English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

1301. Kan de procesmodellen niet weergeven.
1302. De volgende FOR XML-functies worden niet ondersteund voor de WITH XMLNAMESPACES-lijst: modus EXPLICIT, instructies XMLSCHEMA en XMLDATA.
1303. Tabel %1: voor de volgende kolommen worden statistieken gemaakt:
1304. %1Alleen enkelvoudige (optionele) Booleaanse of node*-expressies zijn toegestaan in voorwaarden en met logische operatoren. %2 is gevonden.
1305. Bestand %1 kan niet worden gekoppeld als database %2.%3
1306. De parameter %1 is meerdere keren opgegeven.
1307. Kan de kolommen van artikel %1 niet bijwerken omdat dit behoort tot een logische recordrelatiecomponent.
1308. Pixelshader-sampler moet Effect.ImplicitInput zijn of een exemplaar van BitmapCacheBrush, VisualBrush of ImageBrush.
1309. Haalt de naam van het logboek op waaruit wordt gelezen of waarnaar wordt geschreven of stelt deze naam in.
1310. De opgegeven vlag X heeft geen geldige waarde.
1311. Machtigingen in deze machtigingenset toevoegen of verwijderen
1312. Bestandsgroep %1 bestaat al in deze database.
1313. Selecteer een van de geïnstalleerde versies van ASP.NET
1314. Dit logboek kan niet worden hersteld omdat er een onderbreking in de logboekketen is gemaakt. Gebruik recentere back-ups van gegevens om de onderbreking te overbruggen.
1315. Kanaalfilter bestaat niet. Verzenden van asynchrone aanroep is mislukt.
1316. Deze Pop-bewerking bevat geen overeenkomende Push om uit de stack te verwijderen omdat de stackdiepte van de DrawingContext nul is.
1317. Als u deze database wilt inschakelen voor samenvoegpublicatie, moet het compatibiliteitsniveau ervan zijn ingesteld op 70 of hoger.
1318. De gegevensvalidatie voor het abonnement op het artikel %2 in de publicatie %3 op de abonneeserver %1 is gelukt.
1319. Methode is niet toegestaan
1320. Er is een fout opgetreden (NT-statuscode 0x%1) tijdens een poging om bronbeheer van transactioneel bestandssysteem %2 te starten.
1321. De instructie %1 kan niet worden uitgevoerd omdat de aanwijzing USE PLAN niet wordt ondersteund voor %2. USE PLAN wordt alleen ondersteund voor SELECT.
1322. Tijdelijke omleiding
1323. De identiteitstekenreeks is te lang. De identiteitstekenreeks mag uit niet meer dan %1 tekens bestaan.
1324. Niet-ondersteunde eigenschap in @propertyname. Gebruik één van de volgende eigenschappen: %1.
1325. Tijdens een nieuwe sorteerbewerking die begint op pagina %1, is een gebied gevonden dat niet als gedeeld is gemarkeerd. Voer de transactie opnieuw uit. Als het probleem blijft optreden, neemt u contact op met de technische support.
1326. Kan GROUP BY ALL niet gebruiken met de speciale tabellen INSERTED en DELETED.
1327. Meervoudig label gedefinieerd.
1328. De verwijdering van de rij heeft de integriteitsbeperkingen voor de kolom of tabel geschonden.
1329. Kan %1 niet maken voor de weergave %2 omdat in de selectielijst van de weergave de operator '*' wordt gebruikt om kolommen te selecteren. Een mogelijkheid is om op naam naar de kolommen te verwijzen.
1330. Standaarduitvoerstroom van het proces.
1331. DBCC DBREPAIR: de index %1 is hersteld voor %2.%3.
1332. Kan %1 niet maken voor de weergave %2 omdat hierin wordt verwezen naar een interne rijensetvoorziening. Een mogelijkheid is de weergave niet te indexeren.
1333. Opnieuw geïnitialiseerde abonnementen.
1334. Kan een VarArgs-functie niet evalueren.
1335. De verzendwachtrij verwijst naar de ongeldige conversatie-id %1.
1336. Onjuiste informatie over de vrije ruimte voor PFS op pagina %1 in object-id %2, index-id %3, partitie-id %4, cluster-id %5 (type %6). De verwachte waarde is %7, terwijl de werkelijke waarde %8 is.
1337. De optie /regfile kan niet worden gebruikt met de optie /tlb
1338. X is te lang. De lengte kan maximaal Y tekens zijn.
1339. Er is een ongeldige parameter %1 opgegeven voor %2.
1340. DBCC kan DLL %1 niet vrijgeven. De DLL is in gebruik.
1341. Er is onvoldoende ruimte beschikbaar in tempdb voor rijversies. De versieopslag moet worden ingekrompen om ruimte vrij te maken in tempdb. De transactie (id=%1 xsn=%2 spid=%3 elapsed_time=%4) is als slachtoffer gemarkeerd en wordt teruggedraaid als deze toegang zoekt tot de versieopslag. Als het probleem aanhoudt, is de oorzaak waarschijnlijk een ongeschikte grootte van tempdb of transacties die veel tijd kosten. Raadpleeg BOL voor het configureren van tempdb voor versiegegevens.
1342. Gebruiker niet lokaal; probeer een ander pad.
1343. Selecteren tot einde
1344. X is aangeroepen met een ongeldige parameter.
1345. De SQLBrowser-service kan geen geheugen toewijzen.
1346. %1.%2.%3: SqlFacetAttribute kan niet worden toegepast op een eigenschappen-getter of een eigenschappen-setter. Het moet worden toegepast op de eigenschap zelf.
1347. Kan de database %1 niet verwijderbaar maken.
1348. De verwijdering van e-mailitems is gestart door gebruiker %1. Er zijn %2 items verwijderd.
1349. Kan niet bulksgewijs laden. Bestand %1 bestaat niet.
1350. Waarschuwing: het partitieschema %1 heeft geen volgende gebruikte bestandsgroep. Het partitieschema is niet gewijzigd.
1351. Gebruik cultuurnaam Y in plaats van alternatieve sorteernaam X om systeemcultuur Y te vervangen.
1352. Niet-herkende optie of machtigingensetnaam X.
1353. Een GOTO-instructie verwijst naar label %1, maar deze is niet gedeclareerd.
1354. De aanmelding heeft onvoldoende autoriteit. Lidmaatschap van de rol sysadmin is vereist om VIRTUAL_DEVICE te gebruiken met BACKUP of RESTORE.
1355. De lijst met referentiesleutelkolommen bevat meer dan 16 kolommen, tabel %1.
1356. De waarde van @pub_identity_range moet een meervoud zijn van de identiteitstoename van de identiteitskolom. De identiteitstoename voor tabel %1 en identiteitskolom %2 is %3.
1357. Er is een interne fout opgetreden tijdens het parseren van BAML-inhoud: assemblyId moet negatief zijn.
1358. XML-validatie: element %1 is gevonden in het inhoudsmodel alleen tekst. De locatie is %2
1359. De listen-poort van de Service Broker kan niet dynamisch zijn. Het bereik van geldige poortwaarden is 1024-32767.
1360. De bestandskoptekst in %1 komt niet overeen met de verwachte inhoud van bestand %2 van database %3. Mogelijk is de afwijking te vinden tussen de volledige-tekstcatalogusbestanden en de bijbehorende database. Voer een herstelbewerking uit, indien nodig.
1361. SQL-webassistent: er is een interne fout opgetreden. Kan de COM-bibliotheek niet initialiseren.
1362. Ongeldige hash-optie - X.
1363. Er is een time-out opgetreden voor de WebRequest. De respons is niet aangekomen voordat de opgegeven Timeout is verstreken.
1364. Serverfout %1 is opgetreden tijdens het uitvoeren van <%2>.
1365. Kan geen websynchronisatie toestaan voor publicatie %1 omdat de publicatie een of meer logische recordrelaties heeft.
1366. Het gebruik van de tijdstipcomponent van deze RESTORE-instructie is beperkt tot RESTORE LOG-instructies. Verwijder de component of gebruik een component die een timestamp bevat.
1367. U moet een momentopnameagent voor de opgegeven publicatie toevoegen voordat u een dynamische momentopnametaak plant.
1368. De domainSid-parameter moet worden opgegeven voor het maken van bekende SID van het type Typenaam.
1369. De tekenreeks is als een niet-ondertekend getal geparseerd en kan geen minteken bevatten.
1370. Aangepaste transactionele replicatieprocedures voor de publicatie %1 van de database %2:
1371. Index of statistieken %1 voor tabel %2 kan of kunnen niet worden gemaakt. Kan niet controleren of sleutelkolom %3 nauwkeurig en deterministisch is. U kunt de kolom verwijderen uit de sleutel voor de index of de statistieken, de berekende kolom als persistent markeren of een niet-CLR-afgeleide kolom in de sleutel opnemen.
1372. Kan het abonnement niet toevoegen omdat anders het toegestane aantal van %1 abonnementen voor SQL Workgroup Edition Publisher %2 zou worden overschreden. Het toegestane maximum aantal is %3.
1373. %1: kan de toewijzing van lege pagina %2:%3 niet ongedaan maken.
1374. Kan weergave of functie %1 niet gebruiken vanwege bindingsfouten.
1375. Waarschuwing: de parameter @new_owner_login_name is niet noodzakelijk wanneer u een DELETE-actie opgeeft.
1376. Van bestand %1 mag geen back-up worden gemaakt. Het bevat pagina's waarop een on line herstelsequentie wordt uitgevoerd. Voltooi de herstelsequentie voordat u de back-up maakt of sluit dit bestand uit van de back-up.
1377. De OpCodes Ldtoken, Ldftn en Ldvirtftn kunnen niet worden toegepast op DynamicMethods.
1378. De standaardreferenties worden niet ondersteund bij een FTP-aanvraag.
1379. De CSP (Cryptographic Service Provider) ondersteunt deze sleutelalgoritme niet.
1380. Database Mirroring is actief met database %1 als hoofdexemplaar. Dit bericht dient alleen ter informatie; u hoeft niets te doen.
1381. X is geen ondersteund koppelingstype.
1382. Schending van het TDS-protocol. Dit wordt meestal veroorzaakt door een eerdere uitzondering voor deze taak. De laatste uitzondering voor de taak was fout %1, foutcode %2, adres 0x%3. Deze verbinding wordt beëindigd.
1383. Kolomnaam %1 wordt herhaald. Hetzelfde kenmerk kan niet meer dan één keer op dezelfde XML-label worden gegenereerd.
1384. De DLL-versie is onjuist.
1385. Het statusantwoord (X) wordt niet verwacht als antwoord op de opdracht Y.
1386. Er zijn twee verschillende objecten gevonden die aan dezelfde URI zijn gekoppeld, X.
1387. Er is een back-up gemaakt van de database. Database: %1, aanmaakdatum (tijd): %2(%3), pagina's gedumpt: %4, eerste LSN: %5, laatste LSN: %6, aantal dump-apparaten: %7, apparaatgegevens: (%8). Dit bericht dient alleen ter informatie; u hoeft niets te doen.
1388. De ALTER TABLE SWITCH-instructie is mislukt. De lobgegevens van partitie %1 in tabel %2 bevinden zich in alleen-lezen bestandsgroep %3.
1389. Het beveiligingscertificaat dat is gebonden aan de database-principal (id: %1) is uitgeschakeld voor gebruik met BEGIN DIALOG. Zie De Books Online-onderwerpen Certificates and Service Broker voor een overzicht en ALTER CERTIFICATE (Transact-SQL) voor de syntaxis als u een certificaat ACTIVE FOR BEGIN_DIALOG wilt maken.
1390. %1 actieve abonnementen op querymeldingen in de database %2, eigendom van beveiligings-id %3 zijn weggehaald.
1391. &Beleidsbeheer voor domeinen toestaan
1392. De timestamps van de transactie zijn verstreken. Start de server opnieuw.
1393. De juiste syntaxis is: sp_dropmessage [, | 'ALL']
1394. Meervoudige/complexe bereiken zijn niet geïmplementeerd.
1395. De stroom is beschadigd.
1396. Er is een fout opgetreden tijdens het wachten op de toegang tot de artikelcache.
1397. %1Het basistype van een XSD-extensie- of -beperkingstype moet een eenvoudig type zijn.
1398. De opdracht kan niet worden uitgevoerd. De database-mirror is bezet. Geef de opdracht later opnieuw op.
1399. Extern certificaat bevat fouten:
1400. Exemplaar X bestaat niet in de opgegeven Category.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions