English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

8501. Kan de planrichtlijn %1 niet maken omdat de waarde %2 die is opgegeven voor @module_or_batch geen geldige naam is die uit twee delen bestaat. Gebruik 'schema_name.object_name'.
8502. Kanaal omlaag
8503. De waarde voor X moet worden opgegeven.
8504. De samenvoeging is voltooid.
8505. U moet de parameter @rolename opgeven.
8506. Kan geen Visual koppelen die al is gekoppeld.
8507. De gevraagde taal in aanmelding %1 is geen naam van een officiële taal op deze SQL Server. De aanmelding is mislukt.
8508. De uitgebreide opgeslagen procedure-DLL %1 rapporteert versie %2.%3. Versie %4.%5 wordt verwacht.
8509. Sleutels moeten tekenreeksen zijn die niet null en niet leeg zijn.
8510. Onbekend enum-type.
8511. Agentprofiel van langzame koppeling.
8512. Het %1-gegevenstype (parameter %2) mag niet worden opgegeven als vervangingsparameter.
8513. Kan %1 niet terugdraaien. Er is geen transactie of opslagpunt met die naam gevonden.
8514. Er is geen tabel of object met de naam %1 gevonden. Controleer de systeemcatalogus.
8515. Kan geen niet-geïnitialiseerde exemplaren maken van typen waarvoor begeleide activering vereist is.
8516. Er is een beschadigd bericht ontvangen. De ondertekende berichtkop is ongeldig.
8517. Opvulling moet niet-negatief zijn.
8518. Deze API ondersteunt geen EventInfo-tokens.
8519. Er is een gegevensserialisatiefout opgetreden. De lengte (%1) is kleiner dan de vaste lengte (%2) voor type %3.
8520. De ALL-machtiging wordt verwijderd in een toekomstige versie van SQL Server. Vermijd het gebruik van deze machtiging bij nieuw ontwikkelingswerk en zorg voor het wijzigen van toepassingen die er momenteel gebruik van maken.
8521. rol
8522. Geef een geldige schedule_uid op.
8523. De waarde van parameter @value moet 'true' of 'false' zijn.
8524. De abonnementen zijn als niet-actief gemarkeerd en moeten opnieuw worden geïnitialiseerd. NoSync-abonnementen moeten worden weggehaald en opnieuw worden gemaakt.
8525. De bewerking kan niet worden uitgevoerd.
8526. tempdb-database wissen.
8527. Met deze versie kan het maken van een index of niet-geregistreerde bewerkingen door SQL Server 7.0 niet ongedaan worden gemaakt. Verder vooruitrollen is niet mogelijk.
8528. Pakketstatusveld Gereed
8529. Berekende kolom %1 in tabel %2 kan niet behouden blijven omdat de kolom afhankelijk is van een niet-schemagebonden object.
8530. De gebeurtenismeldingsconversatie op dialoogingang %1 is zonder fout gesloten.
8531. Het exemplaar van de transportstroom dat is doorgegeven aan de constructor RangeStream, kan niet worden gezocht en wordt daarom niet ondersteund.
8532. lezen van
8533. De opgegeven ApplicationGesture is niet geldig.
8534. Artikel %1 in abonnement %2:%3 op publicatie %4 kan niet opnieuw worden geïnitialiseerd. Voor de publicatie is 'Peer-To-Peer' ingeschakeld.
8535. ALTER ASSEMBLY is mislukt omdat alleen het versienummer van de assemblyrevisie mag worden gewijzigd.
8536. Kan onvoldoende geheugen toewijzen om %1 te starten. Verminder niet-essentiële belastingen van het geheugen of breidt het systeemgeheugen uit.
8537. Waarschuwing: de configuratie van de volledige-tekstcatalogus op %1 kan niet worden opgeslagen tijdens het loskoppelen van de database.
8538. Kan %1 niet uitvoeren voor %2 %3. U hebt geen de vereiste machtiging voor deze bewerking.
8539. Kan niet op dynamische wijze een exemplaar maken van ArgIterator.
8540. De kolom %1.%2 is ongeldig in de selectielijst omdat deze niet is opgenomen in een statistische functie of de GROUP BY-component.
8541. Bulksgewijs laden: er is een onverwacht bestandseinde geconstateerd in het gegevensbestand.
8542. Er is een ongeldig type aangetroffen voor een standaardwaarde.
8543. Configuratiebijwerkingsfout
8544. Fout bij het vastleggen van de geschiedenis van het traceringstoken in het logboek. Het traceringstoken kan niet worden gepost.
8545. Het schema is gewijzigd nadat de doeltabel was gemaakt. Voer de SELECT INTO-query opnieuw uit.
8546. Het laden van het woordenlijstbestand in X is mislukt.
8547. Er is een beschadigd bericht ontvangen. De grootte van de beveiligings-header voor het servicepaar is %1, maar moet liggen tussen %2 en %3 bytes. De fout heeft zich voorgedaan in het bericht met de conversatie-id %4, initiator: %5 en berichtvolgnummer: %6.
8548. Een lege URI is niet toegestaan in de WITH XMLNAMESPACES-component.
8549. Ten minste één element in de bronmatrix kan niet naar het type doelmatrix worden geconverteerd.
8550. Het wachtwoordbeleid kan niet worden bijgewerkt.
8551. Naam
8552. Er is geprobeerd een record met de vaste lengte %1 te maken. De maximum toegestane vaste lengte is %2.
8553. De database is gemarkeerd als verdacht. Transactielogboeken kunnen niet worden hersteld. Gebruik RESTORE DATABASE om de database te herstellen.
8554. De waarde van parameter @resync_type moet 0, 1, of 2 zijn.
8555. Er zijn %1 rijen in %2 pagina's voor object %3.
8556. Kan geen koppeling maken als het primaire en het secundaire object hetzelfde zijn.
8557. De back-upset in bestand %1 is gemaakt door %2 en kan niet voor deze herstelbewerking worden gebruikt.
8558. Opgegeven schemanaam %1 is niet gekoppeld aan taak %2.
8559. De eigenschapswaarde moet groter zijn dan nul of oneindig zijn.
8560. Een sleutel die nodig is voor deze bewerking, blijkt beschadigd.
8561. Time-outwaarde %1 voor het spiegelen van databases overschrijdt de maximumwaarde 32767.
8562. Kan de interne MS DTC-transactie (Microsoft Distributed Transaction Coordinator) niet doorvoeren: %1.
8563. X kan slechts eenmaal voor elke asynchrone bewerking worden aangeroepen.
8564. De geleverde koppeling is ongeldig. Dit kan gebeuren wanneer u probeert een ACL in te stellen voor een anoniem kernel-object.
8565. Codetabel %1 wordt niet ondersteund door de server.
8566. Er is geen eigenschap met de naam X gevonden.
8567. Logboekweergave heeft tot het einde van het logboek gecontroleerd voordat alle transacties in de hash-tabel zijn verwerkt. De hash-tabel bevat %1 transacties, er zijn %2 transacties verwerkt en het eind-LSN voor het logboek is {%3:%4:%5}.
8568. De client X kan alleen InterNetwork- of InterNetworkV6-adressen accepteren.
8569. RegCloseKey is mislukt: %1
8570. Object %1 is niet gevonden. Het object bestaat niet of u hebt geen machtigingen ervoor.
8571. Kan zoeken in volledige tekst niet activeren voor de tabel of geïndexeerde weergave %1 omdat er voor deze functie geen kolommen zijn ingeschakeld.
8572. Onjuist ingedeelde hexadecimale tekenreeks.
8573. De vlag CultureAndRegionModifiers.Neutral komt niet overeen met de eigenschap CultureInfo.Neutral voor cultuur X.
8574. Lengte kan niet negatief zijn.
8575. Er is een tabelfout opgetreden: pagina %1, waarvan de koptekst aangeeft dat de pagina is toegewezen aan object-id %2, index-id %3, partitie-id %4, cluster-id %5 (type %6), is toegewezen door een ander object.
8576. Interne fout: de expressielimiet voor services is bereikt. Kijk of de query complexe expressies bevat en probeer de query te vereenvoudigen.
8577. De assembly-informatie &handmatig opgeven
8578. Er is een ongeldige id voor de landinstellingen opgegeven. Controleer of de id juist is en of de bijbehorende taal is geïnstalleerd.
8579. De SDDL-tekenreeks bevat een ongeldige sid of een sid die niet kan worden omgezet.
8580. tabel
8581. De opgegeven filterprocedure is al aan een tabel gekoppeld.
8582. Er is een SQL-fout opgetreden tijdens het onderhoud van fuzzy opzoektabellen.
8583. Kan geen gebeurtenismelding maken voor queue_activation voor de wachtrij %1. Activering van opgeslagen procedure is al geconfigureerd voor deze wachtrij.
8584. Het aantal moet lager zijn dan of gelijk zijn aan de resterende hoeveelheid bits in de stroom.
8585. Het opgegeven mediatype is ongeldig.
8586. Dit object heeft geen statistieken.
8587. SQL-webassistent: kan het aantal kolommen in @query niet verkrijgen.
8588. De sleutels voor deze woordenlijst ontbreken.
8589. Er is een fout opgetreden bij het activeren van het bestand. De naam van het fysieke bestand %1 is mogelijk niet juist.
8590. De gemachtigde kan maar één doel hebben.
8591. Kan server %1 niet weghalen als distributieserver omdat er databases voor replicatie zijn ingeschakeld op deze server.
8592. XML-validatie: type element %1 is abstract. Voor instantiëring moet met xsi:type een niet-abstract type worden opgegeven. De locatie is %2
8593. Er is een imagebeschadiging of hotpatch gevonden bij het melden van een uitzonderingstoestand. Dit kan wijzen op een hardwareprobleem. Raadpleeg SQLDUMPER_ERRORLOG.log voor details.
8594. Kan geen codegroep van type Typenaam maken.
8595. Dit doorgestuurde bericht is weggehaald omdat er al een identiek bericht wordt doorgestuurd.
8596. De combinatie van toets en modifier X+Y wordt niet ondersteund voor KeyGesture.
8597. %1: formele parameter %2 is gedefinieerd als OUTPUT, terwijl de feitelijke parameter niet is gedeclareerd als OUTPUT.
8598. CREATE FILE heeft besturingssysteemfout %1 gevonden tijdens een poging fysiek bestand %2 te openen of te maken.
8599. Hiermee wordt opgegeven of de sectie Membership is vergrendeld.
8600. Het object moet een hoofdmap (C:\) of een stationsletter zijn (C).

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions