English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

9101. Deze beveiligings-id mag niet worden toegewezen als eigenaar van dit item.
9102. Kan het antwoord in de cache opslaan hoewel dit telkens opnieuw moet worden gevalideerd.
9103. Afgeleide tabel %1 kan niet worden bijgewerkt omdat deze aggregaten bevat.
9104. Tabel %1 kan alleen worden gepubliceerd met de op transacties gebaseerde methode als de tabel een primaire sleutel heeft.
9105. Kan de kolom msrepl_tran_version niet wijzigen in bronobject %1. Deze kolom mag geen null-waarden bevatten. Haal de kolom handmatig weg en voer sp_addarticle opnieuw uit.
9106. Er zijn fouten opgetreden tijdens het terugdraaien van een transactie. De transactie is uitgesteld. Zet een back-up terug van de beschadigde pagina of het beschadigde bestand en voer de herstelprocedure opnieuw uit.
9107. Onbekende object-id (OID).
9108. Als deze optie wordt opgegeven, staat de assembly met sterke naam gedeeltelijk vertrouwde aanroepfuncties toe.
9109. XML-validatie: de eenvoudige typebewerking is ongeldig. Invoegen in een eenvoudig type is niet toegestaan. De locatie is %1
9110. %1 kan niet worden gemaakt op weergave %2. De weergave bevat een onnauwkeurige constante.
9111. XQuery: de documentstructuur bevat te veel niveaus. Als het probleem aanhoudt, moet u de XML-hiërarchie vereenvoudigen.
9112. De InputProviderSite is al verwijderd.
9113. Kan de methode niet aanroepen.
9114. Poging tot omleiding van activering van type Typenaam, X die al is omgeleid.
9115. Foutcode X ontvangen via het serverantwoord.
9116. %1: ophaaltype %2 kan niet worden gebruikt met cursors die alleen vooruit kunnen.
9117. Kolom %1 bestaat niet.
9118. De id %1 is niet geldig.
9119. Interne fout in de queryprocessor: de queryprocessor kan geen queryplan produceren. Neem voor meer informatie contact op met Customer Support Services.
9120. Kan artikel %1 niet toevoegen omdat er al een momentopname is gegenereerd. Stel @force_invalidate_snapshot in op 1 om het toevoegen af te dwingen en de bestaande momentopname ongeldig te maken.
9121. Dit bericht is weggehaald omdat de naam van het servicecontract de maximale grootte van %1 bytes overschrijdt. Contractnaam: %2. Berichtoorsprong: %3.
9122. CSP (Cryptographic Service Provider) voor deze algoritme kan niet worden gevonden.
9123. Hier worden de overgenomen aangepaste fouten weergegeven.
9124. De database uitschakelen voor SQL-cacheafhankelijkheid.
9125. %1 wordt abnormaal beëindigd.
9126. Kan %1 niet maken voor de weergave %2 omdat hierin de aggregaatfunctie COUNT wordt gebruikt. Gebruik COUNT_BIG.
9127. Bestand %1 bevindt zich in een netwerkpad dat niet wordt ondersteund voor databasebestanden.
9128. Weergave van alle tabellen die zijn ingeschakeld voor SQL-cacheafhankelijkheid:
9129. Kan de kolom niet toevoegen aan of weghalen uit tabel %1 omdat de tabel behoort tot publicaties met een actief abonnement dat kan worden bijgewerkt. Stel @force_reinit_subscription in op 1 om nieuwe initialisatie af te dwingen.
9130. Parameter @add_to_active_directory kan niet worden ingesteld op TRUE omdat het Active Directory-clientpakket niet correct is geïnstalleerd op de computer waarop SQL Server wordt uitgevoerd.
9131. Ongeldige indeling voor argument X.
9132. Er zijn onvoldoende videobronnen beschikbaar voor het afspelen van video of audio.
9133. De transactietelling is gewijzigd van %1 in %2 binnen een door de gebruiker gedefinieerde routine, trigger of aggregaat %3. Dit is niet toegestaan en de gebruikerstransactie wordt teruggedraaid. Wijzig de toepassingslogica om strikt nesten van transacties af te dwingen.
9134. Er zijn inconsistente metagegevens gevonden. U kunt uitsluitend een back-up van een tail-logboek uitvoeren met een van de opties WITH CONTINUE_AFTER_ERROR of NO_TRUNCATE.
9135. Profiel dat door de samenvoegagent wordt gebruikt voor rowcount-validatie.
9136. Indexrij (%1:%2:%3) met waarden (%4) die wijzen naar de gegevensrij die wordt aangegeven met (%5).
9137. De aanroep van een UserDefinedType-methode is mislukt omdat de parameter %1 van de methode %2 van het type %3 van aantekeningen is voorzien met het niet-ondersteunde kenmerk System.ParamArrayAttribute.
9138. Er is een onbekende mediafout opgetreden.
9139. De maximumlengte van de URI in de jokercomponent is 4000 tekens
9140. De communicatie met het externe serverexemplaar %1 is mislukt voordat het spiegelen van de database volledig is gestart. De opdracht ALTER DATABASE is mislukt. Start de externe server en voer de opdracht opnieuw uit.
9141. De %1 %2 is weggehaald na het bijwerken omdat deze verwees naar een systeemcontract dat is weggehaald.
9142. De binaire vorm van een ACL-object is ongeldig.
9143. statistieken
9144. Kan X niet opnieuw aanroepen als een eerdere aanroep nog wordt verwerkt.
9145. De typen komen niet overeen tussen het anker en het recursieve gedeelte in kolom %1 van recursieve query %2.
9146. De aangewezen BitmapEncoder ondersteunt geen algemene metagegevens.
9147. Het pad %1 heeft ongeldige kenmerken. Het pad moet verwijzen naar een map en mag niet verborgen of alleen-lezen zijn. Het pad mag zich ook niet op een verwisselbaar station bevinden.
9148. Kan primaire XML-index %1 niet maken op tabel %2, kolom %3, omdat de kolom wordt berekend.
9149. DragDropEffects X is niet geldig.
9150. %1Het doel van 'insert before/after' moet een element-, PI-, commentaar- of tekstknooppunt zijn. %2 is gevonden
9151. De berichtgrootte, inclusief de header, overschrijdt de maximumgrootte van %1.
9152. De CHECK- instructie is afgebroken. DBCC CHECKCATALOG kan niet worden uitgevoerd op TEMPDB.
9153. De aanvraag voor passieve modus is op de server mislukt met het statusantwoord (X).
9154. %1 aanmelding door de gebruiker %2 is afgebroken met de fout %3. %4
9155. Er is een ongeldig schema of ongeldige catalogus opgegeven voor voorziening %1 voor gekoppelde server %2.
9156. 1-byte integer-gegevenstype
9157. Het token is niet geldig omdat het meer dan 250 tekens bevat.
9158. Overloop of negatieve overloop voor aantal koppelingsverzamelaars.
9159. Database %1 kan niet in deze editie van SQL Server worden gestart omdat de database een partitiefunctie %2 bevat. Alleen de Enterprise-editie van SQL Server biedt ondersteuning voor partities.
9160. %1Statische validatie van eenvoudig type: ongeldige waarde %2 voor eenvoudig type.
9161. U kunt alleen machtigingen verlenen of intrekken voor objecten in de huidige database.
9162. Parseer- en compileertijd van SQL Server: %1 CPU-tijd = %2 ms, verstreken tijd = %3 ms.
9163. De typedefinitie voor type %1 is ongeldig. minExclusive moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan maxExclusive en kleiner zijn dan maxInclusive.
9164. Dit object verwijst naar geen enkel object en geen enkel object verwijst naar dit object.
9165. In de FOR XML EXPLICIT-component kunnen kenmerken van ID, IDREF, IDREFS, NMTOKEN en NMTOKENS niet worden verborgen in %1.
9166. SQL-webassistent: parameters kunnen op naam of positie worden doorgegeven.
9167. %1Expliciet importeren van de huidige doelnaamruimte is ongeldig. Referenties aan items in de huidige doelnaamruimte die al in de schemacollectie zijn geladen, worden impliciet omgezet.
9168. Het tekstindelingsprogramma kan de tabstop niet zien vanwege fout: X.
9169. Kan het item niet toevoegen, omdat het item met de sleutel al bestaat in de verzameling.
9170. Er zijn geen rijen bijgewerkt of verwijderd.
9171. Het importeren is mislukt. Het XML-bestand kan niet worden gelezen.
9172. Databasefout: de FileStream-map voor de partitie-id %1 is twee keer gevonden. Dit is mogelijk een interne fout.
9173. De SQL Network Interface-bibliotheek kan niet correct worden afgesloten vanwege geopende verbindingen. Het onderdeel wordt nu direct afgesloten.
9174. Het kenmerkgerichte IDREFS- of NMTOKENS-veld wordt niet ondersteund voor labels die een elementgericht veld %1 van het type TEXT/NTEXT of IMAGE hebben. Geef ELEMENT op voor het IDREFS/NMTOKENS-veld of verwijder de ELEMENT-instructie.
9175. Gebeurtenismelding %1 in database %2 is weggehaald. Er zijn fouten opgetreden in de Service Broker voor verzenden. Controleer of de conversatie-ingang, het Service Broker-contract en de in de gebeurtenismelding opgegeven service actief zijn.
9176. XML-ontleding: regel %1, teken %2, PUBLIC verwacht
9177. Klasse-handlers kunnen alleen worden geregistreerd voor een UIElement of ContentElement en hun subtypen.
9178. Kan de stroom niet sluiten voordat alle bytes zijn geschreven.
9179. SQL-webassistent: kan de bijbehorende eindmarkering voor de tabel niet vinden in het HTML-bestand.
9180. Bij het aanroepen van DispatchChannelSink moet de aanvraagstroom null zijn.
9181. Interne fout in de queryprocessor: de queryprocessor heeft een onverwachte fout gevonden tijdens de verwerking van een externe-queryfase.
9182. Object %1 bestaat niet of is geen geldig object voor deze bewerking.
9183. Kan de abonnementseigenschap %1 niet wijzigen omdat er geen vermelding voor dit abonnement is gevonden in de tabel MSsubscription_properties. Roep sp_addmergepullsubscription_agent aan voordat u deze eigenschap wijzigt.
9184. De beginstatus van een no-sync-abonnement met ondersteuning van replicatie moet actief zijn.
9185. Kenmerkgerichte kolom %1 mag niet na een niet-kenmerkgerichte afstammeling komen in de XML-hiërarchie in FOR XML PATH.
9186. Kan kolom %1 niet bijwerken of invoegen. Dit is mogelijk een expressie.
9187. Waarschuwing: alleen abonneeservers waarop SQL Server 7.0 Service Pack 2 of hoger wordt uitgevoerd, kunnen worden gesynchroniseerd met de publicatie %1, omdat een opruimactie op de samengevoegde metagegevens is uitgevoerd.
9188. Kan map %1 niet verwijderen. Controleer de beveiligingscontext van xp_cmdshell en sluit andere processen die mogelijk toegang hebben tot de map.
9189. X is geen geldige ImeSentenceMode.
9190. De opgegeven methode wordt niet ondersteund.
9191. U bent niet de opgegeven eigenaar voor object %1 in deze instructie (CREATE, ALTER, TRUNCATE, UPDATE STATISTICS of BULK INSERT).
9192. Serverexemplaar %1 heeft de configuratieaanvraag afgewezen. Lees het foutenlogboek voor meer informatie. Reden %2, status %3 kan door Microsoft worden gebruikt voor diagnostiek. Dit is een tijdelijke fout. Als u het opnieuw probeert, slaagt de aanvraag waarschijnlijk. Los de oorzaak van het probleem op en voer de opdracht opnieuw uit.
9193. Het certificaat is verlopen
9194. Kolomnaam %1 die is opgegeven in de operator %2, is strijdig met de bestaande kolomnaam in argument %3.
9195. Kan veld %1 voor type %2 niet vinden in assembly %3.
9196. Het einde van de stroom is bereikt.
9197. Onverwachte sessiesleutel bij het coderen van een bericht.
9198. De machtiging X=Y kan niet worden toegevoegd. Voeg een aparte Attribute-instructie toe.
9199. Waarschuwing: het certificaat dat u hebt gemaakt is verlopen.
9200. Er is een onbekende token 0x%1 ontvangen van MS DTC (Microsoft Distributed Transaction Coordinator).

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions