English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

4101. Bitvector is vol.
4102. Er is een rekenkundige overloopfout opgetreden voor gegevenstype %1, waarde = %2.
4103. Taak %1 is al gericht op server %2.
4104. Namen van SQL Server-replicatieagenten kunnen niet worden gewijzigd.
4105. De Image die aan de ImageVisualManager is doorgegeven, kan niet worden bevroren.
4106. De totale ariteit in X komt niet overeen met het aantal TypeArguments dat is opgegeven. Er zijn Y TypeArguments opgegeven.
4107. De ongeldige parameter %1 is doorgegeven aan de functie of procedure voor de toepassingsvergrendeling.
4108. Kan de externe servicebinding %1 niet maken. Er bestaat al een externe servicebinding voor de service %2.
4109. X: De socket mag niet gebonden of verbonden zijn.
4110. Invoerbuffer bevat onvoldoende gegevens.
4111. Hiermee wordt de opgegeven bron aan deze assembly gekoppeld
4112. U kunt de eigenschap distribution_db van de distributieserver niet wijzigen. De publicatieserver gebruikt de huidige distributiedatabase.
4113. Herstel: het gebied %1 is toegewezen aan object-id %2, index-id %3, partitie-id %4, cluster-id %5 (type %6).
4114. De WRITETEXT-instructie is niet toegestaan omdat de kolom wordt gerepliceerd met DTS (Data Transformation Services).
4115. Kan geen cellen bewerken wanneer de DataGridColumn zich in de modus Alleen-lezen bevindt.
4116. Manipulatie van de samenvoegbewerking voor DDL-replicatie is mislukt binnen de DDL-bewerking.
4117. Kan geen toegang verkrijgen tot gedeeld geheugen. AppDomain is verwijderd.
4118. De OFB (Output Feedback Mode) wordt door deze implementatie niet ondersteund.
4119. De opgegeven naam van de publicatieserver is niet geldig voor deze distributieserver. Controleer of bij de eigenschap @publisher een geldige naam voor de publicatieserver is opgegeven.
4120. Granulatieaanwijzing %1 kan niet worden gebruikt voor tabel %2. Vergrendeling op de opgegeven granulariteit is verboden.
4121. Er is een inconsistentie gevonden tijdens een interne bewerking in database %1(id:%2) op pagina %3. Neem contact op met de technische support. Het referentienummer is %4.
4122. Door komma's gescheiden lijst met bewerkingen.
4123. De opgegeven bewerking wordt voor Ranges niet ondersteund.
4124. De handshake voor het tot stand brengen van een verbinding is mislukt. Een aanroep van de SQL Network Interface is mislukt: (%1) %2. Status %3.
4125. Bestandsgroep %1 is beschadigd en kan niet worden hersteld naar de on line database.
4126. MOVE CONVERSATION
4127. Deze gebeurtenis treedt op als vanuit de werkthread wordt aangegeven dat er voortgang is gemaakt.
4128. MaxStale van clientbeleid = X.
4129. De taak is verwijderd van %1 servers.
4130. Met het opnieuw opgebouwde logboek kan slechts één bestand worden opgegeven.
4131. De koppeling van e-maildatabase naar gebruikersdatabase bestaat niet en kan daarom niet worden bijgewerkt.
4132. Een nieuwe aangepaste fout maken.
4133. &Beleidsregel voor uitgever inschakelen (standaard ingeschakeld)
4134. De voorziening biedt geen ondersteuning voor een indexscan op deze gegevensbron.
4135. Kan %1 niet maken voor de weergave %2 omdat hierin wordt verwezen naar de algemene tabelexpressie %3. Weergaven die verwijzen naar dergelijke expressies kunnen niet worden geïndexeerd. Een mogelijkheid is de weergave niet te indexeren of de expressie uit de weergavedefinitie te verwijderen.
4136. De get-methode wordt niet ondersteund in deze eigenschap.
4137. Een artikel mag geen deel uitmaken van een logische record wanneer er een aangepaste conflictoplosser voor bedrijfslogica aan de record is gekoppeld.
4138. Er is een inconsistente accentgevoeligheid vastgesteld in de volledige-tekstcatalogus. De volledige-tekstcatalogus voor catalogus-id %1, database-id %2 is opnieuw ingesteld.
4139. Pagina %1 valt buiten het bereik voor deze database of bevindt zich in een logboekbestand.
4140. De provider voor bulksgewijze OpenRowset is geen geldig doel voor %1.
4141. Er is geen informatie over het onderliggende type voor inventarisatie opgegeven.
4142. Als u de details van een machtiging wilt weergeven, selecteert u de machtiging en klikt u op Machtiging weergeven.
4143. Speciaal woord %1 kan niet worden gebruikt voor een logische apparaatnaam.
4144. Kan niet lezen uit een gesloten TextReader.
4145. Tabel %1 is geen onderdeel van publicatie %2.
4146. De methodenaam %1 is ongeldig voor %2.
4147. Dit bericht kan niet worden bezorgd omdat de servicenaam in het TO-veld van het bericht niet overeenkomt met de naam in het conversatie-eindpunt. Servicenaam in TO-veld van bericht: %1. Servicenaam in TO-veld van het conversatie-eindpunt: %2.
4148. SQL Trace is gestopt. Traceer-id = %1. Aanmeldingsnaam = %2.
4149. Ongeldig opslagtype %1 heeft een schrijfvariant van het type %2 opgegeven.
4150. De binaire gegevens moeten resulteren in een DateTime met ticks tussen DateTime.MinValue.Ticks en DateTime.MaxValue.Ticks.
4151. bestandsgroep
4152. Onbekend bloktype. Stroom is mogelijk beschadigd.
4153. Externe toegang wordt niet ondersteund voor het transactie-isolatieniveau %1.
4154. Frequentietype 0x2 (OnDemand) wordt niet meer ondersteund.
4155. Er is een fout gevonden in kolom, parameter of variabele #%1: gegevenstype %2 is niet gevonden.
4156. Token X wordt omgezet naar het speciale moduletype dat deze module vertegenwoordigt.
4157. De onderlinge verbinding van de drie serverexemplaren is niet tijdens de gehele duur van de opdracht ALTER DATABASE SET WITNESS in stand gebleven. Mogelijk is er geen witness gekoppeld aan de database. Controleer de status en herhaal zo nodig de opdracht.
4158. Fout in de cryptografische bewerking. Deze fout wijst op een ernstig probleem met SQL Server. Controleer het SQL Server-foutenlogboek en de Windows-gebeurtenislogboeken voor meer informatie.
4159. De tekenreeks is niet als geldige DateTime herkend, omdat de dag van de week onjuist is.
4160. De waarde die is opgegeven voor @shutdown_agent voor artikel %1 moet 0, 1 of 2 zijn.
4161. Er is een ongeldige BATCHID %1 opgegeven.
4162. Kan de schemavergrendeling met de handle %1 niet vinden.
4163. Kan database %1 (database-id %2) niet herstellen wegens onopgeloste transactieresultaten. Er zijn MS DTC (Microsoft Distributed Transaction Coordinator)-transacties opgesteld, maar met MS DTC kan de oplossing niet worden vastgesteld. U kunt dit oplossen door MS DTC te repareren, herstel uit te voeren van een volledige back-up of de database te repareren.
4164. 2-bytes integer-gegevenstype
4165. _Switch ViewingMode
4166. Er moet een ontvanger worden opgegeven.
4167. Kan de bron niet aan de tijdelijke module of tijdelijke assembly toevoegen.
4168. Kan type Typenaam niet vinden
4169. De derde parameter voor tabeloptie 'text in row' is ongeldig. Deze moet 'on', 'off', '0' of een getal tussen 24 en 7000 zijn.
4170. U bent niet gemachtigd om %1 uit te voeren.
4171. Ongeldige oorsprong. Zie System.IO.SeekOrigin.
4172. Back-upfunctie voor logboekbestanden - schema van waarschuwingstaken.
4173. X bytes in buffer opgeslagen.
4174. MemberData bevat een ongeldig aantal leden.
4175. (afgesloten met fouten)
4176. Referentiesleutel %1 kan niet worden gemaakt. De sleutel verwijst naar object %2 waarvan geclusterde index %3 is uitgeschakeld.
4177. Pad mag geen station zijn.
4178. De binnenkomende TDS (Tabular Data Stream) RPC-protocolstroom (Remote Procedure Call) is onjuist. Parameter %1 (%2): er is een ongeldige database of een ongeldig schema opgegeven voor het gegevenstype 0x%3 (XML).
4179. Er is voor dit abonnement al een opdracht (%1) gegeven aan de replicatieagent.
4180. Er is geen geregistreerde module voor dit verificatieschema.
4181. FOR XML AUTO kan geen URL-adres voor binaire gegevens genereren als een primaire sleutel ook binair is.
4182. %1 heeft geen machtiging gekregen om proxy %2 te gebruiken.
4183. Tabelfout: koppelingen tussen objecten. Pagina %1->volgende in de object-id %2, index-id %3, partitie-id %4, cluster-id %5 (type %6) verwijst naar de pagina %7 in de object-id %8, index-id %9, partitie-id %10, cluster-id %11 (type %12), maar bevindt zich niet in dezelfde index.
4184. SQL-webassistent: de waarde voor @singlerow moet 0 of 1 zijn. U kunt deze parameter niet opgeven met @nrowsperpage.
4185. Het is niet mogelijk om verschillende PRIMARY KEY-beperkingen toe te voegen aan de tabel %1.
4186. In line schema wordt niet ondersteund bij FOR XML PATH.
4187. Er is een beschadigd bericht ontvangen. De header voor handshake-validatie is niet goed gevormd.
4188. Provider moet de klasse Class Name implementeren.
4189. De voorziening heeft een onverwachte, onherstelbare fout gemeld.
4190. ALTER DATABASE is mislukt. De totale opgegeven omvang moet 1 MB of meer zijn.
4191. Er is een fout opgetreden bij het opzoeken van het openbare-sleutelcertificaat dat is gekoppeld aan dit exemplaar van SQL Server. Het certificaat dat is gevonden is te groot.
4192. Er is een fout opgetreden tijdens het coderen.
4193. Er is een time-out opgetreden voor de bewerking.
4194. CREATE SCHEMA is mislukt door vorige fouten.
4195. Kan geen tekst toevoegen aan X.
4196. Er is een ongeldige nullparameter opgegeven. XML-schemacollecties kunnen alleen worden gemaakt op basis van een niet-nullwaarde.
4197. Voor het principal-exemplaar van database %1 is de volgende fout opgetreden: %2, status %3, foutcode %4. Het spiegelen van de database is onderbroken. Los het probleem op en hervat het spiegelen.
4198. Kan de beperking niet inschakelen of uitschakelen. Zie voorgaande fouten.
4199. Geen toegang tot de verzendwachtrijtabel in de database.
4200. De databasecontext is gewijzigd in %1.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions