English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

4401. Trapsgewijze referentiesleutel %1 kan niet worden gemaakt als referentiekolom %2.%3 een identiteitskolom is.
4402. Database %1 bestaat niet. Controleer sysdatabases.
4403. Kan de definitie voor beperking-id %1 in database-id %2 niet laden. Voer DBCC CHECKCATALOG uit om de integriteit van de database te controleren.
4404. De binnenkomende TDS-protocolstroom is onjuist. De TDS-koptekst van de QP-melding bevat fouten.
4405. Standaardagentprofiel
4406. gebeurteniswaarschuwing
4407. Kan de planrichtlijn %1 niet maken omdat de module %2 niet bestaat of u niet de benodigde machtiging hebt.
4408. De voorziening heeft de bewerking beëindigd.
4409. SET DATEFIRST %1 valt buiten het bereik.
4410. X, Sleutel = Y, Vermelding toegekend als gedeeltelijk, niet in cache opgeslagen aantal bytes = Z.
4411. Het externe exemplaar van database %1 bestaat niet. Controleer de naam van de database en voer de opdracht opnieuw uit.
4412. De %1-instructie is mislukt. De %2 %3 is %4 gepartitioneerd terwijl index %5 %6 is gepartitioneerd.
4413. Heterogene-publicatieserver %1 kan niet worden gedefinieerd als abonneeserver.
4414. Kan de volledige-tekstindex voor id %2 van een tabel of geïndexeerde weergave in database %1 niet vinden.
4415. Bij de terugdraaibewerking is een pagina gevonden met een nummer dat lager is dan het oorspronkelijke LSN van de logboekrecord. Kan logboekrecord %1 niet ongedaan maken voor transactie-id %2 op pagina %3, database %4 (database-id %5). Pagina-informatie: LSN = %6, type = %7. De logboekgegevens zijn: OpCode = %8, context %9. Herstel of repareer de database.
4416. Het conversatie-eindpunt %1 verwijst naar de ontbrekende conversatiegroep %2.
4417. Kan niet zowel GetField als SetProperty opgeven.
4418. Het object %1 heeft geen indexen of u hebt niet de juiste machtigingen.
4419. 4-bytes datetime-gegevenstype, null-waarden toegestaan
4420. Geen beschrijving beschikbaar
4421. De CLR-functie (Common Language Runtime) is geïnitialiseerd.
4422. BACKUP LOG WITH TRUNCATE_ONLY of WITH NO_LOG is afgeschaft. Gebruik het model voor eenvoudig herstel om het transactielogboek automatisch af te breken.
4423. Er is een fout opgetreden tijdens het uitvoeren van %1. Een aanroep naar %2 is mislukt met foutcode: %3.
4424. Gebruikersnaam %1 is niet gevonden.
4425. Object waarvoor null is toegestaan, moet een waarde hebben.
4426. Alleen leden van de vaste serverrol sysadmin kunnen deze bewerking uitvoeren.
4427. Er zijn niet-gesloten aanhalingstekens gevonden na de tekenreeks %1.
4428. Knop Dag
4429. De server kan het vereiste certificaat voor het starten van een SSL-verbinding niet laden. Dit resulteert in de volgende fout: %1. Controleer of de gebruikte certificaten geldig zijn.
4430. Of de shell van het besturingssysteem wordt gebruikt om het proces te starten.
4431. Inproc-gegevenstoegang
4432. Er is tijdens de bewerking voor verwijderen meer dan één rid uit de rid-lijst verwijdert. De fouttolerante index is beschadigd.
4433. FILESTREAM-gegevenscontainer %1 is beschadigd. De database kan niet worden hersteld.
4434. Tabelfout: object-id %1, index-id %2, partitie-id %3, cluster-id %4 (type %5). Er wordt verwezen naar het knooppunt met off-rowgegevens op de pagina %6, sleuf %7, tekst-id %8 door de pagina %9, sleuf %10, maar dit is niet geconstateerd in de scan.
4435. De binnenkomende TDS (Tabular Data Stream) RPC-protocolstroom (Remote Procedure Call) is onjuist. Parameter %1 (%2): er is een ongeldige database opgegeven voor het gegevenstype 0x%3 (door de gebruiker gedefinieerd type).
4436. De wachtrij is leeg.
4437. De bewerking op apparaat %1 heeft het aantal nieuwe pogingen overschreden.
4438. De doel-URI van het in line-schema van FOR XML mag niet leeg zijn.
4439. %1Alleen enkelvoudige (optionele) numerieke/Booleaanse of node*-expressies zijn toegestaan als predikaat. %2 is gevonden.
4440. SQL-webassistent: de waarde voor @dbname is niet geldig.
4441. Verbinding verbroken; overdracht afgebroken
4442. De kop van het e-mailbericht is onjuist.
4443. Heterogene query's en het gebruik van OLEDB-providers worden niet ondersteund in de fibermodus.
4444. END_UPDATE-logboekrecord {%1:%2:%3} is gevonden zonder bijbehorende BEGIN_UPDATE.
4445. Machtiging voor bestands-IO:
4446. Kan de beveiligingsdescriptor niet initialiseren.
4447. De opgegeven poortnaam is te lang. De poortnaam moet korter dan 260 tekens zijn.
4448. Het spiegelen van databases kan niet worden ingeschakeld voor het externe exemplaar van %1. De database verkeert niet in de herstelstatus. Herstel de externe database met WITH NORECOVERY.
4449. Ter informatie: de volledige-tekstindex heeft een statuswijziging aangevraagd voor de catalogus %1 (%2) in de database %3 (%4). Nieuwe status: %5, reden: %6 (%7).
4450. Parameter %1: als het kenmerk %2 voorkomt in een parameterwaardeknooppunt van het type %3 (in de naamruimte %4), moet het kenmerk verwijzen naar een door een .NET-gebruiker gedefinieerd type.
4451. Kan de opgeslagen abonneeserverprocedures voor artikel %1 in publicatie %2 niet vastleggen in een script
4452. ALTER TABLE DROP COLUMN is mislukt omdat %1 de enige gegevenskolom in tabel %2 is. Een tabel moet minimaal één gegevenskolom bevatten.
4453. Alleen leden van de vaste serverrol sysadmin, leden van de vaste databaserol db_owner en de maker van het abonnement kunnen de abonnementseigenschappen wijzigen.
4454. Alleen leden van de serverrol sysadmin kunnen taken voor meerdere servers wijzigen
4455. De naam van het binaire uitvoerbestand opgeven
4456. Tekenreeksverwijzing is niet voor een exemplaar van een String ingesteld.
4457. %1 staat niet toe dat de databasenaam als voorvoegsel van de objectnaam wordt opgegeven.
4458. Downloaden van mediabestand is mislukt.
4459. Niet-negatief getal vereist voor capaciteit.
4460. Kan de gegevenswaarde niet converteren om andere redenen dan niet-overeenstemmende tekens of overloop.
4461. Er is een .NET Framework-fout opgetreden tijdens het uitvoeren van een door de gebruiker gedefinieerde routine of aggregaat %1: %2.
4462. Ondersteuning voor bestandscodering werkt alleen voor NTFS-partities.
4463. uniqueidentifier-gegevenstype
4464. Ongeldige gegevens aangetroffen tijdens decoderen.
4465. De gedistribueerde transactie met UOW %1 is gedwongen doorgevoerd. MS DTC was tijdelijk onbeschikbaar en heeft geleid tot een gedwongen heuristische afhandeling van de transactie. Dit bericht dient alleen ter informatie. U hoeft niets te doen.
4466. U hebt wijzigingen aangebracht in het beleidsniveau dat u wilt uitvoeren. De wizard Distributiepakket kan het Windows Installer-pakket pas maken als het een beveiligingsbeleid bevat.
4467. Event Tracing voor Windows (ETW) heeft een gebeurtenis niet verzonden. De oorzaak is waarschijnlijk te weinig systeembronnen. Toekomstige verzendfouten met dezelfde foutcode worden mogelijk niet meer verzonden.
4468. De COMMIT TRANSACTION-aanvraag heeft geen corresponderende BEGIN TRANSACTION.
4469. OLE DB-voorziening %1 voor gekoppelde server %2 kan het bereik voor tabel %3 niet instellen vanwege kolom %4. %5
4470. RegistryKey.SetValue staat geen String[] met een verwijzing naar een null-tekenreeks toe.
4471. Er zijn te veel back-up-mirrors opgegeven. Het toegestane aantal is %1.
4472. ALTER ASSEMBLY is mislukt omdat de serialisatie-indeling van %1 gewijzigd zou worden in de bijgewerkte assembly. Serialisatie-indelingen mogen niet worden gewijzigd door permanente typen.
4473. XML-ontleding: regel %1, teken %2, inhoud van entiteit heeft een onjuiste syntaxis
4474. Kan abonnementsbestand %1 niet koppelen. Controleer of het een geldige kopie van een abonnementsbestand is.
4475. Begint automatisch wanneer SQLServerAgent begint.
4476. De id voor de sessie van het proces.
4477. Het trefwoord DEFAULT is niet toegestaan in DBCC-opdrachten.
4478. Gebruiker %1 bestaat niet in de huidige database.
4479. Het medium op apparaat %1 vervalt op %2 en kan niet worden overschreven.
4480. De indeling van tekenreeks %1 van de beveiligingsdescriptor is ongeldig.
4481. RepeatBehavior X vertegenwoordigt geen herhaaldelijke duur en bevat geen RepeatDuration-waarde.
4482. De methode van het gegevenstype XML voor een externe kolom in deze query kan niet lokaal of extern worden uitgevoerd. Herschrijf de query.
4483. De syntaxis bij %1 is onjuist, %2 wordt verwacht.
4484. Er is een onverwacht bericht ontvangen op de ExternalMailQueue. conversation_handle: %1. message_type_name: %2. berichttekst: %3.
4485. De indeling van de invoertekenreeks is onjuist.
4486. Opmerking: bulksgewijs invoegen via een weergave kan ertoe leiden dat de standaardwaarden van de basistabel worden genegeerd voor NULL-kolommen in het gegevensbestand.
4487. RESTORE FILEGROUP=%1 is opgegeven, maar niet alle bestanden zijn aanwezig in de back-upset. Het bestand %2 ontbreekt. De opdracht RESTORE wordt verder uitgevoerd, maar u moet een andere back-upset terugzetten om alle bestanden te herstellen.
4488. Haal de distributieserver weg voordat u de replicatie verwijdert.
4489. De momentopname-trailer voor publicatie %1 is niet gevonden.
4490. De back-upset op apparaat %1 is beëindigd terwijl de set werd gemaakt en is dus niet volledig. De RESTORE-sequentie is abnormaal beëindigd.
4491. Kan deze API niet aanroepen tijdens de OnRender-callback. Tijdens OnRender kunnen alleen bewerkingen worden uitgevoerd die de inhoud van de Visual tekenen.
4492. De eigenschapswaarde moet tussen 0,0 en 1,0 liggen.
4493. Alle objecten in de invoerlijst moeten een bovenliggend type CodeGroup hebben.
4494. Kolom %1 is een partitionerende kolom van index %2. Partitiekolommen voor een unieke index moeten een subset zijn van de indexsleutel.
4495. Het nieuwe logboekbestand %1 is gemaakt.
4496. De impliciete conversie van de %1-waarde naar %2 kan niet worden uitgevoerd. De sortering van de waarde is wegens een sorteerconflict niet opgelost.
4497. Hier worden de ingeschakelde rollenbeheerdersproviders weergegeven.
4498. fn_trace_gettable: XML-conversie van traceringsgegevens voor gebeurtenis 165 is mislukt.
4499. De bronmatrix is niet lang genoeg. Controleer srcIndex en de lengte ervan, en de ondergrenzen van de matrix.
4500. Dit publicatielogboek veroorzaakt een conflict op beide replica's. Voor abonnees met een eerdere versie dan SQL Server 2005 is deze instelling niet van toepassing.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions