English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

11601. De verwijdering van de rij is geannuleerd tijdens de melding.
11602. Functie accepteert geen niet-numerieke drijvende-kommawaarden.
11603. De hoeveelheid CPU-tijd die de thread in de kern van het besturingssysteem heeft doorgebracht.
11604. De parameterwaarde X is geen geldig onderliggend element van de tekstprovider.
11605. Reparatie van gedeeltelijk beschikbare ValueType-keten is niet geïmplementeerd.
11606. De naam van object %1 kan niet worden gewijzigd omdat het object deel uitmaakt van afgedwongen afhankelijkheden.
11607. De gegevensverbinding is gemaakt vanaf een adres dat verschilt van het adres waarmee de FTP-verbinding is gemaakt.
11608. De kolom %1 heeft geen volledige-tekstindex.
11609. %1 ASSEMBLY voor assembly %2 is mislukt omdat assembly %3 onjuist is opgemaakt of geen pure .NET-assembly is. %4
11610. De SQLBrowser-service kan geen threadsverwerking instellen voor het detecteren van SSRP of analyseservices.
11611. De opgegeven tekenreeks is geen geldig HTTP-token.
11612. Kan het stuurprogramma ntdll.dll in het pad niet vinden. Native HTTP-ondersteuning in SQL Server is niet beschikbaar. Fout: 0x%1 Uw besturingssysteem ondersteunt dit stuurprogramma mogelijk niet.
11613. De opgegeven afbeelding bevat geen palet.
11614. De foutcode en foutbeschrijving ontbreken. Geef zowel de code als een beschrijving van de fout op.
11615. Ongeldige bestandsnaam X.
11616. De INSERT-trigger voor direct bijwerken of bijwerken in de wachtrij wordt beëindigd omdat dit niet de eerste trigger is die moet worden gestart. Met de procedure sp_settriggerorder kunt u trigger %1 instellen als eerste in de uitvoervolgorde.
11617. Het onderdeel %1 heeft een fout gerapporteerd tijdens het indexeren. Pad naar het onderdeel %2.
11618. De selector bevat een cyclus.
11619. Er is een ongeldige waarde voor X ingevoerd. De standaardwaarde wordt gebruikt.
11620. De lengte mag niet groter zijn dan de capaciteit.
11621. De publicatienaam (@publication) mag niet het trefwoord 'all' zijn.
11622. Kan geen optionele metagegevenskolommen van de kolomrijenset ophalen vanuit OLE DB-voorziening %1 voor gekoppelde server %2.
11623. De methode set wordt niet ondersteund voor deze eigenschap.
11624. De aanmelding voor gebruiker %1 is mislukt. Het wachtwoord kan niet worden gewijzigd. Het wachtwoord is te eenvoudig volgens de vereisten van het Windows-beleid.%2
11625. De sessie met SPID %1 bleek tijdens de beëindiging ongeldig te zijn, mogelijk wegens een beschadiging van de sessiestructuur. Neem contact op met Product Support.
11626. Momenteel wordt alleen proportionele expansie ondersteund. X moet gelijk zijn aan Y.
11627. Er is al een ander doel aan deze HostVisual gekoppeld.
11628. Het opgegeven item is al toegevoegd aan de verzameling.
11629. Er is geen CodeDom-provider gedefinieerd voor de taal.
11630. Het opruimen van de abonnementen op querymeldingen is mislukt. Zie vorige fouten voor meer informatie.
11631. Replicatie-%1: de agent %2 is voltooid. %3
11632. Staat uitvoering toe
11633. Kan weergave %1 en de kolommen en indexen ervan geen andere naam geven omdat het een door het systeem gegenereerde weergave is die is gemaakt voor optimaliseringsdoeleinden.
11634. Tabel %2 kan niet de bovenliggende tabel zijn van tabel %1 in een logische-recordrelatie, omdat deze al een andere bovenliggende tabel heeft. Bij een logische-recordrelatie mag voor een onderliggende tabel maximaal één bovenliggende tabel bestaan.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions