English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

10001. Tijdperknaam is niet geldig.
10002. U hebt geprobeerd een transactionele toepassingsvergrendeling te verkrijgen zonder actieve transactie.
10003. De tweede parameter moet een numerieke waarde zijn tussen 1 en %1. %2 is geen geldige waarde.
10004. %1: bestand %2 voor bestandsnummer %3 kan niet worden geopend. De volgende besturingssysteemfout is opgetreden: %4.
10005. Er is een 206-antwoord ontvangen en de waarde van ETag of de Last-Modified-kop komt niet overeen met de cachevermelding.
10006. De lijst met %1 bevat te veel namen.
10007. Er is een fout opgetreden bij het lezen van LOB (Large OBject)-gegevensstroom uit TDS (Tabular Data Stream).
10008. Poging tot een vroege gebonden aanroep voor een COM-interface van het type dispatch-only.
10009. Aangepaste replicatieprocedures voor het artikel %1 worden niet vastgelegd in een script aangezien de optie voor het schema voor automatische generatie van aangepaste procedures niet ingeschakeld is.
10010. Het schrijven naar de compressiestroom wordt niet ondersteund.
10011. De opgegeven tabelnaam van de fouttolerante index verwijst naar een ontbrekende tabel. Controleer de systeemtabellen.
10012. Het abonnement voor publicatie %1 is niet gevonden maar er bestaat wel een gedeelde agent. Geef %2 op als publicatienaam wanneer u een abonnement wilt opgeven voor een publicatie die via een gedeelde agent wordt gerepliceerd.
10013. Er is een fout opgetreden (NT-statuscode 0x%1) tijdens een poging om een actie ongedaan te maken voor bronbeheer van transactioneel bestandssysteem %2.
10014. %1Naam %2%3 geeft geen gedefinieerd type aan.
10015. Fout bij het samenvoegen van de DDL: het weghalen van een kolom die wordt gebruikt in een subset_filterclause of join_filterclause is niet toegestaan.
10016. De waarde van de %1 parameter moet zich bevinden in de set %2.
10017. De server-local connection-provider is gereed om de verbinding op [ %1 ] te accepteren.
10018. codering
10019. Het is niet toegestaan een methode aan te roepen voor een type dat is geladen via ReflectionOnlyGetType.
10020. Het attribuut ConfigurationPropertyConverter moet worden afgeleid van TypeConverter.
10021. Het XML-document kan niet worden gemaakt omdat onvoldoende servergeheugen beschikbaar is. Gebruik sp_xml_removedocument om XML-documenten vrij te geven.
10022. Op weergave %1 kan geen niet-unieke geclusterde index worden gemaakt. Alleen unieke geclusterde indexen zijn toegestaan. U kunt eventueel een unieke geclusterde index maken.
10023. Kan %1 niet maken voor de weergave %2 omdat hierin wordt verwezen naar een interne tabel van SQL Server.
10024. De identiteitskolom kan alleen worden toegevoegd aan een gepubliceerde tabel met de Not For Replication-component
10025. Kan de DTS-categorieën Local, Repository of LocalDefault niet weghalen.
10026. Omleidings-URL
10027. Kan bestand %1 niet maken omdat het al bestaat.
10028. De voorziening kan een vereiste zoekinterface voor rijen niet ondersteunen.
10029. Kan %1 niet maken voor de weergave %2 omdat de functie %3 waarnaar wordt verwezen in de weergave toegang tot gegevens verleent aan een gebruiker of het systeem.
10030. Kan de partitieoptie 1, 2 of 3 niet opgeven omdat het compatibiliteitsniveau van de publicatie %1 lager is dan 90. Gebruik sp_changemergepublication om publication_compatibility_level in te stellen op '90RTM'.
10031. Alle planners op het knooppunt %1 lijken zich in een impasse te bevinden als gevolg van een groot aantal werkthreads dat wacht op %2. Procesgebruik %3%%.
10032. Gemachtigden die niet van het type MulticastDelegate zijn, kunnen niet worden gecombineerd.
10033. Waarschuwing: de id of de eindtijd van de laatste vulbewerking van de volledige-tekstcatalogus in de map %1 komt niet overeen met de database %2. De volledige-tekstcatalogus kan niet worden gekoppeld.
10034. Ongeldige URI
10035. InPlaceBitmapMetadataWriter kan niet worden gekopieerd.
10036. De opgegeven padindeling wordt niet ondersteund.
10037. De stroom ondersteunt geen leesbewerkingen.
10038. IDN-labels moeten tussen 1 en 63 tekens lang zijn.
10039. Het artikel kan alleen conflicten op logische-recordniveau detecteren als het gebruik maakt van conflictoplossing voor logische records.
10040. Logisch gegevensapparaat %1 is niet gemaakt.
10041. Bulksgewijs kopiëren naar een tabel met bigint-kolommen wordt niet ondersteund voor oudere versies dan SQL Server 2000.
10042. Er zijn parameters opgegeven voor het object %1. Dit object is geen functie. Als de parameters zijn bedoeld als tabelaanwijzing, is een WITH-trefwoord vereist.
10043. Optie %1 is niet toegestaan voor een logboekbestand.
10044. De updatemodus is gewijzigd van [%1] in [%2].
10045. De aanmelding voor de gebruiker %1 is voltooid. Verbinding: vertrouwd.%2
10046. Matrixlengten moeten gelijk zijn.
10047. De lidmaatschapsvoorwaarde Toepassingsmap is waar voor alle assembly's in dezelfde map of in de onderliggende map van de momenteel uitgevoerde toepassing. Assembly's die aan deze lidmaatschapsvoorwaarde voldoen, krijgen dezelfde machtigingen als deze codegroep.
10048. Er is al een pakket met dezelfde URI in de pakketopslag.
10049. Assembly is geladen als ReflectionOnly. Voor deze API is een assembly vereist die in staat is tot uitvoering.
10050. De beveiligingscontext wordt door een andere batch in de sessie gewijzigd waardoor de nieuwe batch geen toestemming heeft om te starten.
10051. Het %1 protocoltransport is uitgeschakeld of niet geconfigureerd.
10052. een cursordeclaratie
10053. De openbare sleutel van het certificaat komt niet overeen met de opgegeven sleutel.
10054. De MS DTC (Microsoft Distributed Transaction Coordinator) heeft de gedistribueerde transactie geannuleerd.
10055. %1 kan niet %2 tekens bevatten.
10056. Opgegeven verzameling %1 kan niet worden weggehaald omdat deze wordt gebruikt door %2 %3.
10057. Kan geen verbinding maken. Het maximum aantal exclusieve beheerdersverbindingen (%1) is al gemaakt. Haal een bestaande exclusieve beheerdersverbinding weg door u af te melden of door het proces te beëindigen voordat u een nieuwe verbinding maakt.%2
10058. Kan registersleutel X\Y\Z op computer A niet openen.
10059. De waarde die is opgegeven voor @rowcount_only voor artikel %1 is niet 1. Voor een artikel in een heterogene publicatie is 1 de enige geldige waarde voor deze parameter.
10060. %1: kan de toewijzing van lege pagina voor grote objecten %2:%3 niet ongedaan maken.
10061. Onvoldoende resultaatruimte om uniqueidentifier-waarde te converteren naar char.
10062. Aan bestandsgroep %1 zijn geen bestanden toegewezen. U kunt deze bestandsgroep pas vullen met tabellen, indexen en text-, ntext- en image-kolommen als een bestand is toegevoegd.
10063. De tabel of weergave moet zich in de huidige database bevinden.
10064. U kunt aanmelding %1 niet toevoegen aan de toegangslijst voor de publicatie omdat deze geen toegang heeft tot distributieserver %2.
10065. Het type moet __ComObject zijn of zijn afgeleid van __ComObject.
10066. De GCHandle MDA heeft geen cookies meer beschikbaar.
10067. De lengte die in de nettolading van de netwerkpakket is opgegeven, komt niet overeen met het aantal gelezen bytes. De verbinding is gesloten. Neem contact op met de leverancier van de clientbibliotheek.%1
10068. UserScripts
10069. %1Alleen niet-documentknooppunten kunnen worden verwijderd. %2 is gevonden
10070. %1 ASSEMBLY is mislukt omdat assembly %2 een onbeheerd ingangspunt heeft.
10071. %1Kan 'xmlns' niet gebruiken in de naamexpressie van een berekende kenmerkconstructie.
10072. Het toepassen van mutator %1 op udt %2 kan niet een null-waarde als resultaat hebben.
10073. De logische relatie tussen artikel %1 en %2 kan niet worden toegevoegd omdat voor ten minste een van de artikelen een beperking met een CASCADE-actie is gedefinieerd.
10074. Kan assembly niet toevoegen
10075. De verzameling accepteert alleen objecten van het type CommandBinding.
10076. Kan op dit moment geen ander proxyscript maken.
10077. Een kolom in artikel %1 waarvoor @partition_options is ingesteld op 2 of 3 (niet-overlappende partities) en dat wordt gebruikt in subset- of join-filters, mag niet worden bijgewerkt op een abonneeserver of herpublicatieserver.
10078. Opvulling is ongeldig en kan niet worden verwijderd.
10079. De netwerkfout 0x%1 is opgetreden tijdens het verzenden van gegevens naar de client. Een veelvoorkomende oorzaak van deze fout is het verbreken van de verbinding door de client zonder dat het volledige antwoord van de server is gelezen. Deze verbinding wordt beëindigd.
10080. FIPS-waarschuwing: regel %1 bevat de niet-ANSI-instructie %2.
10081. Positie kan niet minder dan nul zijn.
10082. U kunt geen differentiële back-up maken voor database %1. Er bestaat geen back-up van de database. Voer een volledige back-up van de database uit door de opdracht BACKUP DATABASE opnieuw op te geven, ditmaal zonder de optie WITH DIFFERENTIAL.
10083. Pagina omhoog verplaatsen
10084. FOR XML EXPLICIT vereist minimaal drie kolommen: een voor de label, een voor het hoofdobject en minimaal één voor het gegevensobject.
10085. Van-links-naar-rechts-tekens mogen niet worden gebruikt in combinatie met van-rechts-naar-links-tekens in IDN-labels.
10086. %1 bestaat al. Gebruik %2 om de instellingen/eigenschappen te wijzigen.
10087. Beleid&sbeheer toestaan
10088. Kan gegevensverbinding niet openen
10089. De opgegeven vergrendelingsaanwijzingen voor tabel %1 leiden tot conflicten. Het conflict kan het gevolg zijn van een aanwijzing die is opgegeven voor een weergave.
10090. Databasenaam voor gebruik met SQL-cacheafhankelijkheid in SQL 7.0 en SQL 2000. De database kan in plaats hiervan optioneel worden opgegeven via de verbindingstekenreeks met de optie -C. (Vereist)
10091. De abonnementen op publicatieserver %1 staan geen abonnementskopie toe of zijn niet gesynchroniseerd.
10092. Poging tot gebruik van een COM-object zonder ondersteunende classfactory.
10093. Kolom %1.%2 heeft een ander gegevenstype als referentiekolom %3.%4 in referentiesleutel %5.
10094. %1 is geen gebruikerstabel. Kan de SET-bewerking niet uitvoeren.
10095. Voor de bedrijfslogicahandler van een .NET-assembly is de naam van een geldige assembly in %1 vereist inclusief de klasse waarmee de interface Microsoft.SqlServer.Replication.BusinessLogicSupport.BusinessLogicModule wordt geïmplementeerd. Controleer de registratie van de bedrijfslogicahandler, zodat u zeker weet dat de naam van de .NET-assembly goed is opgegeven.
10096. Verificatie mislukt als gevolg van ontbrekende referenties.
10097. Kolom %1 kan niet worden bijgewerkt. De waarden in de kolom zijn afgeleiden of constanten.
10098. Kan geen lijst met databasenamen van de SQL-server opvragen.
10099. Matrix is geen tweedimensionale matrix.
10100. Twee (of meer) elementen met de naam %1 zijn optioneel op hetzelfde niveau. U kunt er eventueel directe afstammelingen van maken of NULL toewijzen aan xsi:nil

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions