English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Localized version

BACKUP LOG kan geen spiegelconsistentie handhaven voor database %1. Databasespiegeling is permanent opgeschort. Voor het hervatten van de spiegeling moet de bestaande spiegelconfiguratie worden weggehaald en vervolgens opnieuw ingesteld.

Click to search this error in Google

English version

BACKUP LOG was unable to maintain mirroring consistency for database '%1'. Database mirroring has been permanently suspended. To resume mirroring, the existing mirroring configuration must be dropped and then re-established.

Click to search this error in GoogleLocalized version
 Dutch

Error category
 SQL Server

Other localized versions
11 versions

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions