English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

6201. Poging een lege stroom te deserialiseren.
6202. Kolom %1 kan niet worden weggehaald uit tabel %2 omdat een unieke index toegang ertoe probeert te krijgen.
6203. De databasespiegeling start %1 parallelle opnieuw uitgevoerde thread(s) met database %2 als de spiegelkopie. Dit bericht dient alleen ter informatie. U hoeft niets te doen.
6204. De conversie naar datum/tijd vanuit een tekenreeks is mislukt.
6205. CHECKTABLE-object-id %1, index-id %2, partitie-id %3, cluster-id %4 (type %5). De pagina %6, sleuf %7 is tijdens de verwerking tweemaal gevonden. De oorzaak is een mogelijke interne fout of een toewijzingsfout.
6206. De standaardtracering kan niet worden beëindigd of gewijzigd. Schakel de standaardtracering uit met SP_CONFIGURE.
6207. Toestemming is geweigerd: kan methoden voor de klasse AppDomain niet extern aanroepen.
6208. Content-Length-kopwaarde is ongeldig
6209. Deze bewerking wordt alleen ondersteund op Windows Longhorn en hoger.
6210. Het type kanaalfilter Typenaam moet om uit een .config-bestand gebruikt te worden een constructor met de vorm X hebben.
6211. Het onderbreken van het spiegelen van database %1 is mislukt. Kan geen werkthread voor de database maken. Los de problemen met de systeembronnen op en start de server opnieuw op.
6212. Alleen leden van de rol sysadmin kunnen een parameter %1 opgeven.
6213. Kan de verlooptijd van de SSPI-context niet opvragen.
6214. Kan een GCHandle niet doorgeven naar een ander AppDomain.
6215. Voer de agent uit.
6216. Kan een ingepakte Overlapped niet opnieuw inpakken.
6217. De voorziening heeft geen informatie over de fout verstrekt.
6218. Parameter %1 kan alleen op %2 worden ingesteld als %3 is ingesteld op %4.
6219. Er is een onbekende volledige-tekstfout (0x%1) opgetreden tijdens %2.
6220. Optie voor externe aanmelding %1 is niet uniek.
6221. X is te groot. De maximale lengte is Y tekens.
6222. SQL Server moet worden afgesloten om een database (database-id %1) te herstellen. De database is ofwel een gebruikersdatabase die niet kon worden afgesloten of een systeemdatabase. Start SQL Server opnieuw op. Als de database niet automatisch wordt hersteld na opnieuw opstarten, repareert of herstelt u de database.
6223. Append-toegang kan alleen in de modus alleen-schrijven worden aangevraagd.
6224. Standaardinvoerstroom van het proces.
6225. 4-bytes money-gegevenstype
6226. Kan kolom %1 niet wijzigen omdat deze %2 is.
6227. Het conversatie-eindpunt met de id %1 en is_initiator: %2 verwijst naar de ontbrekende service met de id %3.
6228. Waarschuwing: assembly %1 is gemaakt met versie %2 van .NET Framework. SQL Server gebruikt momenteel versie %3.
6229. Een lid van de rol sysadmin moet de database met sp_dboption opnieuw instellen in de modus voor meerdere gebruikers.
6230. De bulksgewijs kopiëren (bcp)-client heeft een rijlengte van %1 verzonden. Deze omvang is niet geldig. De minimale rijomvang is %2. Gebruik een ondersteunde client-API (Application Programming Interface).
6231. Kan de weergave van het bestandstoewijzingsobject %1 niet toewijzen aan adresruimte van SQL Server-processen. De SQL Server-prestatiemeters worden uitgeschakeld.
6232. RegistryKey.SetValue ondersteunt geen matrices van het type Typenaam. Alleen Byte[] en String[] worden ondersteund.
6233. Kan alleen TraceListeners toevoegen aan een TraceListenerCollection.
6234. opruimen uitvoeringscache
6235. %1Vereist subelement %2 van XSD-element %3 ontbreekt.
6236. De door FILESTREAM verwijderde map %1 is beschadigd. De database kan niet worden hersteld.
6237. Er is een beschadigd bericht ontvangen. Het segment met persoonlijke variabele gegevens is niet goed gevormd.
6238. De beweging accepteert alleen objecten van type Typenaam.
6239. Er is een ongeldig fysiek adres opgegeven.
6240. Er is een interne fout opgetreden in DBCC waardoor verdere verwerking onmogelijk is. Neem contact op met Product Support.
6241. Kan de publicatieservertabel HREPL_PUBLISHER niet bijwerken op Oracle-exemplaar %1.
6242. Er bestaat geen gedeeld agentabonnement voor publicatie %1 en het paar abonneeserver/database op abonneeserver %2/%3.
6243. Domeinnaam is te lang.
6244. Waarschuwing: referentiesleutel %1 van tabel %2 die verwijst naar tabel %3 is uitgeschakeld als gevolg van de uitschakeling van de index %4.
6245. Kan de planrichtlijn %1 niet maken omdat de parameter @hints onjuist is. Gebruik N'OPTION ( [ ,...n ] )'.
6246. CREATE TYPE is mislukt omdat type %1 niet voldoet aan de specificatie van het door de gebruiker gedefinieerde type vanwege interface %2.
6247. %1 is een ongeldige productnaam.
6248. Een pixelshader waarvoor Pixel Shader Model 2.0 wordt gebruikt, kan niet worden ingesteld omdat er registers worden gebruikt die alleen in Pixel Shader Model 3.0 beschikbaar zijn.
6249. De opgegeven waarde bevat ongeldige Control-tekens.
6250. SQL-webassistent: de syntaxis voor de parameter @datachg is onjuist.
6251. De eigenschapswaarde X moet groter zijn dan of gelijk zijn aan nul.
6252. Het proces is niet door dit object gestart, dus de aangevraagde informatie kan niet worden bepaald.
6253. Databasespiegeling kan niet worden ingeschakeld wanneer de database off line bestanden bevat.
6254. Publicatie %1 kan zich niet abonneren op database %2 op de abonneeserver omdat deze een of meer artikelen bevat waarop dezelfde database op de abonneeserver op samenvoegniveau een abonnement heeft.
6255. De uitgebreide opgeslagen procedure-DLL %1 exporteert __GetXpVersion() niet. Zie Backward Compatibility Details (Level 1) - Open Data Services in de documentatie voor meer informatie.
6256. De databasenaam ontbreekt. Deze moet worden opgegeven wanneer -sstype de waarde 'c' heeft.
6257. synoniem
6258. Er zijn onvoldoende vrije threads beschikbaar in de ThreadPool om de bewerking te voltooien.
6259. Er moet een String voor de filtercriteria worden opgegeven.
6260. Er zijn meerdere identiteitskolommen opgegeven voor tabel %1. Per tabel is slechts één identiteitskolom toegestaan.
6261. Agentprofiel voor gedetailleerd geschiedenislogboek.
6262. Het spiegelen van de database kan niet worden ingeschakeld. Voor database %1 zijn mogelijk bulksgewijs geregistreerde wijzigen uitgevoerd waarvan geen back-up is gemaakt. De laatste back-up van het logboek op het principal-exemplaar moet worden hersteld op het mirror-exemplaar.
6263. Bestand %1 wordt momenteel automatisch uitgebreid of gewijzigd door een ander proces. Voer de bewerking later opnieuw uit.
6264. Een type moet abstract worden gedeclareerd als een of meer van de bijbehorende methoden abstract zijn.
6265. De EXECUTE-instructie waarin object %1 en methode %2 worden gebruikt, is ongeldig.
6266. De mogelijkheden om resultaten te retourneren met triggers worden verwijderd uit toekomstige versies van SQL Server. Vermijd het gebruik van deze functie bij nieuwe ontwikkelwerkzaamheden en wijzig de toepassingen die hiervan momenteel gebruikmaken.
6267. Replicatie: het abonnement is opnieuw geïnitialiseerd na een mislukte validatie
6268. Sorteervolgorde-id %1 is ongeldig.
6269. StandardIn is niet omgeleid.
6270. Waarde %1 voor %2 is ongeldig.
6271. Het initialiseren van MS DTC is mislukt omdat het adres van de transactiebeheerder ongeldig is. Het protocolgedeelte voor het vervoer van adresgegevens is mogelijk te groot. Een netwerkprotocolanalyse biedt mogelijk meer informatie over de oorzaak. Neem contact op met de ondersteuningsprovider voor de toepassing of met Microsoft Product Support.
6272. Bulksgewijs registreren is ingeschakeld voor database %1. Voer de logboekbewerkingen voor back-ups opnieuw uit om te zorgen dat alle gegevens zijn beveiligd.
6273. Kan geen toegang tot de gegevens verkrijgen omdat de .NET Framework-routine niet is gemarkeerd met DataAccessKind.Read of SystemDataAccessKind.Read.
6274. FOR XML-componenten die een SET-operator bevatten, zijn ongeldig in weergaven, in line functies, afgeleide tabellen en subquery's. U kunt dit ondervangen door SELECT met een SET-operator te laten teruglopen met een afgeleide tabelsyntaxis en daarop FOR XML toe te passen.
6275. De doeldatabase is al een onderdeel van een back-upplan voor logboekbestanden.
6276. De volledige-tekstindex voor de tabel of geïndexeerde weergave %1 kan niet worden gevuld omdat de database zich in de toegangsmodus voor één gebruiker bevindt.
6277. De FOR BROWSE-component wordt niet meer ondersteund in weergaven. Als u wilt dat deze instructie wordt toegestaan, stelt u het niveau van databasecompatibiliteit in op 80 of lager.
6278. Kan de identiteit van de assembly niet bepalen.
6279. Een of meer rijen die in tabel %1 zijn bijgewerkt, bevinden zich buiten de partitie terwijl 'partition_options' is ingesteld op %2 voor de publicatie van de tabel.
6280. X is al in de verzameling aanwezig.
6281. Kan de gegevens voor conflictoplosser voor artikelen %1 niet toevoegen aan het register
6282. Kan niet %1 %2 %3 aangezien er geen gebruiker is voor aanmelding %4 in database %5.
6283. Kan niet bulksgewijs laden. Het doeltabel-kolomnummer voor bronkolom %1 in opmaakbestand %2 is ongeldig.
6284. Er is een fout opgetreden bij het uitvoeren van een beleidsbewerking.
6285. MSBUILD: fout MSB1020: het logboek is niet gevonden. Controleer het volgende: 1.) De opgegeven logboeknaam moet gelijk zijn aan de naam van de logboekklasse. 2.) De logboekklasse is public en implementeert de Microsoft.Build.Framework.ILogger-interface. 3.) Het pad naar de logboekassembly is correct, of het logboek kan worden geladen op basis van de opgegeven assemblynaam.
6286. Begin met invoer van e-mail; eindig met ..
6287. WAARSCHUWING: de assembly bij X kan niet worden geladen. Caspol kan gedeeltelijk bepalen welk bewijs aan deze assembly is gekoppeld. De resultaten van de volgende bewerking zijn niet per definitie juist of volledig. Wilt u met gedeeltelijk bewijs doorgaan met deze bewerking? (ja/nee)
6288. %1Eindcode %2 behoort niet bij begincode %3 op regel %4
6289. De initialisatie van TDSSNIClient is mislukt met fout 0x%1, statuscode 0x%2.
6290. Weergave UNION ALL %1 kan niet worden bijgewerkt omdat er in tabel %2 geen primaire sleutel is gevonden.
6291. Het transactielogboek voor de database %1 is vol. Als u wilt weten waarom ruimte in het logboek niet kan worden hergebruikt, raadpleegt u de kolom log_reuse_wait_desc in sys.databases.
6292. Er is een ongeldige Timespan voor X ingevoerd. De vorige waarde wordt gebruikt.
6293. Eerste controles van systeemtabel: de object-id %1 wordt gekenmerkt door een onjuiste opeenvolging van koppelingen. %2->volgende = %3, maar %4->vorige = %5. De CHECK-instructie is afgebroken als gevolg van een onherstelbare fout.
6294. Kan geen vertrouwde relatie met het beveiligde SSL/TLS-kanaal maken
6295. X: afgeleide ResourceSet-klassen moeten een constructor leveren die een String-bestandsnaam accepteert en een constructor die een stroom accepteert.
6296. Kan de database niet uitschakelen voor publiceren.
6297. Er bestaat al een reservering voor deze HTTP-naamruimte (%1).
6298. De gegevens van de hoofdpublicatie zijn niet gevonden op de herpublicatieserver.
6299. Gebruiker %1 is bezig met het wijzigen van bytes %2 tot %3 van pagina %4 in database %5.
6300. xmlns is ongeldig in de XML-labelnaam in FOR XML PATH, of als WITH XMLNAMESPACES wordt gebruikt bij FOR XML.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions