English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

9201. De retentietijd moet korter zijn dan de retentietijd voor de distributiedatabase.
9202. Kan in sys.database_files geen item vinden voor het FILESTREAM-bestand %1.
9203. HttpWebResponse is null.
9204. Alle assembly's die zijn geladen als een onderdeel van de AppDomain-initialisatie, moeten volledig vertrouwd zijn.
9205. Er is een ongeldig IP-adres opgegeven.
9206. Kan het fysieke bestand %1 niet verwijderen. De systeemfunctie DeleteFile heeft fout %2 geretourneerd.
9207. Onjuiste reeks opdrachten.
9208. GET CONVERSATION GROUP
9209. text-gegevenstype
9210. Kan de eigenschap Eigenschapsnaam niet maken vanuit de standaardwaarde. Foutbericht: X
9211. De juiste syntaxis is: sp_dbremove [,dropdev]
9212. De vlag voor het instructiebeleid als LevelFinal instellen
9213. Ongeldige XML. Vereist attribuut Attribuut ontbreekt.
9214. EmitWriteLine ondersteunt dit veld- of lokale type niet.
9215. %1: back-upapparaat %2 kan %3 niet uitvoeren. De besturingssysteemfout is %4.
9216. De conversatietimer kan niet langer worden ingesteld dan de levensduur van de conversatie.
9217. De hoofdsleutel van de service kan niet geforceerd opnieuw worden gegenereerd zoals aangevraagd met de opstartoptie -F. Het foutnummer is %1.
9218. %1 wordt niet ondersteund voor heterogene publicaties. Dit moet %2 zijn.
9219. Kan geen back-up maken van het logboek van de hoofddatabase. Gebruik in plaats daarvan BACKUP DATABASE.
9220. Er zijn %1 pagina's verwerkt voor database %2, bestand %3 van bestand %4.
9221. De media die op %1 zijn geladen, zijn geformatteerd om %2-mediafamilies te ondersteunen. Volgens de specificatie van het back-upapparaat worden echter %3-mediafamilies verwacht.
9222. XML-ontleding: regel %1, teken %2, niet alle chunks met waarden zijn gelezen
9223. U kunt artikel %1 alleen valideren als u de machtiging 'SELECT ALL' hebt voor tabel %2.
9224. De doorgegeven argumentwaarde bij index X komt niet overeen met het parametertype.
9225. SQL-webassistent: de waarde voor @whentype moet tussen 1 en 9 liggen.
9226. Het gedeelte X=Y van de cookie is ongeldig.
9227. De naam van de toepassing die het item heeft geschreven.
9228. Capaciteit moet positief zijn.
9229. De publicatie %1 is ingesteld voor het gebruik van dynamische filters, maar er zijn geen dynamische filters gevonden.
9230. Ongeldige groepsnaam. Groepsnamen moeten met een letter beginnen.
9231. (overgenomen)
9232. Het pad naar het configuratiebestand dat momenteel wordt weergegeven of bewerkt.
9233. Server-principal %1 bestaat al.
9234. URI %1 die wordt gebruikt in WITH XMLNAMESPACES, is ongeldig. %2(0x%3) is het eerste onjuiste teken.
9235. Alleen een SQL Server 2000- of OLE DB-abonneeserver kan werken met transformeerbare abonnementen die gebruikmaken van DTS.
9236. De prioriteitseigenschap is ongeldig voor lokale abonneeservers.
9237. Kan de distributiegeschiedenistabellen niet opruimen.
9238. Dubbele typenaam binnen een assembly.
9239. De SET DEADLOCK_PRIORITY-optie is ongeldig. Geldige opties zijn {HIGH | NORMAL | LOW | [%1 ... %2] van het type geheel getal}.
9240. Bas verlagen
9241. Machtigingsweergave (alleen-lezen)
9242. De %1 %2 is niet gevonden in %3.
9243. De methode is met een null-bericht aangeroepen.
9244. Kan dit abonnement niet opnieuw synchroniseren.
9245. Cumulatieve uitvoeringstijd (ms) per seconde
9246. Er is meer dan één schema met de naam %1 gekoppeld aan taak %2. Gebruik 'sp_detach_schedule' om schema's uit een taak te verwijderen.
9247. %1 kan niet worden gemaakt op een tijdelijk object.
9248. Methode, eigenschap of veld %1 van klasse %2 in assembly %3 is statisch.
9249. Het aantal elementen in deze verzameling moet gelijk zijn aan X.
9250. De opgegeven proxymodule is niet openbaar.
9251. %1 bevindt zich niet in het ondersteunde bereik van %2 en %3.
9252. De server is niet-actief. Dit bericht dient alleen ter informatie; u hoeft niets te doen.
9253. %1Xml-declaraties en -verwerkingsinstructies die beginnen met 'xml' zijn niet toegestaan.
9254. Kan niet voldoende geheugen toewijzen voor het starten van taakbeheer voor de Service Broker. Dit bericht is een symptoom van een ander probleem. Controleer het SQL Server-foutenlogboek op extra berichten en verhelp het onderliggende probleem.
9255. Zone moet worden opgegeven.
9256. De PREPARE TRAN-instructie is niet toegestaan voor de MSDTC-transactie.
9257. Kan de rijenset niet ophalen van de OLE DB-voorziening %1 voor de gekoppelde server %2. %3.
9258. MSBUILD: fout MSB1022: antwoordbestand bestaat niet.
9259. Te veel bytes in wat een 7-bits gecodeerde Int32 had moeten zijn.
9260. In de instructie is een ongeldige datum of tijd opgegeven.
9261. De OLE DB-voorziening %1 voor gekoppelde server %2 kan %3 niet uitvoeren voor tabel %4 vanwege kolom %5. %6
9262. De ondergrens van de doelmatrix moet nul zijn.
9263. De service %1 is niet gevonden.
9264. De opgegeven aangepaste cultuur X is niet gevonden.
9265. Kan geen waarschuwingen instellen voor bericht-id %1.
9266. Waarschuwing: het automatisch doorgeven in volledige tekst is ingeschakeld. De aanvraag om het verkennen te stoppen wordt genegeerd.
9267. De kolom %1.%2 is ongeldig in de ORDER BY-component omdat deze niet is opgenomen in een statistische functie of de GROUP BY-component.
9268. Pull-abonnementen kunnen niet worden gemaakt in dezelfde database als de publicatie.
9269. OLE DB-voorziening %1 voor gekoppelde server %2 meldt andere metagegevens bij runtime voor tabel %3, kolom %4.
9270. De methode MethodRental.SwapMethodBody kan alleen worden aangeroepen om de hoofdcode van een methode in een dynamische module te wisselen.
9271. De aanmelding voor gebruiker %1 is mislukt. Het wachtwoord kan niet worden gewijzigd. Het wachtwoord is te lang volgens de vereisten van het Windows-beleid.%2
9272. Er is een fout opgetreden bij het parseren van het beleidsniveau X. In plaats hiervan is het standaardbeleidsniveau gebruikt.
9273. Kan niet schrijven naar een uitvoerbuffer met de waarde null. Kan de fouttolerante index niet bijwerken. De index is mogelijk beschadigd.
9274. Er is een fout opgetreden bij het decoderen van %1 %2 (gecodeerd met de oude hoofdsleutel). De fout is genegeerd omdat de FORCE-optie is opgegeven.
9275. Het opgegeven affiniteitsmasker komt niet overeen met het CPU-masker op dit systeem.
9276. Bestandsoptie %1 is vereist in deze CREATE/ALTER DATABASE-instructie.
9277. Kan de GUID niet genereren.
9278. Kan geen haakje sluiten vinden.
9279. Kan lege methoden of methoden met een null-waarde niet op aanvraag instellen.
9280. Kan type Typenaam niet vinden in assembly Assembly-naam .
9281. Er is een beschadigd bericht ontvangen. De offset van het segment met openbare variabele gegevens is onjuist.
9282. De naam van de te herstellen database is %1. Geef de instructie opnieuw op met de optie WITH REPLACE om database %2 te overschrijven.
9283. Verwerkte query's: %1.
9284. Het wijzigen van de assembly van %1 in %2 is geen compatibele upgrade.
9285. Kan geen dubbele kolomnamen gebruiken in %1. Kolomnaam %2 komt meerdere keren voor.
9286. Een kanaalfilter heeft de methode Store aangeroepen terwijl de filterstack leeg was.
9287. De lijst met %1 bevat te weinig namen.
9288. Sortering %1!ls! is ongeldig.
9289. Invoegen in externe tabellen, externe weergaven en weergaven via externe tabellen is niet toegestaan via BCP en Bulksgewijs invoegen.
9290. Kan geen constanteveld maken.
9291. Kan de abonnementrij niet bijwerken.
9292. De bewerking is niet geldig nadat de eerste aanvraag is gedaan.
9293. De persoonlijke sleutel wordt gezocht voor het certificaat: X.
9294. Er is een ongeldige waarde voor de eigenschap %1 opgegeven. Geldige waarden zijn 1 en 0.
9295. Agentprofiel voor gerepliceerde transactieweergave in wachtrij.
9296. Voor deze functie is Windows 2000 of hoger vereist.
9297. De query kan niet worden gecompileerd omdat de aanwijzing USE PLAN een conflict veroorzaakt met de aanwijzing %1. Een mogelijkheid is de aanwijzing %2 te verwijderen.
9298. De geactiveerde standaardmethode met benoemde argumenten wordt niet ondersteund.
9299. Er is een fout opgetreden: de gekwalificeerde @oldname verwijst naar een andere database (%1) dan de huidige database.
9300. Waarschuwing: volledige-tekstcatalogus %1 gebruikt een FAT-volume. Beveiliging en differentiële back-ups worden niet voor de catalogus ondersteund.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions