English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

5201. De registratie van het eindpunt %1 kan niet ongedaan gemaakt worden.
5202. U kunt IF UPDATE alleen gebruiken binnen een CREATE TRIGGER-instructie.
5203. %1 opgeslagen replicatieprocedures zijn niet geïnstalleerd. U moet SQL Server opnieuw installeren met replicatie.
5204. Type argument is niet compatibel met de generieke vergelijkingsfunctie.
5205. %1 index(en)/statistieken zijn bijgewerkt, voor %2 is bijwerken niet nodig.
5206. %1Er is een syntaxisfout gevonden bij %2. Er wordt een id verwacht.
5207. Een INSERT EXEC-instructie kan niet worden genest.
5208. SQL-webassistent: kan de webtaakparameters niet weergeven. Voor xp_readwebtask is @procname vereist.
5209. De waarde voor minLocalRequestFreeThreads kan niet hoger zijn dan de waarde voor minFreeThreads. De oorspronkelijke waarden worden hersteld.
5210. De enige geldige waarde voor @parameter is WITH_LOG.
5211. %1: kan pagina %2:%3 niet verplaatsen omdat de pagina niet kan worden gelezen.
5212. Gebruik de opgegeven codepagina-id voor het openen van bronbestanden
5213. Aanvraag heeft Authorization-kop. Geen s-maxage-, proxy-revalidate- of public-instructie gevonden.
5214. XML-validatie: de canonieke vorm van waarde %1 is niet geldig volgens het opgegeven type. Dit kan het gevolg zijn van het gebruik van patroonfacetten op niet-tekenreekstypen of bereikbeperkingen of opsommingen op zwevende-kommatypen.
5215. Op publicatie %1 kan geen abonnement worden genomen door database %2 op de abonneeserver.
5216. Principal-standaardobjecten kunnen niet tweemaal worden ingesteld.
5217. Aangepaste procedures worden niet vastgelegd in scripts aangezien %1 geen erkende syntaxis is voor een bijwerkopdracht.
5218. Kan de eigenschap ReadOnly niet instellen.
5219. Details over kerntaak:
5220. Kan de query niet uitvoeren vanwege een onjuist gevormd XML-plan in de aanwijzing USE PLAN. Controleer of het XML-plan een geldig plan is dat geschikt is voor afdwinging. Zie Books Online voor meer informatie.
5221. Er is een tabelfout opgetreden: object-id %1, index-id %2, partitie-id %3, toewijzingseenheids-id %4 (type %5) bevat een antimateriekolom, maar is geen niet-geclusterde index.
5222. De opgegeven overnameservernaam bevat ongeldig teken %1.
5223. Het toevoegen van een codering aan de symmetrische sleutel is mislukt. Er bestaat mogelijk al een codering van dezelfde %1 %2.
5224. Onverwachte parameter: X.
5225. De database is gemaakt of gewijzigd.
5226. Er is voor deze situatie al een waarschuwing (%1) gedefinieerd.
5227. Publicatie %1 ondersteunt het type nosync niet. De publicatie bevat een tabel die geen rowguidcol-kolom bevat.
5228. De combinatie van argumenten voor de DateTime-constructor ligt buiten het geldige bereik.
5229. Kan %1 niet uitvoeren omdat de database zich in de alleen-lezen toegangsmodus bevindt.
5230. De aangevraagde PackagePart is niet gevonden in de doelbron.
5231. Kan het thread-token na verificatie van een webaanvraag niet terugdraaien.
5232. Peer-to-peer-publicaties bieden geen ondersteuning voor het repliceren van timestamp-kolommen als varbinary(8). Het toevoegen van een artikel met deze optie of het toevoegen/wijzigen van een tabel met als doel het toevoegen van een timestamp-kolom als varbinary(8) is niet toegestaan.
5233. Het attribuut X moet een niet-negatief geheel getal zijn.
5234. De voor de %1 %2 opgegeven parameters zijn ongeldig.
5235. De SQLBrowser-service kan het detecteren van SQL-exemplaren en connectiviteit niet instellen.
5236. %1: parameter %2 is ongeldig.
5237. De opgegeven waarde is niet geldig in de inventarisatie X.
5238. De pixelindeling wordt niet ondersteund.
5239. De kop van HTTP 1.0-antwoord Last-Modified is ouder dan de kop van de cachevermelding.
5240. Aanvraag met een schema zonder overeenkomende waarde of zonder verificatie ontvangen. AuthenticationSchemes:X, Authorization:Y.
5241. Het gegevenstype XML wordt niet ondersteund in gedistribueerde query's. Het externe object %1 heeft een of meer XML-kolommen.
5242. Er is een XQuery-gegevensbewerkingsexpressie vereist in de XML-gegevenstypemethode.
5243. De functie wordt voor externe computers niet ondersteund.
5244. U moet de us_english-versie van dit bericht toevoegen voordat u de %1-versie kunt toevoegen.
5245. %1Binnen een beperking of extensie kan niet meer dan één 'group/sequence/choice/all' voorkomen.
5246. Het aangevraagde prestatiemeteritem is geen aangepaste teller. Deze teller moet als Alleen-lezen worden gestart.
5247. Bestandsweergave voor aangepaste tellers beschikt over onvoldoende geheugen.
5248. Text-, image-, of ntext-kolom kan niet naar de externe gegevensbron worden verzonden omdat de opslaginterface die de voorziening heeft gebruikt te groot is.
5249. U kunt de installatie van de distributieserver niet ongedaan maken omdat er databases zijn ingeschakeld voor publicatie of samenvoegpublicatie.
5250. De XML-schemaverzameling waarnaar wordt verwezen door kolom %1 van tabelvariabele %2 is weggehaald of gewijzigd tijdens het uitvoeren van de batch. Voer de batch opnieuw uit.
5251. Het opgegeven onderliggende element moet van de momenteel bovenliggende Visual worden verwijderd voordat het aan een nieuwe bovenliggende Visual kan worden gekoppeld.
5252. %1Berekende commentaarconstructies worden niet ondersteund.
5253. In een reparatie wordt verwezen naar het object met id X, maar dit object bestaat niet.
5254. StylusPointDescription moet ten minste X, Y en NormalPressure in deze volgorde bevatten.
5255. Het bestand is momenteel geopend voor lezen. Sluit het bestand en open het opnieuw voordat u de gewenste bewerking probeert uit te voeren.
5256. De gegevenstypetoewijzing voor %1 bestaat al.
5257. De juiste syntaxis is: sp_bindefault defaultname, objectname [, 'futureonly']
5258. De TABLESAMPLE-component kan niet worden gebruikt met tabelfunctie %1.
5259. Databasemomentopname %1 heeft een fout gemeld in een IO-bewerking en is gemarkeerd als verdacht. De momentopname moet worden weggehaald en opnieuw worden gemaakt.
5260. De definitie is ongeldig. Groepsdefinities op het hoogste niveau kunnen geen modelgroepen als afstammelingen hebben.
5261. Kan de zojuist gemaakte referentie [%1] niet ophalen uit de referentieopslagplaats.
5262. Een geselecteerde aangepaste fout verwijderen.
5263. conversatie beëindigen
5264. Permanente omleiding is verplaatst
5265. De kolom msrepl_tran_version is vooraf gedefinieerd en mag NULL-waarden bevatten. Deze kolom wordt weggehaald en opnieuw gemaakt met een instelling waarbij NULL-waarden niet zijn toegestaan voor het bijwerken van abonneeservers.
5266. Onvoldoende videogeheugen.
5267. Back-up- en bestandsbewerkingen (zoals ALTER DATABASE ADD FILE) voor een database moeten achtereenvolgens worden uitgevoerd. Geef de instructie opnieuw op als de huidige back-up- of bestandsbewerking is voltooid.
5268. De server-named pipe-provider is gestopt met luisteren op [ %1 ] wegens een storing. Fout: %2, status: %3. De server probeert het luisteren automatisch te hervatten.
5269. Kan geen exemplaar maken van X omdat dit een abstracte klasse is.
5270. Tabelfout: object-id %1, index-id %2, partitie-id %3, cluster-id %4 (type %5), pagina %6. De test (%7) is mislukt. Sleuf %8, offset 0x%9 is ongeldig.
5271. Beveiligingspakketten inventariseren:
5272. Statistieken kunnen alleen worden gemaakt voor kolommen.
5273. Tijdens BACKUP is een beschadiging van het databaselogboek gevonden. Raadpleeg het foutenlogboek voor meer informatie.
5274. Geeft aan of het bijbehorende proces is beëindigd.
5275. De vergelijkingsoperator in het filter is ongeldig.
5276. Er is een bestandsactiveringsfout opgetreden. De naam van het fysieke bestand %1 is mogelijk onjuist. Spoor andere fouten op en verhelp deze. Probeer de bewerking opnieuw.
5277. De ALTER TABLE SWITCH-instructie is mislukt. Voor de controlebeperkingen van brontabel %1 zijn waarden toegestaan die niet zijn toegestaan voor het bereik dat is gedefinieerd door partitie %2 van doeltabel %3.
5278. De index voor de primaire sleutel %1.%2 is minstens %3 bytes. De maximum toegestane sleutellengte is %4 bytes.
5279. Het abonnement op querymeldingen heeft geen toegang tot de database met id %1. Kan het makelaardialoogvenster voor de servicenaam %2 van makelaarexemplaar %3 niet openen.
5280. De lidmaatschapsvoorwaarde Alle code is waar voor alle hierop geëvalueerde assembly's. Assembly's die aan deze lidmaatschapsvoorwaarde voldoen, krijgen dezelfde machtigingen als deze codegroep.
5281. Kan geen gedistribueerde query starten met een geïntegreerde aanmelding omdat de gebruiker is aangemeld met SQL Server-verificatie. Geef een aanmeldings-id en een wachtwoord voor een externe server op in de verbindingstekenreeks.
5282. %1 is mislukt omdat de parameter %2 van de methode %3 van het type %4 van aantekeningen is voorzien met het niet-ondersteunde kenmerk System.ParamArrayAttribute.
5283. Kan het compatibiliteitsniveau niet instellen omdat de database een weergave of berekende kolom heeft die is geïndexeerd. Voor deze indexen is een met SQL Server compatibele database vereist.
5284. De benoemde parameter moet een container-ACL zijn.
5285. Kan berekende kolom %1 niet behouden. Het onderliggende object %2 heeft een andere eigenaar dan tabel %3.
5286. Codegroepen moeten een bijbehorende machtigingenset bevatten.Gebruik een bestaande machtigingenset of maak een nieuwe.
5287. U kunt geen rijen verwijderen voor meer dan één onderliggende tabel in één verwijderingsaanroep.
5288. COM-opzegfunctie moet een System.Type-parameter en een leeg retourtype hebben.
5289. Kan geen nieuwe Service Broker maken in de gekoppelde alleen-lezen database %1. De Service Broker wordt uitgeschakeld.
5290. Aanmelding %1 heeft onvoldoende machtigingen om deze opdracht uit te voeren.
5291. Ongeldig bereik.
5292. route
5293. Machtigingen in het serverbereik kunnen alleen worden verleend aan aanmeldingen.
5294. Kan de onjuist opgemaakte assembly %1 met HRESULT 0x%2 niet openen.
5295. Due to protocol mismatch hardware support is not available.
5296. Er zijn geen beperkingen gedefinieerd voor het object %1 of u hebt niet de juiste machtigingen.
5297. XML-ontleding: regel %1, teken %2, puntkomma verwacht
5298. De tabelstructuur van de verzendwachtrij in de database is inconsistent. De database is mogelijk beschadigd.
5299. Dubbele kolom opgegeven als ROWGUIDCOL.
5300. De tracerings-handler van type Typenaam is niet bij externe services geregistreerd.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions