English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

7101. Kan bytes X bij index Y niet omzetten van opgegeven codepagina naar Unicode.
7102. Exporteren van de SQL-scripts starten.
7103. De DBCC-uitvoering is voltooid. Neem contact op met de systeembeheerder als DBCC foutberichten heeft afgedrukt.
7104. De gegevenstypen varchar(max), nvarchar(max), varbinary(max) en XML kunnen niet worden gebruikt in de berekeningscomponent door lagere clientstuurprogrammaversies dan SQL Server 2005. Verzend de query opnieuw met een hogere clientstuurprogrammaversie.
7105. Kan %1 %2 niet uitvoeren voor %3 omdat hiernaar wordt verwezen door de planrichtlijn %4. Gebruik sp_control_plan_guide om de planrichtlijn eerst weg te halen. Noteer de definitie van de planrichtlijn eventueel voor toekomstig gebruik.
7106. Het huidige prioriteitsniveau van de thread.
7107. De geschiedenis van de replicatieagent wordt uit de distributiedatabase verwijderd.
7108. (c) 2005 Microsoft Corporation.
7109. Aangepast lidmaatschap uit XML importeren
7110. Het versturen van een bevestiging voor het beëindigen van een MS DTC-transactie (Microsoft Distributed Transaction Coordinator) is mislukt: %1.
7111. De Strokes zijn gewijzigd.
7112. Lokale fout tijdens de verwerking
7113. Kan de gekoppelde server [%1] voor de aanmelding [%2] niet bijwerken.
7114. Object %1 is geen tabel.
7115. De handshake is mislukt als gevolg van een onverwachte pakketgrootte.
7116. Kan geen machtigingen verlenen aan, weigeren aan of intrekken van sa, dbo, information_schema, sys, of uzelf.
7117. De replicatieagent heeft gedurende %1 minuten geen voortgangsbericht vastgelegd. Dit kan wijzen op een agent die niet meer reageert, of op veel systeemactiviteit. Controleer of er records worden gerepliceerd naar de bestemming en of verbindingen met de abonneeserver, de publicatieserver en de distributieserver nog steeds actief zijn.
7118. Voor Pixel Shader Model 3.0 is vereist dat samplerconstanten zich in registers bevinden [0-7].
7119. MS DTC (Microsoft Distributed Transaction Coordinator) initialiseren. Dit bericht dient alleen ter informatie; u hoeft niets te doen.
7120. Er is een tabelfout opgetreden: object-id %1, index-id %2, partitie-id %3, cluster-id %4 (type %5). De volgorde van de sleutels is onjuist op pagina %6, sleuven %7 en %8.
7121. Kan de KTM-transactie-handle (Kernel Transaction Manager) niet extraheren uit de MS DTC-transactie (Microsoft Distributed Transaction Coordinator): 0x%1.
7122. Beschadigd .resources-bestand. Er is een onverwachte EndOfStreamException opgetreden bij het lezen van de ResourceReader-header.
7123. Ongeldige lege tekenreeks voor tellernaam.
7124. Het gebruik van kolomnamen die uit meer dan twee delen bestaan wordt verwijderd uit toekomstige versies van SQL Server. Vermijd het gebruik van deze functie bij nieuwe ontwikkelwerkzaamheden en wijzig de toepassingen die hiervan momenteel gebruikmaken.
7125. De vergrendelingsaanwijzingen NOLOCK en READUNCOMMITTED zijn alleen toegestaan voor doeltabellen van SELECT-, UPDATE- of DELETE-instructies.
7126. gegevenspagina
7127. Bij het lezen van de huidige rij van de host is een voortijdig einde van het bericht gevonden. Een binnenkomende gegevensstroom is onderbroken terwijl de server verwachtte meer gegevens te ontvangen. Het hostprogramma is mogelijk beëindigd. Controleer of u een ondersteunde client-API gebruikt.
7128. Publicatieserver %1 bestaat niet.
7129. Er ontbreekt een verplicht veld in de eigenschap Metrics van CharacterMetrics.
7130. U mag maar één expressie in de selectielijst opgeven als de subquery niet is geïntroduceerd met EXISTS.
7131. De dynamische-momentopnamelocatie voor de dynamische-momentopnametaak met job_id %1 in publicatie %2 kan niet worden bijgewerkt.
7132. Te veel tekens. Het resulterende aantal bytes is groter dan wat kan worden geretourneerd als een int.
7133. XML-ontleding: regel %1, teken %2, onjuiste syntaxis van publieke id
7134. Hoofdcode van methode zou niet moeten bestaan.
7135. SQL Server-bevestiging: bestand: <%1>, regel = %2 %3. Deze fout kan te maken hebben met timing. Als de fout blijft optreden nadat u de instructie opnieuw hebt opgegeven, controleert u met DBCC CHECKDB de structurele integriteit van de database of start u de server opnieuw op om te controleren of de gegevensstructuren in het geheugen niet zijn beschadigd.
7136. De cultuur van het bovenliggende element moet een ondersteunde cultuur zijn. X is momenteel geen geïnstalleerde cultuur.
7137. Machtigingensets met naam:
7138. %1 is mislukt. Deze functie wordt niet ondersteund in deze editie van dit SQL Server-exemplaar %2. Zie Books Online voor meer informatie over de functies die worden ondersteund in de verschillende edities van SQL Server.
7139. De OLE DB-voorziening %1 voor de gekoppelde server %2 heeft %3 geretourneerd met gegevenstype %4, dat type %5 moet zijn.
7140. %1 is geen geldige aanmelding of u bent niet gemachtigd.
7141. Peer-to-peer-publicatie %1 bestaat niet.
7142. Kan CREATE EVENT NOTIFICATION niet uitvoeren voor %1. Het is geen geldige makelaardatabase.
7143. Systeemtabel %1 (object-id %2, index-id %3) bevindt zich in bestandsgroep %4. Alle systeemtabellen moeten zich in de bestandsgroep %5 bevinden.
7144. RoutedEvent in RoutedEventArgs en EventRoute komen niet overeen.
7145. Een object kan niet tweemaal worden geregistreerd.
7146. Kan de assembly niet laden: Assembly-naam
7147. BACKUP LOG kan niet worden uitgevoerd omdat er geen back-up van de database is.
7148. De gebruiker is niet gemachtigd om HTTP-naamruimten te reserveren en reserveringen ervan ongedaan te maken.
7149. Er is een beschadigd bericht ontvangen. De conversatie-id mag niet NULL zijn. De fout heeft zich voorgedaan in het bericht met de conversatie-id %1, initiator: %2 en berichtvolgnummer: %3.
7150. Overloop van conversiebuffer.
7151. Kan de opgegeven eigenschap niet vinden.
7152. Alleen de eigenaar van een taak of leden van de rollen sysadmin en SQLAgentOperatorRole kunnen de taak starten en stoppen.
7153. De methode Methodenaam is niet gevonden voor interface/type Typenaam.
7154. De bewerkingen MERGE en CONCATENATE zijn wederzijds exclusief en kunnen niet samen worden opgegeven tijdens het maken van een index.
7155. Kan pakket %1 niet vinden in msdb op server %2.
7156. De gebruiker kan geen nieuwe rij invoegen voordat eerder opgehaalde rij-handles zijn vrijgegeven.
7157. Recursieve terugval is niet toegestaan voor teken \u{0:X4}.
7158. Namen van gebeurtenislogboeken moeten bestaan uit afdrukbare tekens. De volgende tekens mogen niet voorkomen in de naam: \, *, ?, en spaties
7159. Het geleverde @rowfilter mag niet NULL zijn.
7160. Bijwerken van cache wordt onderdrukt omdat de vermelding binnen de laatste minuut is gesynchroniseerd.
7161. De sortering kan niet worden gecontroleerd met het transactielogboek.
7162. Met ALTER TABLE ADD COLUMN kan geen FILESTREAM-bestandsgroep worden opgegeven die afwijkt van de bestaande.
7163. U kunt index %1 niet voor tabel %2 gebruiken in een aanwijzing. XML-indexen zijn niet toegestaan in aanwijzingen.
7164. Kan %1 niet maken voor de weergave %2 omdat deze een join bevat met een standaard-escape-syntaxis van ODBC. Een mogelijkheid is de ANSI-syntaxis voor joins te gebruiken.
7165. Weggehaalde %1 anonieme abonnementen.
7166. Kan %1 niet maken voor de weergave %2 omdat deze het trefwoord TABLESAMPLE bevat. Een mogelijkheid is TABLESAMPLE te verwijderen uit de weergave of de weergave niet te indexeren.
7167. DBCC TRACEOFF %1, serverproces-id (SPID) %2. Dit bericht dient alleen ter informatie; u hoeft niets te doen.
7168. Geen assembly-id voor objecttype Typenaam.
7169. Er is een fout opgetreden: de waarde @newname %1 is al in gebruik als een %2-naam en veroorzaakt een dubbel item. Dit is niet toegestaan.
7170. Een poging tot verbinding met Microsoft Distributed Transaction Coordinator (MS DTC) wordt overgeslagen omdat de RPCSS-service niet lijkt te zijn gestart. Er wordt later nog een keer geprobeerd verbinding te maken met MS DTC. Dit bericht dient alleen ter informatie; u hoeft niets te doen.
7171. Kan geen ruimte toewijzen voor object %1%2 in database %3. Bestandsgroep %4 is vol. Maak schijfruimte vrij door overbodige bestanden te verwijderen, objecten uit de bestandsgroep weg te halen, bestanden aan de bestandsgroep toe te voegen of autogrowth in te schakelen voor bestaande bestanden in de bestandsgroep.
7172. TOP-component bevat een ongeldige waarde.
7173. functienaam
7174. De transactie is mislukt in database %1 omdat gedistribueerde transacties niet worden ondersteund onder snapshot-isolatie.
7175. Het onderdeel voor de databasenaam van de objectkwalificatie moet overeenkomen met de naam van de huidige database.
7176. Het wijzigen van publicatienamen wordt niet meer ondersteund.
7177. De waarde van X moet eindig en niet-negatief zijn.
7178. De SQLBrowser-service is afgesloten.
7179. Er ontbreekt een frame op de afbeelding.
7180. De uitgevoerde module wordt niet vertrouwd. De eigenaar van de database van de module heeft geen verificatiemachtiging of de module moet digitaal worden ondertekend.
7181. Dubbele ApplicationGesture-waarden zijn niet toegestaan.
7182. Regel %1 in opmaakbestand %2: onverwacht element %3 is gevonden.
7183. Waarschuwing: de map %1 heeft geen geldige volledige-tekstcatalogus. Het koptekstbestand of het koppelingsstatusbestand van de volledige-tekstcatalogus ontbreekt of is beschadigd. De volledige-tekstcatalogus kan niet worden gekoppeld.
7184. Kan type %1 niet weghalen. Het type is in gebruik.
7185. De nieuwe schijfomvang moet groter zijn dan %1. U kunt proberen DBCC SHRINKDB te gebruiken.
7186. Er moet ten minste één positie worden opgegeven.
7187. Kan kopieerbewerking niet uitvoeren als ClipboardCopyMode is ingesteld op Geen.
7188. Het abonnementseigenschap %1 kan niet worden gewijzigd.
7189. XML-validatie: kenmerk %1 is niet toegestaan in deze context. De locatie is %2
7190. De enumerator is niet geldig omdat de verzameling is gewijzigd.
7191. %1 records zijn uit de replicatiegeschiedenis verwijderd in %2 seconden (%3 rijen/sec.).
7192. Het beveiligingsbeleid X opnieuw instellen
7193. De genoemde markering geeft geen geldig LSN aan.
7194. Het argument voor UNNEST moet een geneste tabelkolom zijn.
7195. De hash-sleutel kan niet worden gewijzigd als er voor de eerste keer naar de stroom is geschreven.
7196. %1 kan niet worden uitgevoerd op de geclusterde index. De nieuwe %2 %3 komt niet overeen met gegevensstroom %4 %5 van de tabel.
7197. sp_mergecompletecleanup kan niet worden uitgevoerd vóór sp_mergepreparecleanup is uitgevoerd. Gebruik sp_mergepreparecleanup om de eerste fase van het opruimen van samengevoegde metagegevens te starten.
7198. %1 %2 kan niet worden gemaakt. Het per tabel of weergave toegestane maximum %3 wordt overschreden.
7199. Er is een ongeldige sqlCollationVersion opgegeven voor de parameter %1.
7200. Het uitsluiten van de laatste kolom in de partitie is niet toegestaan.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions