English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

3601. Kan SP_DROPEXTENDEDPROC of DBCC DROPEXTENDEDPROC niet gebruiken met %1 omdat %2 een %3 is. Gebruik DROP %4.
3602. Type Typenaam heeft meer dan een COM-opzegfunctie.
3603. %1 voor %2 is mislukt omdat de eerste parameter van de methode %3 van het type System.Object moet zijn.
3604. U moet een plan_name of een plan_id opgeven.
3605. Er is een gebonden update geregistreerd binnen het bereik van een andere gebonden update binnen dezelfde transactie. De eerste BEGIN_UPDATE is {%1:%2:%3}, de huidige BEGIN_UPDATE is {%4:%5:%6}
3606. Kenmerk X in XML-naamruimte naamruimte wordt niet herkend. Let op: namen van kenmerken zijn hoofdlettergevoelig.
3607. Kan database-id %1 niet vinden. Controleer sys.databases.
3608. Dit exemplaar van SQL Server gebruikt de proces-id %1 sinds %2 (lokaal) %3 (UTC) wordt gebruikt. Dit bericht dient alleen ter informatie; u hoeft niets te doen.
3609. Alleen enkelvoudige DB-updates zijn toegestaan met FILESTREAM-bewerkingen.
3610. De ALTER TABLE SWITCH-instructie is mislukt. Partitie %1 van %2 %3 bevindt zich in bestandsgroep %4 en partitie %5 van %6 %7 bevindt zich in bestandsgroep %8.
3611. Het initialiseren van DTC is mislukt vanwege onvoldoende geheugen.
3612. De volgende fout is opgetreden: %1, code: %2, status: %3.
3613. Kan de persoonlijke sleutel van certificaat %1 niet verwijderen omdat de persoonlijke sleutel niet is gevonden.
3614. Kan niet voorbij het einde van de stroom lezen.
3615. Kan geen voorbereide transactie doorvoeren vanaf de MS DTC (Microsoft Distributed Transaction Coordinator). De server wordt afgesloten om het herstel van de RM (Resource Manager) te initiëren. Als de RM is hersteld, voert deze een query uit op de transactiebeheerder over de uitkomst van de transactie waarover twijfel bestaat en voert deze indien vereist de transactie uit of draait deze de transactie terug.
3616. verzenden
3617. De aanvraag is afgebroken: X.
3618. Het abonnement voor publicatieserver %1 heeft geen geldige queue_id.
3619. De versie van de brondatabase is %1, terwijl deze server versie %2 ondersteunt. Herstel de juiste versie of installeer SQL Server opnieuw.
3620. OLE DB-voorziening %1 voor gekoppelde server %2 kan geen volgnummers toewijzen voor een of meer kolommen van object %3.
3621. De transactiecontext wordt gebruikt door een andere sessie.
3622. Het uitvoeren van .NET Framework is afgebroken door het escalatiebeleid vanwege onvoldoende geheugen. %1
3623. %1 ASSEMBLY is mislukt omdat de bronassembly volgens MVID identiek is aan een assembly die al is geregistreerd onder de naam %2.
3624. Er is geen tabelnaam opgegeven voor de fouttolerante index. De index is mogelijk beschadigd.
3625. De regels van de kolommen van het opgegeven gebruikersgegevenstype zijn losgekoppeld.
3626. StylusPointCollection kan niet leeg zijn wanneer deze aan een Stroke is gekoppeld.
3627. Parameter kan niet statisch zijn.
3628. Database %1 is niet de secundaire database van de back-upfunctie voor logboekbestanden.
3629. Uitzondering[X] = Y
3630. %1 is geen geldige eigenschap voor een alleen-schema-artikel.
3631. De poort van de SQLBrowser-service is niet beschikbaar voor luisteren of is ongeldig.
3632. De aanmeldingsoptie voor gebruikersexemplaren wordt niet ondersteund in deze versie van SQL Server. De verbinding wordt gesloten.%1
3633. De opgegeven tabelnaam van de fouttolerante index is geen geldige SQL-identificatie.
3634. Kan deze bewerking niet uitvoeren in een AutomationElement dat alleen in de cache opgeslagen gegevens bevat. De aangevraagde bewerking vereist een verwijzing van het type Full of Lightweight.
3635. Het geheugenadres waar de module is geladen.
3636. Kan geen controlepunt uitgeven: er zijn onvoldoende vergrendelingen beschikbaar. Het controlepuntproces op de achtergrond blijft onderbroken totdat de vergrendelingen beschikbaar zijn. Maak vergrendelingen vrij door een lijst van transacties met hun vergrendelingen te genereren en de transacties met het grootste aantal vergrendelingen te beëindigen.
3637. Dit object heeft geen statistieken of indexen.
3638. Het serverobject voor URI X is niet bij de externe infrastructuur geregistreerd (mogelijk is het losgekoppeld).
3639. U kunt geen BREAK-instructie gebruiken buiten het bereik van een WHILE-instructie.
3640. Waarschuwing: IDENT_CURRENT(%1) is groter dan max_used in MSmerge_identity_range.
3641. Kolomkop: Weergave-index : X
3642. De leesbewerking is mislukt, raadpleeg de interne uitzondering.
3643. DBCC DBRECOVER kan niet worden uitgevoerd voor database-id %1. Herstel de database van een back-up.
3644. De bewerking ChangeType wordt niet ondersteund.
3645. Alle bestanden moeten worden opgegeven voor het maken van databasemomentopnamen. Bestand %1 ontbreekt.
3646. De SQL-instructie kan niet worden uitgevoerd. Bestandsgroep %1 is off line. Bepaal met de catalogusweergave sys.database_files of sys.master_files de status van de bestanden in deze bestandsgroep en herstel de off line bestanden vervolgens van een back-up.
3647. Initieel schema-artikel %1 is niet juist gegenereerd in het momentopnamebestand of is niet juist toegepast tijdens het uitvoeren van de momentopname.
3648. DISTINCT-operatoren zijn niet toegestaan in het recursieve gedeelte van een recursieve algemene tabelexpressie %1.
3649. Deze logboekback-up bevat bulksgewijs geregistreerde wijzigingen. De back-up kan niet worden gebruikt om te stoppen op een willekeurig tijdstip.
3650. Kan het type doelmachtiging niet converteren.
3651. 1..7 [1 = E-mail, 2 = Pager, 4 = NetSend]
3652. Kan referentie %1 niet weghalen omdat deze wordt gebruikt door een server-principal.
3653. Gedeeltelijke inhoud
3654. Gebied %1 kan niet worden gedeeld. De juiste gebieden kunnen niet worden bepaald. Voer de transactie opnieuw uit.
3655. Aan de eigenschap xactsetjobinterval moet een waarde groter dan of gelijk aan 0 worden toegewezen.
3656. Index %1 voor tabel %2 (opgegeven in de FROM-component) is uitgeschakeld of bevindt zich in een bestandsgroep die niet on line is.
3657. De transactie in database %1 is mislukt omdat de instructie is uitgevoerd onder snapshot-isolatie, maar de transactie niet in snapshot-isolatie is gestart. U kunt het isolatieniveau van de transactie niet wijzigen in \lquote snapshot\rquote nadat de transactie is gestart, tenzij de transactie oorspronkelijk is gestart onder het isolatieniveau \lquote snapshot\rquote .
3658. Het argument X kan niet meerdere keren worden opgegeven.
3659. XQuery: de bewerking %1 wordt niet ondersteund.
3660. De rolwijziging is mislukt.
3661. Kan %1 niet maken voor de weergave %2 omdat deze de operator CUBE bevat. Een mogelijkheid is de weergave niet te indexeren.
3662. CHECKDB voor de database %1 is zonder fouten voltooid om %2 (lokale tijd). Dit bericht dient alleen ter informatie; u hoeft niets te doen.
3663. De ALTER TABLE SWITCH-instructie is mislukt. Partitie %1 in tabel %2 is geen bereikpartitie.
3664. Server kan geen configuratiesecties verwijderen vanuit sectiegroepen. moet een onderliggend element van zijn.
3665. FOR XML is niet compatibel met COMPUTE-expressies. Verwijder de COMPUTE-expressie.
3666. Database %1 is niet gepubliceerd voor samenvoegreplicatie.
3667. Er is een back-up gemaakt van het logboek. Database: %1, aanmaakdatum (tijd): %2(%3), eerste LSN: %4, laatste LSN: %5, aantal dump-apparaten: %6, apparaatgegevens: (%7). Dit bericht dient alleen ter informatie; u hoeft niets te doen.
3668. De Service Broker in de database %1 kan niet worden ingeschakeld omdat er al een ingeschakelde Service Broker met dezelfde id is gevonden.
3669. Kan niet meerdere leden met dezelfde naam ophalen.
3670. Index-id %1, partitie-id %2, cluster-id %3 (type %4). FirstIAM %5. Hoofdmap %6. Dpagina's %7.
3671. Deze syntaxis is alleen toegestaan voor query's met parameters.
3672. Kan een bericht met een id die lager is dan 50000 niet weghalen of wijzigen.
3673. Het element wordt niet herkend.
3674. %1: er is een fout opgetreden tijdens het openen van Microsoft Message Queue %2
3675. De waarde heeft het kenmerk alleen-lezen.
3676. Wordt elke keer dat een item door een toepassing naar het gebeurtenislogboek wordt geschreven verhoogd.
3677. %1XQuery is te gecompliceerd
3678. Kan dit bericht niet bezorgen omdat de actie %1 niet kan worden uitgevoerd met de status %2.
3679. %1: kan pagina %2:%3 niet verplaatsen omdat het een specifieke toewijzingspagina is.
3680. Letterlijke waarde is niet gevonden.
3681. Het transactielogboek bevat een ongeldige record (logop %1). Het logboek beschadigd. Herstel de database op basis van een volledige back-up of repareer de database.
3682. Kan het opgegeven bestand niet laden.
3683. StandardOut is niet doorgestuurd of het proces is nog niet gestart.
3684. Er is geen persoonlijke sleutel gemaakt voor %1 %2.
3685. %1 kan niet worden gemaakt op weergave %2. De weergave bevat een onnauwkeurige aggregaatoperator.
3686. Ongeldige lokale variabele voor het instellen van symboolgegevens.
3687. Er bestaat al een cursor met de naam %1.
3688. De kleurencontext is NULL.
3689. Het regeltype instellen op Weigeren.
3690. Deze geconfigureerde assembly's zijn van invloed op alle toepassingen waarop deze versie van .NET Framework wordt uitgevoerd.
3691. Kan geen hulptabel toewijzen voor weergave- of functieresolutie. Het maximum aantal tabellen in een query (%1) is overschreden.
3692. De waarde die is opgegeven voor de variabele %1 in de OPTIMIZE FOR-component, kan niet impliciet worden geconverteerd naar het type van die variabele.
3693. fout makelaar ontvangen
3694. Onjuiste MethodAttributes of CallingConventions voor DynamicMethod. Alleen openbaar, statisch en standaard worden ondersteund
3695. Kan abonneeserver %1 niet weghalen. Er zijn bestaande abonnementen.
3696. Dit bericht kan niet worden bezorgd omdat de conversatie-id niet kan worden gekoppeld aan een actieve conversatie. De berichtoorsprong is: %1.
3697. Herstart-controlepuntbestand %1 kan niet worden geopend. Besturingssysteemfout %2 is opgetreden. Los het probleem op of voer de opdracht opnieuw uit zonder RESTART.
3698. Subsysteem voor analysequery's
3699. Kan niet schrijven naar het scriptbestand in de momentopnamemap op de distributieserver (%1). Controleer of er voldoende schijfruimte beschikbaar is en of de momentopnameagent wordt uitgevoerd met een account die gerechtigd is om te schrijven naar de momentopnamemap en bijbehorende submappen.
3700. Database Mirroring is actief met database %1 als mirror-kopie. Dit bericht dient alleen ter informatie; u hoeft niets te doen.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions