English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

6001. Het aantal elementen in deze verzameling moet groter zijn dan nul.
6002. SQL Server kan niet communiceren met de volledige-tekstservice (msftesql%1%2). De systeembeheerder moet ervoor zorgen dat voor beide services dezelfde serviceaccount wordt gebruikt en dat de account toestemming heeft de volledige-tekstservice automatisch te starten.
6003. %1Er wordt een operand van een enkelvoudig numeriek type verwacht
6004. Door de gebruiker gedefinieerde ACE's mogen geen bekend ACE-type hebben.
6005. De opgegeven bronnaam X bestaat niet in het bronbestand.
6006. Als u de prioriteit van een abonnement wilt wijzigen, voert u sp_changemergesubscription uit op de publicatieserver en voert u niet sp_changemergepullsubscription uit op de abonneeserver. De laatste optie is uitsluitend bestemd voor achterwaartse compatibiliteit.
6007. Common Language Runtime (CLR) %1 is niet juist geïnstalleerd. De CLR is nodig om SQL/CLR-functies te kunnen gebruiken.
6008. Dezelfde website
6009. %1Er is een niet-beëindigde XML-declaratie gevonden
6010. Het opgeven van tabelaanwijzingen zonder een WITH-trefwoord is afgeschaft en wordt uit toekomstige versies verwijderd.
6011. De time-out voor lezen in milliseconden.
6012. U kunt geen regels koppelen aan de gegevenstypen text, ntext of image.
6013. Het importeren van een MS DTC-transactie (Microsoft Distributed Transaction Coordinator) is mislukt: %1.
6014. Object kan niet naar DBNull worden geconverteerd.
6015. Schaduwstroom moet schrijfbaar zijn.
6016. Als u DBCC CHECKCONSTRAINTS wilt uitvoeren, moet u de CONCAT_NULL_YIELDS_NULL-optie instellen op ON.
6017. IL-compilatie
6018. ORDER BY-items moeten in de selectielijst worden weergegeven als de instructie een UNION-, INTERSECT- of EXCEPT-operator bevat.
6019. De huidige transactie kan niet worden geëxporteerd naar de externe voorziening. De transactie is teruggedraaid.
6020. ALTER ASSEMBLY is mislukt omdat de assemblybestandsparameter %1 geen geldige expressie is.
6021. Voor gebruikersgegevenstype %1 is geen standaardwaarde opgegeven.
6022. De fouttolerante index is beschadigd.
6023. Huidige aanmelding %1 bevindt zich niet in de toegangslijst van publicaties van publicatieserver %2.
6024. Kan geen kanaalfilter maken om met URL X te verbinden. Mogelijk is er geen geschikt kanaal geregistreerd.
6025. Kan tabel %1 niet afbreken omdat ernaar wordt verwezen door een FOREIGN KEY-beperking.
6026. De binnenkomende TDS (Tabular Data Stream) RPC-protocolstroom (Remote Procedure Call) is onjuist. Parameter %1 (%2): het gegevenstype 0x%3 (door de gebruiker gedefinieerd type) heeft een ongeldige lengte voor serialisatie-metagegevens.
6027. De logboekinstellingen zijn niet bijgewerkt met sp_changemergelogsettings. Controleer de parameterwaarden.
6028. De waarde voor parameter @restricted is ongeldig. Geldige opties zijn 'true' en 'false'.
6029. Voor de back-up- of herstelbewerking is minimaal één back-upapparaat vereist. Voer de instructie opnieuw uit en geef een back-upapparaat op.
6030. FOR XML EXPLICIT ondersteunt het veld XMLTEXT niet op label %1 die IDREFS- of NMTOKENS-velden heeft.
6031. De statistieken op weergave %1 kunnen niet worden gemaakt of bijgewerkt omdat de opties FULLSCAN en NORECOMPUTE beide zijn vereist.
6032. De huidige gebeurtenis is niet geregistreerd in het gebeurtenislogboek van Windows. De besturingssysteemfout is %1. Als het gebeurtenislogboek van Windows vol is, maakt u het leeg.
6033. XML-ontleding: regel %1, teken %2, dubbel kenmerk
6034. SQL-webassistent: kan de noodzakelijke trigger voor de parameter @datachg niet toevoegen. Mogelijk bestaat voor de tabel een bestaande trigger met ontbrekende of gecodeerde tekst.
6035. Runtime-fout: X
6036. BitmapImage is niet geïnitialiseerd. Roep de methode BeginInit aan, stel de toepasselijke eigenschappen in en roep de methode EndInit in.
6037. Publicatie %1 kan zich niet abonneren op de database %2 op de abonneeserver omdat deze een of meer artikelen bevat waarop dezelfde database op de abonneeserver op transactieniveau een abonnement heeft.
6038. StartItem is niet geldig.
6039. Pagina %1 is een beheerpagina die niet geïsoleerd kan worden hersteld. Herstel het volledige bestand als u deze pagina wilt herstellen.
6040. Waarschuwing: alleen abonneeservers waarop SQL Server 2000 of hoger wordt uitgevoerd, kunnen worden gesynchroniseerd met de publicatie %1, omdat in een van de artikelen minimaal één timestamp-kolom voorkomt.
6041. 0x%1 tot 0x%2 is geen geldig bereik voor adressen.
6042. De opgegeven conflictoplosser voor het artikel is ongeldig of bestaat niet.
6043. USED-pagina's %1: gewijzigd van (%2) in (%3) pagina's.
6044. Het XML-element %1 (in de naamruimte %2) moet in het bovenste knooppunt van de SOAP- aanvraag staan.
6045. AssemblyName.Name kan niet null of een lege tekenreeks zijn.
6046. Kan de methode X niet aanroepen als een andere Y-bewerking in behandeling is.
6047. Voor de afzonderlijke indexen in een samengevoegde index moeten alle partitieschema's en bestandsgroepen overeenkomen. %1 en %2 komen niet overeen.
6048. De voorziening voor het bezorgen van querymeldingen kan het foutbericht van de Service Broker niet decoderen.
6049. X is al voltooid.
6050. Een assembly uit afhankelijke assembly's kiezen
6051. U hebt de eigenschap %1 van de distributiedatabase bijgewerkt.
6052. Fout: het totale aantal items in volledige-tekstcatalogus-id %1 in database-id %2 overschrijdt de ondersteunde limiet. Raadpleeg Books Online voor hulp bij probleemoplossing.
6053. Alleen leden van de serverrol sysadmin kunnen taken voor meerdere servers maken
6054. tabel- of geïndexeerde weergave
6055. De bitmap bevat geen miniatuur.
6056. De definitie voor kolom %1 moet een gegevenstype bevatten.
6057. Het doorgegeven type moet van System.Attribute of van System.Attribute zelf zijn afgeleid.
6058. Cached Headers bijwerken.
6059. Kan de %1 beperking niet gebruiken in de resultaattabel van een streaming door de gebruiker gedefinieerde functie.
6060. Kan geen weergavenaam genereren voor artikel %1.
6061. SQL Server wordt gestart met de normale prioriteitsbasis (=7). Dit bericht dient alleen ter informatie; u hoeft niets te doen.
6062. De grootte van de leesbuffer in bytes. Dit is het maximum aantal gelezen bytes dat in een buffer kan worden opgeslagen.
6063. De token voor sessiebinding is ongeldig.
6064. Andere database zijn bij dit plan aangemeld en moeten worden verwijderd voordat het plan kan worden verwijderd.
6065. Server
6066. De uitbreidingsfunctie X is niet compatibel met het type Y.
6067. %1 kan niet worden uitgevoerd voor de replicatiecontext voor TxF: {%2, {{%3, %4}, %5, %6, %7, %8}, %9, %10, %11, %12, %13, %14, {%15:%16:%17}, %18, {{%19, %20}, %21, %22, %23, %24}, {%25:%26:%27}}. Neem contact op met Product Support als het probleem blijft optreden.
6068. ALTER ASSEMBLY is mislukt omdat de serialisatiegegevens van het type %1 gewijzigd zouden worden in de bijgewerkte assembly. Serialisatie-indelingen mogen niet worden gewijzigd door permanente typen.
6069. %1Facetten mogen niet volgen op kenmerkdeclaraties. Facet %2 is gevonden.
6070. De opgegeven waarde kan niet negatief zijn.
6071. Het argument-gegevenstype %1 is ongeldig voor het argument %2 van de functie %3.
6072. Replicatieoptie %1 van database %2 is ingesteld op 'false'.
6073. Kan %1 niet weghalen met %2 %3.
6074. Bestand %1 behoort niet tot database %2. U kunt alleen bestanden weergeven die lid zijn van deze database.
6075. Deze Visual is niet verbonden met een PresentationSource.
6076. Kan een tijdelijke assembly niet opslaan.
6077. Server %1 bestaat al.
6078. Er is een fout opgetreden bij het schrijven van de configuratie. Het foutbericht is: X
6079. Er is een beschadigd bericht ontvangen. De markeringen End of Conversation en Error zijn mogelijk niet ingesteld in het eerste bericht. De fout heeft zich voorgedaan in het bericht met de conversatie-id %1, initiator: %2 en berichtvolgnummer: %3.
6080. De typedefinitie voor type %1 is ongeldig. Een type mag niet zowel minInclusive- als minExclusive- of zowel maxInclusive- als maxExclusive-facetten hebben.
6081. Index en aantal moeten naar een locatie binnen de buffer verwijzen.
6082. Index kan niet worden gemaakt voor object %1. Het object is geen gebruikerstabel of weergave.
6083. Onbekende lidmaatschapsvoorwaarde- X.
6084. Tekenreeks voor indeling kan alleen G, g, X, x, F, f, D of d zijn.
6085. Hier worden de ingeschakelde lidmaatschapsproviders weergegeven.
6086. Verschuiving %1 valt niet binnen het bereik van beschikbare LOB-gegevens.
6087. De verzameling SelectedDates kan alleen worden gewijzigd in een modus voor meervoudige selectie. Gebruik de SelectedDate in een modus voor enkelvoudige selectie.
6088. Codetabelvertalingen worden niet ondersteund voor het gegevenstype text. Van: %1, naar: %2.
6089. Functies in vensters kunnen alleen verschijnen in de componenten SELECT en ORDER BY.
6090. De indeling van het mediabestand wordt niet door de geïnstalleerde codecs ondersteund.
6091. %1In deze versie van de server accepteert de functie \lquote fn:id()\rquote alleen argumenten van het type 'IDREF *'.
6092. Er is een fout opgetreden (NT-statuscode 0x%1) tijdens een poging om een actie opnieuw uit te voeren voor bronbeheer van transactioneel bestandssysteem %2.
6093. Kan de status van de schemawijziging niet bijwerken.
6094. De agent is nooit uitgevoerd.
6095. Kan kolom %1 of de door de gebruiker gedefinieerde functie of aggregaat %2 niet vinden, of de naam is niet eenduidig.
6096. Mogelijk worden objectvelden niet juist geïnitialiseerd.
6097. CREATE/ALTER ENDPOINT kan niet worden gebruikt om het eindpunt bij te werken met deze gegevens. Het eindpunt Dedicated Administrator Connection is gereserveerd en kan niet worden bijgewerkt.
6098. Kan de eigenaar niet wijzigen van een object dat eigendom is van een bovenliggend object. Wijzig in plaats daarvan de eigenaar van het bovenliggende object.
6099. De rolwijziging is voltooid.
6100. De verwijzing die als String is doorgegeven mag niet in de laagste 64K van de adresruimte van het proces voorkomen.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions