English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

10501. Bestandsgroep %1 in database %2 is niet beschikbaar omdat de bestandsgroep %3 is. Herstel of wijzig de bestandsgroep zodat deze beschikbaar is.
10502. Wizard-modus. (Standaard als er geen andere parameters worden opgegeven.)
10503. MSBUILD: fout MSB1007: geef een logboek op.
10504. De aanroep-thread moet STA zijn, omdat dit voor veel UI-onderdelen vereist is.
10505. Kan de functie voor berichtverzending van de Service Broker niet starten. Deze fout is een symptoom van een ander probleem. Controleer het SQL Server-foutenlogboek en het Windows-gebeurtenislogboek op extra berichten en verhelp het onderliggende probleem.
10506. ByRef-retourwaarde wordt niet ondersteund in reflectieaanroep.
10507. Kan %1 niet maken voor de weergave %2 omdat deze een component COMPUTE bevat. Een mogelijkheid is deze weergave niet te indexeren of een GROUP BY of een aggregaatweergave te gebruiken om de COMPUTE-berekening van aggregaatresultaten te vervangen.
10508. %1 is geen geldige waarde voor de %2-parameter. De waarde moet een positief geheel getal zijn.
10509. Het maken of verwijderen van categorieën voor prestatiemeteritems op externe computers wordt niet ondersteund.
10510. Starten zonder herstel. Dit bericht dient alleen ter informatie; u hoeft niets te doen.
10511. Waarschuwing: het gebruik van een geïndexeerde weergave voor een tabel met beveiliging op rijniveau kan het vrijgeven van gegevens tot gevolg hebben.
10512. %1 heeft %2 toewijzingsfouten en %3 consistentiefouten in de tabel %4 hersteld (object-id %5).
10513. Wat wilt u vertrouwen?
10514. Geef @target_server_groups of @target_servers of beide op.
10515. Kan type Typenaam niet opvragen.
10516. Tijdens de upgrade is de onherstelbare fout 0x%1 opgetreden in CoCreateGuid. Kan de bestandsnaam van de volledige-tekstcatalogus voor %2 niet omzetten.
10517. Kan de mutator niet aanroepen voor een null door gebruiker gedefinieerde typewaarde.
10518. Er is een back-up van het databasebestand teruggezet. Database: %1, aanmaakdatum (tijd): %2(%3), bestandenlijst: (%4), aantal dump-apparaten: %5, apparaatgegevens: (%6). Dit bericht dient alleen ter informatie; u hoeft niets te doen.
10519. %1De numerieke constante is ongeldig
10520. De waarde in het usertype-veld van de aanmeldingsrecord is onjuist. De waarde 0x01, die door Sybase-clients werd gebruikt, wordt niet meer ondersteund door SQL Server. Neem contact op met de leverancier van de clientbibliotheek waarmee u verbinding maakt met SQL Server.%1
10521. Kan de aanvraag (Method = Methodenaam) niet leveren vanuit de cache. De aanvraag zal mislukken als gevolg van het effectieve CachePolicy: X.
10522. Er is een inconsistentie gevonden in de metagegevens. Bestandsgroep-id %1 die is opgegeven voor tabel %2, bestaat niet. Voer DBCC CHECKDB of CHECKCATALOG uit.
10523. X, Sleutel = Y, Verwijderbewerking is mislukt -> Status = Z.
10524. Algoritme is niet beschikbaar of wordt voor deze bewerking niet ondersteund.
10525. De statuscode moet uit precies drie cijfers bestaan.
10526. Globale tijdelijke sleutels zijn niet toegestaan. U kunt alleen lokale tijdelijke sleutels gebruiken.
10527. De volgorde voor door gebruiker gedefinieerd type %1 is ongeldig: NULL wordt geretourneerd bij niet-NULL-invoer.
10528. %1%2 wordt niet ondersteund voor eenvoudige getypeerde elementen of 'http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyType'-elementen, %3 is gevonden.
10529. Kan %1 %2 niet aan een schema binden. %3 is niet aan een schema gebonden.
10530. De huidige beveiligingscontext kan niet worden teruggedraaid. Schakel over naar de oorspronkelijke database waar %1 is aangeroepen en probeer het opnieuw.
10531. Onbekende aanroepconventie zonder begeleiding voor de functiehandtekening.
10532. %1: kan pagina %2:%3 niet verplaatsen omdat het eigendom ervan is gewijzigd tijdens het verkleinen.
10533. De index valt buiten het bereik. Deze mag niet negatief zijn en moet kleiner zijn dan de lengte van de tekenreeks.
10534. De map X bestaat niet.
10535. Er zijn meer rijen dan verwacht verwijderd tijdens de poging tabel %1 te verwijderen met een batchbewerking.
10536. Database %1 bevat geen metagegevens voor replicatie voor een rij waarvoor ROWGUIDCOL overeenkomt met de @rowguid-parameter.
10537. DTS-pakket %1 bestaat in deze categorie al met een andere id.
10538. Er zijn geen parameterwaarden opgegeven voor de sp_cursor-%1-instructie.
10539. Microfoonvolume verhogen
10540. HKEY van het register ligt buiten het geldige bereik.
10541. De standaardbestandsgroep FILESTREAM is niet beschikbaar.
10542. Kan geen %1-bewerking uitvoeren binnen een gebruikerstransactie. Beëindig de transactie en voer de instructie opnieuw uit.
10543. Machtiging voor gebruikersinterface:
10544. De maximale grootte van de werkset is ongeldig. Deze moet groter dan of gelijk zijn aan de minimumgrootte van de werkset.
10545. Gebruikersnaam %1 die is opgegeven in @execute_query_as, is ongeldig. Er is geen gebruiker met die naam.
10546. Synoniem %1 is gedefinieerd voor wachtrij %2. Synoniemen voor wachtrijen zijn niet toegestaan.
10547. Met de functieaanroep kan geen overeenkomst met een doeltabel in de FROM-component van een DELETE- of UPDATE-instructie worden vastgesteld. Gebruik in plaats van de aanroep functienaam %1 zonder parameters.
10548. Regionaam X wordt niet ondersteund.
10549. Partitienummer %1 voor index-id %2, object-id %3 is niet gevonden.
10550. Argument X kan niet null zijn of een lengte van nul hebben.
10551. Kolom %1.%2 heeft niet dezelfde sortering als referentiekolom %3.%4 in referentiesleutel %5.
10552. Methode Methodenaam heeft een generiek declarerend type Typenaam. Geef expliciet het declarerende type op voor GetTokenFor.
10553. Het genereren van gebruikersexemplaren in SQL Server is uitgeschakeld. Gebruik sp_configure 'user instances enabled' om gebruikersexemplaren te genereren.%1
10554. Tabelfout: het FileStream-bestand voor de kolom-id %1, ROWGUID %2, in de object-id %3, index-id %4, partitie-id %5 is niet gevonden.
10555. De optie /asmpath wordt alleen ondersteund wanneer een reg-bestand wordt gegenereerd met de optie /regfile
10556. De TM-aanvraag is langer dan verwacht. De aanvraag wordt niet verwerkt.
10557. %1 is geen vaste serverrol.
10558. Het exemplaar van de mirror-server is niet bijgewerkt met de laatste wijzigingen in database %1. De Failover-overschakeling kan niet worden uitgevoerd.
10559. Er is een onbekende fout opgetreden bij het info-item dat begint bij regel %1, kolom %2 in opmaakbestand %3.
10560. vergrendeling
10561. Er is een .NET Framework-fout opgetreden tijdens het ophalen van informatie uit klasse %1 in assembly %2: %3.
10562. De opgegeven toetsenbord-sink is al het eigendom van een site.
10563. De database is niet volledig opgestart of heeft geen ONLINE-status. Voer de DDL-opdracht voor volledige tekst opnieuw uit nadat de database is opgestart en ONLINE is.
10564. Kan geen bijnaam genereren voor %1.
10565. De volledige-tekstcatalogus met de id %1 bestaat niet.
10566. Kan de externe service %1 niet vinden omdat deze niet bestaat.
10567. SID : %1
10568. Bovenliggend element heeft geen standaard-constructor. De standaard-constructor moet expliciet worden gedefinieerd.
10569. Kan distributiepublicatieserver %1 niet weghalen. De externe publicatieserver gebruikt %2 als distributieserver. Schakel het publiceren op de publicatieserver uit voordat u probeert deze relatie weg te halen.
10570. Een of meer van de tabellen die voor tabel %1 moeten worden ingevoegd met de batchprocedure voor invoegen, zijn aanwezig in MSmerge_contents.
10571. Er is een fout opgetreden tijdens het voorbereiden van query %1 die moet worden uitgevoerd op OLE DB-voorziening %2 voor gekoppelde server %3. %4
10572. Knop Volgende
10573. De resolutie moet ten minste 0,0f zijn.
10574. Back-upfunctie voor logboekbestanden - back-up maken van logboektaak voor %1.
10575. %1Syntaxisfout in de buurt van %2, %3 of %4 verwacht.
10576. Subsysteem voor replicatiesamenvoeging
10577. Waarschuwing: de controlebeperking %1 van tabel %2. %3 is uitgeschakeld omdat de implementatie van de controlesomfunctie is gewijzigd.
10578. De browsermogelijkhedenassembly ASP.BrowserCapsFactory.dll is geïnstalleerd.
10579. Kan de alleen-lezen database %1 niet verkleinen.
10580. Bestand %1 is geen geldig undo-bestand voor database %2 (database-id %3). Controleer het bestandspad en geef het juiste bestand op.
10581. Het opgegeven uitvoerbare bestand is geen geldige Win32-toepassing.
10582. Het proxy-attribuut heeft een incompatibel object geretourneerd tijdens het construeren van een exemplaar van het type Typenaam.
10583. SQL-webassistent is mislukt omdat de status van de webtaak in msdb.MSwebtasks ongeldig is.
10584. Een tabel met filestream-kolommen moet een unieke ROWGUID-kolom hebben met een niet-nulwaarde.
10585. Padlocatieconfiguraties die in het configuratiebestand van dit knooppunt zijn gedefinieerd.
10586. Poging tot toegang tot een verwijderd AppDomain.
10587. Kan geen accountgegevens ophalen.
10588. %1 kan niet worden gebruikt in de PIVOT-operator. Het element is niet invariant ten opzichte van NULL-waarden.
10589. De transacties die zijn vereist voor het synchroniseren van het nosync-abonnement dat is gemaakt op basis van de opgegeven back-up zijn niet beschikbaar op de distributieserver. Probeer de bewerking opnieuw uit te voeren met een recenter logboek, of met een differentiële of volledige back-up van de database.
10590. De instructie Alter index is mislukt omdat het partitienummer %1 niet bestaat in de index %2.
10591. Deze functie wordt voor domeinen in verschillende toepassingen nog niet ondersteund.
10592. Een kolom die wordt gebruikt in filtercomponent %1 bestaat niet in tabel %2 of kan niet worden uitgesloten van de huidige partitie.
10593. Dit bericht kan niet worden bezorgd omdat de sessiesleutel van het conversatie-eindpunt niet overeenkomt met de sleutel van het bericht.
10594. Deze eigenschap kan niet worden ingesteld als een lege tekenreeks.
10595. Expressie voor partitievalidatie van abonneeserver moet NULL zijn voor statische publicaties.
10596. De tracering wordt beëindigd. Het huidige traceerbestand is vol en de rollover-optie is niet opgegeven.
10597. Het geactiveerde lid wordt in een dynamische assembly niet ondersteund.
10598. Server %1 bestaat niet. Geef met sp_helpserver de beschikbare servers weer.
10599. Bulksgewijs invoegen kan niet worden gebruikt in een batch met meerdere instructies.
10600. %1 is geen geldige naam voor een scorefunctie.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions