English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Localized version

Kan artikel %1 niet maken. Alle artikelen die deel uitmaken van een gelijktijdige synchronisatiepublicatie moeten wijzigingen op de abonneeserver toepassen met opgeslagen procedures.

Click to search this error in Google

English version

Cannot create article '%1'. All articles that are part of a concurrent synchronization publication must use stored procedures to apply changes to the Subscriber.

Click to search this error in GoogleLocalized version
 Dutch

Error category
 SQL Server

Other localized versions
11 versions

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions