English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

801. X mag niet NULL zijn.
802. De afsluitende commentaarmarkering */ ontbreekt.
803. Object-id %1 (object %2) is een Service Broker-wachtrij en kan niet worden verwerkt. Voer de bewerking opnieuw uit met de object-id van de bijbehorende interne tabel voor de wachtrij. U vindt deze in sys.internal_tables.
804. ALTER ASSEMBLY is mislukt omdat door de gebruiker gedefinieerd aggregaat %1 niet bestaat of niet correct is gedefinieerd in de bijgewerkte assembly.
805. MSBUILD: fout MSB1025: er is een interne fout opgetreden tijdens het uitvoeren van MSBuild.
806. De rijlengte van index %1 overschrijdt de toegestane maximumlengte van %2 bytes.
807. Kan de registersleutel HKLM\%1 niet openen. De SQL Server-prestatiemeteritems zijn uitgeschakeld.
808. De gegevensstroom is ongeldig voor WRITETEXT-instructies in massaformulieren.
809. Bulksgewijs kopiëren naar een gepartitioneerde tabel wordt niet ondersteund voor clients met oudere versies.
810. Kan geen PRIMARY KEY-beperking definiëren voor een kolom die null-waarden mag bevatten in de tabel %1.
811. De XML-parseerfout 0x%1 is opgetreden op regelnummer %2, nabij de XML-tekst %3.
812. Geef een job_name, job_id of een originating_server op.
813. De index voor de DataGridColumn met Header X ligt buiten het bereik. Index moet groter dan of gelijk aan 0 zijn, en kleiner dan Columns.Count.
814. De retourwaarde van de constructieaanroep is null.
815. De voorziening voor gedeeld geheugen van de server is gereed voor het accepteren van clientverbindingen met [ %1 ].
816. De beperking voor type %1 is ongeldig. Het element in het beperkte type moet vast zijn ingesteld op dezelfde waarde als het overeenkomstige element in het afgeleide type.
817. Er is onvoldoende geheugen beschikbaar voor het geconfigureerde aantal vergrendelingen. Er wordt geprobeerd te starten met een kleinere hash-tabel voor vergrendelingen. Dit kan de prestaties negatief beïnvloeden. Neem contact op met de databasebeheerder om meer geheugen te configureren voor dit exemplaar van de database-engine.
818. De bewerking is mislukt omdat de naam van de FILESTREAM-gegevens niet kan worden gewijzigd.
819. De assembly heeft geen codebasis.
820. De rol heeft leden. De rol moet leeg zijn voordat u deze kunt weghalen.
821. Het gegeven Variant-type wordt door deze OleAut-functie niet ondersteund.
822. Servergebruiker %1 is geen geldige gebruiker in database %2. Voeg eerst de gebruikersaccount of de gebruiker 'guest' toe aan de database.
823. Kan geen exemplaar van een interface maken.
824. Het bestand kan niet worden geïnitialiseerd. RESTORE kan niet verder worden uitgevoerd.
825. SQL-webassistent: de waarde voor @colheaders moet 0 of 1 zijn.
826. automatische statistieken intern
827. Het weghalen van een codering van de servicehoofdsleutel is mislukt. Er bestaat geen codering door de computersleutel.
828. Alleen Uri-voorvoegsels die beginnen met http:// of https:// worden ondersteund.
829. X is geen geldige IterationCount-waarde voor een RepeatBehavior-structuur. Een IterationCount-waarde moet een getal zijn dat groter is dan of gelijk is aan nul, maar niet oneindig is.
830. U moet een SendOrPostCallback opgeven die niet null is.
831. Proces-id %1 heeft gebruikersfout %2, foutcode %3 gegenereerd. Dit proces wordt beëindigd.
832. Het opnieuw definiëren van het XML-naamruimtevoorvoegsel xsi wordt niet ondersteund met de optie ELEMENTS XSINIL van FOR XML.
833. Het type uitgebreide eigenschapsgegevens is niet geldig.
834. Aangepaste marshallers voor waardetypen worden momenteel niet ondersteund.
835. SQL-webassistent: een tekstkolom met een URL-hyperlink mag niet van het gegevenstype image zijn.
836. Publiceren uitschakelen heeft foutbericht %1, code %2, status %3: %4 genegeerd.
837. De %1 met naam %2 bestaat al.
838. MODIFY FILE is mislukt. De opgegeven omvang is kleiner dan de huidige omvang.
839. De huidige basisprioriteit van de thread.
840. De uitvoertekenbuffer is te klein om de gecodeerde tekens te kunnen bevatten, codering X terugval Y.
841. Voor enkele replicatieagenten is geen vitale informatie gedetecteerd. De status van deze agenten is gewijzigd in 'Failed'.
842. Kan niet toewijzen aan eigenschap %1 voor type %2 in assembly %3 omdat deze alleen-lezen is.
843. Rijenset-id %1 is niet gevonden in het huidige schema.
844. Kan geen gegevens ophalen van publicatie: %1. Controleer de naam opnieuw.
845. Standaardwaarden voor parameters worden niet ondersteund voor door de gebruiker gedefinieerde typen, nvarchar(max), varbinary(max) en xml.
846. In assembly-naam X is versie-informatie beschikbaar niet is toegestaan voor Y-vermeldingen.
847. Kan de registratie van X op dit moment niet ongedaan maken. Het cultuurbestand is in gebruik.
848. Kan de volledige-tekstcatalogus %1 niet weghalen omdat deze een volledige-tekstindex bevat.
849. Protocolfout: kan niet verdergaan met SSPI-handshake omdat een lege blob is ontvangen.
850. Het uitvoeren van .NET Framework is afgebroken. Een andere query heeft ertoe geleid dat AppDomain %1 is verwijderd of er is een onverwerkte .NET-uitzondering opgetreden. %2
851. Een DDL-instructie is niet toegestaan.
852. De eigenschap X is niet animeerbaar in klasse Y omdat de vlag IsAnimationProhibited die is ingesteld in UIPropertyMetadata wordt gebruikt om de eigenschap aan de klasse te koppelen.
853. ALTER ASSEMBLY heeft gegevens als ongecontroleerd gemarkeerd in een of meer tabellen in database %1. Zie de kolom has_unchecked_assembly_data van de systeemweergaven sys.tables en sys.views om alle dergelijke objecten te vinden.
854. Niet-herkend type verfkwast in BAML-bestand.
855. Conflictoplosser voor artikelen %1 is niet gevonden.
856. Er is tijdens het uitschakelen van een wachtrij een fout opgetreden in de handler voor het terugdraaien van wachtrijbewerkingen van de Service Broker. Database-id: %1, wachtrij-id: %2, fout: %3, status: %4.
857. %1 is geen beperking.
858. Er is een conflict met het type operand ontstaan: %1 is incompatibel met %2
859. U kunt de eigenschap allow_push van de publicatie niet wijzigen in false. Er zijn push-abonnementen op de publicatie.
860. Er zijn bepaalde acties uitgevoerd met deze RESTORE-instructie, maar de database kan pas on line worden gebracht nadat er nog een of meer RESTORE-stappen zijn uitgevoerd. Uit eerdere berichten kunt u aflezen waarom er op dit punt nog geen herstel mogelijk is.
861. Er is geen naam voor de machtigingenset opgegeven.
862. Waarde %1 valt buiten het bereik van parameter %2.
863. Het doel van de Core Properties relationship verwijst niet naar een bestaand onderdeel.
864. Toegang tot processen op externe computers wordt door het besturingssysteem niet ondersteund. Voor de functie is Windows NT of hoger vereist.
865. %1De xpath-waarde in %2 is ongeldig
866. Er is een fout opgetreden bij het maken van de codegroep.
867. Het gebruik van standaardopties is niet toegestaan in weergaven die een SET-operator bevatten.
868. De database kan niet worden hersteld omdat de bestanden zijn hersteld tot inconsistente tijdstippen.
869. Gewone expressie %1 bij verschuiving %2 is ongeldig.
870. Positief getal is vereist.
871. Kan de abonneeserver niet maken.
872. Een lichtgewicht replica moet anoniem zijn.
873. Onverwachte eigenschap-id X. Eigenschap-id's moeten sequentieel zijn.
874. Het object %1 is gemarkeerd voor hercompilatie.
875. Er moet een puntkomma (;) worden gebruikt om opties te scheiden in de id voor de meldingsopties. De tekenreeks %1 is gevonden achter een optie.
876. Hwnd van nul is niet geldig.
877. De toegangsregel is niet van het juiste type.
878. Geldig omdat deze vers is, of vanwege Cache Policy = X.
879. Er is een ongeldige %1 %2 opgegeven.
880. Kan de identiteitskolom %1 niet uit de verticale partitie verwijderen wanneer identityrangemanagementoption is ingesteld op auto.
881. De verzameling accepteert alleen objecten van het type InputBinding.
882. Het tijdstip waarop dit item door de toepassing in het logboek is geplaatst.
883. Functies met parameters zijn niet toegestaan in het recursieve gedeelte van een recursieve algemene tabelexpressie %1.
884. ALTER DATABASE is mislukt omdat er geen vergrendeling op database %1 kan worden geplaatst. Voer de bewerking later opnieuw uit.
885. Formulierverificatie
886. Kan een deel van het pad X niet vinden.
887. Fout bij het verzenden van e-mail.
888. Het profiel van de samenvoegagent is geoptimaliseerd voor een server-naar-serversynchronisatiescenario met hoog volume.
889. De query kan niet worden uitgevoerd omdat de aanwijzing USE PLAN een conflict veroorzaakt met het gebruik van een gedistribueerde query of volledige-tekstbewerkingen. Een mogelijkheid is de aanwijzing USE PLAN te verwijderen.
890. MS SQL SNMP Extension Agent probeert de verbinding te herstellen.
891. Externe services
892. De URI moet het protocol bevatten. Bijvoorbeeld:
893. Ongeldige type-eigenaar voor DynamicMethod.
894. %1 is geen geldige parameter voor de samenvoegagent.
895. De handshake is mislukt. De stroom is verbroken aan de andere zijde.
896. Naam %1 is geen geldige id.
897. Deze VisualCollection is alleen-lezen en kan niet worden gewijzigd.
898. De database voor dit conversatie-eindpunt is gekoppeld of hersteld.
899. CREATE ASSEMBLY is mislukt omdat de assembly verwijst naar assembly %1, die eigendom is van een andere gebruiker.
900. De opgegeven waarde %1 bestaat niet.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions