English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

9801. De tabel kan niet worden gewijzigd. Er zijn geen unieke kolom-id's meer beschikbaar voor tabel %1.
9802. De query kan niet worden uitgevoerd omdat deze verschillende USE PLAN-aanwijzingen bevat. Gebruik maar één USE PLAN-aanwijzing.
9803. Afgeleide tabel %1 kan niet worden bijgewerkt omdat de definitie de DISTINCT-component bevat.
9804. Kan publicatie %1 niet verwijderen uit Active Directory.
9805. U mag de parameter @target_name niet opgeven als u ALL of ACTUAL opgeeft als @enum_type.
9806. XQuery: de volgende ordpath-tekenreeks is ongeldig: %1
9807. Het uitzonderingstype voor de catch-component van het filterblok mag niet worden opgegeven.
9808. Het aantal kleuren in het palet is groter dan het maximum dat door de opgegeven pixelindeling is toegestaan.
9809. De NETBIOS-naam van het lokale knooppunt waarop de server wordt uitgevoerd, is %1. Dit bericht dient alleen ter informatie; u hoeft niets te doen.
9810. Kolom %1 is geen berekende kolom.
9811. De querymeldingsaflevering kan geen bericht verzenden bij dialoogvenster %1. De aflevering is mislukt voor melding %2 vanwege de volgende fout in de Service Broker: %3.
9812. Met dit hulpprogramma kunnen geen aangepaste lidmaatschapsvoorwaarden worden gemaakt. Om een aangepaste lidmaatschapsvoorwaarde in het beveiligingsbeleid op te nemen, moet u de voorwaarde buiten dit programma om in een XML-bestand maken en het bestand importeren met de knop Importeren.
9813. X wordt automatisch als Y geëxporteerd.
9814. Het is niet toegestaan reflectie uit te voeren voor de aangepaste attributen van een type dat is geladen via ReflectionOnlyGetType (zie Assembly.ReflectionOnly). Gebruik in plaats hiervan CustomAttributeData.
9815. Ongeldig verwacht type.
9816. Er zijn geen back-upkoptekstgegevens voor database %1 gevonden op het opgegeven back-upapparaat.
9817. Syntaxis: sp_autostats [, {ON|OFF} [, ] ]
9818. De eigenschapswaarde moet groter zijn dan of gelijk zijn aan nul of oneindig zijn.
9819. Het spiegelen van de database kan niet worden ingeschakeld voor het externe exemplaar van database %1. Herstel de databaselogboeken voor het externe exemplaar.
9820. De voor deze bewerking ontvangen sleutel heeft niet de juiste status.
9821. Regel %1 in opmaakbestand %2: element-id %3 is dubbel.
9822. Niet-geïnitialiseerd certificaatobject.
9823. %1: kan pagina %2:%3 niet verplaatsen omdat de toewijzing ervan ongedaan is gemaakt tijdens het verkleinen.
9824. Het type van deze teller.
9825. Andere aanmeldingen dan die van de huidige gebruiker zijn alleen zichtbaar voor leden van de rol sysadmin.
9826. Publicatie %1 kan niet worden toegevoegd omdat heterogene-publicatieservers alleen de parameterwaarden character of concurrent_c ondersteunen voor @sync_method.
9827. De poging van de voorziening om parameters voor een extern opgeslagen procedure door te geven aan externe server %1 is mislukt. Controleer of het aantal parameters, de volgorde en de doorgegeven waarden correct zijn.
9828. Er is een hoge vervangende tekenset zonder een daaropvolgende lage vervanging gevonden bij index: X. Mogelijk bevindt de invoer zich niet in deze codering of bevat deze geen geldige Unicode-tekens (UTF-16).
9829. Er zijn alleen elementen toegestaan.
9830. Naam : %1
9831. sp_repladdcolumn staat het toevoegen van kolommen met nieuwe gegevenstypen van deze release niet toe.
9832. De LOB-gegevens (gegevens voor grote objecten) voor tabel %1 bevinden zich op een bestandsgroep met het kenmerk Alleen-lezen die niet kan worden gewijzigd.
9833. Er is een databasefout opgetreden: %1-pagina %2 voor database %3 (database-id %4) is ongeldig. Deze fout kan niet worden hersteld. U moet de database herstellen vanaf een back-up.
9834. Kan de voorbereide instructie met handle %1 niet vinden.
9835. Onverwacht type metagegevens.
9836. Tijdens de Undo-bewerking is een context aangetroffen die verschilt van wat er is toegepast in de corresponderende Set-bewerking. De mogelijke oorzaak is dat de context Set was voor de thread en dat dit niet ongedaan is gemaakt.
9837. Bron- en doeltype komen niet overeen.
9838. Object moet van het type Byte zijn.
9839. Weergave UNION ALL %1 kan niet worden bijgewerkt omdat de definitie een niet-toegestane constructie bevat.
9840. Er is een beschadigd bericht ontvangen. De header in het foutbericht is ongeldig.
9841. DDL-replicatie is niet ingeschakeld voor de database %1 omdat het compatibiliteitsniveau lager is dan 80.
9842. berichtbevestiging ontvangen
9843. Type %1.%2 is gemarkeerd voor native serialisatie, maar veld %3 van het type %4.%5 is gemarkeerd met System.NonSerializedAttribute. Native serialisatie-typen kunnen geen velden hebben die zijn gemarkeerd met System.NonSerializedAttribute.
9844. De waarde voor %1 is ongeldig. Geldige waarden zijn 'read only', 'sync tran', 'queued tran' of 'failover'.
9845. Verificatie is mislukt, raadpleeg de interne uitzondering.
9846. De lengte van kolom %1.%2 wijkt af van de lengte van referentiekolom %3.%4 in referentiesleutel %5. Voor kolommen die deel uitmaken van een referentiesleutelrelatie, moet dezelfde lengte worden gedefinieerd.
9847. Tabelfout: het zwevende bestand %1 is gevonden in de map FileStream voor de object-id %2, index-id %3, partitie-id %4, kolom-id %5.
9848. De conversatie van Service Broker met Database Mail is beëindigd zonder reactie van Database Mail. Database Mail is mogelijk niet beschikbaar of er is een fout opgetreden. Raadpleeg het foutenlogboek van Database Mail voor meer informatie.
9849. Database Mirroring is niet actief voor database %1. Dit bericht dient alleen ter informatie; u hoeft niets te doen.
9850. Antwoord is geldig op basis van Policy = X.
9851. Of de foutuitvoer van het proces naar het StandardError-lid van het Process-exemplaar wordt geschreven.
9852. Ongeldige XML - alleen elementen van versie één kunnen worden geparseerd.
9853. p: permanent. Zowel sessiestatusgegevens als de opgeslagen procedures worden opgeslagen in de database ASPState.
9854. Dit bericht is weggehaald omdat de servicenaam ontbreekt in het TO-veld. De berichtoorsprong is %1.
9855. Kan geen parameter, kolom of declare-variabele van multiset ingebouwd systeemtype maken.
9856. Postbusnaam niet toegestaan.
9857. SQL-webassistent kan een resultatenkolom niet binden.
9858. Er is een back-up gemaakt van het databasebestand. Database: %1, aanmaakdatum (tijd): %2(%3), bestandenlijst: %4, pagina's gedumpt: %5, aantal dump-apparaten: %6, apparaatgegevens: (%7). Dit bericht dient alleen ter informatie; u hoeft niets te doen.
9859. De machtiging voor de gebruikersinterface is onbeperkt.
9860. Er is een time-out opgetreden voor de aanvraag om het wave-bestand te laden in het geheugen.
9861. Voor taak %1 zijn geen stappen gedefinieerd.
9862. Er ontbreekt een argument voor de optie X.
9863. Het vereiste element X ontbreekt.
9864. Deze bewerking wordt niet ondersteund voor een relatieve URI.
9865. Het hoofdelement moet overeenkomen met de naam van de sectie waarin naar het bestand wordt verwezen, File Name.
9866. Kan het kenmerk NOT FOR REPLICATION op kolom %1 in tabel %2 niet wijzigen omdat deze kolom geen identiteitskolom is.
9867. Service Broker kan de eindpunten van conversaties voor de database %1 niet verwijderen. Een ander probleem verhindert het voltooien van deze bewerking. Controleer het foutenlogboek van SQL Server voor aanvullende berichten.
9868. Geen toegang tot een gesloten bestand.
9869. Kan de OLE DB-parametereigenschappen niet verwijderen.
9870. Kolom %1 in %2 %3 kan niet als partitiesleutel in een index of in statistieken worden opgenomen. De kolom is niet-deterministisch.
9871. Shape verwijderen kan geen NULL zijn.
9872. Opgegeven verzameling %1 kan niet worden gewijzigd omdat het een in SQL Server ingebouwde XML-schemaverzameling is.
9873. De Service Broker-id voor het externe exemplaar van database %1 komt niet overeen met de id op de hoofdserver.
9874. Het Service Broker-beheer is uitgeschakeld in de modus voor één gebruiker.
9875. De Unicode-gegevens bestaan uit een oneven aantal bytes voor kolom %1. Dit moet een even aantal bytes zijn.
9876. De TOP N WITH TIES-component is niet toegestaan zonder een corresponderende ORDER BY-component.
9877. Aanvraagvoorwaarde = If-None-Match:X.
9878. De handler is al bij TrackingServices geregistreerd.
9879. Herstel van de database in warme stand-by %1 (database-id %2) is mislukt. Er is onvoldoende ruimte in het undo-bestand. Maak het undo-bestand groter en probeer opnieuw te herstellen.
9880. OLE DB-voorziening %1 voor gekoppelde server %2 retourneert een ongeldige kolomdefinitie voor tabel %3.
9881. Poging meerdere retouraanroepen aan een gemachtigde toe te voegen die geen multicast ondersteunt.
9882. money-gegevenstype, null-waarden toegestaan
9883. Het systeemobject kan niet worden gewijzigd.
9884. Uitzonderingsblokken kunnen maximaal één finally-component hebben.
9885. De FILESTREAM-container is niet toegankelijk.
9886. De bewerking is voor niet-verbonden sockets niet toegestaan.
9887. Inventarisatie is al voltooid.
9888. De leverancier van de heterogene-publicatieserver is ongeldig.
9889. Voor de SQL Debugging Interface (SDI) is vereist dat SQL Server, als dit programma als een service is gestart, niet mag worden aangemeld als systeemaccount. Start het programma opnieuw en meld u aan als gebruikersaccount via het Configuratiescherm.
9890. De ongeldige waarde %1 voor failover_mode is opgegeven voor [%2].[%3].[%4], wordt ingesteld op 0 [immediate].
9891. Kan InstanceLifetime niet instellen nadat het exemplaar is geïnitialiseerd. U moet de standaardconstructor gebruiken en de instellingen CategoryName, InstanceName, CounterName, InstanceLifetime en ReadOnly handmatig instellen voordat u de RawValue instelt.
9892. Waarschuwing: onherstelbare fout %1 is opgetreden op %2. Noteer de fout en het tijdstip en neem contact op met de systeembeheerder.
9893. De eigenschap TemplateContent kan slechts één keer worden ingesteld.
9894. De grootte (%1) voor %2.%3 ligt niet binnen het geldige bereik (1-8000).
9895. systeem
9896. CreateInstance kan niet worden gebruikt met een object van het type TypeBuilder.
9897. Opdracht [X] wordt verzonden
9898. (boven normaal)
9899. Lengte van de DSA-handtekening is niet 40 bytes.
9900. Opstartbericht van de distributieagent.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions