English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

8901. %1 geschiedenisvermeldingen leeggemaakt.
8902. Het wachtwoord kan niet worden weggehaald omdat het niet is voorzien voor database %1.
8903. Hulpprogramma voor het voorcompileren van een ASP.NET-toepassing
8904. Er ontbreekt een argument.
8905. SSIS-map %1 bestaat al in de opgegeven bovenliggende map.
8906. Interne fout in ScanRegex.
8907. Voor de optimistische cursor zijn timestamp-kolommen vereist als de doelen van de UPDATE- of DELETE-bewerking extern zijn.
8908. Assembly %1 verwijst naar assembly %2, die niet aanwezig is in de huidige database. SQL Server heeft geprobeerd de assembly waarnaar wordt verwezen te zoeken en automatisch te laden vanaf de locatie van de verwijzende assembly, maar dat is niet gelukt (reden: %3). Laad de assembly waarnaar wordt verwezen in de huidige database en verstuur de aanvraag opnieuw.
8909. De codegroep kent code van de Internet-zone aan de machtigingsset toe. De machtigingsset verleent Internet-code het recht tot gebruik van geïsoleerde opslag en beperkte toegang tot de gebruikersinterface.
8910. Kan geen samenvoegagenttaak vinden voor het opgegeven samenvoeg-push-abonnement.
8911. Waarschuwing: alleen onderbroken volledige vulbewerkingen kunnen worden hervat. De opdracht wordt genegeerd.
8912. Geanalyseerde servicewachtrijen: %1
8913. De algoritme kiezen die wordt gebruik voor het berekenen van de hash van de assembly:
8914. Kan kolom %1 niet weghalen uit de partitie omdat een berekende kolom toegang ertoe probeert te krijgen.
8915. Replicatiefilterprocedures kunnen geen kolommen van het type large object, large value, XML of UDT bevatten.
8916. De sortering van de partitiekolom %1 komt niet overeen met de sortering van de bijbehorende parameter in de partitiefunctie %2.
8917. Een beperkte tracering kan niet worden gewijzigd.
8918. kolomkop
8919. De eigenschap X is niet ingesteld.
8920. De grootte van de privésleutel van het certificaat is incompatibel met de cryptografieprovider
8921. Primaire XML-index %1 bestaat al op kolom %2 in tabel %3. Meerdere primaire XML-indexen per kolom zijn niet toegestaan.
8922. Voor het recursieve lid van een algemene tabelexpressie %1 bestaan meerdere recursieve verwijzingen.
8923. Het argument %1 van de XML-gegevenstypemethode %2 moet een string literal zijn.
8924. Er is een time-out opgetreden tijdens het lezen uit de DTS-buffer.
8925. De versie van de doelserver (TSX) is niet compatibel met de versie van de hoofdserver (MSX) (%1.%2.%3).
8926. EffectiveKeySize-waarde moet minimaal zo groot als de KeySize-waarde zijn.
8927. Er is een fout opgetreden bij het coderen van een wachtwoord. De verbinding is gesloten.%1
8928. Ongeldig bereik. User, User|Roaming of Machine wordt verwacht.
8929. Er kan geen geldige licentie voor het type Typenaam worden verleend. Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant van het onderdeel.
8930. Kan het door de gebruiker opgegeven certificaat niet laden. De server zal geen enkele verbinding accepteren. Controleer of het certificaat goed is geïnstalleerd. Zie Configuring Certificate for Use by SSL in Books Online.
8931. Herstel: rij in index %2 van database %3 is %1.
8932. Er is een buffer gevonden met de onverwachte status 0x%1.
8933. De methode moet statisch zijn.
8934. Kan assembly Assembly-naam niet laden.
8935. Zijwaarts rechts van linkertekst wordt niet ondersteund.
8936. Deze back-up kan niet worden hersteld met WITH STANDBY. Een upgrade van de database is vereist. Geef de opdracht RESTORE opnieuw op zonder WITH STANDBY.
8937. %1Het reekstype 'document-node()' wordt alleen ondersteund zonder een type inhoud.
8938. De gevraagde rij bevindt zich niet in de ophaalbuffer.
8939. Kan object %1 niet afbreken omdat het object of een van de indexen ervan zich in een READONLY-bestandsgroep %2 bevindt.
8940. SQL-webassistent: kan de SQL-instructie niet uitvoeren.
8941. Waarschuwing: de index %1 van %2. De nieuwe sortering kan gevolgen hebben voor %3. Voer DBCC CHECKTABLE uit.
8942. Kan geen beperkingen van het type %1 maken voor kolommen van het type %2.
8943. FOR XML AUTO kan de tabel niet vinden die eigenaar is van de volgende kolom %1 om een URL-adres ervoor te maken. Verwijder de kolom, gebruik de BINARY BASE64-modus of maak de URL direct met de syntaxis dbobject/TABLE[@PK1="V1"]/@COLUMN.
8944. Het opgegeven sessiestatustype is niet gedefinieerd.
8945. De typedefinitie voor type %1 is ongeldig. Complexe typen kunnen geen eenvoudige typen beperken.
8946. Fout %1 is ontvangen tijdens het verzenden van een bericht als onderdeel van de bewerking %2. Database Mail is mogelijk niet beschikbaar of er is een fout opgetreden. Raadpleeg het foutenlogboek van Database Mail voor meer informatie.
8947. Deze ICancelableAsyncResult ondersteunt annulering niet.
8948. Voor SINGLE_NCLOB is een UNICODE (widechar)-invoerbestand vereist. Het opgegeven bestand is geen Unicode.
8949. SQL-webassistent: kan de opgegeven markering voor de gegevensinvoegbewerking niet vinden in het sjabloonbestand.
8950. De volgende assembly is aan het beleidssysteem toegevoegd:
8951. De herdefinitie van kenmerk %1 in type %2 is ongeldig. Het moet vast worden ingesteld op dezelfde waarde als in het afgeleide type.
8952. Er is een ongeldige XML-berichtindeling ontvangen in de ExternalMailQueue. conversation_handle: %1. message_type_name: %2. berichttekst: %3.
8953. Er is een FOR XML PATH-fout gevonden in kolom %1. '//' en voorafgaande en volgende '/' zijn niet toegestaan in eenvoudige padexpressies.
8954. U kunt voorzieningen niet tegelijkertijd toevoegen en verwijderen.
8955. Voor tabelartikelen zijn alleen tabelweergave en geïndexeerde weergave toegestaan in publicaties die DTS toestaan.
8956. De aangewezen BitmapEncoder ondersteunt geen voorbeelden.
8957. Fout %1 is opgetreden toen bestand %2 werd geopend om configuratiegegevens op te halen tijdens het opstarten. De fout wordt mogelijk veroorzaakt door een ongeldige opstartoptie. Controleer de opstartopties en corrigeer of verwijder deze indien nodig.
8958. Er is meer dan één methode, eigenschap of veld met de naam %1 gevonden in klasse %2 in assembly %3. Overbelaste methoden, eigenschappen of velden worden niet ondersteund.
8959. Kan de planrichtlijn %1 niet maken omdat het opgegeven type %2 niet is toegestaan.
8960. Er is een 304-antwoord ontvangen voor een onvoorwaardelijke aanvraag.
8961. Replicatie %1 kan niet worden bijgewerkt voor %2 databases. Controleer of %3 is bijgewerkt en voer %4 opnieuw uit.
8962. Gegevenstype %1 van de ontvangende variabele is niet gelijk aan gegevenstype %2 van kolom %3.
8963. Er is een fout opgetreden bij het verzenden van gegevens: %1.
8964. De gevraagde taal in aanmelding %1 is geen officiële taal op deze SQL Server. In plaats daarvan wordt de standaardwaarde van de gebruiker (%2) gebruikt.
8965. De waarde %1 valt niet binnen het bereik van de parameter %2.
8966. De instelling Instelling heeft geen ApplicationScopedSettingAttribute of geen UserScopedSettingAttribute.
8967. wachtrij
8968. Kan veld X niet ophalen omdat het declarerende type van de typekoppelingY generiek is. Geef expliciet het declarerende type op voor GetFieldFromHandle.
8969. %1 is niet gedefinieerd als een abonneeserver voor %2.
8970. De gegevenstypen text, ntext en image zijn ongeldig voor lokale variabelen.
8971. UITWISSELINGSSLEUTEL VOOR DE SLEUTEL
8972. De waarde is te groot of te klein voor een teken.
8973. Het abonnement is niet geïnitialiseerd of is niet beschikbaar om direct te worden bijgewerkt, omdat het is gemarkeerd voor initialisatie. Als u de optie queued failover gebruikt, voert u de agent voor de weergave van de wachtrij uit om het abonnement te initialiseren. Probeer het opnieuw nadat de initialisatie is voltooid.
8974. De voorziening heeft de uitvoering beëindigd omdat een bronlimiet is bereikt.
8975. Kan de aanvraag niet verwerken omdat proces (X) is afgesloten.
8976. Het aantal gelijktijdige verbindingen voor gebruikers is verlaagd tot %1 omdat het aantal groter was dan de toegestane limiet voor deze editie van SQL Server. U kunt dit bericht in de toekomst voorkomen door met sp_configure het aantal verbindingen blijvend binnen de licentielimiet te configureren.
8977. De service met de id %1 verwijst naar het ontbrekende servicecontract met de id %2.
8978. Er is een fout opgetreden: invoerparameter %1 mag geen null-waarde zijn.
8979. Waarschuwingen als fouten behandelen
8980. Database %1 kan niet worden geopend bepaalde bestanden niet toegankelijk zijn of onvoldoende geheugen of schijfruimte beschikbaar is. Raadpleeg het foutenlogboek van SQL Server voor details.
8981. De CLR-functie (Common Language Runtime) is geïnitialiseerd met CLR-versie %1 van %2.
8982. Kan distributiedatabase %1 niet weghalen. Deze distributiedatabase is gekoppeld aan een publicatieserver.
8983. Kan de publicatie niet weghalen. Er bestaat een abonnement op.
8984. Het DataGridItem is ongeldig.
8985. Dynamische momentopname voorbereiden
8986. Bij te werken abonnementen: INSERT-bewerkingen op tabellen met identiteits- of timestamp-kolommen zijn alleen toegestaan als op de abonneeserver een primaire sleutel is gedefinieerd.
8987. De logboekrecord van het bestandssysteem van FILESTREAM met LSN %1:%2:%3 ontbreekt. Logboekmap %4 is beschadigd.
8988. Kan geen kolomgegevens ophalen vanuit OLE DB-voorziening %1 voor gekoppelde server %2.
8989. De waarde van de eigenschap @property moet 'description', 'sync_object', 'type', 'ins_cmd', 'del_cmd', 'upd_cmd', 'filter', 'dest_table', 'dest_object', 'creation_script', 'pre_creation_cmd', 'status', 'schema_option' of 'destination_owner' zijn.
8990. Kan alleen recent vastgelegde context kopiëren
8991. Hiermee wordt ondersteuning voor transactionele initialisatie opgegeven.
8992. %1Facet %2 is gedupliceerd
8993. Onverwacht einde in de metagegevens van de fouttolerante index. De index is mogelijk beschadigd.
8994. Het tekstindelingsprogramma kan minpuntenbron niet vrijgeven vanwege fout: X.
8995. U bent niet gemachtigd om de RECONFIGURE-instructie uit te voeren.
8996. SQL-webassistent: de waarde voor @lastupdated moet 0 of 1 zijn.
8997. Onjuist ingedeelde versie.
8998. Alleen de eigenaar van database %1 of de systeembeheerder kan een momentopname van deze database maken.
8999. Database %1 bestaat niet. Geef met sp_helpdb alle beschikbare databases weer.
9000. De blokomvang van de descriptor is groter dan %1 bytes. Gebruik een kortere naam en/of beschrijving en voer de bewerking opnieuw uit.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions