English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

2001. Expressie %1 voor partitievalidatie op de abonneeserver is ongeldig.
2002. Kan het bericht niet doorsturen omdat deze functie is uitgeschakeld in dit exemplaar van SQL Server.
2003. sp_resetconnection is verzonden als onderdeel van een RPC (Remote Procedure Call)-batch, maar dit was niet de laatste RPC in de batch. Deze verbinding wordt verbroken.
2004. Er is onvoldoende schijfruimte beschikbaar om deze bewerking voor de volledige-tekstcatalogus %1 te voltooien.
2005. Ongeldige standaardwaarde.
2006. Brontype in de ResourceScope-enum gaat van een meer beperkend brontype naar een algemener type. Van: X Naar: Y
2007. Het abonnement op het artikel %1 in de publicatie %2 op de abonneeserver %3 is opnieuw geïnitialiseerd na een mislukte validatie.
2008. De waarde is lager dan de minimumwaarde.
2009. Kan niet naar een prestatiemeteritem op een externe computer schrijven.
2010. Index %1 op tabel %2 kan niet worden verwerkt. Bestandsgroep %3 is off line.
2011. Als deze optie wordt opgegeven, wordt de voorgecompileerde toepassing volledig opnieuw gemaakt. Eventueel eerder gecompileerde onderdelen worden opnieuw gecompileerd. Deze optie is altijd ingeschakeld als targetDir is opgegeven.
2012. U mag geen kolom weghalen die door een samenvoegfiltercomponent wordt gebruikt.
2013. Kan geen definities van berekende kolommen laden voor tabel %1. Er is te veel DDL (Data Definition Language)-activiteit.
2014. Kan geen volledige-tekstindex maken voor de tabel of geïndexeerde weergave omdat de dubbele kolom %1 is opgegeven.
2015. X, Er is een fout opgetreden bij het verwijderen van een Filename = Y.
2016. Niet alle inhoud van het bestand %1 kan naar andere locaties worden verplaatst om de emptyfile-bewerking te voltooien.
2017. .NET Framework-runtime is afgesloten door gebruikerscode. De server wordt afgesloten.
2018. Moet zowel HostExecutionContextManager.SetHostExecutionContext als HostExecutionContextManager.Revert overschrijven.
2019. Het bestand is al geopend. Roep Close aan voordat u het FileObject opnieuw probeert te openen.
2020. Het wachten is voltooid wegens een afgebroken mutex.
2021. Onvoldoende machtigingen voor het instellen van configuratie-eigenschap Eigenschapsnaam.
2022. Er bestaat al een ingang voor primaire server %1, primaire database %2.
2023. Kan geen gebruikersexemplaar van SQL Server genereren vanwege een fout bij het genereren van een unieke naam voor het gebruikersexemplaar. De verbinding wordt verbroken.%1
2024. De waarde van @resolver_clsid voor een COM-conflictoplosser kan geen lege tekenreeks of null zijn.
2025. De vereiste eigenschap FormatFile ontbreekt in de voorzieningsreeks van de server.
2026. Kolomnaam %1 is niet eenduidig.
2027. @xact_seqno_start en @publisher_database_id moeten worden opgegeven als @command_id is opgegeven.
2028. De GUID maakt geen deel uit van de ExtendedPropertyCollection.
2029. De naam van het type %1 kan niet worden gewijzigd. Er wordt naar verwezen door object %2.
2030. Waarschuwing ******************
2031. De huidige hoofdsleutel kan niet worden gedecodeerd. De fout is genegeerd omdat de FORCE-optie is opgegeven.
2032. Het FallBack-certificaat kan niet worden geïnitialiseerd. De foutcode is: %1.
2033. Het eindpunt %1 is vastgelegd in de metagegevens, maar het uitvoeren van listen-opdrachten via HTTP is niet ingeschakeld omdat de HTTP-ondersteuning niet correct is gestart. Controleer of het besturingssysteem native HTTP-toegang ondersteunt. Controleer het foutenlogboek van SQL Server op fouten bij het starten van HTTP-ondersteuning.
2034. X is geen geldige pixelindeling.
2035. U kunt niet met GOTO naar een TRY- of CATCH-bereik gaan.
2036. INSERT EXEC is niet toegestaan in WAITFOR-query's.
2037. Er bestaan objecten die niet het eigendom zijn van de database-eigenaar.
2038. Voor OPENXML moet een naamruimte voor meta-eigenschappen worden gedeclareerd als 'mp' wordt gebruikt voor een andere naamruimte in sp_xml_preparedocument.
2039. De Gebruikersnaam mag niet leeg zijn. De wijzigingen in de gebruikersnaam worden niet toegepast.
2040. Bestand %1 kan niet over de bestaande %2 worden hersteld. Geef de RESTORE-instructie opnieuw op met WITH REPLACE om al bestaande bestanden te overschrijven of met WITH MOVE om een andere locatie op te geven.
2041. Proces-id %1 is geen geldige proces-id. Kies een nummer tussen 1 en %2.
2042. De bewerking wordt op dit platform niet ondersteund.
2043. De afmetingen van de afbeelding liggen buiten het bereik dat door deze codec wordt ondersteund.
2044. Lange samenvoegbewerking via inbelverbinding
2045. Niet-geïmplementeerde status.
2046. Gebruik sp_change_subscription_properties alleen voor publicaties met pull-abonnementen.
2047. FCB::SetSize db-id %1 bestands-id %2 oldSize %3 newSize %4. Als u niet wilt dat dit informatieve bericht wordt weergegeven in het foutenlogboek, gebruikt u DBCC TRACEOFF om de traceervlag uit te schakelen.
2048. Deze optie is in combinatie met optie X ongeldig
2049. De I/O van database %1 is hervat. U hoeft niets te doen.
2050. De huidige herstelsequentie is eerder onderbroken tijdens de overgang naar de on line status. RESTORE DATABASE WITH RECOVERY kan worden gebruikt om de overgang naar on line te voltooien.
2051. De rekenkundige bewerking heeft geresulteerd in een overloop.
2052. &Cookie-time-out:
2053. Er is een uitzondering opgetreden bij het schrijven van een traceringsuitvoer naar logboekbestand File Name. X
2054. Argument moet een tekenreeks zijn in plaats van X.
2055. De gebruiker is niet gemachtigd om naar de kolom te schrijven.
2056. De foutbeschrijving is %1.
2057. Het schrijven naar sparse-bestand %1 is mislukt vanwege een gebrek aan schijfruimte.
2058. Het aanroepen van sp_createagentparameter vanaf msdb.dbo.MSagentparameterlist is mislukt. Er worden geen parameters meer gemaakt.
2059. Het TouchDevice is niet geactiveerd.
2060. Waarschuwing: kan de MSFTESQL-indexinterface voor de volledige-tekstcatalogus %1 (%2) in de database %3 (%4) niet ophalen. Fout: %5.
2061. Deze codegroep is door een wizard uit het beleidsniveau voor de computer gekopieerd. Wijzig de naam niet en breng geen wijzigingen aan.
2062. Ongeldige gateway
2063. Verticale partities zijn alleen toegestaan voor artikelen die op een logboek zijn gebaseerd.
2064. De huidige database bevindt zich op een herpublicatie- of abonneeserver. Als u het identiteitsbereik op een herpublicatie- of abonneeserver wilt aanpassen, voert u een samenvoeging met de hoofdpublicatieserver uit.
2065. De database %1 is gemarkeerd als %2 en heeft een status die geen herstelprocedure toestaat.
2066. De waarde voor de variabele tijdens compilatie die voor %1 is opgegeven in de OPTIMIZE FOR-component, moet een letterlijke waarde zijn.
2067. XQuery: SQL-type %1 wordt niet ondersteund in XQuery.
2068. Op een weergave kan on line geen nieuwe geclusterde index worden gemaakt.
2069. Kan geen beperkingen verwijderen met de DDL-instructie waarmee kolommen uit tabel %1 worden verwijderd. Deze tabel is namelijk gepubliceerd. Gebruik een afzonderlijke DDL-instructie.
2070. De bewerking is geannuleerd.
2071. Voor doeltabel %1 van de OUTPUT INTO-component kunnen geen ingeschakelde triggers bestaan.
2072. De ALTER TABLE SWITCH-instructie is mislukt. Doeltabel %1 heeft een referentiesleutel voor beperking %2, maar brontabel %3 heeft geen overeenkomstige sleutel.
2073. Ter informatie: er zijn geen talen gevonden die volledige tekst ondersteunen.
2074. Alleen een lid van de serverrol sysadmin kan met @owner_login_name een taak toevoegen voor een andere eigenaar.
2075. Beschadigd .resources-bestand. Bronnaam gaat voorbij het einde van het bestand.
2076. De functie wordt voor threads op externe computers niet ondersteund.
2077. Kan niet Set voor een eigenschap en Invoke voor een methode opgeven.
2078. Dit bericht is weggehaald omdat de service in het TO-veld niet is gevonden. Servicenaam: %1. Berichtoorsprong: %2.
2079. Er is een onjuist aantal parameters aan de DBCC-instructie doorgegeven.
2080. Kan geen geheugen toewijzen voor replicatie. Controleer of voldoende geheugen beschikbaar is voor alle bewerkingen van SQL Server.
2081. De methode SetObjectUriForMarshal is al voor dit object aangeroepen of het object is al gemarshald.
2082. Tijdens de verwerking door SQLBrowser van aanvragen voor een bepaald IP-adres is er een kritieke fout opgetreden. Het verwerken van aanvragen voor dit adres is gestopt.
2083. Kan geen gebruikersexemplaar van SQL Server genereren vanwege een fout bij het bijwerken van de beveiligingsdescriptor voor het proces van het gebruikersexemplaar.
2084. Fout HRESULT E_FAIL is geretourneerd voor een aanroep van een COM-onderdeel.
2085. Er is een tabelfout opgetreden op pagina %1. Test %2 is mislukt. Het adres 0x%3 is niet uitgelijnd.
2086. Er worden gegevens afgebroken wanneer u bereikwaarden converteert naar het parametertype partitiefunctie. De bereikwaarde op het volgnummer %1 vereist het afbreken van gegevens.
2087. Geef @job_name, @job_id of @originating_server op.
2088. Voor de bron X moet een schakeloptie met dezelfde naam zijn gedefinieerd in de sectie Switches.
2089. @subscriber en @subscriberdb moeten tegelijkertijd worden opgegeven met niet-null-waarden, of moeten helemaal niet worden opgegeven.
2090. ORDER BY-items moeten in de selectielijst worden opgenomen als SELECT DISTINCT is opgegeven.
2091. De huidige CachePolicy is CacheOnly, maar de aangevraagde bron is niet aanwezig in de cache.
2092. De grootte van de gedecodeerde handtekening is onjuist.
2093. De tekstafbreking is eerder verwijderd.
2094. De huidige hoeveelheid fysiek geheugen die voor het proces wordt gebruikt.
2095. %1Variabele %2 is niet gevonden binnen het bereik waarin ernaar wordt verwezen.
2096. Assembly is geëxporteerd naar X en de typebibliotheek is geregistreerd
2097. Ongeldige subopdrachtwaarde %1. Geldig bereik is van %2 tot %3.
2098. Externe gebruiker %1 bestaat al voor externe server %2.
2099. Deze bewerking is ongeldig voor een lege verzameling.
2100. Kan geen exemplaar van OLE DB-voorziening %1 maken voor gekoppelde server %2.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions