English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

7501. Het aantal elementen voor het toegangspad moet hetzelfde zijn als het aantal labelnamen.
7502. Verwijderen van sessiestatus starten.
7503. Externe toegang is niet toegestaan voor nagebootste beveiligingscontext.
7504. Versieregistratie van replicatieschema wordt overgeslagen aangezien de systranschemas-tabel niet aanwezig is in de database %1.
7505. Voor de opgegeven publicatie is initialisatie met back-up niet toegestaan.
7506. Nieuwe metagegevens instellen.
7507. Het %1 protocoltransport is niet beschikbaar.
7508. %1%2 kan alleen worden gebruikt binnen een predikaat of XPath-selector
7509. XQuery: alleen elementen of tekstknooppunten die nillable zijn, kunnen worden bijgewerkt met een lege sequentie
7510. Standaardreferenties kunnen voor het verificatieschema X niet worden gegeven.
7511. De database wordt gesloten voordat het spiegelen van de database volledig is geïnitialiseerd. De opdracht ALTER DATABASE is niet uitgevoerd.
7512. Client heeft geen toestemming om mail te versturen naar deze server.
7513. %2 wordt niet ondersteund door %1 als heterogene publicaties worden gebruikt. Dit moet %3 zijn.
7514. Tijdens het terugdraaien had het volgende proces niet de verwachte vergrendeling: proces %1 met modus %2 op niveau %3 voor rij %4 in database %5 onder transactie %6. Herstel een back-up van de database of repareer de database.
7515. Type Typenaam heeft meer dan een COM-registratiefunctie.
7516. BitmapCacheBrush biedt geen ondersteuning voor RelativeTransform.
7517. Syntaxis: sp_detach_db , [TRUE|FALSE], [TRUE|FALSE]
7518. Kan een of meer berichten niet bezorgen aan de lokale service die in dit dialoogvenster wordt opgegeven.
7519. Het tekstindelingsprogramma kan geen minpuntenmodule voor tekst verkrijgen vanwege fout: X.
7520. Er is een time-out opgetreden tijdens het wachten op signaalbuffertype %1 voor pagina %2, database-id %3.
7521. Kan geen controlegegevens voor de secundaire back-upbestanden voor logboekbestanden %1.%2 aanvragen bij de server %3.
7522. Kan geen exemplaar maken van het domeinbeheer dat is opgegeven door de host.
7523. CREATE ASSEMBLY is mislukt omdat gebruiker %1 die is opgegeven in de autorisatiecomponent, niet bestaat.
7524. conversatie
7525. Kan het tekstindelingsprogramma niet opnieuw openen tijdens het optimaal indelen van paragrafen.
7526. BACKUP LOG WITH TRUNCATE_ONLY kan niet worden uitgevoerd voor database %1. Deze is geconfigureerd voor het spiegelen van databases.
7527. Ongeldige URI: kan gegevens niet parseren als een bestandsnaam.
7528. Backbuffer is te groot.
7529. Tabelfout: object-id %1, index-id %2, partitie-id %3, cluster-id %4 (type %5). De pagina %6, sleuf %7, kolom %8 is geen geldige complexe kolom.
7530. SQL-webassistent kan SQLFetch niet aanroepen.
7531. De binnenkomende TDS (Tabular Data Stream) RPC-protocolstroom (Remote Procedure Call) is onjuist. Parameter %1 (%2): de RPC heeft de markering voor ongewijzigde metagegevens, maar het gegevenstype 0x%3 verschilt van het gegevenstype dat de laatste keer is verzonden.
7532. De gebeurteniswaarschuwing %1 van het object is weggehaald.
7533. Aangezien alle GAC-assembly's altijd volledig vertrouwen genieten, heeft de lijst met assembly's met volledig vertrouwen geen zin meer. U moet alle assembly's die in het beveiligingsbeleid worden gebruikt, installeren in het GAC om ervoor te zorgen dat ze worden vertrouwd.
7534. Opstartbericht van de momentopnameagent.
7535. Een tabel inschakelen voor SQL-cacheafhankelijkheid. Vereist de optie -t.
7536. Taak %1 kan niet worden gebruikt door een waarschuwing. Deze moet eerst worden gekoppeld aan een server door sp_add_jobserver aan te roepen.
7537. Focus pagina omhoog verplaatsen
7538. De dagwaarde moet tussen 1 en X voor maand Y liggen.
7539. Het onderwerp-id van het type Typenaam komt niet overeen met het waardegegevenstype Typenaam.
7540. De samenvoeging is voltooid zonder gegevenswijzigingen.
7541. U moet de abonneeserver bijwerken naar SQL Server 2000 om abonnementen te maken die kunnen worden bijgewerkt als de abonneeserver SQL Server 2000 of hoger gebruikt.
7542. De waarde is te groot of te klein voor een Int16.
7543. De opgegeven tekenwaarde is niet toegestaan voor deze eigenschap.
7544. De type-initialisatiefunctie voor X heeft een uitzondering veroorzaakt.
7545. wijzigen
7546. Waarschuwing: alleen abonneeservers waarop SQL Server 7.0 Service Pack 2 of hoger wordt uitgevoerd, kunnen worden gesynchroniseerd met de publicatie %1, omdat hernieuwde initialisatie op de volledige publicatie is toegepast.
7547. Kan index %1 niet vinden.
7548. De OLE DB-voorziening %1 kan niet out-of-process worden gebruikt met SQL Server.
7549. Kan GetContentStream() slechts eenmaal worden aangeroepen.
7550. Er is een time-out opgetreden voor de schrijfbewerking.
7551. %1 is geen geldige naam voor de XML-index omdat deze begint met een %2 teken. De naam van de XML-index mag niet beginnen met # of @
7552. partitieschema
7553. Waarschuwing: kolom [%1] heeft niet-ondersteund gegevenstype [%2]. De kolom wordt genegeerd.
7554. De eigenschap CurrentContext van de LicenseManager kan alleen met dezelfde contextUser worden ontgrendeld.
7555. datetime-gegevenstype, null-waarden toegestaan
7556. Het gebruik van level0type met waarde TYPE in de procedure sp_addextendedproperty, sp_updateextendedproperty en sp_dropextendedproperty en in tabelwaardefunctie fn_listextendedproperty is afgeschaft en wordt verwijderd uit toekomstige versies van SQL Server. De typen hebben voortaan een schemabereik. Gebruik dus level0type met waarde SCHEMA en level1type met waarde TYPE voor uitgebreide eigenschappen voor TYPE.
7557. Kan een FOR REPLICATION gemarkeerde procedure niet uitvoeren.
7558. Kan abonneeserver %1 niet weghalen. In publicatiedatabase %2 bestaan abonnementen vanaf deze abonneeserver.
7559. Er is geen waarde gegeven voor een of meer vereiste parameters.
7560. De stroom is beschadigd als gevolg van een ongeldig SSL-versienummer in de kop van het SSL-protocol.
7561. De versietekenreeks is te kort of te lang.
7562. De standaardwaarden van de kolommen van het opgegeven gebruikersgegevenstype zijn losgekoppeld.
7563. Statische toewijzing van vergrendelingen gebruiken die is opgegeven in de configuratieoptie voor vergrendelingen. Er zijn %1 vergrendelingsblokken en %2 vergrendelingsblokken van eigenaar per knooppunt toegewezen. Dit bericht dient alleen ter informatie, u hoeft niets te doen.
7564. %1: besturingssysteemfout %2 is gevonden.
7565. Impliciete conversie is niet toegestaan tussen xml-typen die met verschillende xml-schemaverzamelingen zijn beperkt. Voer deze query uit met de CONVERT-functie.
7566. MSBUILD: fout MSB1003: geef een project- of oplossingsbestand op. De huidige werkmap bevat geen project- of oplossingsbestand.
7567. BAML AssemblyId X is niet bekend.
7568. Cookie bestaat al.
7569. De replicatiefrequentie (@repl_freq) moet 'continuous' of 'snapshot' zijn.
7570. Een niet-hoofdlettergevoelige zoekactie voor bronbestand File Name in assembly Assembly-naam heeft meerdere vermeldingen opgeleverd. Verwijder dubbele items of geef de zoekactie met exacte hoofd- en kleine letters op.
7571. De voorziening voor named pipes van de server kan de verbinding op [ %1 ] accepteren.
7572. De rij is niet gevonden op de abonneeserver toen de gerepliceerde opdracht is toegepast.
7573. De maximumlimiet van het bestandssysteem voor het aantal versies voor één bestand is bereikt.
7574. @freq_interval moet tussen 1 en 10 liggen (1 = zondag .. 7 = zaterdag, 8 = dag, 9 = weekdag, 10 = weekenddag) voor een maandelijkse taak.
7575. CREATE TRIGGER bevat geen instructies.
7576. Rij (%1:%2:%3) geïdentificeerd door (%4).
7577. Weergave UNION ALL %1 kan niet worden bijgewerkt omdat er geen partitioneringskolom is gevonden.
7578. Object moet worden vergrendeld voor lezen.
7579. Er bestaat al een database %1. Als u deze wilt gebruiken als distributiedatabase, moet u @existing_db = 1 instellen.
7580. Er is een algemene tabelexpressie gedefinieerd die niet wordt gebruikt.
7581. DATA-pagina's: gewijzigd van (%1) in (%2) pagina's.
7582. Cached Entry Size = X is te groot, kan geen bereikaanvraag uitvoeren.
7583. Tabelfout: de FileStream-map voor de kolom-id %1 van de object-id %2, index-id %3, partitie-id %4 is niet gevonden.
7584. Het back-upmedium op %1 is onderdeel van mediafamilie %2 die al is verwerkt op %3. Controleer of de back-upapparaten juist zijn opgegeven. Controleer voor tapeapparaten of de juiste volumes zijn geladen.
7585. De FOR XML-instructie XMLDATA is niet toegestaan met de opgegeven ROOT-instructie of rijlabelnaam.
7586. Certificaatnaam komt niet overeen.
7587. Er zijn geen gegevens gevonden over deze pixelindeling.
7588. Er is een ongeldig teken gevonden in de 7-bits stroom.
7589. Methode is mislukt met onverwachte foutcode X.
7590. Logboekweergave kan de gerepliceerde opdracht van LSN {%1:%2:%3} niet samenstellen.
7591. Assembly %1 is niet gevonden in de SQL-catalogus.
7592. Tabel- of objectnaam %1 is niet gevonden in database %2.
7593. Kan de cache niet bijwerken met het HEAD-antwoord als de cachevermelding niet bestaat.
7594. Het objecttype moet __ComObject zijn of zijn afgeleid van __ComObject.
7595. De gebruiker %1 is niet gemachtigd om het eindpunt %2 te registreren op de opgegeven URL. Controleer of de URL verwijst naar een naamruimte die is gereserveerd voor luisteren door SQL.
7596. Schemafilters kunnen alleen op Oracle-publicatieservers worden toegepast. Publicatieserver %1 is een %2-publicatieserver.
7597. fulltext catalog
7598. De regel bevat meer dan één variabele.
7599. Index %1 op tabel %2 is uitgeschakeld.
7600. Het Help-onderwerp voor deze machtigingenset weergeven

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions