English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

1101. Bestand %1 wordt momenteel gescand of gebruikt door een achtergrond- of gebruikersproces. Voer de bewerking later opnieuw uit.
1102. DTS-categorie %1 is in meerdere bovenliggende categorieën gevonden. U moet de weg te halen categorie op unieke wijze opgeven.
1103. De wizard bevat onvoldoende informatie over de toepassing. Voer de toepassing eenmaal uit zodat de wizard de informatie kan verzamelen die voor reparatie nodig is.
1104. Regel omhoog verplaatsen
1105. Kan geen standaardwaarden toewijzen aan eigenschapinstellers van kolommen met een door de gebruiker gedefinieerd type.
1106. onjuist controletotaal (verwacht: 0x%1; werkelijk: 0x%2)
1107. Het proces beschikt niet over een bepaald recht dat vereist is voor deze bewerking.
1108. Er is een herstelbare, specifieke voorzieningsfout opgetreden, zoals een RPC-fout.
1109. Het lid Properties van deze tekst kan niet NULL zijn.
1110. Ongeldige serialisatie-indeling (Format.Unknown) voor type %1.%2.
1111. Ter informatie: de nieuwe poging tot het vullen met volledige tekst %1 van tabel of geïndexeerde weergave %2 (tabel-id of id van geïndexeerde weergave %3, database-id %4) is voltooid. Aantal opnieuw verwerkte documenten: %5. Aantal documenten hiervan mislukt: %6.
1112. Kan geen gebruikersexemplaar van SQL Server genereren vanwege een fout bij het kopiëren van databasebestanden. De verbinding wordt verbroken.%1
1113. Er is geen SID in tekenreeks %1 van de beveiligingsdescriptor gevonden toen een accountzoekactie is uitgevoerd.
1114. Geef een geldige %1 op wanneer u een @wmi_namespace opgeeft.
1115. Waarschuwing: de lijst met bereikwaarden voor de partitiefunctie %1 is niet gesorteerd op waarde. Bij het toewijzen van de partities aan bestandsgroepen tijdens CREATE PARTITION SCHEME worden de gesorteerde grenswaarden gebruikt als naar de functie %2 wordt verwezen in CREATE PARTITION SCHEME.
1116. De inhoud van het logboek.
1117. MSBUILD: fout MSB1008: er kan slechts één project worden opgegeven.
1118. Kan niet lezen uit de opgegeven opdrachtbufferpointer.
1119. Kan %1 niet uitvoeren op index %2 omdat het geen verzameling statistieken is.
1120. De transactie is afgebroken bij het openen van de versierij in tabel %1 in database %2. De gevraagde versierij is niet gevonden. Er is waarschijnlijk geen ruimte meer beschikbaar in tempdb. Raadpleeg BOL om te zien hoe u tempdb configureert voor het weergeven van versies.
1121. De lengte van het expressieresultaat overschrijdt het maximum. Het maximum is %1. %2 is echter gevonden.
1122. %1 is geen geldige waarde voor de parameter %2. De waarde moet 0, 1 of 2 zijn.
1123. Het onderliggende enum-type en het object moeten van hetzelfde type zijn of het object moet een tekenreeks zijn. Het doorgegeven type was X; het onderliggende enum-type was Y.
1124. %1 van de %2 moet een adres zijn bij het gebruik van spiegeling.
1125. Alleen de assembly van mscorlib is geldig.
1126. %1 heeft %2 toewijzingsfouten en %3 consistentiefouten gevonden die niet zijn gekoppeld aan enig object.
1127. Het opgegeven affiniteitsmasker veroorzaakt een conflict met het opgegeven IO-affiniteitsmasker. Gebruik de overschrijvingsoptie om deze configuratie af te dwingen.
1128. De opgegeven X is een ongeldige grootte voor het endpoint Y.
1129. De verschuiving of omvang van het gegevenstype is niet geldig. Het gegevenstype moet van het type int of smallint zijn.
1130. Opgeslagen procedures voor replicatie zijn de enige objecten die als filter kunnen worden gebruikt.
1131. Marshal zonder begeleiding bevat geen ElementCount.
1132. De verificatiemodus is %1.
1133. De STOPAT-optie wordt niet ondersteund voor databases waarvoor het SIMPLE-herstelmodel wordt gebruikt.
1134. Het opgegeven venster behoort niet tot het huidige proces.
1135. Abonnementen op querymeldingen zijn niet toegestaan in de context van een actieve toepassingsrol. U kunt de aanvraag opnieuw indienen zonder de toepassingsrol te activeren.
1136. De naam van een omgevingsvariabele moet minder dan 255 tekens bevatten.
1137. Er is zowel een PRIMARY KEY-beperking als een UNIQUE-beperking gedefinieerd voor de kolom %1, tabel %2. Er is er maar één toegestaan.
1138. De COLLATE-component kan niet worden gebruikt voor door de gebruiker gedefinieerde gegevenstypen.
1139. Alle fragmenten voor de database %1 op het apparaat %2 zijn nu exclusief gereserveerd voor logboekgebruik.
1140. Het door de gebruiker gedefinieerde type %1 is niet volledig vergelijkbaar.
1141. CREATE FUNCTION is mislukt omdat kolom %1 in functie %2 het maximum van %3 kolommen overschrijdt.
1142. %1Deze versie van de server biedt geen ondersteuning voor meerdere expressies of expressies gecombineerd met een tekenreeks in een kenmerkconstructie.
1143. Ongeldige tijdnotatie X. Voorbeelden van geldige tijdnotaties zijn 7D, 10H, 5M, 30S of 20MS.
1144. Alle indexen moeten van het type Int32 zijn.
1145. Back-upfunctie voor logboekbestanden - taak kopiëren voor %1:%2.
1146. Tijdens het herstel van database %1 (%2) zijn mogelijk inconsistente identiteitswaarden gedetecteerd in tabel-id %3. Voer DBCC CHECKIDENT (%4) uit.
1147. De typedefinitie voor type %1 is ongeldig. Facet %2 beperkt de waarderuimte niet.
1148. OUTPUT is aangevraagd voor de parameter %1, wat niet wordt ondersteund voor een WEBMETHOD met FORMAT=NONE.
1149. Matrices met meerdere dimensies worden niet ondersteund voor deze bewerking.
1150. Een bestaande cachevermelding zou moeten worden verwijderd.
1151. sp_cursor: een of meer waardenparameters zijn ongeldig.
1152. Kan %1 niet maken voor de weergave %2 omdat hierin de niet-deterministische CLR-functie (common language runtime) met tabelwaarden %3 wordt gebruikt. Een mogelijkheid is de weergave niet te indexeren of de functie eruit te verwijderen.
1153. Kolom %1 die is geretourneerd met de methode nodes() kan niet rechtstreeks worden gebruikt. De kolom kan alleen worden gebruikt met een van de vier methoden voor xml-gegevenstypen exist(), nodes(), query() en value() of in IS NULL- en IS NOT NULL-controles.
1154. Databasenaam %1 die is opgegeven in @execute_query_database, is ongeldig. Er is geen database met die naam.
1155. Tabelfout: koppelingen tussen objecten: pagina %1, sleuf %2, in de object-id %3, index-id %4, partitie-id %5, cluster-id %6 (type %7), verwijst naar de pagina %8, sleuf %9, in de object-id %10, index-id %11, partitie-id %12, cluster-id %13 (type %14).
1156. Content-Range:X van antwoord heeft een ongeldige indeling.
1157. Het proxytype Typenaam en het activeringstype Typenaam komen niet overeen.
1158. Aanwijzing %1 kan niet worden gebruikt met aanwijzing %2.
1159. Dit bericht kan niet worden bezorgd omdat de gebruiker met de id %1 in de database %2 niet gemachtigd is om berichten te verzenden naar de service. Servicenaam %3.
1160. URI moet absoluut zijn.
1161. Bij de eerste herstelpoging zijn niet alle fouten gecorrigeerd.
1162. Kan geen gebruikersexemplaar genereren bij het opstarten. Er is een fout opgetreden bij het bijwerken van de Resource Manager-id.
1163. Het opstarten van de hoofdroutine voor het spiegelen van de database-mirroring is mislukt wegens de volgende reden: %1. Los de oorzaak van de fout op en start de service SQL Server opnieuw.
1164. De naam van de Oracle-publicatieserver is %1 en de naam van de Oracle-abonneeserver is %2. Voor bidirectionele Oracle-publicatie moeten de namen van de Oracle-publicatieserver en -abonneeserver overeenkomen.
1165. De optie /regfile kan niet worden gebruikt met de optie /unregister
1166. Er is een uitzondering opgetreden die niet compatibel is met CLS (i.e. een object dat niet is afgeleid van System.Exception).
1167. Kolom %1 in tabel %2 kan niet nul zijn.
1168. Kan een lokale taak niet toevoegen aan een categorie met multiservertaken.
1169. Tekenreeks is niet als een geldige Boolean-waarde herkend.
1170. Kan de momentopnamemap voor het opgegeven abonnement niet bepalen omdat de opgegeven abonneeserver niet bekend is bij de distributieserver.
1171. Commit-record {%1:%2:%3} rapporteert het oudste actieve LSN als (0:0:0).
1172. Decompression van eigenschapsgegevens is mislukt.
1173. Het opnieuw samenstellen van de volledige-tekstcatalogus %1 is mislukt: de volledige-tekstcatalogus is alleen-lezen.
1174. %1Naamruimte-URI's moeten minstens één ander teken dan een spatie bevatten.
1175. Gebeurtenis %1, die van de client is ontvangen, wordt niet door SQL Server herkend. Neem contact op met de leverancier van de clientbibliotheek waarmee u verbinding maakt met SQL Server. Vraag de leverancier het gebeurtenisnummer in de verzonden stroom tabelgegevens te corrigeren.
1176. De binnenkomende TDS (Tabular Data Stream)-protocolstroom is onjuist. De stroom is onverwacht beëindigd.
1177. Kan de beveiligingskolom van een tabel niet wijzigen of weghalen.
1178. gebruikt momentopnamecompressie waarbij snapshot_in_defaultfolder op false is ingesteld
1179. De grootte van sleutels en waardematrices verschilt.
1180. Type moet door de runtime worden geleverd.
1181. De publicatieserver kan nu niet worden gemaakt.
1182. Kan geen instructieobject maken met behulp van OLE DB-voorziening %1 voor gekoppelde server %2.
1183. Kan de VIA-provider van de server niet initialiseren. Fout: %1
1184. %1 transactie-informatie:
1185. De optie vertrouwd wordt niet meer ondersteund bij de toewijzing van externe aanmeldingen.
1186. %1: heap-pagina %2:%3 kan niet worden verplaatst omdat de tabel waartoe deze behoort, bezig is de heap op te bouwen via een ander proces.
1187. Kan hetzelfde object niet tweemaal initialiseren.
1188. Niet-ondersteund patroon.
1189. De ContentID kan de tekens < en > niet bevatten.
1190. Server %1 is al gedefinieerd als distributieserver.
1191. Er is een fout opgetreden tijdens het doorgeven van parameterinformatie aan OLE DB-voorziening %1 voor gekoppelde server %2.
1192. Een of meer rijen die voor tabel %1 moeten worden bijgewerkt, bevatten wijzigingen in filter-/partitiekolom %2.
1193. Een filtertype voor het artikel is gewijzigd. In behandeling zijnde of toekomstige wijzigingen van dit artikel door een abonneeserver in een bepaalde partitie worden niet doorgevoerd op abonneeservers in andere partities. Raadpleeg de documentatie voor meer informatie.
1194. Kan dit bericht niet bezorgen omdat de gebruiker met id %1 in database-id %2 niet gemachtigd is om de service te beheren. Servicenaam: %3.
1195. us_english is altijd beschikbaar, ook al bevindt deze zich niet in syslanguages.
1196. De matrix kan niet leeg zijn.
1197. Geen inhoud
1198. Er is een gegevensafkappingsfout opgetreden. De lengte (%1) overschrijdt de maximumlengte (%2) voor type %3.
1199. Fout 0x%1 (%2) is opgetreden tijdens het afkappen van map %3.
1200. Assembly is geïmporteerd uit typebibliotheek X.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions