English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

8401. Kan traceringslistener X niet toevoegen omdat het geen subklasse van TraceListener is.
8402. Database %1 bevindt zich in een warme stand-bymodus (ingesteld met de opdracht RESTORE WITH STANDBY). Kan pas een back-up maken als de volledige laadsequentie is voltooid.
8403. Taak %1 is momenteel niet gericht op server %2.
8404. Tabel %1 heeft geen unieke index.
8405. De opgegeven optie %1 wordt niet ondersteund in deze versie van SQL Server en kan niet worden gewijzigd met sp_configure.
8406. Waarden voor advanceWidths en glyphOffsets vormen een te grote GlyphRun. Het gebied van het begrenzingsvak, gemeten in renderingEmSize-vierkanten is X maar mag Y niet overschrijden.
8407. Er is een ongeldige database-principal doorgegeven aan %1.
8408. De conversatiegroep %1 is niet gevonden.
8409. Herstel: de toewijzing van het gebied %1 aan object-id %2, index-id %3, partitie-id %4, cluster-id %5 (type %6) is ongedaan gemaakt.
8410. Als u een niet-geregistreerde assembly met /codebase registreert, kan er een conflict tussen deze assembly en andere toepassingen op dezelfde computer optreden. De schakeloptie /codebase is alleen bedoeld voor gebruik met ondertekende assembly's. Geef de assembly een sterke naam en registreer de assembly opnieuw.
8411. De eigenschap ftp_port moet een niet-negatief geheel getal zijn dat kleiner is dan 65536.
8412. Er is een fout opgetreden bij het gebruik van .NET Framework tijdens %1. Er zijn mogelijk onvoldoende bronnen vrij voor de server. Voer de query opnieuw uit. Als het probleem blijft optreden, neemt u contact op met de afdeling Support. %2
8413. Er is geen cacheprotocol beschikbaar voor deze aanvraag.
8414. De aanmelding voor de gebruiker %1 is voltooid. Verbinding: niet vertrouwd.%2
8415. Het opnieuw samenstellen van de volledige-tekstcatalogus %1 is mislukt: het header-bestand van de catalogus is alleen-lezen.
8416. %1Kan niet impliciet converteren van %2 naar %3
8417. De lengte van de te repliceren LOB-gegevens (%1) overschrijdt het geconfigureerde maximum %2.
8418. Het begin-LSN {%1:%2:%3} voor commit-record {%4:%5:%6} is ongeldig. Controleer DBTABLE.
8419. Er is een verbinding gekoppeld aan de gedistribueerde transactie met UOW %1. Verbreek eerst de verbinding met de syntaxis KILL SPID.
8420. Waarschuwing: de optie NO_INDEX van %1 wordt gebruikt. Controles op niet-systeemindexen worden overgeslagen.
8421. De constanten text/ntext/image zijn nog niet geïmplementeerd.
8422. Er zijn nog externe of gekoppelde aanmeldingen voor server %1.
8423. Veld is niet gevonden.
8424. GROUP BY ALL wordt niet ondersteund in query's die toegang verkrijgen tot externe tabellen als de query ook een WHERE-component bevat.
8425. De aanroepnotatie VCALL kan niet worden gebruikt voor het opgegeven artikel. De VCALL-notatie wordt gebruikt voor het bijwerken van publicatieartikelen op de abonneeserver.
8426. De handshake voor het tot stand brengen van een verbinding is mislukt. Een aanroep van het besturingssysteem is mislukt: (%1) %2. Status %3.
8427. Kan tekenreeks %1 niet coderen
8428. %1Twee opeenvolgende '-' zijn alleen toegestaan in een commentaarconstructie als ze worden gebruikt om het commentaar af te sluiten ('-->').
8429. Het hoofdsleutelbestand bestaat niet of heeft een ongeldige indeling.
8430. Er bestaat geen cursor met de naam %1.
8431. De taak %1 is gestart.
8432. Kan de aanvraag HREPL.%1 niet uitvoeren op Oracle-publicatieserver %2.
8433. %1 kan niet worden gemaakt op weergave %2. De weergave bevat een self-join op %3.
8434. Kan parameter %1 niet gebruiken voor een Windows-aanmelding.
8435. Parameter @profile_name of @description moet worden opgegeven voor bijwerken.
8436. Kan filter %1 niet toevoegen omdat er al een momentopname is gegenereerd. Stel @force_invalidate_snapshot in op 1 om het toevoegen af te dwingen en de bestaande momentopname ongeldig te maken.
8437. De eigenschap Eigenschapsnaam of de eigenschap Eigenschapsnaam moet worden ingesteld.
8438. Ongeldig matrixtype Typenaam.
8439. %1Syntaxisfout in de buurt van %2, 'where', '(stable) order by' of 'return' verwacht.
8440. Dit bericht kan niet worden bezorgd omdat de doelwachtrij is uitgeschakeld. Wachtrij-id: %1.
8441. Deze verzameling heeft een vaste grootte.
8442. Kan distributieserver %1 niet weghalen. Hierop zijn heterogene publicaties gedefinieerd. Haal eerst de publicaties weg.
8443. Berekende kolom %1 in tabel %2 kan niet in %3 worden gebruikt. De kolom is niet persistent.
8444. Kan de REPAIR-instructie niet verwerken. De database moet zich in de modus voor toegang door één gebruiker bevinden.
8445. Voor uitgestelde UDT-exemplaren is een lokale basistabelkolom als argument vereist.
8446. De invoerstroom is geen geldige binaire indeling. De startinhoud (in bytes) is: X ...
8447. Het Database Mirroring Transport is uitgeschakeld in de endpoint-configuratie.
8448. StandardErrorEncoding wordt alleen ondersteund als de standaardfout wordt omgeleid.
8449. Het is niet toegestaan een waardeverzameling te wijzigen die is afgeleid van een woordenboek.
8450. sp_MSmark_proc_norepl: objectnaam %1 is ongeldig.
8451. De beelddecoder kan de afbeelding niet decoderen. De afbeelding is mogelijk beschadigd.
8452. Laden van providertype: Typenaam is mislukt.
8453. Kan geen exclusieve toegang krijgen. De database is in gebruik.
8454. Peer-to-peer-publicaties ondersteunen uitsluitend de waarde %2 voor %1. Het artikel %3 heeft momenteel de waarde %5 voor %4. Wijzig deze waarde voordat u doorgaat.
8455. Service Broker-beheer is gestart.
8456. Kan het itemnummer van het logboek X niet lezen. Het gebeurtenislogboek is mogelijk beschadigd.
8457. Met beveiliging op basis van codetoegangsrechten kan worden bepaald of code veilig kan worden uitgevoerd.
8458. Er is een interne fout opgetreden. De reeksroutine in bestand %1, regel %2, is mislukt met HRESULT 0x%3.
8459. Het eindpunt van de conversatie heeft geen geldige status voor BEGIN CONVERSATION TIMER. De huidige status is %1.
8460. Kan de sleutelverwijzing ten opzichte waarvan de invoegbewerking moet worden uitgevoerd, niet vinden.
8461. Oud traceerbestand %1 kan niet worden verwijderd. De fout is %2.
8462. %1Een element komt te vaak voor. Element %2 is meerdere keren gevonden in de context van element %3
8463. Kan geen XML-index maken op object %1 omdat dit object geen tabel is.
8464. De Service Broker in de doeldatabase is niet beschikbaar: %1.
8465. Kan bestand %1 niet openen. Aanmelden volgens Windows NT Integrated Security is vereist.
8466. Alleen leden van de rol sysadmin kunnen de machtiging CREATE DATABASE verlenen of intrekken.
8467. De waarde van parameter %1 moet MSSQLSERVER, ORACLE of ORACLE GATEWAY zijn
8468. Het vertrouwen van de toepassing kan niet null zijn.
8469. Kan de Active Directory-informatie niet vinden in het register voor dit exemplaar van SQL Server. Voer sp_ActiveDirectory_SCP opnieuw uit.
8470. De typedefinitie voor type %1 is ongeldig. minInclusive moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan maxInclusive en kleiner zijn dan maxExclusive.
8471. Er is een fout opgetreden in de cache met timer-gebeurtenissen: fout: %1 status: %2.
8472. De cursor is niet gedeclareerd.
8473. Netwerkfoutcode 0x%1 is opgetreden tijdens het maken van een verbinding. De verbinding is gesloten. De oorzaak kan een time-out tijdens de client- of serveraanmelding zijn. De aanmelding heeft de volgende hoeveelheid tijd gekost: totaal %2 ms, in de wachtrij %3 ms, schrijfbewerkingen in het netwerk %4 ms, leesbewerkingen in het netwerk %5 ms, SSL tot stand brengen %6 ms, onderhandelen over SSPI %7 ms, aanmelden valideren %8 ms.%9
8474. De CHECK-instructie is afgebroken. DBCC CHECKALLOC kan niet worden uitgevoerd op TEMPDB.
8475. Raadpleeg het responsbestand voor meer opties
8476. Kan de gedeeld geheugen-provider van de server niet initialiseren. Fout: %1
8477. Uitgebreide opgeslagen procedures kunnen alleen in de hoofddatabase worden gemaakt.
8478. U bent niet de eigenaar van tabel %1 die een kolom met de naam %2 bevat.
8479. Kan artikel %1 niet weghalen uit publicatie %2 omdat er al een momentopname is gegenereerd. Stel @force_invalidate_snapshot in op 1 om het weghalen af te dwingen en de bestaande momentopname ongeldig te maken.
8480. Kan de methode GetResponseStream voor het vorige kanaalfilter niet aanroepen omdat de stack leeg is.
8481. Het tekstindelingsprogramma kan een paragraafcache niet indelen vanwege fout: X.
8482. De argumentwaarde X is ongeldig voor het maken van een SocketPermission-object.
8483. AppDomain %1 (%2) is verwijderd.
8484. De IContextAttribute-interface implementeert niet het Activation-attribuut.
8485. S&essietime-out (minuten):
8486. De optie CHECK_EXPIRATION kan niet worden gebruikt wanneer CHECK_POLICY is uitgeschakeld.
8487. Kan identiteitskolom niet met de SELECT INTO-instructie toevoegen aan de tabel %1. Deze heeft al een kolom %2 die de identiteitseigenschap overneemt.
8488. Convert()-bewerking moet worden voltooid of Encoder.Reset() moet worden aangeroepen voordat GetBytes() of GetByteCount() kan worden aangeroepen. Encoder X terugval Y.
8489. Fout %1, code %2, status %3 is gegenereerd. Er is echter geen fout met dat foutnummer gevonden in sys.messages. Als het foutnummer hoger is dan 50000, moet het door de gebruiker gedefinieerde bericht worden toegevoegd met sp_addmessage.
8490. Een zelfgegenereerd certificaat is geladen voor codering.
8491. Het aangevraagde alleen-cachebeleid staat geen netwerkaanvraag toe, en het antwoord is niet in de cache gevonden
8492. Er is een beschadigd bericht ontvangen. De preamble van het binaire bericht is niet goed gevormd.
8493. XML-ontleding: regel %1, teken %2, ongeldig XML-teken
8494. ApplicationBase moet worden ingesteld voordat deze eigenschap kan worden opgehaald.
8495. Tabelfout: %1 pagina %2 (object-id %3, index-id %4, partitie-id %5, cluster-id %6 (type %7)) valt buiten het bereik van deze database.
8496. De kopnaam komt niet overeen met deze eigenschap.
8497. X items moeten een attribuut Y in de vorm xmlTypeName, xmlTypeNamespace bevatten.
8498. U moet de tabel opgeven waaruit u wilt selecteren.
8499. Veldhandtekeningen hebben geen retourtypen.
8500. U kunt geen databasemomentopname maken van een andere databasemomentopname.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions