English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

7801. Er zijn meerdere geladen assembly's aangetroffen met korte naam X.
7802. Alleen de eigenaar van database %1 of een gebruiker met de juiste machtigingen kan de CHECKPOINT-instructie uitvoeren.
7803. Kan het kernel-HTTP-stuurprogramma Httpapi.dll niet vinden in het pad. Native HTTP-ondersteuning van SQL Server is niet beschikbaar. Fout: 0x%1 Het besturingssysteem biedt mogelijk geen ondersteuning voor het kernel-http-stuurprogramma.
7804. Het itemtype voor lijsttype %1 is ongeldig. Het itemtype van een lijst mag niet zelf een lijst zijn en samenvoegingstypen en van ID afgeleide typen mogen niet worden gebruikt als itemtypen in deze versie.
7805. Het door de gebruiker gedefinieerde type waarnaar wordt verwezen door kolom %1 van tabelvariabele %2 is weggehaald tijdens het uitvoeren van de batch. Voer de batch opnieuw uit.
7806. initdata: er is geen geheugen beschikbaar voor de hash-tabel van de kernel-buffer.
7807. AddressFamily X is voor endpoint Y niet geldig. Gebruik in plaats hiervan Z.
7808. Er is een ongeldige datetime-waarde gevonden. De waarde is hoger dan 9999.
7809. Database %1 kan niet worden geopend. De database dient als mirror-database.
7810. Er is geen waarde opgegeven voor X. De standaardwaarde wordt gebruikt.
7811. Een afgeleid type Typenaam heeft een ongeldige waarde voor de Uri-poort X gerapporteerd.
7812. Moet worden uitgevoerd op de distributieserver.
7813. De waarde van parameter @operation moet 'add', 'drop' of 'alter' zijn.
7814. De waarde voor de maximaal toegewezen identiteit voor artikel %1 in publicatie %2 kan niet worden hersteld.
7815. Kan geen heterogeen abonnement toevoegen aan de publicatie. Heterogene abonnementen zijn niet ingeschakeld voor de publicatie.
7816. FOR XML EXPLICIT: XML-gegevenstypen en door de gebruiker gedefinieerde CLR-typen kunnen niet als CDATA in kolomnaam %1 worden verwerkt. U kunt de XML eventueel converteren naar een tekenreekstype. CLR-typen kunt u eventueel eerst naar XML en vervolgens naar een tekenreekstype converteren.
7817. Er is geen enkele geschikte bron voor de opgegeven cultuur of de neutrale cultuur gevonden. Controleer of X juist is ingesloten of gekoppeld in assembly Assembly-naam tijdens de compilatie, of controleer of alle vereiste satelliet-assembly's laadbaar en volledig ondertekend zijn.
7818. Kan niet marshallen: er is een teken aangetroffen dat niet kan worden toegewezen.
7819. SQL-webassistent: de waarde voor @fixedfont moet 0 of 1 zijn.
7820. CREATE DATABASE is mislukt. De COLLATE-component kan niet worden gebruikt met de optie FOR ATTACH.
7821. Kan geen partitiegroepen gebruiken met ongefilterde publicaties. Stel use_partition_groups met behulp van sp_changemergepublication in op false.
7822. SERIENUMMER VAN HET DOELCERTIFICAAT
7823. Een of meer bestanden die vermeld staan in de instructie, konden niet worden gevonden of geïnitialiseerd.
7824. Aangezien beveiliging niet meer kan worden uitgeschakeld, heeft het geen zin beveiliging in te schakelen.
7825. De waarde is te groot of te klein voor een ondertekende byte.
7826. Verschuiving en lengte moeten naar een positie in de tekenreeks verwijzen.
7827. De eigenschap Metrics van CharacterMetrics bevat te veel velden.
7828. Kan de planrichtlijn %1 niet maken omdat @hints een ongeldige waarde heeft. @hints moet OPTION(PARAMETERIZATION FORCED) of OPTION(PARAMETERIZATION SIMPLE) zijn als @type 'template' is.
7829. De transformatie is niet gedefinieerd voor het punt.
7830. De DNS-zoekactie is mislukt met fout: %1.
7831. De instructie wordt niet ondersteund in deze versie van het besturingssysteem. Kan het ingangspunt %1 van de functie niet vinden in Httpapi.dll.
7832. Kan database %1 die is aangevraagd in de aanmelding, niet openen. In plaats daarvan wordt standaarddatabase %2 gebruikt.
7833. Schema-id %1 wordt gebruikt door meer dan één taak. Geef de job_id op.
7834. Kan de index %1 niet weghalen omdat deze de volledige-tekstsleutel voor tabel of geïndexeerde weergave %2 afdwingt.
7835. Het opgegeven begin of einde ligt buiten het tekstbereik.
7836. gebruiker
7837. De voorziening heeft aangegeven dat een ongeldige pointer is gebruikt.
7838. In deze editie van SQL Server is het wijzigen van het beveiligingsniveau niet toegestaan. De opdracht ALTER DATABASE kan niet worden uitgevoerd.
7839. De huidige modus is dezelfde als de gevraagde modus.
7840. Het XML-element %1 (in de naamruimte %2) in het element %3 (in de naamruimte %4) van de SOAP- aanvraag bevat een ongeldig binair gegevenstype.
7841. Zoeken in volledige tekst moet zijn ingeschakeld voor de tabel of geïndexeerde weergave %1 voordat deze bewerking kan worden uitgevoerd.
7842. De methode is met een bericht van een onverwacht type aangeroepen.
7843. Kan XACT ABORT alleen op OFF instellen in de triggeruitvoering als de databasecompatibiliteit 90 is.
7844. U kunt de optie OUTPUT niet in een DECLARE- of CREATE FUNCTION-instructie gebruiken.
7845. lezen
7846. Kan de naam van operator %1 niet wijzigen.
7847. startIndex mag niet groter zijn dan de lengte van de tekenreeks.
7848. De doelnaam is onjuist of de server heeft de clientreferenties geweigerd.
7849. Er is een fout opgetreden tijdens een poging om de xpstar-dll te laden om de agentproxyaccount te lezen uit LSA.
7850. De back-upfunctie voor logboekbestanden werkt niet in combinatie met het herstelmodel SIMPLE voor primaire database %1.
7851. Deze eigenschap wordt door deze klasse niet geïmplementeerd.
7852. Bulksgewijs kopiëren naar een tabel met berekende kolommen wordt niet ondersteund voor clients met oudere versies.
7853. Het berichttype %1 is meerdere keren opgegeven. Verwijder het dubbele berichttype.
7854. Ongeldige typeattributen. Er is een geneste zichtbaarheidsvlag voor een ongenest type ingesteld.
7855. Dit bericht kan niet worden bezorgd omdat het bericht niet voldoet aan de XML-validatieregels. Deze fout is opgetreden tijdens het bezorgen van het bericht bij de doelservice.
7856. %1Eindcode %2 behoort niet bij begincode %3:%4 op regel %5
7857. Kan de %1-taak niet in de wachtrij plaatsen. Mogelijk is onvoldoende geheugen beschikbaar.
7858. De waarde is niet geldig.
7859. Herstelintervallen die langer duren dan %1 minuten, worden niet aanbevolen. Gebruik de instructie RECONFIGURE WITH OVERRIDE om deze configuratie af te dwingen.
7860. %1 bestandsgroep is opgegeven nadat de volgende gebruikte bestandsgroepen zijn genegeerd.
7861. Na een OUTPUT-component ontbreekt de INTO-component.
7862. Weergave UNION ALL %1 kan niet worden bijgewerkt omdat de primaire sleutel van tabel %2 niet is verenigd met primaire sleutels uit voorgaande tabellen.
7863. Er is een fout opgetreden of een onverwacht einde van traceerbestand %1 gevonden.
7864. Stacktracering:
7865. Dit artikel kan functie %1 niet gebruiken omdat het compatibiliteitsniveau van de publicatie lager is dan 90. Stel met sp_changemergepublication publication_compatibility_level van de publicatie %2 in op 90RTM.
7866. Kan tabel %1 niet verwerken omdat een van de partities voor de basisindex tot bestandsgroep %2 behoort en deze is niet gemarkeerd.
7867. Het bestand op apparaat %1 is geen geldige back-upset van Microsoft Tape Format.
7868. Kan FreezableCollection niet wijzigen tijdens een CollectionChanged-gebeurtenis.
7869. De oude status van de database kan niet worden hersteld. Er zijn FileStreams aanwezig.
7870. De onbekende optienaam %1 is aanwezig in de id voor de meldingsopties. Geldige optienamen zijn: 'Service', 'Broker Instance', 'Local Database'. Optienamen mogen niet tussen aanhalingstekens staan.
7871. De berichtendoorstuurmodus van de Service Broker is ongeldig.
7872. De waarde voor @profile_type moet 0 (systeem) of 1 (aangepast) zijn
7873. Interne fout in runtime.
7874. De gegevens over de partitie-id kunnen niet worden opgehaald.
7875. .NET Framework-beveiligingsbeleid op basis van codetoegangsrechten voor computers
7876. Onbekende hash-algoritme - X.
7877. Kan de huidige database niet opnieuw starten. De huidige database is overgeschakeld naar de hoofddatabase.
7878. Feedbackgrootte voor de CFB-modus (Cipher Feedback) moet 8 bits zijn.
7879. Object moet van hetzelfde type als de enum-waarde zijn. Het doorgegeven type was X; het enum-type was Y.
7880. De configuratie weergeven of bewerken
7881. Bron- en doelpad moeten verschillen.
7882. De momentopnamebestanden zijn niet gegenereerd of zijn opgeruimd.
7883. Wordt in de werkfunctie momenteel gewerkt aan een achtergrondbewerking?
7884. Het artikel %1 kan niet worden weggehaald omdat er andere artikelen zijn die deze als een join-artikel gebruiken.
7885. De conversie van char-gegevenstype naar smallmoney-gegevenstype heeft geresulteerd in een smallmoney-overloopfout.
7886. PixelShader moet worden ingesteld in ShaderEffect.
7887. Kan eigenschap of veld %1 voor type %2 in assembly %3 niet vinden.
7888. Dubbele objecten in argument.
7889. De logboekweergave heeft tot het einde van het logboek gecontroleerd tijdens het verwerken van een gebonden update. Het BEGIN_UPDATE-LSN is {%1:%2:%3}, het END_UPDATE-LSN is {%4:%5:%6} en het huidige LSN {%7:%8:%9}.
7890. Het aantal bytes mag voor dit stroomtype X bytes niet overschrijden.
7891. Kan een verwijderd HTTP-downloadprogramma voor het bereik in bytes niet openen.
7892. Kan methode Methodenaam niet omzetten omdat het declarerende type van de methodekoppeling X generiek is. Geef expliciet het declarerende type op voor GetMethodFromHandle.
7893. De rij-handle is ongeldig of het is een rij-handle waartoe de huidige thread geen toegangsrechten heeft.
7894. De C2-controleopsporing kan niet worden gestart. SQL Server wordt afgesloten. De fout is %1
7895. Adreslijstservices
7896. De databaseopties voor één gebruiker en 'alleen dbo-gebruik' kunnen niet tegelijkertijd zijn ingesteld.
7897. De queryprocessor kan geen queryplan produceren vanwege de aanwijzingen die in deze query zijn gedefinieerd. Verzend de query opnieuw zonder aanwijzingen op te geven of SET FORCEPLAN te gebruiken.
7898. De ALTER TABLE SWITCH-instructie is mislukt. Partitie %1 is niet geldig voor tabel %2.
7899. Alleen ondersteunde matrixtypen voor CopyTo voor BitArrays zijn Boolean[], Int32[] en Byte[].
7900. Ongeldige syntaxis op regel X - Y.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions