English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

1701. De gebruiker is niet gemachtigd om deze actie uit te voeren.
1702. De e-mail is niet in de wachtrij geplaatst. Het maximum aantal e-mails per dag (%1) voor aanmelding %2 is overschreden.
1703. Er is een ongeldige waarde opgegeven voor parameter %1.
1704. De gedistribueerde COM kan niet worden geïnitialiseerd. DCOM is niet geïnstalleerd. Heterogene query's en aanroepen van externe procedures worden uitgeschakeld. Controleer de DCOM-configuratie met behulp van het onderdeel Component Services van het Configuratiescherm.
1705. Kan registersleutel X op computer Y niet openen.
1706. Toegang tot de registersleutel X is geweigerd.
1707. Methoden voor PInvoke moeten statisch en systeemeigen zijn en kunnen niet abstract zijn.
1708. Kan geen index op een tabelvariabele partitioneren of een tabeldefinitie retourneren in een tabelgewaardeerde functie.
1709. De tabel %1 moet minimaal één kolom hebben die in de verticale partitie is opgenomen.
1710. Imitatie van een thread die verificatie van een webaanvraag uitvoert is mislukt.
1711. Er is onvoldoende systeemgeheugen beschikbaar om RAISERROR uit te voeren.
1712. FILESTREAM-logboekbestand %1 kan niet worden verwijderd omdat ernaar wordt verwezen door een FILESTREAM-gegevensbestandsgroep.
1713. Tabelfout: fout in koppeling van IAM-keten: object-id %1, index-id %2, partitie-id %3, cluster-id %4 (type %5). De volgende pagina voor de IAM-pagina %6 is %7, maar de vorige koppeling voor de pagina %8 is %9.
1714. Deze zone bevat alle toepassingen uit de lijst met vertrouwde sites van Internet Explorer.
1715. Het transparante proxyveld van een echte proxy moet null zijn.
1716. Het wachtwoord voor aanmelding (%4) bij %1 %2 (%3) is gewijzigd.
1717. Waarschuwing: geclusterde index %1 van weergave %2 die verwijst naar tabel %3 is uitgeschakeld als gevolg van de uitschakeling van de index %4.
1718. Poging tot het lezen of schrijven van beveiligd geheugen. Dit duidt er vaak op dat ander geheugen is beschadigd.
1719. De SQL Network Interface-bibliotheek kan de registratie van de SPN (Service Principal Name) voor de SQL Server-service niet ongedaan maken. Fout: %1. De beheerder moet de registratie van deze SPN handmatig ongedaan maken om verificatiefouten op de client te voorkomen.
1720. De specificatie (ANY) kan alleen worden toegepast op expressies van het type multiset.
1721. Er zijn problemen gevonden tijdens de planning voor de RESTORE-instructie. Raadpleeg eerdere berichten voor meer informatie.
1722. Ongeldige zoekwaarde.
1723. Primaire interop-assembly's moeten een sterke naam hebben.
1724. De minimumgrootte voor de werkset is ongeldig. Deze moet minder dan of gelijk zijn aan de maximumgrootte van de werkset.
1725. Een msi-bestand maken voor distributie
1726. CREATE DATABASE is mislukt. De standaardsortering van database %1 kan niet worden ingesteld op %2.
1727. NAAM VAN DE UITGEVER VAN HET BRONCERTIFICAAT
1728. Groep %1 bestaat niet in deze database.
1729. Hiermee wordt de computer aangegeven waarvan de prestatiegegevens worden gelezen.
1730. Kan een timestamp-kolom niet bijwerken.
1731. %1%2:: is geen geldige as
1732. SQL Server is gestart met traceervlag %1, dit kan ervoor zorgen dat de gebruiker een aantal foutberichten ziet die zijn gemaskeerd bij het gebruik van %2.
1733. Het Service Broker-beheer wordt uitgeschakeld.
1734. DROP ASSEMBLY is mislukt omdat naar de opgegeven assembly's wordt verwezen door assembly %1.
1735. De rijenset gebruikt geïntegreerde indexen en er is geen huidige index.
1736. Geen bovenste object.
1737. Kan de timer niet maken.
1738. Kan deze methode niet aanroepen terwijl de afbeelding ontgrendeld is.
1739. De ALTER TABLE SWITCH-instructie is mislukt. Tabel %1 heeft weergave %2 met schemabinding.
1740. De KTM RM voor deze database, %1, is niet gestart: %2.
1741. Alleen leden van de rol sysadmin en de database-eigenaar kunnen databaseopties instellen.
1742. Parameter %1 is onjuist: deze moet %2, %3 of %4 zijn.
1743. Spid %1 heeft geprobeerd om de gedistribueerde transactie met UOW %2 door te voeren.
1744. Voor database %1 is het spiegelen van databases ingesteld. De naam van de database mag niet worden gewijzigd.
1745. MSBUILD: fout MSB1005: geef een eigenschap en de bijbehorende waarde op.
1746. ontvangen
1747. De opgegeven %1 is ongeldig.
1748. Secundaire %1.%2 bestaat al voor primaire %3.
1749. Abonnementen op publicaties waarvoor 'Peer-To-Peer' is ingeschakeld, kunnen niet opnieuw worden geïnitialiseerd.
1750. Onderliggende knooppunten zijn niet toegestaan.
1751. De regel is losgekoppeld van het gegevenstype.
1752. InputLanguageManager is niet gereed om de huidige invoertalen te wijzigen.
1753. Bulksgewijs laden: er is een versieverschil gevonden tussen de DLL van de voorziening en het uitvoerbare bestand op de server.
1754. XML-ontleding: regel %1, teken %2, syntaxiscontrole: geen externe entiteitsverwijzingen
1755. Kan index voor linkse naamregister niet maken.
1756. Poging tot toevoegen van eigenschappen aan een bevroren context.
1757. WAARSCHUWING: de assembly bij X kan niet worden geladen. Caspol kan gedeeltelijk bepalen welk bewijs aan deze assembly is gekoppeld. De resultaten van de volgende bewerking zijn niet per definitie juist of volledig.
1758. %1 gerepliceerde transacties met %2 instructies zijn verwijderd in %3 seconden (%4 rijen per seconde).
1759. Kan een tekenreeks niet converteren naar of van Unicode, %1.
1760. Alleen leden van de vaste serverrol sysadmin kunnen een %1 wijzigen waarvoor geen taak met een proxyaccount is gedefinieerd.
1761. Er is een fout opgetreden bij het verwerken van het logboek voor de database %1. Herstel de gegevens indien mogelijk met behulp van een back-up. Als dat niet mogelijk is, kan het nodig zijn het logboek opnieuw op te bouwen.
1762. Het object moet worden geïnitialiseerd voordat de bewerking kan worden uitgevoerd.
1763. De OID vertegenwoordigt geen geldig PKCS 9-attribuut.
1764. Er is een ongeldige waarde opgegeven voor %1. Geldige waarden zijn 0 (geen), 1 (afgedwongen partities), 2 (niet-overlappende partities met meerdere abonnementen per partitie), en 3 (niet-overlappende partities met één abonnement per partitie).
1765. Buffer kan niet null zijn.
1766. Aangepaste replicatieprocedures worden niet vastgelegd in een script. Opgegeven publicatie %1 is een momentopnamepublicatie.
1767. U moet REPLACE opgeven om een bestaand bericht te overschrijven.
1768. De status van bestand %1 maakt herstel van afzonderlijke pagina's onmogelijk. Momenteel is alleen bestandsherstel mogelijk.
1769. Er bestaat geen reservering voor deze HTTP-naamruimte (%1).
1770. Tabel %1 kan niet opnieuw worden gepubliceerd.
1771. Verwijzing naar niet-gedefinieerde groepsnaam X.
1772. Het abonnement dat door abonneeserver %1 is gemaakt op publicatie %2 is verlopen en weggehaald.
1773. kan de aanvraag niet verwerken omdat het proces is afgesloten.
1774. Het object bevat alleen het openbare deel van een sleutelpaar. Er moet ook een persoonlijke sleutel worden opgegeven.
1775. Alleen leden van de serverrol sysadmin kunnen taken voor meerdere servers starten/stoppen
1776. De rij had een verwijdering in behandeling of de verwijdering is naar de gegevensbron verzonden.
1777. Het abonnement op deze publicatie is nog niet actief. Er is geen gebruikersactie vereist.
1778. Een entiteit van het type %1 kan geen eigendom zijn van een rol, een groep of van principals die zijn toegewezen aan certificaten of asymmetrische sleutels.
1779. Microsoft SQL Server Upload Only Conflict Resolver
1780. Alle lijsten bevatten een null-waarde of zijn leeg.
1781. Het bestand %1 op offset %2 is gelezen na %3 poging(en) met fout: %4. In het foutenlogboek van SQL Server en het logboek voor systeemgebeurtenissen vindt u meer berichten met aanvullende informatie. Deze fout vormt een risico voor de integriteit van de database en moet worden opgelost. Voer een volledige controle uit van de databaseconsistentie (DBCC CHECKDB). Deze fout kan door allerlei factoren worden veroorzaakt. Zie SQL Server Books Online voor meer informatie.
1782. parameter
1783. Het aantal lengten en lowerBounds moet overeenkomen.
1784. De serveroptie 'collation name' in gekoppelde server %1 voor OLE DB-voorziening %2 heeft sorterings-id %3. Deze wordt niet ondersteund door SQL Server.
1785. Kan de assembly van de aanroepfunctie niet bepalen.
1786. SQLBrowser schakelt ondersteuning voor het detecteren van analyseservices in.
1787. De server wordt verder uitgevoerd na een inactiviteit van %1 seconden. Reden: timergebeurtenis.
1788. Herstellen van de instelling is mislukt: kan geen toegang krijgen tot de configuratiesectie.
1789. Fouten en/of waarschuwingen bij het verwerken van de XQuery-instructie voor de methode %1 van het gegevenstype XML, aangeroepen voor de kolom %2, tabel %3. Zie eerdere foutberichten voor meer informatie.
1790. Kan geen beperkingen of standaardwaarde toevoegen zonder een expliciete naam, omdat de tabel deelneemt aan DDL-replicatie. Geef de beperkingsnaam op en geef de DDL-instructie opnieuw op.
1791. Er is geen persoonlijke sleutelset ingesteld voor %1.
1792. Regel %1 in opmaakbestand %2: kenmerk %3 kan niet worden opgegeven voor dit type.
1793. Kan geen uitgebreide trigger toevoegen voor het repliceren van gebeurtenis %1
1794. De DELETE -trigger voor direct bijwerken of bijwerken in de wachtrij wordt beëindigd omdat dit niet de eerste trigger is die moet worden gestart. Met de procedure sp_settriggerorder kunt u trigger %1 instellen als eerste in de uitvoervolgorde.
1795. Fout %1 is opgetreden tijdens het vullen van de tabel of indexweergave %2 met een volledige-tekstindex (id van de tabel of de geïndexeerde weergave %3, database-id %4), waarde van de volledige-tekstsleutel 0x%5. De rij kan niet worden geïndexeerd.
1796. Kan geen toegang krijgen tot bestand %1.
1797. Het nieuwe wachtwoord komt niet overeen met het bevestigingswachtwoord.
1798. Het verzenden van berichten door de functie voor berichtverzending van de Service Broker is %1 keer mislukt
1799. De binaire indeling van het opgegeven aangepaste attribuut is ongeldig.
1800. Het aantal min-hash q-grams per token moet positief zijn.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions