English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

3701. Cache is niet bijgewerkt op basis van Policy = X.
3702. De geheugenstroom is niet uitbreidbaar.
3703. Tabelfout: de IAM-pagina %1 voor de object-id %2, index-id %3, partitie-id %4, cluster-id %5 (type %6) is gekoppeld in de IAM-keten voor de object-id %7, index-id %8, partitie-id %9, cluster-id %10 (type %11) met de pagina %12.
3704. Wat wilt u evalueren?
3705. Er is een wijziging in het certificaat vastgesteld. Service Broker-beheer en -transport wordt opnieuw gestart.
3706. Database %1 is niet geconfigureerd voor het spiegelen van databases.
3707. Kan met een null-naam niet verwijderen.
3708. Poortnummer is vereist
3709. Een PROB_MATCH-tabel kan alleen worden gebruikt binnen een PROB_MATCH-query.
3710. De vereiste parameter %1 is niet opgegeven.
3711. U krijgt een optimale prestatie door alle statistieken op de database %1 bij te werken met behulp van sp_updatestats.
3712. Er is een versieverschil gevonden tussen bestanden %1 (%2.%3.%4) en %5 (%6.%7.%8).
3713. Een installatieoptie selecteren
3714. Opslaan als
3715. Kan een programma niet uitvoeren. Imiteren is mislukt.
3716. %1 voor %2 is mislukt omdat de T-SQL- en CLR-typen voor parameter %3 niet overeenkomen.
3717. Kan kolom %1 in tabel %2 niet wijzigen om het kolomkenmerk FILESTREAM toe te voegen of te verwijderen.
3718. Er is geen tekst voor object %1.
3719. Er is een upgradebewerking actief voor een conversatie van de Service Broker in de database %1. Er is een databasehoofdsleutel nodig in de database om deze bewerking te kunnen voltooien.
3720. Kan de sessiesleutel niet decoderen tijdens het opnieuw genereren van de hoofdsleutel met optie FORCE.
3721. Het bericht is weggehaald omdat de bedoelde Service Broker niet bereikbaar is.
3722. Geen bytecode aanwezig voor shader. UriSource moet worden ingesteld of SetStreamSource moet worden aangeroepen.
3723. Lid Lid in klasse Class Name is niet aanwezig in de geserialiseerde stroom en is niet gemarkeerd met X.
3724. Er is een fout opgetreden bij het maken van het cachebeleid voor webaanvragen dat is opgegeven in de configuratiesectie system.net/requestCaching.
3725. Beperking %1 is niet gemaakt omdat bepaalde beperkingskolommen niet zijn gepubliceerd.
3726. Het filter voor het bestandspatroon.
3727. U kunt deze bewerking niet uitvoeren voor de brondatabase.
3728. Hiermee wordt de doelmap overschreven als deze reeds bestaat. Bestaande inhoud gaat verloren.
3729. Tabel %1. Scanaantal %2, logische leesbewerkingen %3, fysieke leesbewerkingen %4, read-ahead leesbewerkingen %5, lob logische leesbewerkingen %6, lob fysieke leesbewerkingen %7, lob read-ahead leesbewerkingen %8.
3730. Deze CodeDomProvider ondersteunt deze methode niet.
3731. Er is een pipeline-fout opgetreden
3732. Het bestand %1 is gesloten.
3733. XML-ontleding: regel %1, teken %2, niet-herkende codering
3734. De variabele %1 is een cursorvariabele, maar wordt gebruikt op een locatie waar cursorvariabelen ongeldig zijn.
3735. De validatie van het wachtwoord is mislukt. Het wachtwoord kan momenteel niet worden gebruikt.
3736. X en Y kunnen niet beide NULL zijn.
3737. Object moet van het type UInt16 zijn.
3738. BEGIN DIALOG CONVERSATION
3739. Er is toegang verkregen tot een niet-geïnitialiseerde mediabron.
3740. De stack bevat geen items.
3741. Dit bericht kan niet worden bezorgd omdat het bericht niet kan worden gedecodeerd en gevalideerd.
3742. Profiel van de rowcount- en controlesomvalidatie.
3743. Het logboek is niet afgebroken omdat er records aan het begin van het logboek wachten op replicatie. Zorg ervoor dat de agent voor logboekweergave is gestart of gebruik sp_repldone om transacties te markeren als gedistribueerd.
3744. Dit bericht wordt vervangen door een fout uit customdata.resx.
3745. %1 van xml-typen die zijn beperkt met verschillende xml-schemaverzamelingen en/of de DOCUMENT/CONTENT-optie, is niet toegestaan. Voer deze query uit met de CONVERT-functie.
3746. Alleen leden van de rol %1 kunnen deze opgeslagen procedure uitvoeren.
3747. De synchronisatiemethode (@sync_method) moet [bcp] native, [bcp] character, concurrent, concurrent_c, database snapshot of database snapshot character zijn.
3748. Er is een beschadigd bericht ontvangen. De beveiligings-header van het doelcertificaat voor het servicepaar, de sleutel voor sleuteluitwisseling, de sleutel-id voor sleuteluitwisseling en de sessiesleutel moeten allemaal aanwezig zijn of allemaal afwezig. De fout heeft zich voorgedaan in het bericht met de conversatie-id %1, initiator: %2 en berichtvolgnummer: %3.
3749. De gebruiker is niet gemachtigd om RESTORE database %1 uit te voeren.
3750. Er is geen Help beschikbaar voor de DBCC-instructie %1.
3751. @optional_command_line is te lang. Gebruik een definitiebestand van de agent.
3752. SQL-webassistent: de waarde van @nrowsperpage moet een positief getal zijn. U kunt @nrowsperpage niet met @singlerow gebruiken.
3753. Een codegroep maken
3754. timestamp van het bericht
3755. DBCC UPDATEUSAGE: sysindexes-rij is bijgewerkt voor tabel %1 (index %2, partitie %3):
3756. De opdracht ALTER DATABASE %1 kan pas worden uitgevoerd als beide partner-serverexemplaren actief en verbonden zijn. Start de partner-server op en voer de opdracht opnieuw uit.
3757. Geheel getal of token is te groot voor codering.
3758. Het XML-element %1 (in de naamruimte %2) moet in het element %3 (in de naamruimte %4) van de SOAP-aanvraag staan.
3759. De waarde moet lager zijn dan de huidige maximumgrootte X voor het consolevenster in die dimensie. Deze waarde is afhankelijk van de schermresolutie en het lettertype van de console.
3760. Onvoldoende machtigingen voor het instellen van configuratie-element X.
3761. X moet een relatieve URI voor de oorspronkelijk site zijn.
3762. Geen vermelding in sysfiles1 gevonden voor het primaire logboekbestand. Kan het logboek niet opnieuw opbouwen.
3763. Er is een fout opgetreden bij het lezen van het bestand in X. Controleer of een geldig wave-bestand bestaat op de opgegeven locatie.
3764. Kan aanmelding %1 niet weghalen, omdat de gebruiker momenteel is aangemeld.
3765. Service Broker-beheer/Database Mirroring Transport Manager kan niet starten vanwege onvoldoende geheugen.
3766. Kan de status van de transactie niet wijzigen van %1 in %2. De wijzigings aanvraag is niet geldig.
3767. U kunt READTEXT niet gebruiken voor ingevoegde of verwijderde tabellen in een INSTEAD OF-trigger.
3768. Argument moet tussen X en Y liggen.
3769. De %1 die met %2 begint, is te lang. De maximumlengte is %3.
3770. %1 ASSEMBLY is mislukt omdat niet uit het fysieke bestand %2: %3 kan worden gelezen.
3771. De classificatie is uitgesteld omdat de routinggegevens momenteel worden bijgewerkt.
3772. Het apparaat %1 bestaat niet. Geef de beschikbare apparaten weer met sys.backup_devices.
3773. Assembly %1 heeft geen bijbehorend bestand %2.
3774. Er is een beschadigd bericht ontvangen. De gecodeerde verschuiving van de enveloppe komt niet overeen met de gecodeerde verschuiving van de nettolading. De fout is opgetreden in het bericht met conversatie-id %1, initiator: %2 en berichtnummer: %3.
3775. Er is een onverwacht tokentype gevonden tijdens het tokeniseren.
3776. Gecodeerde tekenreeks is geen geldige IDN-naam.
3777. Kan geen type-conversieprogramma vinden om het object te converteren als het type Typenaam naar de tekenreeks is.
3778. Het object geeft geen type aan.
3779. Kan de id van de toepassing niet bepalen.
3780. Ongeldige parameter %1 (%2): het gegevenstype 0x%3 is een afgeschaft LOB (large object of groot object), maar is gemarkeerd als uitvoerparameter. Afgeschafte typen worden niet ondersteund als uitvoerparameters. Gebruik bestaande LOB-typen.
3781. Kan distributieserver %1 niet weghalen. In distributiedatabase %2 zijn abonneeservers aan deze distributieserver gekoppeld.
3782. Machtigingenset X bestaat op dit niveau niet
3783. Kan de attributen SecurityTransparent en SecurityCritical niet tegelijkertijd toepassen op het assembly-bereik.
3784. De logboekinstellingen zijn niet toegevoegd met sp_addmergelogsettings. Als er al logboekinstellingen bestaan voor dit abonnement, wijzigt u de instellingen met sp_changemergelogsettings of haalt u de instellingen weg met sp_dropmergelogsettings.
3785. De standaardwaarde is losgekoppeld van het gegevenstype.
3786. XML-ontleding: regel %1, teken %2, één hoofdelement
3787. Geclusterde index %1 op tabel %2 kan niet worden uitgeschakeld. De vereiste machtiging is geweigerd om referentiesleutel %3 op tabel %4, die naar deze tabel verwijst, uit te schakelen.
3788. Kan de sleutel X niet vinden in de verzameling.
3789. Event Tracing voor Windows heeft een gebeurtenis niet verzonden. Toekomstige verzendfouten met dezelfde foutcode worden mogelijk niet meer verzonden. Fout-id: %1, gebeurtenisklasse-id: %2, oorzaak: %3.
3790. De evaluatieperiode voor SQL Server is verlopen.
3791. De eigenschap X van de klasse Y kan niet NULL zijn.
3792. Onvolledig \p{X} escape-teken.
3793. Machtigingenset X is in gebruik en kan niet worden verwijderd.
3794. Logisch bestand %1 behoort niet tot database %2. Gebruik RESTORE FILELISTONLY om de logische bestandsnamen weer te geven.
3795. De koppeling ondersteunt geen asynchrone bewerkingen. Mogelijk moeten de parameters voor de FileStream-constructor worden gewijzigd om aan te geven dat de koppeling synchroon is geopend (dat wil zeggen dat de koppeling niet is geopend voor I/O met overlap).
3796. Parameter X kan niet null zijn.
3797. XML-ontleding: regel %1, teken %2, niet-ondersteunde XML
3798. Er is een uitzondering opgetreden tijdens een Ping-aanvraag.
3799. Kan %1 niet uitvoeren op INSTEAD OF DELETE- of UPDATE TRIGGER-%2 voor tabel %3. De tabel bevat een FOREIGN KEY met trapsgewijze DELETE of UPDATE.
3800. Kan in sysaltfiles geen item vinden voor het bestand %1.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions