English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

4601. Er is een fout opgetreden bij het maken van een traceergebeurtenis op de Oracle-publicatieserver %1. Kan de traceergebeurtenis niet posten.
4602. Database %1: consistentiefouten in systeemcatalogussen maken verdere DBCC %2-verwerking onmogelijk.
4603. Kan het profiel niet testen. Database Mail is gestopt. Gebruik sysmail_start_sp om Database Mail te starten.
4604. &Aangepaste-foutmodus:
4605. De opgegeven StylusPointDescription moet een subset zijn.
4606. IETF-naam van cultuur X is geen erkende IETF-naam.
4607. Kan de aanroep niet naar de juist constructor omzetten.
4608. Waarschuwing: het toevoegen van een bij te werken abonnement voor het artikel %1 kan gegevensinconsistentie veroorzaken, omdat de brontabel al is geabonneerd op %2
4609. De FOR XML EXPLICIT- en RAW-modi bieden momenteel geen ondersteuning voor het adresseren van binaire gegevens als URL's in kolom %1. Verwijder de kolom, gebruik de BINARY BASE64-modus of maak de URL direct met de syntaxis dbobject/TABLE[@PK1="V1"]/@COLUMN.
4610. Afdwingen van opnieuw initialiseren van het artikel %1 in de publicatie %2. De geclusterde index voor de geïndexeerde weergave %3 is mogelijk weggehaald door het upgrade- of herstelproces. Maak de index opnieuw en synchroniseer de gegevens opnieuw.
4611. Kan de methode voor het objectexemplaar niet vinden.
4612. Logboekrecord %1 van het bestandssysteem van FILESTREAM onder logboekmap %2 is beschadigd.
4613. Activatie-attributen worden niet ondersteund voor typen die niet zijn afgeleid van een MarshalByRefObject.
4614. Verwijzingen van referentiesleutels tussen meerdere databases worden niet ondersteund. De referentiesleutel is %1.
4615. De %1-instructie is mislukt. %2 %3 zijn gepartitioneerd, maar %4 %5 niet.
4616. De lengte mag niet korter zijn dan 0 of de invoerlengte overschrijden.
4617. Een tekenreeks met een lengte van null of nul is geen geldig type.
4618. De herstelbewerking in de noodherstelmodus is mislukt. U moet de gegevens terugzetten vanaf een back-up.
4619. Onbekende fout X.
4620. MaxAge van clientbeleid = X.
4621. Kan geen niet-compatibele publicatie-eigenschappen instellen. De eigenschap 'allow_anonymous' van een publicatie is afhankelijk van de eigenschap 'immediate_sync'.
4622. Het certificaat is niet gevonden
4623. Tabel %1 bestaat niet.
4624. %1 is geen geldige Windows NT-naam. Geef de volledige naam op: .
4625. SOAP-naamruimten die beginnen met %1 zijn niet toegestaan omdat deze zijn gereserveerd voor systeemgebruik.
4626. Alleen X-sjablonen kunnen een id-attribuut bevatten.
4627. Reflectiefout in header: aantal waardeleden: X.
4628. De machtiging %1 is geweigerd in database %2.
4629. RANGE
4630. Argument moet van het type Typenaam zijn.
4631. De poging om de bewerking voort te zetten na een ernstige fout, is ongeldig.
4632. Kan het cursorbestand File Name niet laden.
4633. Fout in vervangingspatroon.
4634. De handtekening van de opgeslagen procedure voor activering %1 is ongeldig. Parameters zijn niet toegestaan.
4635. Er is geen proces aan dit object gekoppeld.
4636. Verwijzen naar metagegevens vanuit het opgegeven assembly-bestand
4637. Ongeldig inhoudstype.
4638. De voorziening heeft nog niet de gegevens die nodig zijn om deze bewerking te voltooien.
4639. Objecten die kolommen weergeven met door de gebruiker gedefinieerde typen, zijn niet toegestaan in gedistribueerde query's. Gebruik een pass-through-query om toegang te krijgen tot extern object %1.
4640. Kan FamilyMap niet toevoegen omdat de eigenschap Target niet is ingesteld.
4641. De huidige waarde van de eigenschap SelectionUnit voor het bovenliggende DataGrid zorgt ervoor dat er geen rijen kunnen worden geselecteerd.
4642. (?(X) )-verwijzing naar een niet-gedefinieerde groep.
4643. De ID: X in de eigenschap: Eigenschapsnaam van het type: Typenaam is geen geldige taalonafhankelijke ID-naam. Controleer of CodeGenerator.IsValidLanguageIndependentIdentifier de ID-naam toestaat.
4644. %1De waarde van een naamruimtedeclaratiekenmerk moet een leterlijke reeks zijn. De waarde mag geen expressies bevatten.
4645. Het trefwoord 'all' is gereserveerd voor door replicatie opgeslagen procedures.
4646. De codegroep verleent geen machtigingen en vormt de basis van de codegroepstructuur.
4647. Kan beveiliging niet uitschakelen.
4648. Het lezen van %1 is mislukt: %2
4649. XML-ontleding: regel %1, teken %2, onjuiste declaratiesyntaxis van ELEMENT
4650. Syntaxisfout in parameters of argumenten
4651. De zone van de mislukte assembly is:
4652. IDENTITY_INSERT staat al op ON voor de tabel %1.%2.%3. Kan de SET-bewerking niet uitvoeren voor de tabel %4.
4653. De CMS (Cryptographic Message Standard) wordt niet ondersteund op dit platform.
4654. UPDATE is niet toegestaan omdat weergave %1 door de instructie wordt bijgewerkt. Deze weergave maakt deel uit van een join en heeft een INSTEAD OF UPDATE-trigger.
4655. Ongeldige commentaarsyntaxis.
4656. Hiermee wordt opgegeven waar de sessiestatus moet worden opgeslagen.
4657. Het opgegeven type mag geen generieke typedefinitie zijn.
4658. U moet de overnameserver opgeven als de agent voor dit abonnement wordt overgenomen voor extern uitvoeren.
4659. Er is een beschadigd bericht ontvangen. Het segment met persoonlijke variabele gegevens loopt door voorbij de lengte van het bericht.
4660. XMLDATA ondersteunt de toewijzing van het type kolom %1 aan een XDR-type niet. Gebruik in plaats hiervan XMLSCHEMA voor de modus AUTO en RAW.
4661. Initialisatie is mislukt omdat de CounterName ontbreekt.
4662. Kan geen partitiegroepen gebruiken omdat het join-filter tussen de volgende artikelen een of meer functies bevat: %1 en %2.
4663. CAS-afdwinging wordt tijdelijk uitgeschakeld. Druk op wanneer u deze instelling weer wilt inschakelen.
4664. Functie %1 kan niet worden gebruikt in de OUTPUT-component van een DML-instructie.
4665. Kan niet converteren naar Int32Collection.
4666. De database ontbreekt in de argumenten.
4667. Kan geen onderliggend item van null bevatten.
4668. De maximale hoeveelheid geheugen die kan worden gewisseld naar de diskette die sinds het begin van het proces wordt gebruikt.
4669. Er is een beschadigd bericht ontvangen. De grootte van de naam van de verlener van het doelcertificaat is %1, maar mag niet langer zijn dan %2 bytes. De fout heeft zich voorgedaan in het bericht met de conversatie-id %3, initiator: %4 en berichtvolgnummer: %5.
4670. Er is geen beeldonderdeel gevonden dat geschikt is om deze bewerking te voltooien.
4671. Kan het binnenkomende bericht niet routeren. De MSDB van de systeemdatabase met de routinggegevens is niet beschikbaar.
4672. Bestand %1 is niet volledig hersteld door een database- of bestandsherstelbewerking. Het volledige bestand moet zijn hersteld voordat deze back-upset kan worden toegepast.
4673. Publicatie %1 bevat geen enkel artikel dat automatisch beheer voor identiteitsbereik gebruikt.
4674. Cumulatieve wachttijd (ms) per seconde
4675. De koppeling ondersteunt geen synchrone bewerkingen. Mogelijk moeten de parameters voor de FileStream-constructor worden gewijzigd om aan te geven dat de koppeling asynchroon is geopend (dat wil zeggen dat de koppeling expliciet is geopend voor I/O met overlap).
4676. De query verwijst niet naar de tabel of geïndexeerde weergave met volledige-tekstindex.
4677. Geef %1 of %2 op om het schema aan te duiden.
4678. Het pad naar de map die moet worden gecontroleerd.
4679. Er is een fout opgetreden tijdens het ondertekenen.
4680. De opgegeven Visual is geen onderliggend element van deze Visual.
4681. Inhoud opnieuw instellen
4682. Het protocoltransport %1 kan niet luisteren op de poort %2 omdat deze in gebruik is door een ander proces.
4683. Configuratie met verschillende knooppunten: knooppunt %1: CPU-masker: 0x%2 Actief CPU-masker: 0x%3. Dit bericht geeft een beschrijving van de NUMA-configuratie voor deze computer. Dit bericht dient alleen ter informatie; u hoeft niets te doen.
4684. Microsoft SQL Server Additive Conflict Resolver
4685. De gegevensstroom ontbreekt in de WRITETEXT-instructie.
4686. De gegevensvalidatie voor het abonnement op het artikel %2 in de publicatie %3 op de abonneeserver %1 is mislukt.
4687. Kan de huidige rijwaarde van kolom %1.%2 niet ophalen vanuit OLE DB-voorziening %3 voor gekoppelde server %4. %5
4688. Tekenreeks bevat ongeldige Unicode-codepunten.
4689. De gebruiker kan de rij niet verwijderen. De invoegactie is naar de gegevensbron verzonden.
4690. De verbinding is weggehaald. De principal die de verbinding heeft geopend, is daarna overgegaan op een andere beveiligingscontext en heeft vervolgens geprobeerd de verbinding opnieuw in te stellen met de geïmiteerde beveiligingscontext. Dit scenario wordt niet ondersteund. Zie Impersonation Overview in Books Online.
4691. Het resultaat kan voor een mislukte treffer niet worden aangeroepen.
4692. Het onderliggende enum-type en het object moeten van hetzelfde type of object zijn. Het doorgegeven type was X; het onderliggende enum-type was Y.
4693. De registerinstellingen voor de SNI-protocolconfiguratie zijn onjuist. De server kan geen verbindingsaanvragen accepteren. Fout: 0x%1. Status: 0x%2.
4694. Tabelvariabele %1 moet worden gedeclareerd.
4695. Het SELECT-item dat wordt aangeduid met het ORDER BY-nummer %1 bevat een variabele als onderdeel van de expressie die een kolompositie bepaalt. Variabelen zijn alleen toegestaan tijdens het ordenen op een expressie die naar een kolomnaam verwijst.
4696. Selecteren tot PageUp
4697. COM-opzegfunctie moet statisch zijn.
4698. X, MaxStale = Y, Update Status = Z.
4699. Kan niet vaststellen of tabel %1 nog wordt gepubliceerd.
4700. Voor database %1 is het spiegelen van databases ingesteld, maar er heeft nog geen synchronisatie met de partner plaatsgevonden. Voer de bewerking later opnieuw uit.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions