pas deze zo aan dat er niet wordt verwezen naar CLR-routines, behalve binnen niet-sleutelkolommen van de SELECT-lijst, en maak vervolgens de index.
3197. ApplicationId mag geen lege tekenreeks hebben voor de naam.
3198. Tabelfout: object-id %1, index-id %2, partitie-id %3, cluster-id %4 (type %5), pagina %6. De test (%7) is mislukt. Sleuf %8, offset 0x%9 overlapt met de vorige rij.
3199. De bezorging van de querymelding heeft geen toegang tot de database met id %1. De bezorging voor melding %2 is mislukt.
3200. %1 kan alleen worden opgegeven/gewijzigd voor heterogene publicaties wanneer %2 is ingesteld op %3.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions