English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

901. De BaseStream is alleen beschikbaar als de poort is geopend.
902. Bij het opslaan van de geëxporteerde typebibliotheek is een fout opgetreden:
903. Het binnenkomende TDS (Tabular Data Stream)-protocol is onjuist. Een gebeurtenis van de transactiebeheerder heeft een onjuiste lengte. Het gebeurtenistype is: %1. De verwachte lengte is: %2. De werkelijke lengte is: %3.
904. Kan geen indexaanwijzing opgeven voor een externe gegevensbron.
905. Er zijn inconsistenties gedetecteerd in de tabel van de replicatieagent. De opgegeven taak-id komt overeen met meerdere vermeldingen in %1.
906. Het AutomationElement heeft geen klikbaar punt.
907. Er is geen bericht gedeserialiseerd voordat DispatchChannelSink werd aangeroepen.
908. XML parseren: er is een onverwachte fout opgetreden in de MS-XML-parser
909. Fout bij het verwerken van de methode %1 van het gegevenstype XML. De volgende SET-opties die vereist zijn voor methoden van het gegevenstype XML zijn niet ingesteld: %2.
910. Proces-id %1 is geen id van een actief proces.
911. Object-id %1 is niet gevonden in database-id %2.
912. Herstel: de record voor object-id %1, index-id %2, partitie-id %3, cluster-id %4, (type %5), op pagina %6, sleuf %7 is verwijderd. De indexen worden opnieuw opgebouwd.
913. Kan geen standaardwaarde toewijzen aan een lokale variabele.
914. De externe server bestaat niet of is niet toegewezen als een geldige abonneeserver.
915. De database is al volledig hersteld.
916. %1Ongeldig bronteken 0x%2 is gevonden in een id bij %3.
917. %1 kan niet worden gemaakt op weergave %2. Er wordt verwezen naar de andere weergave %3. U kunt de definitie van de weergave waarnaar wordt verwezen, eventueel handmatig uitbreiden in de definitie van de geïndexeerde weergave.
918. De MIME-overdrachtcodering X wordt niet ondersteund.
919. Het @typeparameter dat is doorgegeven aan sp_helpreplicationdb moet 'pub' of 'sub' zijn.
920. Veld moet van hetzelfde type als de opgegeven ConstructorInfo zijn.
921. De handshake voor het tot stand brengen van een verbinding is mislukt. Het certificaat dat wordt gebruikt door de peer is ongeldig om de volgende reden: %1. Status %2.
922. %1 kan niet worden weggehaald omdat een of meer entiteiten ermee zijn ondertekend of gecodeerd.
923. %1Berekende verwerkingsinstructieconstructies worden niet ondersteund.
924. Typedefinitie van de globale functie is voltooid.
925. %1 kan niet worden gemaakt op weergave %2. De onnauwkeurige door de gebruiker gedefinieerde functie %3 wordt in de weergave gebruikt. Verwijder de verwijzing naar de functie of wijzig deze in een nauwkeurige functie.
926. De ROWS-waarde of de REPEATABLE-basis %1 in de TABLESAMPLE-component voor tabel %2 is ongeldig. De waarde of basis moet groter zijn dan 0.
927. FILESTREAM-gegevens kunnen niet in een lege bestandsgroep worden geplaatst.
928. Alleen een systeembeheerder kan en aangepaste opgeslagen WSDL-procedure op het eindpunt opgeven.
929. Parameter @username moet worden opgegeven als @password is opgegeven.
930. Of de opdrachtinvoer van het proces van het StandardInput-lid van het Process-exemplaar wordt gelezen.
931. De definitie voor type %1 is ongeldig. Een groep 'all' mag niet verschijnen als onderliggende of bovenliggende groep van een andere modelgroep. Voor de groep moet minOccurs = maxOccurs = 1 worden ingesteld en voor de onderliggende elementen moet maxOccurs = 1 worden ingesteld.
932. De ClockController.Seek-methode is aangeroepen met behulp van TimeSeekOrigin.Duration als de seekOrigin-parameter voor een Clock die een Forever duur heeft. Clocks die een Forever duur hebben, moeten TimeSeekOrigin.BeginTime gebruiken.
933. De eerste momentopname voor de publicatie %1 is nog niet beschikbaar.
934. Dit bericht kan niet worden bezorgd omdat de servicenaam ontbreekt in het FROM-veld. De berichtoorsprong is: %1.
935. Kan %1 niet maken voor de weergave %2 omdat deze een tabelaanwijzing bevat. Een mogelijkheid is de aanwijzing te verwijderen.
936. Kan de op UDT gebaseerde berekende kolom of het controlecriterium niet aan tabel %1 toevoegen, omdat artikel %2 schema_option 0x20 ondersteunt.
937. Aangevraagde registertoegang is niet toegestaan.
938. Er is een tabelfout opgetreden op pagina %1. Test %2 is mislukt. Sleuf %3 op verschuiving 0x%4 overlapt met de vorige rij.
939. Deze zone bevat alle toepassingen op de computer.
940. Beleidsconfiguratie-XML is ongeldig. Het vereiste label X ontbreekt.
941. Deze procedure wordt beëindigd. De %1-naam %2 ontbreekt of is ongeldig.
942. Kan de eigenschap X in Y niet animeren omdat het object is verzegeld of bevroren.
943. Vorige nummer
944. De waarde valt niet binnen het verwachte bereik.
945. Het offset plus-getal is groter dan de lengte van de doelmatrix.
946. Aan de variabele %1 is momenteel geen cursor toegewezen.
947. De conversie van de %1-waarde %2 naar gegevenstype %3 is mislukt.
948. Er is een conversiefout van gegevens voor bulksgewijs laden opgetreden (overloop) voor rij %1, kolom %2 (%3).
949. Kan niet controleren op in behandeling zijnde querymeldingen in database %1 vanwege de volgende fout bij het openen van de database: %2.
950. Kan niet worden aangemeld bij de lokale computer.
951. De contexttransactie die actief was voordat de door de gebruiker ingevoerde routine, trigger of aggregaat %1 is ingevoerd, is daarbinnen beëindigd, wat niet is toegestaan. Wijzig de toepassingslogica om strikt nesten van transacties af te dwingen.
952. De doelconversatiegroep %1 is ongeldig.
953. U kunt kolom %1 niet toevoegen aan artikel %2 omdat de momentopname voor publicatie %3 is uitgevoerd.
954. De CRC in de voettekst van GZip komt niet overeen met de CRC die is berekend met de gedecomprimeerde gegevens.
955. Een text/ntext/image-kolom waarnaar wordt verwezen door een permanente of geïndexeerde kolom, kan niet worden bijgewerkt.
956. %1Elementinhoud kan niet aanwezig zijn in een complex type met eenvoudige inhoud.
957. Hiermee wordt de levensduur van het exemplaar opgegeven.
958. De proxy is van een niet-ondersteund type.
959. Niet-bestaande ParameterInfo. Positie is groter dan lengte van parameters van lid.
960. Er is geen onderhoud voor fuzzy opzoektabellen geïnstalleerd of de fouttolerante index is beschadigd.
961. De aangevraagde service is gestopt of uitgeschakeld en is momenteel niet beschikbaar. De verbinding is gesloten.%1
962. Kan de weergaven van de samenvoegreplicatie niet meer genereren na de DDL-bewerking.
963. Er is nooit een objectID aan object Objectnaam toegewezen.
964. Jaar moet liggen tussen 1 en 9999.
965. Standaardrechten toegekend aan internettoepassingen.
966. Het versturen van een bevestiging voor het doorvoeren van een MS DTC-transactie (Microsoft Distributed Transaction Coordinator) is mislukt: %1.
967. bit-gegevenstype
968. De huidige thread moet zijn ingesteld op de modus STA (Single Thread Apartment) voordat OLE-aanroepen kunnen worden gemaakt.
969. De SSL-versie wordt niet ondersteund.
970. De functie TEXT IN ROW wordt verwijderd uit toekomstige versies van SQL Server. Vermijd het gebruik van de optie sp_tableoption voor TEXT IN ROW bij nieuwe ontwikkelwerkzaamheden en wijzig de toepassingen die hiervan momenteel gebruikmaken. De voorkeursmethode voor het opslaan van grote hoeveelheden gegevens is via het gebruik van de gegevenstypen varchar(max), nvarchar(max) en varbinary(max).
971. Machtigingen in het serverbereik kunnen alleen worden verleend als de huidige database een hoofddatabse is.
972. @type moet logbased zijn voor Oracle-publicaties.
973. De validatie van het wachtwoord is mislukt. Het wachtwoord voor de gebruiker is te recent om het te wijzigen.
974.
975. De back-upagent van de back-upfunctie voor logboekbestanden [%1] heeft het logboek-back-upbestand %2.wrk gecontroleerd en de naam gewijzigd in %3.trn. Dit bericht dient alleen ter informatie; u hoeft niets te doen.
976. XML-ontleding: regel %1, teken %2, witruimte verwacht
977. Deze bewerking kan alleen worden uitgevoerd als het FileObject is gesloten.
978. Object moet van het type TimeSpan zijn.
979. Kan geen acceptabele cursor maken.
980. Voer het volgende in voor gebruiksinformatie: caspol -?
981. De binnenkomende TDS (Tabular Data Stream) RPC-protocolstroom (Remote Procedure Call) is onjuist. Parameter %1 (%2): de chunking-notatie is onjuist voor een parameter voor een LOB (large object of groot object) van het type 0x%3.
982. Aan het lokale intranet verleende standaardrechten
983. Het sjabloondeel X is geen exemplaar van Y.
984. Geen subset voor Regex. Wordt alleen ondersteund als beide patronen identiek zijn.
985. Dit bericht kan niet worden bezorgd omdat het berichttype geen deel uitmaakt van het servicecontract. Naam van het berichttype: %1. Naam van het servicecontract: %2.
986. Opstartbericht van de samenvoegagent.
987. Initialiseren.
988. Met deze wizard wordt een msi-bestand gemaakt dat kan worden gebruikt voor de distributie van een beleid binnen uw onderneming.
989. De communicatie met extern serverexemplaar %1 is niet voltooid voordat de time-out ervan is opgetreden. Mogelijk is de opdracht ALTER DATABASE niet volledig uitgevoerd. Voer de opdracht opnieuw uit.
990. De component %1 kan niet worden gebruikt in de instructie %2.
991. Kan de sectie-handlers niet wissen. De sectie X is vergrendeld.
992. De waarde voor @subscriber_type is ongeldig. Geldige opties zijn 'local', 'global' en 'anonymous'.
993. sortering van database
994. Methoden voor xml-gegevenstypen zijn niet toegestaan in expressies in deze context.
995. De volledige-tekstbewerking is mislukt omdat de volledige-tekstcatalogus %1 beschadigd is. Stel de catalogus opnieuw samen om het probleem op te lossen.
996. Kan de stroom niet meer openen nadat deze is gesloten.
997. Het label X kan maar eenmaal in een sectie voorkomen.
998. De onderliggende service is gewijzigd.
999. Kan SELECT INTO niet in deze database uitvoeren. De database-eigenaar moet sp_dboption uitvoeren om deze optie in te schakelen.
1000. U kunt zich niet abonneren omdat niet-SQL Server-abonneeserver %1 aangepaste opgeslagen procedures niet ondersteunt.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions