English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

10101. Niet-geregistreerd afsluiten van de agent is gedetecteerd.
10102. Het CMS-bericht is niet ondertekend.
10103. De server wordt afgesloten wegens een stack-overloop in de onbeheerde code van de gebruiker.
10104. De nieuwe schemawijziging kan niet worden ingevoegd in de tabel systranschemas. HRESULT = 0x%1.
10105. In de lijst met partitiekolommen mogen geen dubbele kolomnamen voorkomen. Kolomnaam %1 komt meerdere keren voor.
10106. Kan speciale principal %1 niet gebruiken.
10107. Er is een netwerkprotocolfout opgetreden bij de Service Broker/Database Mirroring.
10108. Serverexemplaar %1 weigert op te treden als witness. De opdracht ALTER DATABASE SET WITNESS kan niet worden uitgevoerd.
10109. Toepassings-id heeft niet hetzelfde aantal onderdelen als manifestpaden.
10110. De service MSSQLServerADHelper is bezet. Probeer deze bewerking later nog eens.
10111. Het object is gemarkeerd als Read Only.
10112. Aanvraagkoppen opslaan, Vary: X.
10113. De conversie van een of meer tekens van XML naar de doelverzameling is onmogelijk.
10114. De server bevat alleen-lezen bestanden die schrijfbaar moeten worden gemaakt voordat de server opnieuw kan worden gesorteerd.
10115. X is geen geldige InputScopeName.
10116. Op serverexemplaar %1 is een fout opgetreden terwijl de server partner was voor database %2. Het spiegelen van de database wordt onderbroken. De fout op het partnerexemplaar is %3, status %4, foutcode %5.
10117. Kan geen gepartitioneerde tabel opgeven zonder partitienummer in ALTER TABLE SWITCH-instructie. De tabel %1 is gepartitioneerd.
10118. De nieuwe taal is ingevoegd.
10119. Het lezen van de compressiestroom wordt niet ondersteund.
10120. Kan het bestand %1 in de database %2 niet verkleinen tot %3 pagina's omdat het maar %4 pagina's bevat.
10121. Er is een fout opgetreden tijdens het instellen van parametereigenschappen met OLE DB-voorziening %1 voor gekoppelde server %2.
10122. Met sp_addtype kunt u geen door de gebruiker gedefinieerde gegevenstypen definiëren voor de gegevenstypen varchar(max), nvarchar(max) of varbinary(max). Gebruik hiervoor CREATE TYPE.
10123. Fout in binarychecksum. Geen vergelijkbare kolommen gevonden in de binarychecksum-invoer.
10124. U kunt zich niet abonneren omdat niet-SQL Server-abonneeserver %1 geen instructies met parameters ondersteunt.
10125. Http-versie is niet ondersteund
10126. X is geen GenericTypeDefinition. MakeGenericType mag alleen worden aangeroepen voor een type waarvoor Type.IsGenericTypeDefinition true is.
10127. 4-bytes integer-gegevenstype, null-waarden toegestaan
10128. Initialisatie.
10129. De typedefinitie voor type %1 is ongeldig. Typen mogen niet meer dan één kenmerk hebben van een type dat is afgeleid van ID.
10130. %1De verwijzing naar de entiteit is ongeldig
10131. Kan geen IP-adres vinden waarvan dit SQL Server-exemplaar afhankelijk is. Controleer of de clusterservice wordt uitgevoerd, of de afhankelijkheidsrelatie tussen SQL Server en Network Name-bronnen correct is en of de IP-adressen waarvan dit SQL Server-exemplaar afhankelijk is, beschikbar zijn. Foutcode: %1.
10132. %1De XQuery-syntaxis %2 wordt niet ondersteund.
10133. De opgegeven conversie is ongeldig.
10134. Kan de waarde NULL niet invoegen in kolom %1, tabel %2. De kolom staat geen NULL-waarden toe. %3 is mislukt.
10135. [Intern]
10136. In een versietekenreeks mag maximaal één - voorkomen.
10137. De INSERT-instructie bevat minder kolommen dan er waarden zijn opgegeven in de VALUES-component. Het aantal waarden in de VALUES-component moet overeenkomen met het aantal kolommen in de INSERT-instructie.
10138. Kan de database-momentopname voor on line controles niet maken. De oorzaak staat in een vorige fout of een van de onderliggende volumes biedt geen ondersteuning voor sparse-bestanden of alternatieve stromen. Er wordt exclusieve toegang verkregen om off line controles uit te voeren.
10139. DateTime-patroon X verschijnt meer dan eens met verschillende waarden.
10140. Kan categorie X niet lezen.
10141. Kan het opgegeven item niet verwijderen omdat het niet in de opgegeven Collection is gevonden.
10142. Kan het subsysteem Sync met taak-id %1 niet vinden.
10143. Schemawijzigingen en bulksgewijs invoegen
10144. (standaarddoellocatie)
10145. De XMLTEXT-kolom %1 moet van het type tekenreeksgegevens of van het type XML zijn.
10146. Met deze opdracht kunt u niet een gedeeltelijke herstelsequentie starten. Als u een gedeeltelijke herstelsequentie wilt starten, gebruikt u de WITH PARTIAL-component van de RESTORE-instructie en verschaft u een back-upset met in elk geval een volledige kopie van het primaire gegevensbestand. De WITH PARTIAL-component van de RESTORE-instructie mag uitsluitend voor dit doel worden gebruikt.
10147. Er is geen beschrijving beschikbaar.
10148. Tabelfout: object-id %1, index-id %2, partitie-id %3, cluster-id %4 (type %5). Er wordt verwezen naar het knooppunt met off-rowgegevens op de pagina %6, sleuf %7, tekst-id %8 door de pagina %9, sleuf %10 en door de pagina %11, sleuf %12.
10149. De geserialiseerde Count-informatie komt niet overeen met het aantal items.
10150. De primaire sleutel voor brontabel %1 bevat timestamp-kolom %2. Kan het artikel niet maken voor de opgegeven publicatie omdat hiervoor het bijwerken van abonneeservers is toegestaan.
10151. Kan de kolom-id voor de opgegeven kolom niet ophalen. Schemareplicatie is mislukt.
10152. U moet over de machtiging CREATE DATABASE beschikken om een abonneedatabase te koppelen.
10153. Kan geen inhoudstekst met dit Verb-type verzenden.
10154. Bestand %1 bevindt zich in een herstelpad dat niet consistent is met de toepassing van deze back-upset. RESTORE kan niet verder worden uitgevoerd.
10155. Waarschuwing: alleen abonneeservers waarop SQL Server 2000 of hoger wordt uitgevoerd, kunnen worden gesynchroniseerd met de publicatie %1, omdat het alleen-schema-artikelen bevat.
10156. Het type Typenaam in assembly Assembly-naam is niet als serialiseerbaar gemarkeerd.
10157. Het ad-hoc bijwerken van systeemcatalogussen wordt niet ondersteund.
10158. Er is een mogelijke beschadiging van de index geconstateerd. Voer DBCC CHECKDB uit.
10159. De I/O-bewerking is afgebroken vanwege een afgesloten thread of een toepassingsaanvraag.
10160. Kan nieuwe database %1 niet openen. CREATE DATABASE is afgebroken.
10161. De naam van het logboekbestand kan niet worden gegenereerd vanuit een niet-gecodeerd apparaat. De naam en het pad van het logboekbestand moeten worden opgegeven.
10162. WriteXml heeft null geretourneerd.
10163. Eerste controles van systeemtabel: object-id %1. De pagina %2 heeft een onverwacht paginatype %3. De CHECK-instructie is afgebroken als gevolg van een onherstelbare fout.
10164. Voorvoegsel %1 in WITH XMLNAMESPACES is gereserveerd en kan niet worden gebruikt als een door de gebruiker gedefinieerd voorvoegsel.
10165. Het opgegeven exportbestand bestaat al.
10166. Kan kolom %1 niet weghalen uit tabel %2.
10167. BitmapEffect en Effect kunnen niet worden gecombineerd in een Visual.
10168. De voorziening geeft aan dat de gebruiker niet gemachtigd is om de bewerking uit te voeren.
10169. Identiteitskolom %1 bevat een ongeldige SEED.
10170. [x-y]-bereik in omgekeerde volgorde.
10171. De opgegeven parameters voor ondersteuning van automatische identiteit veroorzaken een conflict met de instellingen in een ander artikel.
10172. Kan geen gebruikersnaam verkrijgen uit de beveiligingscontext. Fout: %1, status: %2.
10173. Type moet een verwijzing zijn.
10174. Er bestaan al twee of meer schema's met de naam %1. Geef %2 op in plaats van %3 om het schema eenduidig aan te duiden.
10175. Kan de kolom %1 niet wijzigen of weghalen omdat deze is ingeschakeld voor zoeken in volledige tekst.
10176. Kan geen geldige id maken voor de binnenkomende aanvraag.
10177. De tekenoffset is niet geldig in TextRange.
10178. De opgegeven poortnaam begint niet met COM/com of kan niet in een geldige seriële poort worden omgezet.
10179. Tekenpen of muis moet in de status omlaag zijn wanneer Opnieuw instellen wordt aangeroepen.
10180. Schemaverzamelingdatabase %1 bestaat niet of u bent niet gemachtigd.
10181. De afhankelijke aliassen zijn toegewezen aan de nieuwe database-eigenaar.
10182. De synchronisatiemethode voor Object is vanuit een niet-gesynchroniseerd codeblok aangeroepen.
10183. De tekstlengte wordt verwacht in de gegevensstroom voor bulksgewijs kopiëren van text-, ntext- of image-gegevens.
10184. De opgegeven capaciteit mag niet kleiner dan de huidige capaciteit zijn.
10185. Het SQL Server-prestatieobject %1 is niet gevonden in het register. De SQL Server-prestatiemeters worden uitgeschakeld.
10186. Kan de standaardtaal niet instellen op een taal-id die niet in syslanguages is gedefinieerd.
10187. Poging tot toegang tot methode is mislukt.
10188. De eigenschap SelectedDate kan niet worden ingesteld wanneer de selectiemodus Geen is.
10189. Het VIA-protocol (Virtual Interface Architecture) wordt niet ondersteund voor deze editie van SQL Server.
10190. Aanvraagbereik (nog niet in cache) = Range:X.
10191. De beperking voor type %1 is ongeldig. Voor het onderdeel in het beperkte type mag geen bereik worden ingesteld dat bepaalt dat het vaker kan voorkomen dan het overeenkomstige onderdeel in het basistype.
10192. Er is een interne fout van SQL Server opgetreden. FILESTREAM-beheer kan de huidige opdracht niet voortzetten.
10193. Kan het token niet verwijderen. De fouttolerante index is beschadigd.
10194. %1 is geen geldige optie voor de parameter @updateusage. Geef 'true' of 'false' op.
10195. Samenvoeging is niet geïmplementeerd.
10196. De maximumlengte van de metagegevens van de fouttolerante index is overschreden.
10197. INSTEAD OF- triggers bieden geen ondersteuning voor directe recursie. De trigger kan niet worden uitgevoerd.
10198. Weergave %1 kan niet worden bijgewerkt omdat de definitie een SET-operator bevat.
10199. Het oude wachtwoord is niet correct.
10200. Kan kolom %1 niet toevoegen aan tabel %2. Met SQL Server 2000 compatibele artikelen kunnen maximaal %3 kolommen bevatten, inclusief ontbrekende en uitgesloten kolommen.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions