English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

4301. De querymeldingsaflevering kan geen dialoogeindpunt ophalen voor dialoogvenster %1. De aflevering is mislukt voor melding %2 vanwege de volgende fout in de Service Broker %3.
4302. Met de lidmaatschapsinformatie wordt de voorwaarde gedefinieerd waaraan een assembly moet voldoen om lid van een codegroep te worden.
4303. Er is een tabelfout opgetreden op pagina %1. Test %2 is mislukt. Sleuf %3 op verschuiving 0x%4 is ongeldig.
4304. Een afgeleid type Typenaam is verantwoordelijk voor het parseren van dit Uri-exemplaar. De basisimplementatie moet niet worden gebruikt.
4305. Geef een datum (gemaakt of laatst gewijzigd) en een datumvergelijking op, of geen helemaal geen datumparameters op.
4306. De gevraagde bewerking is ongeldig in de ReflectionOnly-context.
4307. Er is een onherstelbare I/O-fout opgetreden in bestand %1: %2.
4308. Kan de geclusterde index van weergave %1 niet weghalen omdat de weergave wordt gebruikt voor replicatie.
4309. Een aggregaat wordt mogelijk pas in de WHERE-component weergegeven als deze is opgenomen in een subquery van een HAVING-component of een selectielijst, en als de kolom die wordt gecombineerd een externe verwijzing is.
4310. Hiermee worden alle bronnen geweigerd, waaronder het recht op uitvoeren
4311. TDS-versie 0x%1 (Tabular Data Stream) van de clientbibliotheek waarmee de verbinding wordt geopend, wordt niet ondersteund of is onbekend. De verbinding is gesloten. %2
4312. bevat een of meer artikelen met een automatisch identiteitsbereikbeheer
4313. Dubbelzinnige omleiding
4314. Index-id %1, partitie-id %2, cluster-id %3 (type %4). %5 pagina's zijn gebruikt in %6 toegewezen gebieden.
4315. Er is een onverwachte fout opgetreden tijdens het controleren van de sectoromvang van bestand %1. Verplaats het bestand naar een lokaal NTFS-volume, waar de sectoromvang kan worden bepaald. Raadpleeg het foutenlogboek van SQL Server voor meer informatie.
4316. %1: kan heap-pagina %2:%3 niet verplaatsen omdat de tabelnaam niet kan worden gevonden.
4317. Er is geen vermelding voor de tabel of index met object-id %1 (partitie ID %2) gevonden in database %3. Deze fout kan optreden als in een opgeslagen procedure wordt verwezen naar een weggehaalde tabel of als metagegevens zijn beschadigd. Verwijder de opgeslagen procedure en maak deze opnieuw of voer DBCC CHECKDB uit.
4318. Kan geen exemplaar van de gegevensbron van OLE DB-voorziening %1 initialiseren voor gekoppelde server %2.
4319. Het type van de opgegeven constante wordt niet ondersteund.
4320. De imitatieoptie is geselecteerd, maar er is geen identiteit opgegeven. U dient de identiteit en het wachtwoord voor imitatie op te geven. De wijzigingen voor imitatie worden niet toegepast.
4321. Een of meer gebruikers gebruiken de database. De gevraagde bewerking kan niet worden voltooid.
4322. Geldig op basis van Status Code: X.
4323. beveiligingsdescriptor
4324. De gebruiker is niet gemachtigd voor het %1 van de conversatie %2 met de status %3. Alleen leden van de serverrol die is vastgelegd door sysadmin en de databaserol die is vastgelegd door db_owner hebben deze machtiging.
4325. Er is een fout opgetreden bij het converteren van %1 naar binair type met vaste lengte. Het resultaat zou zijn opgevuld en kan niet terug worden geconverteerd.
4326. De methode moet worden aangeroepen voor een type waarvoor Type.IsGenericParameter false is.
4327. minuut
4328. De machtiging voor bestandsdialoogvenster is onbeperkt.
4329. Kan de nieuwe kolom niet toevoegen aan artikel %1 omdat het meer dan %2 gerepliceerde kolommen heeft.
4330. Als u partition_options wilt instellen op 2 (niet-overlappende partities met meerdere abonnementen per partitie) of 3 (niet-overlappende partities met één abonnement per partitie), moeten voor publicatie %1 de partitiegroepfuncties zijn ingeschakeld. Stel met sp_changemergepublication use_partition_groups in op true.
4331. Referentiesleutel %1 is niet gemaakt. Als refererende bijwerkactie is alleen NO ACTION toegestaan voor berekende referentiekolom %2.
4332. Onbekende waarde voor ResourceScope: X Mogelijk zijn er te veel brontypebits ingesteld.
4333. Alleen de eigenaar van DTS-pakket %1 of een lid van de rol sysadmin mag het eigen eigenaarschap opnieuw toewijzen.
4334. Een geselecteerde machtigingsregel verwijderen.
4335. Waarschuwing: de naam van gebruiker sys (principal_id = %1) in database %2 is gewijzigd in %3. sys is de naam van een gereserveerde gebruiker of een schema in deze versie van SQL Server.
4336. Client heeft geen machtiging om te verzenden als deze afzender.
4337. De databasenaam ontbreekt. Geef de instructie opnieuw op met een geldige databasenaam.
4338. Shaderconstante van het type Typenaam is niet toegestaan.
4339. De opgegeven waarde is geen geldige weekdag.
4340. XQuery: de query is te complex. Probeer het aantal querynestniveaus te verlagen. Combineer bijvoorbeeld verschillende '/'-bewerkingen tot één '//'-bewerking.
4341. Kan %1 niet maken voor de weergave %2 omdat deze een of meer subquery's bevat. Een mogelijkheid is om alleen joins te gebruiken in de weergave in plaats van subquery's. Een andere oplossing is deze weergave niet te indexeren.
4342. SQL Server wordt afgesloten vanwege Ctrl-C of Ctrl-Break. Dit bericht dient alleen ter informatie; u hoeft niets te doen.
4343. De eigenschap %1 is alleen geldig voor abonnementen van het type %2. Gebruik %3 voor abonnementen van het type %4.
4344. Een bestaande cachevermelding zou moeten worden verwijderd. Dit is echter niet mogelijk vanwege het onverwachte antwoord Status = (X) Y.
4345. Alleen &wijzigingen voor de huidige gebruiker doorvoeren
4346. Fout: het vullen van %1 met volledige tekst van de tabel of geïndexeerde weergave %2 (tabel-id of id van geïndexeerde weergave %3, database-id %4) is beëindigd vanwege de voorafgaande fout.
4347. Voor doeltabel %1 van de OUTPUT INTO-component kunnen geen ingeschakelde CHECK-beperkingen of ingeschakelde regels bestaan. CHECK-beperking of -regel %2 is gevonden.
4348. Het opgegeven bronobject moet een door de gebruiker gedefinieerd functieobject zijn als het wordt gepubliceerd als een artikel van het type func schema only.
4349. Een proxyaccount is niet toegestaan voor een Transact-SQL-subsysteem.
4350. Module X is opgeslagen.
4351. Dit bericht kan niet worden bezorgd omdat het conversatie-eindpunt al is gesloten.
4352. De operator is ongeldig voor het gegevenstype. De operator is %1, het type is %2.
4353. Ongeldige geserialiseerde DateTime-gegevens. Kan ticks of dateData niet vinden.
4354. XML INDEX
4355. De OLE DB-voorziening %1 voor de gekoppelde server %2 heeft het bericht %3 geretourneerd.
4356. Onbekend transactie-isolatieniveau %1, het geldige waardenbereik is 0 tot 5.
4357. De tabel %1 is misschien niet meer synchroon. Aantal rijen (werkelijk: %2, verwacht %3). Controlesomwaarden (werkelijk: %4, verwacht: %5).
4358. Ondersteuning van initialisatie met back-up kan niet worden ingeschakeld voor niet-SQL Server-publicatieservers.
4359. StylusPointDescription kan geen dubbele StylusPointPropertyInfos bevatten.
4360. SELECT via cursor is mislukt omdat in het XML-plan voor de aanwijzing USE PLAN geen Populate- of Fetch-plannen voorkomen. Er moet er minstens één aanwijzing aanwezig zijn. Voor de grootste kans op succes bij planforcering neemt u een XML-cursorplan ongewijzigd over van SQL Server.
4361. Het externe exemplaar van database %1 kan niet worden geopend. Controleer de naam van de database en ga na of deze zich in de herstelstatus bevindt en voer de opdracht vervolgens opnieuw uit.
4362. Kan niet bulksgewijs laden. Een waarde vor voorvoegsellengte, veldlengte of eindemarkering is vereist voor bronkolom %1 in opmaakbestand %2.
4363. Kan de COM-bibliotheek niet initialiseren omdat CoInitialize is mislukt.
4364. Heterogene-publicatieservers kunnen geen vertrouwde verbindingen gebruiken. Stel @trusted in op false.
4365. Het opgegeven item bestaat al.
4366. Het instellen van een gedeeld geheugen voor prestatiemeters is mislukt met fout %1. Installeer sqlctr.ini opnieuw voor dit exemplaar en zorg dat de aanmeldingsaccount van het exemplaar de juiste registermachtigingen heeft.
4367. De opgegeven verzameling %1 kan niet worden gewijzigd omdat deze niet bestaat of omdat u niet gemachtigd bent.
4368. De structuur van het pakket waarmee de verbinding voorafgaand aan de aanmelding wordt geopend, is ongeldig. De verbinding is gesloten. Neem contact op met de leverancier van de clientbibliotheek.%1
4369. Er is een fout opgetreden in de functie voor berichtverzending van de Service Broker: fout: %1 status: %2.
4370. De server kan niet luisteren op %1 <%2> %3. Fout: %4. Neem contact op met de systeembeheerder.
4371. De hash-bewerking van de buffer kan niet ongedaan worden gemaakt op 0x%1 met bufferpaginanummer %2 en database-id %3, waarvoor de status HASHED is ingesteld. De buffer is niet gevonden. %4. Neem contact op met de technische support.
4372. Een type bronmatrix kan niet aan een type doelmatrix worden toegewezen.
4373. Poging voorbij het einde van de stroom te lezen.
4374. BEGIN CONVERSATION TIMER
4375. Type %1.%2 is gemarkeerd voor native serialisatie, maar een van de basistypen %3.%4 is niet geldig voor native serialisatie.
4376. Bij te werken abonnementen: identiteitskolommen kunnen niet worden bijgewerkt.
4377. Size, Maxsize en Growth kunnen niet worden opgegeven voor FILESTREAM-gegevensbestand %1.
4378. De server-local connection-provider is gestopt met luisteren op [ %1 ] wegens een storing. Fout: %2, status: %3. De server probeert het luisteren automatisch te hervatten.
4379. %1Alleen vergelijkbare typen zijn toegestaan in %2, %3 gevonden.
4380. Heterogene publicaties ondersteunen geen abonneeservers die kunnen worden bijgewerkt. @allow_sync_tran en @allow_queued_tran moeten false zijn.
4381. Subsysteem voor momentopname van replicatie
4382. Tabelfout: het bestand %1 in de partitie-id %2 is geen geldig FileStream-bestand.
4383. De positie van de onbegeleide geheugenstroom heeft de capaciteit van de stroom overschreden.
4384. Zodra de socket is verwijderd, kunt u alleen op asynchrone wijze opnieuw verbinding maken, en alleen met een ander EndPoint. BeginConnect moet worden aangeroepen voor een thread die niet wordt afgesloten tot de bewerking is voltooid.
4385. Met Database Mail mogen geen bestanden worden verzonden met de bestandsnaamextensie %1.
4386. Het serverexemplaar %1 treedt al op als witness-server.
4387. De doorgegeven waarde moet een enum-basiswaarde of een onderliggend type voor een enum-waarde zijn, bijvoorbeeld Int32.
4388. sp_MSmark_proc_norepl: moet lid zijn van een van de rollen db_owner of sysadmin.
4389. De FontFamily kan niet meer FamilyMaps bevatten.
4390. Voor FOR XML EXPLICIT moet kolom %1 de naam %2 krijgen in plaats van %3.
4391. SQL-webassistent: @outputfile is niet geldig.
4392. Parameter moet van het type enum zijn.
4393. Kan het pad voor SQL server niet bepalen: %1.
4394. WaitForInputIdle is mislukt. Mogelijk komt dit doordat het proces geen grafische interface heeft.
4395. De volgende opties zijn van toepassing op alle toepassingen die gebruikmaken van .NET Framework.
4396. Die assembly staat geen gedeeltelijk vertrouwde aanroepfuncties toe.
4397. Verwijzingen naar assembly's kunnen niet beginnen met -, of het teken / of \ bevatten.
4398. XMLDATA en XMLSCHEMA ondersteunen geen naamruimte-elementen of -kenmerken zoals %1. Voer de SELECT FOR XML-instructie zonder XMLDATA of XMLSCHEMA uit of verwijder de declaratie van het naamruimtevoorvoegsel.
4399. De cachevermelding heeft de kop Authorization en de cache is niet schoon.
4400. De hoeveelheid virtueel geheugen die momenteel door het proces is toegewezen.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions