English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

4001. De waarde is te groot of te klein voor een Currency.
4002. Er is een fout opgetreden bij het sluiten van database %1. Ga na of op een eerder moment gerelateerde fouten zijn opgetreden en voer de bewerking opnieuw uit.
4003. Grid-rij moet worden ingesteld tussen 0 en het rijmaximum.
4004. Het externe certificaat is geverifieerd als geldig door de gebruiker.
4005. De waarde voor parameter @article moet 'all' zijn voor immediate_sync-publicaties.
4006. %1 ASSEMBLY is mislukt omdat type %2 in %3 assembly %4 een methode pinvokeimpl heeft. P/Invoke is niet toegestaan in %5 assembly's.
4007. Ongeldige combinaties van parameters.
4008. Kan de index van de kopie van de verwijzingstabel niet weghalen.
4009. De oorspronkelijke werkmap voor het proces.
4010. Er wordt een kolomverschuiving verwacht in de gegevensstroom voor bulksgewijs kopiëren van text- of image-gegevens.
4011. XML-ontleding: regel %1, teken %2, '(' verwacht
4012. Undo-bewerking moet worden uitgevoerd in de thread waar de corresponderende context is ingesteld.
4013. Kan de geregistreerde Oracle OLEDB-provider, OraOLEDB.Oracle niet vinden op distributieserver %1. Controleer of er een actuele versie van de Oracle OLEDB-provider is geïnstalleerd en geregistreerd op de distributieserver. Zie SQL Server-fout 21624 in Troubleshooting Oracle Publishers in SQL Server Books Online voor aanvullende informatie.
4014. Objecten kunnen niet worden gepubliceerd vanuit het aanmeldingsschema op de publicatieserver [%1].
4015. Het heeft geen zin de machtigingenset voor een FileCodeGroup te wijzigen.
4016. [niet opgegeven]
4017. Door paginafouten op het GAM-, SGAM- of PFS-pagina's kunnen er geen integriteitscontroles voor toewijzingen worden uitgevoerd in de database %1, op pagina's %2 tot %3. Zie andere fouten voor de oorzaak.
4018. De poging het wachtwoord voor SA opnieuw te genereren is gelukt.
4019. Deze configuratie is al geopend in een ander venster. Er kan maar één venster tegelijk geopend zijn. Wilt u de wijzigingen die in het andere venster zijn doorgevoerd opslaan, het venster sluiten en een nieuw venster openen?
4020. De gevraagde bewerking kan niet worden voltooid omdat een momentopname wordt geleverd aan de huidige abonneedatabase.
4021. De dynamische-momentopnametaak kan niet worden gestart. Controleer of de SQLServerAgent-service wordt uitgevoerd op de distributieserver.
4022. Index %1 (partitie %2) op tabel %3 is niet beschikbaar tijdens de reorganisatie van de index. Dit komt doordat vergrendeling op paginaniveau is uitgeschakeld en de gehele index exclusief is vergrendeld.
4023. De provider van de typebeschrijving X heeft null geretourneerd vanaf Y. Dit is ongeldig.
4024. Bestand %1 heeft een niet-ondersteunde paginaomvang (%2).
4025. Kan de bewerking niet voltooien vanwege een onverwachte fout.
4026. Verwijderen is onmogelijk. Mogelijk zijn de map of bestanden in de map in gebruik.
4027. Tabel %1 kan niet worden gepubliceerd voor samenvoegreplicatie. De tabel bevat een timestamp-kolom.
4028. Er hoeft geen extra machtiging te worden verleend voor het instellen van de laadinformatie.
4029. SQL-webassistent: de waarde voor @dayflags moet 1, 2, 4, 8, 16, 32 of 64 zijn.
4030. Antwoord==304 of Request is HEAD, cachevermelding wordt bijgewerkt.
4031. Gemeenschappelijke compilatie-, pagina- en runtime-instellingen
4032. Kan de client niet nabootsen tijdens de assemblybestandsbewerking.
4033. De huidige logboekrecord op LSN {%1:%2:%3} kan niet worden vergrendeld.
4034. Een indexnaam kan niet meermalen worden opgegeven voor hetzelfde object. Indexnaam %1 is meermalen opgegeven voor het object %2.
4035. De rijenset gebruikt optimistische gelijktijdigheid, en de waarde van een kolom is gewijzigd nadat de betreffende rij is opgehaald of opnieuw gesynchroniseerd.
4036. De differentiële bitmap voor database %1 is ongeldig geworden door een herstelbewerking. De keten voor differentiële back-ups is verbroken. U moet een volledige back-up van de database uitvoeren. Vervolgens kunt u een differentiële back-up uitvoeren.
4037. Kan niet toevoegen aan een bevroren DrawingGroup.Children-verzameling.
4038. De tijdspanne voor de eigenschap Eigenschapsnaam overschrijdt het maximum dat in de configuratie kan worden opgeslagen.
4039. OWNER is geen geldige optie voor EXECUTE AS in de context van triggers op server- en databaseniveau.
4040. Er is een fout opgetreden bij het lezen van bronnenbeheerdermeldingen van KTM (Kernel Transaction Manager): %1.
4041. Kan de DateTimeStyles-waarde RoundtripKind niet gebruiken in combinatie met de waarden AssumeLocal, AssumeUniversal of AdjustToUniversal.
4042. Kan de vulstatus van de tabel of geïndexeerde weergave %1 niet vaststellen.
4043. laatste
4044. Kan niet meerdere PKCS 9-attributen voor tijdstip van ondertekening toevoegen.
4045. Voor functie %1 zijn %2 argument(en) vereist.
4046. Kan de %1 beperking niet gebruiken in de resultaattabel van een streaming door de gebruiker gedefinieerde functie (kolom %2).
4047. Er is een ongeldige artikel-id opgegeven voor het genereren van het procedurescript.
4048. Als u @upload_first wilt instellen op 'true', stelt u publication_compatibility_level voor de publicatie in op '80RTM' of hoger. Stel met sp_changemergepublication publication_compatibility_level in op '80RTM' of hoger als u deze functie wilt gebruiken.
4049. De opgegeven tijd wordt niet ondersteund in deze kalender. Deze moet liggen tussen X (gregoriaanse kalender) tot en met Y (gregoriaanse kalender).
4050. Database %1 is niet ONLINE.
4051. SQL Trace heeft een melding voor een gebeurtenis niet verzonden. Geen geheugen meer beschikbaar op de server. Toekomstige verzendfouten met dezelfde foutcode worden mogelijk niet meer verzonden.
4052. Kan niet bulksgewijs laden. De kolomlengte voor kolomnummer %1 in opmaakbestand %2 is ongeldig.
4053. De OLE DB-voorziening %1 voor de gekoppelde server %2 heeft %3 voor %4 geretourneerd tijdens het verzamelen van statistieken.
4054. Het object is ongeldig. Uitgebreide eigenschappen zijn niet toegestaan voor %1, of het object bestaat niet.
4055. Het servicecontract %1 is niet gevonden.
4056. Er zijn bestaande abonnementen op heterogene publicatie %1. Als u nieuwe artikelen wilt toevoegen, haalt u eerst de bestaande abonnementen op de publicatie weg.
4057. Waarschuwing: de volledige-tekstindex in de tabel of geïndexeerde weergave %1 in de database %2 is gewijzigd na het maken van een back-up van de volledige-tekstcatalogusbestanden. De volledige-tekstindex moet geheel worden gevuld om de gegevens consistent te maken.
4058. Waarschuwing: de standaardsortering van %1 wordt gewijzigd. Deze wordt gebruikt in replicatie. Zorg dat elke replicatiedatabase dezelfde standaardsortering heeft.
4059. Kan prompt voor wijzigingen vanwege veiligheidsbeperkingen niet weergeven.
4060. Door de gebruiker gedefinieerde foutberichten moeten een foutcode tussen 1 en 25 hebben.
4061. SQL Server kan de virtuele apparaatconfiguratie niet gebruiken.
4062. De opgegeven initialisatievector (IV) komt niet overeen met de blokgrootte voor deze algoritme.
4063. De identiteitskolom met gehele getallen in de verwijzingstabel (of interne kopie) ontbreekt. De fouttolerante index is mogelijk beschadigd.
4064. Een gebruikersaanvraag vanuit de sessie met SPID %1 heeft een onherstelbare uitzondering gegenereerd. De sessie wordt door SQL Server beëindigd. Neem contact op met Product Support en zorg dat u daarbij de dump bij de hand hebt die in de logboekmap is gemaakt.
4065. De id voor de meldingsopties heeft %1 tekens. De maximaal toegestane lengte is %2 tekens.
4066. De statuscode moet tussen 100 en 999 liggen.
4067. Meerdere taken binnen de sessie maken tegelijkertijd gebruik van dezelfde vertraagde UDT-ophaaltoken.
4068. U kunt de kolom die is gedefinieerd als uniqueidentifier rowguidcol, niet weghalen omdat deze is vereist voor samenvoegreplicatie.
4069. De server heeft een fout in het protocol veroorzaakt
4070. Bestand %1 is weggehaald en kan niet worden hersteld naar de on line database.
4071. XML-validatie: er is geen declaratie gevonden voor element %1. De locatie is %2
4072. Het uploaden van gedeelde codering wordt voor het HTTP/1.0-protocol niet ondersteund.
4073. SQL-webassistent: er is een interne fout opgetreden. Kan het vertaalobject niet maken. Controleer of het bestand MLang.dll zich in de systeemmap bevindt.
4074. Een niet-unieke index kan niet worden gewijzigd met de indexoptie ignore_dup_key. Index %1 is niet-uniek.
4075. Beveiligingscontroles worden niet uitgevoerd en programma's hebben toegang tot en kunnen gebruikmaken van alle bronnen op de computer. Gebruik deze instelling alleen als u er zeker van bent dat er uit de geselecteerde zone geen programma's worden uitgevoerd die schadelijk kunnen zijn of problemen veroorzaken.
4076. Kan bestand %1 niet toevoegen, verwijderen of wijzigen omdat het off line is.
4077. Er is een sorteerfout opgetreden. Mogelijk wordt een onjuiste UDT-vergelijkingsfunctie (user-defined type) gebruikt.
4078. Het instellen van de Oracle XactSet-vlag waarvoor batchbewerkingen zijn ingesteld is mislukt voor publicatieserver %1.
4079. Hiermee wordt de HTTP-cookie opgegeven die voor verificatie moet worden gebruikt.
4080. Een code voor antwoordstatus is niet 304 of 206.
4081. Kan de momentopnameagent-id niet vinden voor de opgegeven publicatie.
4082. Kan %1 niet maken voor de weergave %2 omdat hierin de operator UNPIVOT wordt gebruikt. Een mogelijkheid is de weergave niet te indexeren.
4083. Het gevraagde OpenXML-document wordt momenteel gebruikt door een andere thread en kan niet worden gebruikt.
4084. Er is een ongeldige waarde opgegeven voor de agentparameter 'SkipErrors'.
4085. Er is een Windows NT-fout gevonden, %1.
4086. De verzameling is alleen-lezen.
4087. De opgegeven waarde is geen geldige X.
4088. Kan geen object overdragen dat eigendom is van een bovenliggend object.
4089. Ongeldige query: CUBE en ROLLUP kunnen geen verschillende aggregaten berekenen.
4090. De schemaopties die beschikbaar zijn voor een procedure, functie, synoniem of een samengesteld schema zijn: 0x00000001, 0x00000020, 0x00001000, 0x00002000, 0x00400000, 0x00400000, 0x02000000, 0x08000000, 0x10000000, 0x20000000, 0x40000000 en 0x80000000.
4091. De syntaxis bij %1 is onjuist. Als dit element onderdeel moet zijn van een tabelaanwijzing, zijn het trefwoord WITH en haakjes nu vereist. Zie SQL Server Books Online voor de juiste syntaxis.
4092. specificatie converteren
4093. Kan een standaardbeperking niet weghalen met de DROP DEFAULT-instructie. Haal standaardbeperkingen weg met ALTER TABLE.
4094. Het berichttype met de id %1 verwijst naar de ongeldige XML-schemaverzameling met de id %2.
4095. De parameterwaarde kan niet kleiner zijn dan X.
4096. Het gebeurtenissenlogboek X op computer Y bestaat niet.
4097. De SQL-configuratie voor SQL is ontoegankelijk of ongeldig.
4098. Als DTS-pakketten worden gebruikt bij replicatie, is een wachtwoord vereist met een tekenreeks die niet leeg en niet-null is. Geef een geldige waarde op voor parameter %1.
4099. Cursoropties %1 en %2 veroorzaken conflicten.
4100. SET-optie

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions