English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

1901. Validatiefout van vertraagd schema. De schemaversie van de gekoppelde server is gewijzigd. Voer de query opnieuw uit.
1902. door gebruiker gedefinieerd type
1903. Met dit type FTP-aanvraag wordt geen antwoordstroom geretourneerd.
1904. De opgegeven Visual is geen bovenliggend element van deze Visual.
1905. De publicatieserver moet een heterogene-publicatieserver zijn. SQL Server-publicatieservers worden niet ondersteund.
1906. De computer waarop dit gebeurtenissenlogboek zich bevindt.
1907. Bulksgewijs invoegen is mislukt wegens een schemawijziging van de doeltabel.
1908. De opgegeven SPID verwerkt geen invoer-/uitvoergegevensstromen.
1909. Geen aangepaste marshal.
1910. Het huidige platform biedt alleen ondersteuning voor ProtectionLevel.None.
1911. Deze verzameling biedt geen ondersteuning voor het wijzigen van waarden met specifieke indexen.
1912. %1 ASSEMBLY is mislukt omdat bronparameter %2 van de assembly een onbeheerd ingangspunt heeft.
1913. %1Voor eindcode /%2:%3 ontbreekt de bijbehorende begincode
1914. CREATE RULE en DROP RULE worden verwijderd uit toekomstige versies van SQL Server. Vermijd het gebruik van CREATE RULE en DROP RULE bij nieuwe ontwikkelwerkzaamheden en wijzig de toepassingen die hiervan momenteel gebruikmaken. Gebruik in plaats hiervan controlebeperkingen, die u kunt maken met het trefwoord CHECK van CREATE TABLE of ALTER TABLE.
1915. De HTTP-verificatie is mislukt.%1
1916. De waarde is niet geldig voor de opgegeven GUID.
1917. Wordt in een niet-zichtbaar type niet ondersteund.
1918. Er zijn geen servers gedefinieerd.
1919. Alleen de kolom rowguidcol wordt gepubliceerd. Dit is niet toegestaan.
1920. Kan DataGridColumnHeader niet verplaatsen of draaien.
1921. Kan niet aan de aanvraag voldoen met een alleen-cachebeleid
1922. De gegeven module X kan binnen de assembly Assembly-naam niet worden gevonden.
1923. De voorziening heeft een methode aangeroepen vanuit IRowsetNotify in de gebruiker, en de methode heeft nog niet gereageerd.
1924. SQL Server is nu gereed voor clientverbindingen. Dit bericht dient alleen ter informatie; u hoeft niets te doen.
1925. %1Als door een type met eenvoudige inhoud een type met gemengde inhoud wordt beperkt, moet het laatste type beschikken over een ingesloten eenvoudig type
1926. Het eindpunt van de gebeurtenismeldingsconversatie met ingang %1 is gesloten. De volgende fout is opgetreden: %2.
1927. %1 ALTER ASSEMBLY is mislukt omdat de bestandsnaam %2 te lang is.
1928. Onbekende fout.
1929. Er is een fout opgetreden: de waarde voor parameter @newname bevat ongeldige tekens of schendt een basisbeperking (%1).
1930. De koppeling van het hoofdvenster voor het proces.
1931. Ongeldige Win32 FileTime.
1932. Of de thread prioriteit moet krijgen als de gebruiker werkt met de aan de gebruikersinterface gekoppelde thread.
1933. Alleen 'DTS horizontal partitions' en 'no DTS horizontal partitions' zijn geldige waarden voor 'status'. Gegevenstransformaties zijn toegestaan voor de publicatie.
1934. Er zijn geen artikelen voor publicatie %1.
1935. Waarde kan niet null zijn.
1936. Het certificaat is geladen voor codering.
1937. Tabelfout: object-id %1, index-id %2, partitie-id %3, cluster-id %4 (type %5). De indexknooppuntpagina %6, sleuf %7 verwijst naar de onderliggende pagina %8 en de vorige onderliggende pagina %9, maar deze zijn niet gevonden.
1938. Het pad heeft een ongeldige indeling.
1939. SQL-webassistent: de waarde voor @tabborder moet tinyint zijn.
1940. Onverwacht
1941. Kan database-id 32767 niet bijwerken. Deze id-waarde is door SQL Server gereserveerd voor intern gebruik.
1942. Kolom %1: de laatste stap in het pad kan niet worden toegepast op XML-gegevenstypen of CLR UDT in FOR XML PATH.
1943. Toevoegen van de volgende voorzieningen starten:
1944. Er kunnen geen argumenten worden gegeven voor het opvragen via Get van een veldwaarde.
1945. Selectie naar rechts uitbreiden
1946. Waarschuwing: de publicatie gebruikt een functie die alleen wordt ondersteund door abonneeservers waarop %1 of hoger wordt uitgevoerd.
1947. De definitie van object %1 in de brondatabase bevat het niet-ASCII-teken %2.
1948. De bewerking %1 is niet toegestaan.
1949. Bronbestanden van meer dan 2^63 bytes worden momenteel niet geïmplementeerd.
1950. COMPUTE BY-query's worden niet ondersteund via SOAP.
1951. Standaardtaal van gebruiker %1 is geen naam van een officiële taal op deze SQL Server. In plaats daarvan wordt de algemene standaardwaarde op de server (%2) gebruikt.
1952. Hiermee wordt aangegeven of null-bytes die zijn ontvangen op de poort, moeten worden verwijderd voordat deze worden toegevoegd aan de seriële buffer.
1953. De eigenschap Eigenschapsnaam moet de waarde true of false hebben.
1954. De opdracht ALTER DATABASE kan niet worden verzonden aan het externe serverexemplaar %1. De configuratie voor het spiegelen van de database is niet gewijzigd. Controleer de verbinding met de server en voer de opdracht opnieuw uit.
1955. XML parseren met interne subset-DTD's is niet toegestaan. Gebruik CONVERT met stijloptie 2 om beperkte ondersteuning van interne subset-DTD's in te schakelen.
1956. %1Er is een dubbele id-waarde gevonden: %2
1957. De structuur van de Service Broker-verzendwerktabel in tempdb is onjuist of beschadigd. Dit wijst op een mogelijke beschadiging van de database of op hardwareproblemen. Controleer het SQL Server-foutenlogboek en de Windows-gebeurtenislogboeken op informatie die wijst op mogelijke hardwareproblemen. Start SQL Server opnieuw om tempdb opnieuw samen te stellen.
1958. De database is verwijderd.
1959. Voor deze functie is Windows 2000 vereist.
1960. De waarde voor parameter @status moet NULL zijn voor 'automatic' sync_type als u abonnementen aan een immediate_sync-publicatie toevoegt.
1961. Deze bewerking is alleen toegestaan als de context is geverifieerd.
1962. StylusPointPropertyInfos die knoppen zijn, moeten een minimum van 0 en een maximum van 1 hebben.
1963. Het opgegeven argument ligt buiten het bereik van geldige waarden.
1964. Kan het compatibiliteitsniveau van gerepliceerde of gedistribueerde databases niet wijzigen.
1965. Kan de werktabel met partitie-id %1 na herhaalde pogingen niet weghalen. De werktabel is gemarkeerd voor uitgestelde verwijdering. Dit bericht dient alleen ter informatie; u hoeft niets te doen.
1966. %1 is een ongeldig gebeurtenistype.
1967. Kan niet bulksgewijs laden. Gesorteerde kolom %1 is ongeldig. Waarschijnlijk is de gegevensstroom niet gesorteerd.
1968. U moet de optie TYPE COLUMN opgeven met een kolom van het type image of varbinary(max).
1969. Als een REASSIGN-actie is opgegeven, moet u ook de parameter New Login opgeven.
1970. Een onderdeel van de SQL-instructie is te diep genest. Herschrijf de query of splits deze in kleinere query's.
1971. Antwoord zonder CacheControl en Status Code = X.
1972. De tabel is gebouwd op een actuele gegevensstroom en de positie kan niet opnieuw worden gestart.
1973. In alle databases:
1974. DisplayMode-waarde is niet geldig.
1975. Er is een domeinfout opgetreden.
1976. Address Windowing Extensions is ingeschakeld. Dit bericht dient alleen ter informatie; u hoeft niets te doen.
1977. De beperking voor type %1 is ongeldig. Een onderdeel 'choice' mag alleen worden beperkt door 'element', 'choice' of 'sequence'.
1978. De parameterwaarde moet tussen X en Y zijn.
1979. De poort is al open.
1980. MSBUILD: fout MSB1015: MSBuild kan niet worden uitgevoerd op deze versie van het besturingssysteem, maar wordt alleen ondersteund op Windows 2000, Windows XP en latere versies.
1981. Er hoeft geen decoderingswachtwoord te worden opgegeven omdat de persoonlijke sleutel van deze %1 is gecodeerd met een hoofdsleutel.
1982. U kunt geen samengevoegde tabellen opgeven in een query die outer-join-operatoren bevat. Weergave of functie %1 bevat samengevoegde tabellen.
1983. De database-principal is ingesteld als uitvoeringscontext van een of meer procedures, functies of gebeurtenismeldingen en kan niet worden weggehaald.
1984. Traceringstokens kunnen niet worden gepost voor een momentopnamepublicatie.
1985. De waarde van de eigenschap 'subscriber_type' is geen ondersteund type voor heterogene abonneeservers. De waarde moet 1 (ODBC-abonneeserver) of 3 (OLEDB-abonneeserver) zijn.
1986. Kan de matrix niet omkeren omdat de matrix niet omkeerbaar is.
1987. Er is een ongeldige waarde voor gebruikersopties opgegeven.
1988. Elementtype van matrix is Object, dt-attribuut is null.
1989. U hebt een assembly aan het beleidssysteem toegevoegd die niet met een sterke naam is ondertekend. Dit kan fouten bij het laden en ander onverwacht gedrag veroorzaken. Wilt u dit echt doen?
1990. De gedeeltelijk differentiële back-up bevat de alleen-lezen bestandsgroep %1 omdat er sinds de gedeeltelijke databaseback-up geen volledige back-up meer is gemaakt voor een of meer van de aanwezige bestanden. Maak daarom eerst een afzonderlijke back-up van de bestandsgroep in %2 en vervolgens een nieuwe gedeeltelijke back-up.
1991. De server heeft de bestandsnaam (X) geretourneerd. Deze is ongeldig.
1992. Het mediumsequentienummer van het volume op apparaat %1 is onjuist (%2). Verwijder dit volume en plaats volume %3.
1993. De URI die wordt gebruikt in WITH XMLNAMESPACES, is te lang. De maximumlengte is %1 tekens.
1994. Het maximum aantal streken is twee.
1995. Voor een geclusterde index kunt u geen opgenomen kolommen opgeven.
1996. De logische bestandsnaam %1 wordt al gebruikt. Kies een andere naam.
1997. Voor de %1 is de eigenschap %2 al ingesteld.
1998. Kan de retentietijd voor publicatie %1 alleen opgeven in de eenheid days, omdat het compatibiliteitsniveau van de publicatie minder is dan 90. Gebruik sp_changemergepublication om publication_compatibility_level in te stellen op 90RTM.
1999. Het uitvoeren van het script wordt beëindigd en de huidige sessie wordt beëindigd.
2000. Het instellen van ingeschakelde bewegingen is mislukt.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions