English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

1601. Herstel: voeg een secundaire indexrij in gebaseerd op de basistabelrij.
1602. Kan de versieregistratietstatus op database %1 niet samen met een andere databasestatus wijzigen.
1603. De server is losgekoppeld van MSX %1. %2 taken zijn verwijderd.
1604. De geïndexeerde weergave %1 (object-id %2) bevat niet alle rijen die het resultaat zijn van de weergavedefinitieprocedures. Raadpleeg Books Online voor meer informatie over deze fout. Dit bericht hoeft niet altijd te wijzen op een integriteitsprobleem met de gegevens in deze database.
1605. Assembly was al volledig vertrouwd.
1606. Kan de opgegeven gegevenstypetoewijzing niet gebruiken. Het overeenkomende gegevenstype voor het brontype %1 is niet gevonden op de bestemming. Voer een query uit op de systeemtabel msdb.dbo.sysdatatypemappings voor een lijst met ondersteunde toewijzingen. Controleer of de lengte, precisie, schaal en de instelling voor het toestaan van null-waarden van het brontype juist zijn.
1607. Kan geen impliciete conversie uitvoeren van bereikwaardentypen die zijn opgegeven bij het rangtelwoord %1 naar het parametertype voor de partitiefunctie.
1608. Bij te werken abonnementen: de rijen op de publicatieserver en de abonneeserver komen niet overeen. Voer de distributieagent uit om de rijen op de abonneeserver te vernieuwen.
1609. Waarschuwing: database %1 is als verdacht gemarkeerd vanwege acties die tijdens de upgrade zijn uitgevoerd. Zie het foutenlogboek of gebeurtenissenlogboek voor meer informatie. Gebruik ALTER DATABASE om de database on line te brengen. De database komt on line met de status restricted_user.
1610. Het teken X in het opgegeven patroon is ongeldig.
1611. Er zijn geen bestanden geselecteerd om te verwerken. U hebt een of meer bestandsgroepen zonder leden geselecteerd.
1612. XQuery: interne compilatiefout.
1613. Toegang tot het pad X is geweigerd.
1614. De verzameling bevat aanvraagkoppen en mag de opgegeven antwoordkop niet bevatten.
1615. Ongeldige door gebruiker geleverde pixelshader. Registreer een PixelShader.InvalidPixelShaderEncountered-gebeurtenishandler om te voorkomen dat deze uitzondering optreedt.
1616. Ongeldig Primitive-type: Typenaam. Probeer CodeObjectCreateExpression te gebruiken.
1617. De binaire vorm van een ACE-object is ongeldig.
1618. FILESTREAM-kolommen kunnen niet aan een tabel worden toegevoegd waarvan de rijgegevens in een partitieschema zijn geplaatst.
1619. De persoonlijke sleutel voor het beveiligingscertificaat dat is gebonden aan de database-principal (id %1) is met een wachtwoord beveiligd. Met een wachtwoord beveiligde persoonlijke sleutels worden niet ondersteund voor gebruik met beveiligde dialogen.
1620. Vary-kop: het aantal velden van Request en de cachekop komt niet overeen, kopnaam = X.
1621. Tijdelijk: de FileStream-controle heeft een probleem geconstateerd in de object-id %1, index-id %2, partitie-id %3.
1622. Er wordt geen registerscript gemaakt omdat er geen te registreren typen zijn
1623. Het doel van een aanroep heeft een uitzondering veroorzaakt.
1624. Identiteitsbereikwaarden moeten positieve gehele getallen zijn die groter zijn dan 1.
1625. Een nieuwe transactie mag niet worden gestart na terugdraaien naar een opslagpunt.
1626. Er is een differentiële back-up gemaakt van het databasebestand. Database: %1, aanmaakdatum (tijd): %2(%3), bestandenlijst: %4, pagina's gedumpt: %5, aantal dump-apparaten: %6, apparaatgegevens: (%7). Dit bericht dient alleen ter informatie; u hoeft niets te doen.
1627. Er is een interne fout opgetreden in de functie voor het toewijzen van id's voor volledige-tekstdocumenten.
1628. Lengte moet groter dan X zijn.
1629. De aanvullende gegevens die zijn doorgegeven, komen niet overeen met wat werd verwacht op basis van de StylusPointDescription.
1630. Verwijderen is onmogelijk. De map is niet leeg of bestaat niet.
1631. Kan uitgestelde vrijgaven van bestandsgroep %1 niet opruimen.
1632. Het Serice Broker-dialoogvenster %1 kan niet worden gesloten vanwege een Broker-fout in de database met de id %2 door de volgende fout in de Service Broker: %3.
1633. %1Het doel van 'replace' mag niet meer dan één knooppunt zijn. %2 is gevonden
1634. De huidige sessie is niet interactief.
1635. Er heeft zich een algemene cryptografische fout voorgedaan.
1636. Kan geen index maken die niet alle beveiligingskolommen bevat.
1637. Ongeldig aantal parameters. De rijenset %1 verwacht %2 parameter(s).
1638. De plaatsingsoptie %1 voor grote hoeveelheden gegevens is twee keer opgegeven.
1639. Mislukte aanvraag met de WebExceptionStatus = X.
1640. Kan de abonnemententabel van de distributiedatabase niet bijwerken. De status van het abonnement kan niet worden gewijzigd.
1641. De parameter BUFFERCOUNT moet een waarde opgeven die minimaal één buffer per back-upapparaat toestaat.
1642. Een tijdbewerking is niet in de juiste volgorde in de wachtrij geplaatst.
1643. Er is een uitzondering opgetreden bij het in de doelwachtrij plaatsen van een bericht. Fout: %1, status: %2. %3
1644. De basisstroom is niet beschrijfbaar.
1645. %1Naam %2 geeft geen naamruimte aan.
1646. Kolomnamen in elke weergave of functie moeten uniek zijn. Kolomnaam %1 in weergave of functie %2 is meerdere keren opgegeven.
1647. U kunt niet twee beperkingen maken met de naam %1. Dubbele beperkingsnamen zijn niet toegestaan.
1648. GROUP BY-, HAVING- en aggregaatfuncties zijn niet toegestaan in het recursieve gedeelte van een recursieve algemene tabelexpressie %1.
1649. Functie print() opgeven
1650. Er is een fout opgetreden tijdens het herstel waardoor de database %1 (database-id %2) niet meer kan worden gestart. Analyseer de fouten en los ze op of zet een back-up terug die gegarandeerd goed is. Neem contact op met de technische support als de fouten niet kunnen worden opgelost of onverwacht optreden.
1651. AppDomain-overstijgende BinaryFormatter-fout. X wordt verwacht, maar Y is ontvangen.
1652. TypeCode X is niet geldig.
1653. De runtime-browsermogelijkhedenassembly maken en installeren.
1654. Bij te werken abonneeservers: direct uitvoeren op de publicatieserver is mislukt.
1655. De opmaak van parameter @attachments is onjuist. De bestandsnamen moeten worden gescheiden door een puntkomma ';'.
1656. Pagina %1 kan niet worden hersteld vanuit deze back-upset. RESTORE PAGE kan alleen worden uitgevoerd vanuit een volledige back-upset of vanuit het eerste logboek of de eerste differentiële back-up dat of die is gemaakt nadat het bestand aan de database is toegevoegd.
1657. %1-kolommen moeten kunnen worden vergeleken. Het type van kolom %2 is %3. Dit type kan niet worden vergeleken.
1658. Categorie X is gemarkeerd als categorie met één exemplaar. Prestatiemeters in deze categorie kunnen alleen worden gemaakt zonder exemplaarnamen.
1659. De schuifvergrendelingen van de cursor zijn ongeldig geworden door een fout in de transactie. Geef de UPDATE- of DELETE-instructie opnieuw op nadat een cursor is opgehaald.
1660. Deze API is met argumenten uit de onjuiste context geopend.
1661. Extern certificaat: X.
1662. De FILESTREAM-bestandsgroep is weggehaald voordat de tabel kon worden gemaakt.
1663. MemberInfo moet een interfacemethode zijn.
1664. De SELECT-lijst voor de geneste INSERT-instructie kan slechts één item bevatten.
1665. niet-opgegeven bewerking
1666. Multicast-familie komt niet overeen met de familie van de client X.
1667. De optie ELEMENTS is alleen toegestaan in RAW-, AUTO- en PATH-knooppunten van FOR XML.
1668. Deze ExceptionHandlingClause is geen component.
1669. Kan geen nieuwe tracering maken. Het pad naar het traceerbestand is gevonden in de bestaande traceringen.
1670. Door de gebruiker opgegeven status om de bewerking te identificeren.
1671. Cache-Control van antwoord = no-store.
1672. Kan deze bewerking niet uitvoeren terwijl het AppDomain wordt afgesloten.
1673. Kan tempdb niet maken. Mogelijk is er onvoldoende schijfruimte beschikbaar. Maak schijfruimte vrij door bestanden op het tempdb-station te verwijderen en start SQL Server opnieuw. Kijk in het foutenlogboek of er nog meer fouten zijn opgetreden die een mogelijke oorzaak kunnen zijn van de mislukte initialisatie van tempdb-bestanden.
1674. Kolommen met voorvoegsels zijn niet toegestaan in de kolomlijst van een PIVOT-operator.
1675. Opstartbericht van logboekweergaveagent.
1676. Methode, eigenschap of veld %1 in klasse %2 in assembly %3 heeft een ongeldig retourtype.
1677. NULL of een waarde van een ongeldig type opgegeven voor de parameter %1.
1678. Voor maand moet een waarde tussen een en twaalf worden opgegeven.
1679. Er staat geen bijnaam voor het artikel %1 in de publicatie %2.
1680. De verbindingspoging is mislukt met fout: %1.
1681. Assembly's hebben toegang tot printergegevens en -beschikbaarheid. Assembly's kunnen via programmacode op de standaardprinter afdrukken zonder het dialoogvenster Afdrukken te gebruiken. Voor niet-standaardprinters is slechts één afdruktaak toegestaan en moet het dialoogvenster Afdrukken worden gebruikt.
1682. Wordt gebruikt in test tijdens de simulatie van het punt waar de fout optreedt.
1683. Categorie X is gemarkeerd als categorie met meerdere exemplaren. De prestatiemeters in deze categorie kunnen alleen met exemplaarnamen worden gemaakt.
1684. Deze bewerking moet plaatsvinden in dezelfde thread als waar het object is gemaakt.
1685. De %1-waarde van %2 wordt niet ondersteund voor heterogene-publicatieservers. De waarde moet %3 zijn.
1686. Kan het identiteitsbereik voor tabel %1 op de publicatieserver niet instellen.
1687. Er is een onjuist gevormd bericht ontvangen van het netwerk. Kan een berichtkenmerk van de Service Broker voor een bericht dat bestemd is voor de database %1 niet ophalen. De oorzaak is een netwerkprobleem of de verbinding van een andere toepassing met het eindpunt van de Service Broker.
1688. Beveiligingsdescriptor moet in de zelfrelatieve vorm staan.
1689. De database is niet meer gepubliceerd.
1690. De back-upset kan niet worden hersteld. De database is tijdens de back-up beschadigd geraakt. Voor noodherstel kunt u WITH CONTINUE_AFTER_ERROR gebruiken.
1691. De gegevensindeling X is niet aanwezig in DataObject.
1692. eventId is niet geldig. Gebruik AddStructureChangedEventHandler om te luisteren naar boomstructuurwijzigingen.
1693. Providernaam kan niet null of leeg zijn.
1694. @dts_package_name kan alleen worden ingesteld voor push-abonnementen.
1695. Kan distributieserver %1 niet weghalen. Aan deze distributieserver zijn distributiedatabases gekoppeld.
1696. Gebruik SQL Server Management Studio of SQL Server Management Objects (SMO) om verbinding met deze server te maken.
1697. Hiermee bepaalt u of voortgang wordt gerapporteerd vanuit de werkfunctie.
1698. U kunt geen JOIN-algoritme met een externe JOIN opgeven.
1699. Verwijzingstypen kunnen in een externe aanroep niet worden doorgegeven.
1700. Als u deze assembly niet aan de lijst met assembly's met volledig vertrouwen toevoegt, kunnen er problemen met laden en ander onverwacht gedrag optreden. Als u de assembly echter wel aan de lijst toevoegt, krijgt de code in deze assembly potentieel gevaarlijke mogelijkheden. Wilt u de assembly aan de lijst met assembly's met volledig vertrouwen toevoegen? (ja/nee)

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions