English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

11201. De initialisatiestatus wordt al uitgevoerd.
11202. Kan geen CMS maken die is gecodeerd voor lege inhoud.
11203. Kan @conflict_logging niet instellen op 'both' omdat het compatibiliteitsniveau van de publicatie %1 lager is dan 90. Stel @publication_compatibility_level in op '90RTM' wanneer u de publicatie maakt of gebruik sp_changemergepublication om publication_compatibility_level in te stellen op '90RTM'.
11204. Het aantal kan niet minder dan -1 zijn.
11205. De beëindigingsoptie wordt niet ondersteund bij het wijzigen van de versieregistratiestatus.
11206. De opgegeven TypeInfo is ongeldig omdat deze de ITypeInfo-interface niet ondersteunt.
11207. Bestand %1. Gebieden %2, gebruikte pagina's %3, gereserveerde pagina's %4, gecombineerde gebieden %5, gecombineerde pagina's %6.
11208. Meer informatie over wijzigingen op deze computer
11209. Niet-beëindigde []-set.
11210. De drempelwaarde moet tussen 1 en 100 liggen.
11211. Waarschuwing: systeemgebruiker %1 ontbreekt in database %2 en is teruggezet. Deze gebruiker is vereist voor de juiste werking van SQL Server.
11212. Kan synchrone en asynchrone bewerkingen niet door elkaar gebruiken in de processtroom.
11213. Kan de methode AsyncProcessResponse voor het vorige kanaalfilter niet aanroepen omdat de stack leeg is.
11214. De partitiefunctie %1 wordt gebruikt door een of meer partitieschema's.
11215. Er mag geen nieuwe transactie worden gestart zolang DTC of een gebonden transactie actief is.
11216. CREATE PROCEDURE bevat geen instructies.
11217. Kan geen taak maken voor de functie voor berichtverzending van de Service Broker. Dit bericht is een symptoom van een ander probleem dat voorkomt dat SQL Server taken kan maken. Controleer het SQL Server-foutenlogboek en het Windows-gebeurtenislogboek op extra berichten.
11218. Er is een ongeldige bron voor een toepassingsvergrendeling doorgegeven aan %1.
11219. Er zijn geen schemacomponenten met doelnaamruimte %1 gevonden in verzameling %2.
11220. De ALTER TABLE SWITCH-instructie is mislukt. Doeltabel %1 heeft een kolomniveau-controlebeperking %2, maar brontabel %3 heeft geen overeenkomstige beperking.
11221. Kan geen toegang krijgen tot een gesloten bronset.
11222. Het maken van een TSQL-eindpunt resulteert in het herroepen van 'openbare' verbindingsmachtigingen op het %1 eindpunt. Als 'openbare' toegang is vereist op dit eindpunt, moet u de machtiging opnieuw toepassen met GRANT CONNECT ON ENDPOINT::[%2] to [public].
11223. Kan de volgende assembly waarnaar wordt verwezen, niet vinden op een van de locaties die zijn opgegeven via /asmpath: X
11224. switchType moet een geldige klassennaam zijn. Het type mag niet leeg zijn.
11225. De text-, ntext- of image-aanwijzerwaarde veroorzaakt een conflict met de opgegeven kolomnaam.
11226. Poging tot registratie van een bekend of geactiveerd servicetype van het type Typenaam, X. Dit is niet toegestaan omdat het type al is omgeleid voor activering op een andere locatie.
11227. Bulksgewijs invoegen wordt niet ondersteund in SHOWPLAN-modus.
11228. De status van database %1 voor het verwijderen van het spiegelen van de database is instabiel. Mogelijk kan geen herstel worden uitgevoerd. Controleer de gegevens na de herstelbewerking.
11229. Null is geen geldige waarde voor X.
11230. Er is een onjuiste syntaxis gebruikt voor het aanroepen van de XML-gegevenstypemethode %1.
11231. Kan niet bulksgewijs laden. Als u de parameters FIRSTROW en LASTROW gebruikt, kan de waarde voor FIRSTROW niet groter zijn dan de waarde voor LASTROW.
11232. %1 van %2 %3 op weergave %4 is niet mogelijk omdat het een door het systeem gegenereerde weergave is die is gemaakt voor optimaliseringsdoeleinden.
11233. Er is een ongeldige SPID %1 opgegeven.
11234. Het gebruik van het schema of de catalogus voor OLE DB-voorziening %1 voor gekoppelde server %2 is ongeldig. Er is een vierdelige naam opgegeven, maar de voorziening maakt de interfaces niet beschikbaar die vereist zijn om een catalogus of schema te gebruiken.
11235. De toegang tot Integration Services-pakket %1 is geweigerd.
11236. Het type voor 'value' moet XamlReader zijn.
11237. Er is een fout opgetreden bij het deserialiseren van het OrderedDictionary. De ArrayList bevat geen DictionaryEntries.
11238. Aanmelding %1 heeft geen toegangsmachtiging voor publicatie %2 omdat deze niet voorkomt in de toegangslijst van de publicatie.
11239. XML-validering: er zijn meerdere id-kenmerken gevonden op één element. Locatie: %1
11240. De TCP-provider van de server kan niet luisteren op [ %1 <%2> %3]. De TCP-poort is al in gebruik.
11241. Ongeldige indeling van Request Range:X.
11242. Elk lid van de NativeDigits-matrix moet een enkelvoudig tekstelement (een of meer UTF16-codepunten) zijn met een Unicode Nd-eigenschap (aantal, decimaal cijfer) die aangeeft dat het een cijfer is.
11243. %1 is geen geldig type voor heterogene-publicatieservers.
11244. Er is onvoldoende geheugen beschikbaar in de buffergroep.
11245. %1: kan pagina %2:%3 niet verplaatsen omdat de pagina niet kan worden vergrendeld door het verkleiningsproces.
11246. Er is geen console.
11247. Het veld in TypedReferences kan niet statisch of alleen-init zijn.
11248. Er is geen invoer ingesteld.
11249. (resultaten opnemen in geschiedenis)
11250. SQL-webassistent: kan de parameter niet binden aan de SQL-instructie.
11251. Stroom ondersteunt zoekbewerkingen niet.
11252. Referentiesleutel %1 kan niet worden gemaakt met de referentieactie SET NULL. Een of meer van de refererende kolommen kunnen geen NULL-waarden bevatten.
11253. Controleren van identiteitsgegevens: huidige identiteitswaarde %1, huidige kolomwaarde %2.
11254. De maakbewerking is mislukt -> X.
11255. De OUTPUT-component kan niet worden opgegeven. Doelweergave %1 is een gepartitioneerde weergave.
11256. Er is geen configuratieparameter met de naam %1, of de opgegeven waarde is niet van het juiste gegevenstype.
11257. Tabelfout: de map %1 in de partitie-id %2 is geen geldige FileStream-map.
11258. Activatie-attributen worden niet ondersteund voor COM-objecten.
11259. De voortgangsaanvraag is niet toegestaan door het IWebProxy-object dat is gekoppeld aan de aanvraag
11260. Er zijn dubbele rijen gevonden in %1. Geen unieke index gemaakt.
11261. Er is vanaf de externe server niet voldaan aan de vereiste voor wederzijdse verificatie.
11262. [MaxAge] Kan MaxAge van cache niet berekenen, de standaardwaarde RequestCacheValidator.UnspecifiedMaxAge: X wordt gebruikt.
11263. Er is geen gebruikerstabel die overeenkomt met de invoernaam %1 in de huidige database, of u hebt geen toegang tot de tabel.
11264. De jaarwaarde moet liggen tussen +/-10000.
11265. Gegevenstypen %1 en %2 in operator %3 zijn incompatibel.
11266. De waarde van parameter %1 mag niet NULL of een lege tekenreeks zijn.
11267. Geanalyseerde bindingen van externe services: %1
11268. aggregaatfunctie
11269. Kan deze bewerking niet uitvoeren op een voltooid asynchroon resultaatobject.
11270. Het attribuut met de waardeklasse is niet geldig.
11271. %1Gemengde inhoud is niet toegestaan in deze schemacontext
11272. Tabel %1 moet een geclusterde primaire sleutel hebben die minder dan %2 kolommen bevat om een primaire XML-index op de tabel te maken.
11273. De gevraagde taal in 'aanmelding van %1' en standaardtaal %2 van de gebruiker zijn geen van beide de naam van een officiële taal op deze SQL Server. In plaats daarvan wordt de algemene standaardwaarde op de server (%3) gebruikt.
11274. De lengte %1 van de ontvangende variabele is kleiner dan de lengte %2 van kolom %3.
11275. Methode Methodenaam kan geen hoofdcode bevatten voor de methode.
11276. De adreslijstservice van Active Directory is niet ingeschakeld op het netwerk of wordt niet ondersteund door het besturingssysteem.
11277. Het publicatietype is ongeldig.
11278. tabelwaardefunctie
11279. Kan categorie van prestatiemeteritem niet verwijderen omdat deze categorie niet is geregistreerd of een systeemcategorie is.
11280. Datumvolgorde %1 van SET DATEFORMAT is ongeldig.
11281. %1Id's mogen niet meer dan %2 tekens bevatten
11282. De eigenschap voor instellingen Eigenschapsnaam is van een niet-compatibel type.
11283. De service voor het spiegelen van databases kan niet worden geforceerd voor database %1. De database verkeert niet in de juiste status om als hoofddatabase te dienen.
11284. De waarde is te groot of te klein voor een niet-ondertekend byte.
11285. Kan object %1 niet afbreken omdat het object of een van de indexen ervan zich in een off line bestandsgroep %2 bevindt.
11286. De voorbereide handle %1 wordt momenteel door een andere opdracht gebruikt (foutstatus: %2).
11287. De waarde voor parameter @subscription_type is ongeldig. Geldige opties zijn 'push' en 'pull'.
11288. SQL Server is geconfigureerd voor lichte groepering. Dit bericht dient alleen ter informatie; u hoeft niets te doen.
11289. %1De verwijzing naar de numerieke entiteit is ongeldig
11290. X is geen ondersteunde codepagina.
11291. Er is tijdens de initialisatie van de prestatiemeters een fout opgetreden bij het toewijzen van virtueel geheugen. De SQL Server-prestatiemeters worden uitgeschakeld.
11292. Het CMS-bericht is niet ondertekend door NoSignature.
11293. Ongeldige elementnaam X.
11294. Kan database %1, versie %2 niet openen. Werk de database bij naar de laatste versie.
11295. Niet-ondersteunde eigenschap.
11296. Er zijn geen publicaties.
11297. &Sessiestatusmodus:
11298. De artikeleigenschap moet op de oorspronkelijke publicatieserver van artikel %1 worden gewijzigd.
11299. Ongeldige machtigingsstatus.
11300. Waarschuwing: door een deel van een objectnaam te wijzigen, kunnen scripts en opgeslagen procedures onbruikbaar worden.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions