English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

2401. De opgegeven DisplayIndex ligt buiten het bereik. DisplayIndex moet groter dan of gelijk aan 0 zijn, en minder dan Columns.Count.
2402. Ongeldige cachevermelding met statuscode moet worden verwijderd == 304(NotModified).
2403. EndRead kan voor elke asynchrone bewerking slechts eenmaal worden aangeroepen.
2404. %1De XML-schemasyntaxis %2 wordt niet ondersteund.
2405. Het zoeken in de volledige-tekstcatalogus %1 naar id %3 van een tabel of geïndexeerde weergave in database %2 met zoekcriterium %4 is mislukt met onbekende oorzaak (0x%5).
2406. Interfacemethode moet abstract en virtueel zijn.
2407. De proxynaam kan niet worden opgehaald
2408. Het laden van de native HTTP-ondersteuning van SQL Server is mislukt en de ondersteuning is dus niet beschikbaar. %1() is mislukt. Fout 0x%2.
2409. Het uitvoeren van gebruikerscode in .NET Framework is uitgeschakeld. Schakel de configuratieoptie clr enabled in.
2410. XML-ontleding: regel %1, teken %2, onjuiste declaratiesyntaxis van ATTLIST
2411. Optie %1 kan niet worden gewijzigd voor de hoofddatabase.
2412. Ongeldige weekregelwaarde in CultureAndRegionInfoBuilder.
2413. Bron is van het type Typenaam in plaats van String. Roep in plaats hiervan GetObject aan.
2414. De kolom is niet op juiste wijze aan het artikel toegevoegd.
2415. Deze editie van SQL Server biedt geen ondersteuning voor samenvoegpublicaties. De bestaande samenvoegpublicaties worden weggehaald.
2416. XML-ontleding: regel %1, teken %2, niet-gedeclareerd voorvoegsel
2417. Kan geen Set voor een veld en Invoke voor een methode instellen.
2418. Microsoft SQLServer Stored Procedure Resolver
2419. Maak een nieuwe gespiegelde back-upset met WITH FORMAT.
2420. De activering is voltooid.
2421. Kan geen serverniveau %2 %1 voor gebruiker %3 aangezien er geen aanmelding is die met de gebruiker overeenkomt.
2422. Er bestaat al een andere eigenschap met deze naam.
2423. De kolom %1.%2 is ongeldig in de HAVING-component omdat deze niet is opgenomen in een statistische functie en er geen GROUP BY-component is.
2424. SQL-webassistent: de waarde voor @italic moet 0 of 1 zijn.
2425. Machtiging voor het wijzigen van beleid is geweigerd
2426. Object %1 bestaat niet in database %2 of is ongeldig voor deze bewerking.
2427. Er is een beschadigd bericht ontvangen. De grootte van het serienummer van het doelcertificaat is %1, maar mag niet langer zijn dan %2 bytes. De fout heeft zich voorgedaan in het bericht met de conversatie-id %3, initiator: %4 en berichtvolgnummer: %5.
2428. XML-naamruimtevoorvoegsel xml kan alleen worden gekoppeld aan de URI http://www.w3.org/XML/1998/namespace. Deze URI kan niet worden gebruikt met andere voorvoegsels.
2429. Abonnementsinstellingen en systeemobjecten in de database %1 worden bijgewerkt.
2430. Postbus niet beschikbaar.
2431. De eigenschap LoadTimeout van een SoundPlayer kan niet negatief zijn.
2432. U kunt geen voorzieningsnaam of eigenschappen opgeven voor product %1.
2433. Het exporteren van het certificaat is mislukt.
2434. Artikel %1 kan niet twee keer in dezelfde publicatie worden gepubliceerd.
2435. Ongeldig veldtype bij het definiëren van veld.
2436. De gebruiker probeert %1 te gebruiken via ODS. Dit wordt niet meer ondersteund.
2437. DBCC kan DLL %1 niet vrijgeven. De DLL is niet geladen.
2438. De inhoud van het bestand %1 is niet consistent met een overgang in de herstelsequentie. Mogelijk moet u het bestand herstellen vanuit een back-upset.
2439. Eigenschapsgegevens moeten van een type zijn dat compatibel is met een niet-verwijzingsvariant.
2440. Er kan alleen toegang worden verkregen tot een exemplaar met een Global-levensduur vanaf een PerformanceCounter waarvan de InstanceLifetime is ingesteld op PerformanceCounterInstanceLifetime.Global.
2441. De volgende verbindingsfout voor het spiegelen van databases is opgetreden: %1 %2 voor %3.
2442. Er is geen contextbeleid.
2443. De indirecte toepassing van tabelaanwijzingen naar een aanroep van een TVF (Table Valued Function) met meerdere instructies via een weergave wordt verwijderd uit toekomstige versies van SQL Server. Verwijder aanwijzingen in verwijzingen naar de weergave %1, omdat hiermee wordt verwezen naar een TVF met meerdere instructies.
2444. De SQL Server-prestatiemeter %1 is niet gevonden in het register. De SQL Server-prestatiemeters worden uitgeschakeld.
2445. U kunt DEFAULT slechts één keer opgeven voor bestandsgroepen met hetzelfde inhoudstype.
2446. OLE DB-voorziening %1 voor gekoppelde server %2 retourneert ongeldige gegevens voor kolom %3.%4.
2447. Mogelijk is extern beheer voor één computer niet ingeschakeld, of wordt de Remote Registry-service op beide computers niet uitgevoerd.
2448. De gebruiker kan de rij niet verwijderen. Een verwijdering is in behandeling of is al naar de gegevensbron doorgevoerd.
2449. Er is een fout opgetreden tijdens een poging om de referentie %1 te maken.
2450. Kan tabel %1.%2 van publicatieserver %3 niet publiceren. Controleer de verbindingsgegevens en controleer of u een verbinding kunt maken met de publicatieserver met een hulpprogramma zoals SQL*PLUS. Controleer of de vereiste machtigingen zijn ingesteld voor het schema voor replicatie van leden van de groep Administrators.
2451. De aanroep GetWhereaboutsSize is mislukt: %1
2452. De gemarkeerde transactie %1 is mislukt. Er heeft zich een impasse voorgedaan tijdens het plaatsen van de markering in het logboek.
2453. Alle query's waarin een UNION-, INTERSECT- of EXCEPT-operator wordt gebruikt, moeten gecombineerd een gelijk aantal expressies in de doellijsten hebben.
2454. De massagegevensbron ondersteunt de gegevenstypen SQLNUMERIC en SQLDECIMAL niet.
2455. Invoegen van hash-tabel is mislukt. Laadfactor is te hoog.
2456. %1Eindcode %2%3 behoort niet bij begincode %4:%5 op regel %6
2457. De aanmelding voor gebruiker %1 is mislukt. Alleen beheerders mogen momenteel een verbinding maken.%2
2458. ALTER ASSEMBLY is mislukt omdat alleen leden van de rol sysadmin WITH UNCHECKED DATA kunnen gebruiken.
2459. De %1 %2 die is opgegeven voor de geclusterde index %3 is gebruikt voor de tabel %4, hoewel hiervoor %5 %6 is opgegeven.
2460. Registerscript X is gegenereerd
2461. Het AsnEncodedData-object heeft niet dezelfde OID voor de verzameling.
2462. De kolomlijst na een objectnaam in de GRANT/REVOKE-instructie is ongeldig.
2463. Kan geen INSERT uitvoeren in gepartitioneerde weergave %1 omdat niet voor alle kolommen waarden zijn opgegeven.
2464. Geen toewijzing voor object Objectnaam.
2465. Gemachtigden moeten van hetzelfde type zijn.
2466. U kunt de externe distributieserver niet toevoegen. Controleer of de lokale server is geconfigureerd als publicatieserver op de distributieserver.
2467. Volume verlagen
2468. De verdachte vlag in de database %1 is al opnieuw ingesteld.
2469. SQL-webassistent: @blobfmt is ongeldig. Het bestand moet het volledige pad naar de locatie van output_file bevatten.
2470. Kan de opgegeven COM-apartmentstatus niet instellen.
2471. De databaseoptie %1 van database %3 wordt ingesteld op %2.
2472. Ongeldige label of naam
2473. Hiermee wordt opgegeven of verschuivend verloop is ingeschakeld.
2474. Het volume op apparaat %1 kan niet als vervolgvolume wordt gebruikt. Het is sequentienummer %2 van familie %3 voor de huidige mediaset. Plaats een nieuw volume of sequentienummer %4 van familie %5 voor de huidige set.
2475. De maximale baud-rate van het apparaat is X.
2476. Waarschuwing: de agenttaak %1 is impliciet gemaakt en wordt uitgevoerd onder de Agent Service-account van SQL Server.
2477. Door de gebruiker gedefinieerde functies zijn niet toegestaan in expressies in deze context.
2478. De conversie is mislukt omdat de gegevenswaarde een overloop heeft veroorzaakt in het gegevenstype dat de voorziening heeft gebruikt.
2479. Deze instructie heeft geprobeerd toegang te krijgen tot gegevens waarvoor de toegang door de assembly is beperkt.
2480. Kan fysiek bestand %1 niet openen. De besturingssysteemfout is %2: %3.
2481. %1 met de volgende tekstgegevens (TI): {RowsetId %2, {TextTimeStamp %3, {RowId {PageId %4, FileId %5}, SlotId %6}}, coloffset %7, textInfoFlags 0x%8, textSize %9, verschuiving %10, oldSize %11, newSize %12}.
2482. Beleid gewijzigd
2483. De SELECT INTO-doeltabel %1 kan niet worden gemaakt omdat de xml-kolom %2 is getypeerd met een schemaverzameling %3 vanuit database %4. Xml-kolommen kunnen niet verwijzen naar schema's in andere databases.
2484. De hoofddatabase kan niet worden hersteld. SQL Server wordt afgesloten. Controleer de foutenlogboeken en bouw de hoofddatabase opnieuw op. Zie SQL Server Books Online voor meer informatie over het opnieuw opbouwen van de hoofddatabase.
2485. De aanvraag voor %1 %2 is mislukt. %3 is een %4-object.
2486. Voor functie %1 zijn precies %2 argumenten vereist.
2487. Ongeldige interne status: kan activeringsservice niet initialiseren.
2488. Kan de pakketten voor het opruimen van zwevende rijensets in database %1 niet in de wachtrij plaatsen. Er is mogelijk wat schijfruimte verspild. Start de database opnieuw om de opruiming te hervatten.
2489. Kan de controleserver niet verwijderen terwijl databases deelnemen aan het maken van back-ups van logboekbestanden.
2490. Extern certificaat bevat geen fouten.
2491. Een databasenaam kan niet met $partition worden opgegeven in een schemagebonden object, berekende kolom of beperkingsexpressie.
2492. Tabel %1 kan niet worden gemaakt of gewijzigd. De minimumomvang van de rij zou %2 zijn, inclusief %3 bytes interne overhead. Hiermee wordt de toegestane maximumomvang van %4 bytes voor tabelrijen overschreden.
2493. Er moeten een of meer parameters worden opgegeven.
2494. De gegeven generieke instantiëring is niet geldig.
2495. De licentiegegevens zijn niet op de juiste wijze opgehaald.
2496. De pakket-URI is niet toegestaan in de pakketopslag.
2497. IDN-namen moeten tussen 1 en X tekens lang zijn.
2498. IAM-pagina %1 (Index Allocation Map) wordt aangewezen door de vorige aanwijzer van IAM-pagina %2 in object-id %3, index-id %4, partitie-id %5, cluster-id %6 (type %7). De pagina is echter niet gevonden tijdens de scan.
2499. Zodra een verificatiepoging als client of als server wordt uitgevoerd, moet voor verdere verificatiepogingen dezelfde client- of serverrol worden gebruikt.
2500. Er is een fout opgetreden bij het verwerken.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions