English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Norwegian to get their english version

1901. Bekreft sletting
1902. La til sammensluttet kodegruppe med medlemskapsvilkåret X i nivået Y.
1903. Tidspunktet tråden ble startet.
1904. Parameteren X kan ikke være en tom streng.
1905. Kan ikke redigere et skrivebeskyttet NumberFormatInfo-objekt.
1906. Finner ikke leverandøren i samlingen.
1907. Denne tilgangskontrollisten er ikke på kanonisk form, og kan derfor ikke endres.
1908. URL-adresse må være angitt.
1909. Registernøkkelnavnet må begynne med et gyldig basisnøkkelnavn.
1910. Kan ikke opprette matriser av åpen type.
1911. Registerfilen vil overskrive inndatafilen.
1912. Kan ikke endre en CacheRequest mens den er aktiv i en annen tråd.
1913. Maksimumsmengden fysisk minne prosessen har brukt siden den ble startet.
1914. Angir om delen RoleManager er låst.
1915. retentionDays må være mellom 1 og 365 dager.
1916. Utlasting av egendefinert ordlistefil på X mislyktes.
1917. Ukjent sikkerhetstype: Typenavn
1918. Det finnes duplikater av metadata.
1919. Verdien var enten for stor eller for liten for en UInt32.
1920. Trådens utførelsesstatus.
1921. Om prosessen i øyeblikket svarer.
1922. Hvis angitt, gis det faste navn til de kompilerte samlingene.
1923. IU-operasjonen vil ikke fungere. Filen vil sannsynligvis bli for lang eller referansen ble ikke åpnet for støtte av synkrone IU-operasjoner.
1924. Kan ikke bruke XML-deserialisering for innstillingen: Innstilling.
1925. Områdenavnet er delen av URL-adressen som starter etter protokollen og før banen. Områdenavn inneholder ikke portnumre.
1926. DigitSubstitution-egenskapen må være fra et gyldig medlem av DigitShapes-opplistingen. Gyldige oppføringer omfatter Context, NativeNational eller None.
1927. Kilden X er ikke registrert på den lokale datamaskinen.
1928. Om en feilmelding skal vises til brukeren når det oppstår en feil.
1929. Det er allerede utført kall til EndHitTesting for IncrementalHitTester.
1930. For mange | i (?()|).
1931. En prosess med IDen X kjører ikke.
1932. Programdomenet tråden kjørte i, er lastet ut.
1933. Aritmetisk feil funnet ved forsøk på å utføre denne operasjonen.
1934. Maksimalt antall tjenestepunkter er overskredet.
1935. Er du sikker på at du vil fjerne konfigurasjonsinformasjonen for X?
1936. Intern feil i DateTime- og Calendar-operasjoner.
1937. Matriseindekser må settes til en objektforekomst.
1938. Støtter bare endimensjonale for den forespurte handlingen.
1939. Kan ikke sende til alle mottakere.
1940. Tillater full tilgang til alle ressurser
1941. Parameteren X må inneholde ett eller flere elementer.
1942. Kan ikke angi en negativ dimensjon.
1943. Nøkkelen X finnes allerede i samlingen.
1944. For mange forsøk på automatisk omadressering.
1945. Ugyldig XML. Mangler den påkrevde koden <X> for typen Typenavn.
1946. Kaller er ikke en venn.
1947. SSL kan ikke være aktivert når du bruker proxy.
1948. X er ikke en gyldig System.Windows.Automation.AutomationPeer. Den forventes å være knyttet til et vindu som er kjent for Automation.
1949. Objektet angir ikke en basistype.
1950. Refererer automatisk til samlinger basert på viktige navneområder og fullstendig kvalifiserte navn (aktivert som standard)
1951. Kalender-knapp
1952. Bufferlengden må ikke overskride 65 500 byte.
1953. En gyldig UTF32-verdi ligger i området fra og med 0x000000 til og med 0x10ffff, og bør ikke omfatte surrogatkodepunktverdier (0x00d800 ~ 0x00dfff).
1954. En Stack walk-modifikator må tilbakestilles før en annen redigering av samme type kan utføres.
1955. Strengen som analyseres, kan ikke inneholde to TimeZone-angivelser.
1956. AppDomainSetup må angi aktiveringsargumentene for dette kallet.
1957. Kodegruppen gir fullstendig klarering til koden som er signert med det sterke navnet ECMA.
1958. Kan ikke åpne registernøkkelen X\Y\Z.
1959. Navn må ikke begynne med et tall.
1960. Opprett sikkerhetspolicy
1961. Verdien var enten for stor eller for liten for en Int32.
1962. Ugyldig tillatelsesnivå.
1963. Filnavnet X er lengre enn den systemdefinerte maksimumslengden.
1964. Kan ikke åpne sertifikatlageret X, unntak: Y.
1965. MemberInfo forespurt for typen ISerializable.
1966. Vis eller rediger maskinkonfigurasjonen
1967. Valideringsmetoden Metodenavn() returnerte uventet status: X.
1968. Flagg som angir om komponenten er aktiv eller ikke.
1969. Metadataspørringen er bare gyldig ved roten av metadatahierarkiet.
1970. Finner ikke det nødvendige attributtet Attributt.
1971. Forventet "/" eller streng.
1972. Hvordan hovedvinduet bør opprettes når prosessen starter.
1973. Kan ikke endre egenskapen RoutedEvent mens RoutedEvent blir rutet.
1974. Ugyldig formatangivelse.
1975. Noen av kalenderverdiene er endret. Bruk egenskapen AvailableCalendars eller metoden LoadDataFromCultureInfo for å angi kalenderlisten.
1976. Kan ikke endre cellevalg når SelectionUnit er FullRow.
1977. Kan ikke fjerne ytelsestellerforekomsten. Dette objektet er startet som skrivebeskyttet.
1978. Angir om delen Globalization er låst.
1979. Det brukes en udefinert NumberStyles-verdi.
1980. LinkedList-noden tilhører en LinkedList.
1981. Fant en nullverdi i en matrise.
1982. Surrogatet støtter ikke PopulateData().
1983. To matriser, X og Y, må ha samme størrelse.
1984. Alle vinduer og hendelser
1985. X, Key = Y, Commit-operasjonen mislyktes -> Z.
1986. Den fysiske banen til nøkkelfilen med sterkt navn.
1987. Det kreves et ikke-negativt tall.
1988. advanceWidths og glyphOffsets utgjør for store koordinater for symbolet i indeksposisjon X. Verdiene kan ikke overstige Z for renderingEmSize Y.
1989. Godkjenn med gjeldende legitimasjonsbeskrivelser for Windows.
1990. Representerer en Windows-ytelsestellerkomponent.
1991. Kan ikke lagre et bilde uten rammer.
1992. CriticalHandle kan ikke være null.
1993. X er ikke en gyldig Percent-verdi for KeyTime. Percent-verdien må være et tall fra 0,0 til 1,0.
1994. Protokollen X støttes ikke av denne klassen.
1995. Metoden X mislyktes fordi egenskapen Y, som skulle inneholde et Z-objekt, ikke ble tilordnet, og ikke kunne utledes fra en malkultur.
1996. MSBUILD : feil MSB1026: Skjemafilen finnes ikke.
1997. Rull en side opp
1998. Blackout Day - X
1999. Kan ikke skrive til en lukket TextWriter.
2000. X har returnert en hurtigbufferdataflyt for område, forskyvning = Y, lengde = Z.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions