English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

8301. De typedefinitie van de methode is voltooid.
8302. Object moet worden vergrendeld voor lezen of schrijven.
8303. Kan %1 %2 niet weghalen omdat er een %3 aan is toegewezen.
8304. Het gebruik van een door het systeem gereserveerde XML-schema-URI is niet toegestaan.
8305. XQuery: kan sql:variable(%1) niet omzetten. De variabele moet worden gedeclareerd als een scalaire TSQL-variabele.
8306. De transformatie moet een combinatie van schalen, spiegelingen en draaiingen van 90 graden zijn.
8307. Ongeldig BinaryNegotiationElement voor SSPI.
8308. Het aantal refererende kolommen in de referentiesleutel verschilt van het aantal gerefereerde kolommen, tabel %1.
8309. Het bestand kan pas worden verkleind onder pagina %1d wanneer het logboek is gekopieerd. Het logboek bevat namelijk bulksgewijs geregistreerde pagina's.
8310. Onvoldoende argumenten. Er is geen machtigingenset opgegeven
8311. RESTORE PAGE is niet toegestaan op bestand %1 omdat het bestand niet on line is.
8312. Het NEST-argument moet een kolomverwijzing zijn. Expressies zijn niet toegestaan.
8313. Er is een beschadigd bericht ontvangen. Het berichttype mag niet worden ingesteld in het bericht. De fout heeft zich voorgedaan in het bericht met de conversatie-id %1, initiator: %2 en berichtvolgnummer: %3.
8314. De methode SetObjectUriForMarshal kan alleen worden aangeroepen voor MarshalByRefObjects die in het huidige AppDomain bestaan.
8315. Hiermee wordt het wachtwoord opgegeven dat moet worden gebruikt als imiteren op waar is ingesteld.
8316. Het filter %1 van het artikel %2 kan niet worden gewijzigd.
8317. Kan database %1, die in de aanmelding is aangevraagd, niet openen. De aanmelding is mislukt.
8318. X is nog niet gestart.
8319. Het object is al geïnitialiseerd en kan niet nogmaals worden geïnitialiseerd.
8320. Kan geen toegang krijgen tot tijdelijke tabellen vanuit een functie.
8321. Aanvraag met een niet-ondersteund verificatieschema ontvangen, Authorization:X SupportedSchemes:Y.
8322. De rijenset bevat geen kolom met verschuiving %1.
8323. De status voor de volledige-tekstcatalogus %2 (%3) in de database %4 (%5) wordt gewijzigd in %1. Dit bericht is alleen ter informatie. U hoeft niets te doen.
8324. Opslaan van beleid is geannuleerd
8325. Het differentiële kenmerk voor bestand %1 van database %2 is opnieuw ingesteld, omdat het bestand is teruggezet uit een back-up die is gemaakt met een conflicterend herstelpad. Het herstelproces werd toegestaan omdat het een alleen-lezen bestand betreft dat consistent is met de huidige status van de database. Voor toekomstige differentiële back-ups van dit bestand is een nieuwe differentiële basis vereist.
8326. De bewerking kan niet worden uitgevoerd op database %1. De database is betrokken bij een sessie voor het spiegelen van databases.
8327. Kan dit plan niet verwijderen. Het plan bevat aangemelde databases.
8328. De opgegeven toegangsvermelding is ongeldig omdat deze onbeperkt is. U moet de globale vlaggen instellen.
8329. De geserialiseerde Capacity-eigenschap van StringBuilder moet positief zijn, kleiner dan of gelijk aan MaxCapacity en groter dan of gelijk aan de String-lengte.
8330. Ongeldige opdracht
8331. FIPS-waarschuwing: impliciete conversie van %1 naar %2.
8332. Replicatie: de gegevensvalidatie voor de abonneeserver is mislukt
8333. De bewerking wordt niet ondersteund.
8334. Het is mogelijk dat een aggregaat niet verschijnt in een berekende kolomexpressie of een CHECK-beperking.
8335. De gegevens hebben de integriteitsbeperkingen voor een of meer kolommen geschonden.
8336. SQL Server wordt gestart met een hoge prioriteitsbasis (=13). Dit bericht dient alleen ter informatie; u hoeft niets te doen.
8337. Er is een verouderd .resources-bestand gevonden in assembly Assembly-naam . Bouw dit .resources-bestand opnieuw en bouw vervolgens die assembly opnieuw.
8338. WAARSCHUWING: op de heterogene-publicatieserver ontbreken een of meer %1 objecten.
8339. afgebroken pagina (verwachte ondertekening: 0x%1; werkelijke ondertekening: 0x%2)
8340. U kunt de databasenaam niet opgeven. Deze is alleen toegestaan als -sstype de waarde 'c' heeft.
8341. Voor procedure of functie %1 wordt parameter %2 verwacht, die niet is opgegeven.
8342. Kan de uitvoeringscontext niet nabootsen tijdens het uitvoeren van %1.
8343. Kan %1 niet maken voor de weergave %2 omdat hierin wordt verwezen naar de afgeleide tabel %3 (gedefinieerd met de instructie SELECT in de FROM-component). Een mogelijkheid is de verwijzing naar de afgeleide tabel te verwijderen of de weergave niet te indexeren.
8344. Kan kolom %1 niet weghalen omdat deze wordt gebruikt voor replicatie: hiernaar wordt verwezen in een filter of weergave door artikel %2. Als u de kolom wilt weghalen, moet u eerst het filter uit het artikel verwijderen.
8345. Object-id %1, index-id %2, partitie-id %3, cluster-id %4 (type %5), gegevensgebieden %6, pagina's %7, gemengde gebiedspagina's %8.
8346. Dit is een MIME-bericht met meerdere onderdelen.
8347. De conversatie-handle %1 is niet gevonden.
8348. De ALTER TABLE SWITCH-instructie is mislukt omdat de ansi-afbreeksemantiek voor kolom %1 niet overeenkomt in tabellen %2 en %3.
8349. Regel %1 in opmaakbestand %2: waarde %3 voor kenmerk %4 is ongeldig.
8350. Deze bewerking veroorzaakt een conflict met een andere in behandeling zijnde bewerking voor deze transactie. De bewerking is mislukt.
8351. Kan gereserveerde machtigingenset X niet verwijderen of aanpassen.
8352. (?(X) ) is onjuist.
8353. U kunt geen transactioneel abonnement maken om publicatie %1 samen te voegen. Het publicatietype moet voor deze bewerking transactioneel (0) of momentopname (1) zijn.
8354. De aanmelding voor gebruiker %1 is mislukt. De wijziging van het wachtwoord is mislukt. De gebruiker heeft geen machtiging om het wachtwoord te wijzigen. %2
8355. SQL Server wordt beëindigd wegens onherstelbare uitzondering %1. Deze fout kan worden veroorzaakt door een niet-verwerkte Win32- of C++-uitzondering of door een toegangsfout die tijdens de verwerking van de uitzondering is gevonden. Controleer het SQL-foutenlogboek op gerelateerde stackdumps of berichten. Wegens deze uitzondering wordt SQL Server uitgeschakeld. Start de server opnieuw op om de fout te corrigeren (tenzij SQLAgent is geconfigureerd voor automatisch opnieuw starten).
8356. %1.%2.%3: SqlFacetAttribute-eigenschap IsFixedLength kan niet worden ingesteld op false wanneer MaxSize is ingesteld op -1.
8357. {0xdddddddd, enz} verwacht.
8358. De waarde voor parameter @with_log is ongeldig. Geldige waarden zijn 'true' en 'false'.
8359. De toegestane maximale identiteitswaarde van geheel getal is bereikt. Bouw de fouttolerante index opnieuw op en gebruik eventuele hiaten in de volgorde.
8360. Bytecode van shader moet een geheel aantal woorden van 4 bytes zijn.
8361. Er zijn %1-optimalisatieaanwijzingen opgegeven die conflicten veroorzaken.
8362. weergave
8363. De context is ongeldig.
8364. Gerealiseerde weergaveartikelen kunnen niet worden gemaakt voor publicaties met de eigenschappen allow_sync_tran, allow_queued_tran of allow_dts.
8365. De opdracht sp_dboption is mislukt.
8366. Deze ExceptionHandlingClause is geen filter.
8367. De wachtrij %1 kan niet worden geactiveerd omdat de gebruiker voor activering niet is opgegeven.
8368. SQL-webassistent: deze versie wordt niet ondersteund door Win32s van Windows 3.1.
8369. Een antwoord als gevolg van een HEAD-aanvraag heeft een afwijkende Content-MD5-kop.
8370. CREATE INDEX-opties %1 en %2 sluiten elkaar wederzijds uit.
8371. Onvoldoende rechten voor het verkrijgen van beleidsniveau
8372. DBCC SHRINKDATABASE voor database-id %1 wacht op de voltooiing van momentopnametransactie met tijdstempel %2 en andere momentopnametransacties die zijn gekoppeld aan tijdstempel %3 of met een ouder tijdstempel dan %4.
8373. Kan de dynamische momentopname met een %1 van %2 niet vinden voor de opgegeven publicatie.
8374. Uitvoeren in de context van een uitgeschakelde proxy (proxy_id = %1) is niet toegestaan.
8375. Het opgegeven omgevingsblok heeft een ongeldige indeling.
8376. Parameterwaarde X=Y is ongeldig.
8377. type moet een TypeBuilder bevatten als een generiek argument.
8378. Er is een fout opgetreden (NT-statuscode 0x%1) tijdens een poging om controlepunten te maken voor bronbeheer van transactioneel bestandssysteem %2.
8379. De schemawijziging moet de status actief of overgeslagen hebben.
8380. Er is een ongeldige waarde voor kenmerk X: Attribuut
8381. Gebied %1 is niet gevonden in de map met gedeelde gebieden. Voer de transactie opnieuw uit. Als het probleem blijft optreden, neemt u contact op met de technische support.
8382. Kan geen schemagebonden object overdragen.
8383. Het genereren van WSDL (Web Services Description Language) is mislukt omdat de metagegevens voor het eindpunt niet toegankelijk zijn voor het systeem.
8384. Externe functieaanroepen met tabelwaarden zijn niet toegestaan.
8385. Extra niet-parseerbare tekens zijn aan het einde van de tekenreeks geplaatst.
8386. Bulksgewijs kopiëren is mislukt. De gebruiker heeft geen ALTER TABLE-machtiging voor tabel %1. De ALTER TABLE-machtiging is vereist voor de doeltabel bij bulksgewijs kopiëren als de tabel triggers of controlecriteria heeft, maar de bulkaanwijzingen FIRE_TRIGGERS of CHECK_CONSTRAINTS niet zijn opgegeven als opties voor de opdracht voor bulksgewijs kopiëren.
8387. XML-label-id %1 kan niet worden toegevoegd. Mogelijk zijn onvoldoende servergeheugenbronnen beschikbaar.
8388. Bron X is geen stroom. Roep in plaats hiervan GetObject aan.
8389. Kan een enkelvoudige matrix niet omkeren.
8390. Mogelijk hebben programma's geen toegang tot beschermde bronnen zoals het register, omgevingsvariabelen, domeinnamen of beveiligingsbeleidsinstellingen. Programma's kunnen beperkt gebruikmaken van vensterbronnen en het lokale bestandssysteem.
8391. Kan filter %1 niet weghalen omdat er al een momentopname is gegenereerd. Stel @force_invalidate_snapshot in op 1 om het weghalen af te dwingen en de bestaande momentopname ongeldig te maken.
8392. Er bestaat geen standaard volledige-tekstcatalogus in de database %1 of de gebruiker is niet gemachtigd om deze actie uit te voeren.
8393. Dubbele kolomnamen zijn niet toegestaan in resultatensets die worden verkregen met OPENQUERY en OPENROWSET. Kolomnaam %1 is dubbel.
8394. De aanwijzing %1 is niet toegestaan bij het invoegen in externe tabellen.
8395. De matrix geeft geen lengte aan.
8396. Deze stap is mislukt omdat tabel %1 tot geen enkele publicatie behoort.
8397. Een leesbewerking op een LOB (large object of groot object) is mislukt tijdens het verzenden van gegevens naar de client. Een veelvoorkomende oorzaak van deze fout is het uitvoeren van de toepassing op het isolatieniveau READ UNCOMMITTED. Deze verbinding wordt beëindigd.
8398. Poging een object door een contextgrens te marshallen.
8399. Basistype %1 is ongeldig voor het door de gebruiker gedefinieerde type.
8400. Alleen Uri-voorvoegsels die eindigen op / zijn toegestaan.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions