English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Norwegian to get their english version

3501. Grensen RoutedEvent/EventPrivateKey er overskredet. Rutede hendelser eller EventPrivateKey for CLR-hendelser er typisk statiske klassemedlemmer som er registrert hos feltinitialisering eller statiske konstruktører. I dette tilfellet kan rutede hendelser eller EventPrivateKeys bli initialisert i forekomstkonstruktører, slik at grensen blir overskredet.
3502. Direkte deserialisering av typen Typenavn støttes ikke.
3503. Avslått sett for den ufullstendige samlingen var:
3504. "Era"-verdi var ikke gyldig.
3505. Det ble mottatt et 206-svar, og hodeverdiene for ETag eller Last-Modified samsvarer ikke med bufferoppføringen.
3506. Forsøkte å gjøre et tidlig bundet kall til et COM-grensesnitt som bare kan utføre sendinger.
3507. Støtter ikke skriving til komprimeringsdataflyten.
3508. Det er ulovlig å starte en metode for en type lastet via ReflectionOnlyGetType.
3509. Attributtet ConfigurationPropertyConverter må være avledet fra TypeConverter.
3510. URL-adresse for omadressering
3511. Representanter som ikke er av typen MulticastDelegate, kan kanskje ikke kombineres.
3512. Ugyldig URI
3513. InPlaceBitmapMetadataWriter kan ikke kopieres.
3514. Søtter ikke formatet i angitt bane.
3515. Dataflyten støtter ikke lesing.
3516. IDN-etiketter må ha mellom 1 and 63 tegn.
3517. Matriselengden må være den samme.
3518. Det finnes allerede en pakke med samme URI i pakkelageret.
3519. Samlingen har blitt lastet inn som ReflectionOnly. Denne APIen krever en samling som kan kjøres.
3520. Fellesnøkkelen for sertifikatet samsvarer ikke med den angitte verdien.
3521. Kan ikke åpne registernøkkelen X\Y\Z på datamaskinen A.
3522. Typen må være __ComObject eller være avledet fra __ComObject.
3523. GCHandle-MDA har gått tom for tilgjengelige informasjonskapsler.
3524. Kan ikke legge til samling
3525. Samlingen godtar bare objekter av typen CommandBinding.
3526. Kan ikke opprette et nytt kjøretidsmiljø for proxy-skript.
3527. Utfylling er ugyldig og kan ikke fjernes.
3528. Plasseringen kan ikke være mindre enn 0.
3529. Flytt en side opp
3530. Tegn fra venstre til høyre kan ikke blandes med tegn fra høyre til venstre på IDN-etiketter.
3531. Tillat p&olicykontroll
3532. Kan ikke åpne datatilkobling
3533. Databasenavn som skal brukes med hurtigbufferavhengighet for SQL i SQL 7.0 og SQL 2000. Du kan eventuelt angi databasen med tilkoblingsstrengen med alternativet -C. (Kreves)
3534. Forsøkte å bruke et COM-objekt som ikke har en støtteklassefabrikk.
3535. Godkjenningen mislyktes på grunn av manglende legitimasjonsbeskrivelse.
3536. Det oppstod en feil under spørring om en liste over databasenavn fra SQL-serveren.
3537. Matrisen var ikke en todimensjonal matrise.
3538. CMS-meldingen er ikke signert.
3539. Programidentitet har ikke samme antall komponenter som manifeste baner.
3540. Objektet er merket "Read Only".
3541. Lagrer forespørselshoder, Vary: X.
3542. X er ikke et gyldig InputScopeName.
3543. Støtter ikke lesing fra komprimeringsdataflyten.
3544. Støtter ikke HTTP-versjon
3545. X er ikke en GenericTypeDefinition. MakeGenericType kan bare kalles for en type hvor Type.IsGenericTypeDefinition er sann.
3546. Ugyldig rolle angitt.
3547. Du kan bare ha en "-" i en versjonsstreng
3548. DateTime-mønstret X vises mer enn én gang med forskjellige verdier.
3549. Kan ikke lese kategorien X.
3550. Kan ikke fjerne angitt element fordi det ikke fantes i angitt samling.
3551. Den serialiserte informasjonen for antall samsvarer ikke med antall elementer.
3552. Kan ikke sende en innholdstekst med denne verbtypen.
3553. Typen Typenavn i samlingen Samlingsnavn er ikke merket som serialiserbar.
3554. I/U-operasjonen ble avbrutt fordi en tråd ble avsluttet eller på grunn av en programforespørsel.
3555. WriteXml returnerte null.
3556. Angitt eksportfile finnes allerede.
3557. BitmapEffect og Effect kan ikke kombineres i en Visual.
3558. Området [x-y] i motsatt rekkefølge.
3559. Typen må være en peker.
3560. Oppretting av en gyldig identitet for en innkommende forespørsel mislyktes.
3561. Tegnforskyvning er ugyldig i TextRange.
3562. Det angitte portnavnet starter ikke med COM/com eller er en ugyldig seriell port.
3563. Stylus eller Mouse må være deaktivert ved utføring av kall til Reset.
3564. Objektsynkroniseringsmetoden ble kalt fra en usynkronisert kodeblokk.
3565. Angitt kapasitet må ikke være mindre enn gjeldende kapasitet.
3566. Forsøk på å få tilgang til metoden mislyktes.
3567. Kan ikke angi egenskapen SelectedDate når valgmodusen er Ingen.
3568. Forespørselsområde (ikke i hurtigbufferen ennå) = Område: X.
3569. Sammenslutningen er ikke implementert.
3570. Det gamle passordet er feil.
3571. Objekt-IDen må være større enn null.
3572. Serveren returnerte et ugyldig svar i godkjenningshåndtrykk.
3573. Klassen støtter ikke utvalgsmodusen X.
3574. Kan ikke lagre innstillingene: ingen tilgang til konfigurasjonsdelen.
3575. Ugyldig URL-adresse.
3576. SSL-modusen for serveren må bruke et sertifikat med den tilknyttede private nøkkelen.
3577. PolicyLevel-objekter som ikke er basert på en fil, kan ikke gjenopprettes.
3578. Ugyldig tegn i spørringsforespørsel etter metadata.
3579. OleRegisterDragDrop mislyktes med returkoden X og vindusreferansen Y.
3580. Kilen X er ikke registrert i loggen Y. (Den er registrert i loggen Z.) " Egenskapene Source og Log må stemme overens, eller du kan angi at Log skal være den tomme strengen. Dermed stemmer den automatisk overens med Source-egenskapen.
3581. Konfigurasjonssystemet kan bare angis en gang. Det er allerede angitt
3582. For mange symbolkjøringer å gjengi i scenen.
3583. Du redigerer andre konfigurasjoner som må brukes før du redigerer plasseringen. Vil du lagre endringene som ble gjort i andre vinduer, lukke dem og åpne et nytt vindu?
3584. Ugyldig søkekilde.
3585. Støtter ikke hurtigbufring for ikke-binær FTP-forespørselsmodus.
3586. Bare systemangitte typer kan sendes til metoden GetUninitializedObject. X er ikke en gyldig forekomst av en type.
3587. Lageret isoleres først av bruker og deretter av samling. Data kan bare fås tilgang til av samlingen uavhengig av programmet, men bare av samme bruker.
3588. Angir standard godkjenningsmodus for er program.
3589. Punktgrafikkmetadata kan ikke endres.
3590. Kan ikke hente gjeldende tidspunkt fra SSPI-konteksten.
3591. &Alle samlinger fra samme utgiver
3592. MethodInfo må være en RuntimeMethodInfo.
3593. Forespørselsstatus = X.
3594. Hvis egenskapen WatchForExit er satt til True, startes denne hendelsen når den tilknyttede prosessen avsluttes.
3595. Kan ikke opprette CMS-signatur for tomt innhold.
3596. Skjemaet for paritetskontroll kontrollerer alle mottatte byte og merker sendte byte.
3597. Bruk regel for bestemte brukere.
3598. ReaderWriterLock.RestoreLock ble kalt uten å frigi alle låser som er innhentet etter kallet til ReleaseLock.
3599. Bryteren X må etterfølges av et argument.
3600. MaxSize er ikke definert for dette lageret. En operasjon ble utført som krever tilgang til MaxSize. Lagere som blir hentet ved hjelp av APIer for opplisting, har ikke en definert MaxSize. Dette skyldes at delbevis er brukt til å åpne lageret.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions