English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

101. De service met de id %1 verwijst naar de ontbrekende servicewachtrij met de id %2.
102. verificatieprotocol
103. De tekst voor het object %1 is gecodeerd.
104. Bestandsgroep %1 kan niet worden hersteld. De bestandsgroep komt niet voor in de back-upset.
105. X is geen geldig type voor IInputElement. Er wordt een UIElement of ContentElement verwacht.
106. Voor FOR XML EXPLICIT-query's is maar één XMLTEXT-kolom per label toegestaan. Kolom %1 declareert een verdere XMLTEXT-kolom. Dit is niet toegestaan.
107. SQL-webassistent: kan niet voldoende geheugen toewijzen om aan deze aanvraag te voldoen.
108. Kan identiteitskolom %1 niet bijwerken.
109. De DateTime die door de tekenreeks wordt vertegenwoordigd ligt buiten het bereik.
110. Deze assembly wordt al volledig vertrouwd
111. Kan geen verbinding maken met de foutopsporing op %1 (fout = 0x%2). Controleer of clientonderdelen als SQLLE.DLL op %3 zijn geïnstalleerd en geregistreerd. De foutopsporing is uitgeschakeld voor verbinding %4.
112. Klik op Volgende om verder te gaan of op Vorige om de instellingen te wijzigen.
113. Er is een beschadigd bericht ontvangen. De binaire header-grootte van %1 wordt verwacht, maar de ontvangen header-grootte is %2.
114. U moet eerst alle bestaande samenvoegpublicaties weghalen als u een anoniem of lokaal abonnement wilt toevoegen aan database %1.
115. Twee (of meer) elementen met de naam %1 zijn van verschillende typen en zijn geen directe afstammelingen op hetzelfde niveau.
116. Begineigenschap gevonden buiten ElementStart, ElementEnd.
117. De inventarisatie is niet langer geldig omdat de verzameling die deze inventariseert, is gewijzigd.
118. Kan HTTP-koppen in de metagegevens van de vermelding niet parseren, foutieve tekenreeks: X.
119. X is aangeroepen met een null Y-parameter.
120. Tabelfout: object-id %1, index-id %2, partitie-id %3, cluster-id %4 (type %5). Er wordt niet verwezen naar het knooppunt met off-rowgegevens op de pagina %6, sleuf %7, tekst-id %8.
121. Verleende machtigingen bevestigen
122. Index en aantal moeten naar een locatie binnen de tekenreeks verwijzen.
123. Waarschuwing. De maximumlengte van de rij overschrijdt de toegestane limiet van %1 bytes. Voor sommige combinaties van grote waarden mislukt de bewerking invoegen/bijwerken.
124. Als u ALTER DATABASE SET WITNESS wilt opgeven, moeten de drie serverexemplaren allemaal met elkaar zijn verbonden en moet de mirror-database zijn bijgewerkt. Voer de opdracht opnieuw uit als aan deze voorwaarden is voldaan.
125. Methode, eigenschap of veld %1 van klasse %2 in assembly %3 is niet openbaar.
126. De distributieserver is niet op de juiste wijze geïnstalleerd. Kan de database niet inschakelen voor publiceren.
127. De tabel %1 is misschien niet meer synchroon. Aantal rijen (werkelijk: %2, verwacht: %3). Rowcount-methode %4 is gebruikt (0 = Volledig, 1 = Snel).
128. Het cursortype X is niet geldig.
129. Er is een onverwachte uitzondering opgetreden bij het ophalen van de lokale adressenlijst: X.
130. De eigenschappen logical name, size, maxsize, filegrowth en offline van een volledige-tekstcatalogus kunnen niet worden gewijzigd.
131. Kan de standaarddatabase van de gebruiker niet openen. De aanmelding is mislukt.
132. Het attribuut X moet op een geldige Type-naam worden ingesteld.
133. objectID kan niet kleiner dan of gelijk aan nul zijn.
134. Replicatie-%1: de agent %2 waarschuwing. %3
135. Poging door nul te delen.
136. De handtekening van de openbare sleutel is ongeldig.
137. De volledige-tekstbewerking is mislukt wegens een time-out.
138. Stroom kan niet null zijn.
139. Ongeldig verificatieframe ontvangen. De berichtgrootte is beperkt tot X bytes maar er is geprobeerd Y bytes te lezen.
140. LSN {%1:%2:%3} kan niet worden gecontroleerd.
141. Pagina %1, object-id %2, index-id %3, partitie-id %4, cluster-id %5 (type %6) is gewijzigd maar is niet als gewijzigd gemarkeerd in de bitmap voor differentiële back-ups.
142. Native HTTP-ondersteuning van SQL Server is niet beschikbaar. Kan het functie-ingangspunt %1 niet vinden in %2. Fout 0x%3. Voor native HTTP-toegang tot SQL Server is een latere versie van het besturingssysteem vereist.
143. %1Gekwalificeerde naam %2 is gevonden in een context waarin alleen NCName is toegestaan.
144. Een object dat niet is afgeleid van System.Exception, is genest in een RuntimeWrappedException.
145. Er is geen assembly gevonden in de huidige database of de versie komt niet overeen.
146. Databaseoptie %1 is niet uniek.
147. Er is geen rid-lijst opgegeven voor het toevoegen. De fouttolerante index is beschadigd.
148. Kan het prestatiemeteritem niet bijwerken omdat het object als Alleen-lezen is geïnitialiseerd.
149. De eigenschap Eigenschapsnaam mag tussen de X en Y tekens bevatten.
150. Kan geen context toepassen die is gemarshald tussen AppDomains, die niet is verkregen via een Capture-bewerking of die al het argument is geweest in een Set-aanroep.
151. De distributieserverparameter moet '@heartbeat_interval' zijn.
152. De waarde voor de maximaal toegewezen identiteit voor artikel %1 in publicatie %2 is niet gevonden op de distributieserver.
153. Type komt niet overeen.
154. U kunt geen indexaanwijzingen opgeven binnen een schemagebonden object.
155. Ongeldige opstartoptie %1 is opgegeven vanuit het register of vanaf de opdrachtregel. Corrigeer of verwijder de optie.
156. Kan niet bulksgewijs laden. Het voorvoegsel voor kolomnummer %1 in opmaakbestand %2 is ongeldig.
157. SQL-webassistent: de waarde voor @bold moet 0 of 1 zijn.
158. Ongeldige optie voor sterke naam - X
159. Een nieuw wachtwoord opgeven.
160. De optie -d dient niet te worden opgegeven met SQL Server Express-configuratie.
161. Voor DeferrableContentConverter is vereist dat de SchemaContext van het type System.Windows.Baml2006.Baml2006SchemaContext is.
162. Uitchecken is geannuleerd door de gebruiker.
163. Publicatie-instellingen en systeemobjecten in de database %1 worden bijgewerkt.
164. Er is een ongeldig adres opgegeven: %1.
165. De opgegeven waarde van het identiteitsbereik heeft de toegestane maximumwaarde overschreden.
166. DBCC: defragmentatiefase van index %1 is %2%% voltooid.
167. %1: proces %2 heeft een toegangsfout gegenereerd. SQL Server beëindigt dit proces.
168. De verzameling kan niet worden gewijzigd.
169. De enumerator ligt buiten het bereik.
170. Er is een afgekapte waarde geretourneerd.
171. De interne tabel voor querymeldingen heeft een verouderd schema en de tabel is weggehaald. Het opruimen van querymeldingen is niet uitgevoerd voor deze tabel.
172. De typen kleurencontext komen niet overeen.
173. Als u de publicatie-eigenschap @allow_partition_realignment op false instelt, moet u voor alle artikelen in de publicatie uploads uitschakelen met de artikeleigenschap @subscriber_upload_options.
174. Fout: kan het vullen van %1 met volledige tekst van de tabel of geïndexeerde weergave %2, database %3 (tabel-id of id van de geïndexeerde weergave %4, database-id %5) niet initialiseren. Fout: %6.
175. Uitvoerstromen ondersteunen geen TypeBuilders.
176. Indelingsfunctie voor serialisatie
177. %1 is geen geldige functie in een venster en kan niet worden gebruikt in combinatie met de OVER-component.
178. Deze opgeslagen procedure moet in msdb worden uitgevoerd.
179. Voor de hulpprogramma's READTEXT en WRITETEXT moet u tabel- en kolomnamen opgeven.
180. 0 (niet-inactief), 1 (wordt uitgevoerd), 2 (wachten op thread), 3 (tussen herhaalde pogingen), 4 (niet-actief), 5 (onderbroken), 7 (laatste acties voor voltooiing worden uitgevoerd)
181. AppDomain %1 is uit het geheugen verwijderd door het escalatiebeleid om consistentie van de toepassing te garanderen. Er is sprake van onvoldoende geheugen tijdens het openen van een kritieke bron. %2
182. X is geen geldige RepeatDuration-waarde voor een RepeatBehavior-structuur. Een RepeatDuration-waarde moet een TimeSpan-waarde zijn die groter is dan of gelijk is aan nul tikken.
183. Kan niet alle tekenreeksen in de metagegevens van het systeem parseren als name-value, foutieve tekenreeks: X.
184. Er is een ongeldige parameter doorgegeven aan sp_IHSetXactBatching. De bitvlag voor het inschakelen/uitschakelen van Xact-batchbewerkingen moet 0 of 1 zijn.
185. DTC is niet geïnitialiseerd omdat het niet beschikbaar is
186. Kan niet aanmelden bij de transactie omdat de transactie niet bestaat.
187. Er is een normaliseringsfout opgetreden in knooppunt %1.
188. Kan %1 niet maken voor de weergave %2 omdat hierin de operator PIVOT wordt gebruikt. Een mogelijkheid is de weergave niet te indexeren.
189. Kan een gedeelte van het pad X niet vinden.
190. De parameter From of To kan niet kleiner dan 0 zijn.
191. Er is een tabelfout opgetreden: pagina %1 die is toegewezen aan object-id %2, index-id %3, partitie-id %4, cluster-id %5 (type %6), is niet gevonden. Mogelijk is de pagina ongeldig of is de cluster-id in de kop onjuist.
192. ALTER ASSEMBLY is mislukt omdat tabel, weergave of beperking %1 afhankelijk is van deze assembly. Gebruik WITH UNCHECKED DATA om het controleren op permanente gegevens over te slaan.
193. Weergave UNION ALL %1 kan niet worden bijgewerkt omdat de definitie van kolom %2 van weergave %3 wordt gebruikt door een andere weergavekolom.
194. Kan de bron niet vinden, maar kan sommige of alle gebeurtenislogboeken niet doorzoeken. Niet-toegankelijke logboeken: X.
195. Door het element wordt geen klasse opgegeven.
196. De dwDirection-parameterwaarde X wordt niet ondersteund.
197. De mediafamilie op apparaat %1 is gemaakt met Microsoft Tape Format versie %2%3. SQL Server ondersteunt versie %4.%5.
198. De XMLDT-methode %1 kan alleen worden aangeroepen voor kolommen van het type XML.
199. De standaard volledige-teksttaal wordt niet ondersteund door de component voor zoeken in volledige tekst.
200. Kan geen toegang krijgen tot bestand %1. Toegang tot bestanden kan alleen worden verkregen via shares.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions