English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Norwegian to get their english version

3101. Ugyldig token for etterligning - det kan ikke dupliseres.
3102. Kommandolinjeargumenter som sendes til programmet angitt av egenskapen FileName.
3103. Hendelsen WindowClosed kan bare brukes på RootElement og TreeScope.Subtree eller et element som implementerer WindowPattern.
3104. Matrisen kan ikke ha null som lengde.
3105. Finner ikke en manifestressursoppføring kalt X i samlingen Samlingsnavn . Kontroller stavemåte, bokstavstørrelse og build-regler for å sikre at X blir koblet til samlingen.
3106. Porten X finnes ikke.
3107. Dette alternativet fjerner informasjon om ASP.NET-medlemskap, profiler, rollebehandling, bruk av personlige data og webhendelsesleverandør for SQL, fra databasen. Obs! Du kan ikke angre prosessen.
3108. Kan ikke kalle BeginGetRequestStream/BeginGetResponse på nytt mens det forrige kallet pågår.
3109. Hjelpemelding.
3110. Telleroppsettet for angitt kategori er ugyldig. Tellertypen AverageCount64, AverageTimer32, CounterMultiTimer, CounterMultiTimerInverse, CounterMultiTimer100Ns, CounterMultiTimer100NsInverse, RawFraction eller SampleFraction må umiddelbart etterfølges av en av følgende tellertyper: AverageBase, MultiBase, RawBase eller SampleBase.
3111. Verdien må være av typen Typenavn eller X.
3112. Kan ikke hente formidleren for IID X.
3113. EndRead kan bare kalles når det er én ventende asynkron leser.
3114. Tilkoblingen ble lukket
3115. Intern feil: Kan ikke binde en socket-referanse til en fullførelsesport.
3116. Den angitte porten er ugyldig. Porten må være større enn 0.
3117. Representerer en ressurs for seriell port.
3118. Omadressering - bruk proxy
3119. Startposisjonen for 206-svar er ikke justert til slutten av bufferoppføringen.
3120. JumpList kan ikke brukes etter kall til BeginInit før et tilsvarende kall til EndInit.
3121. Symbolindeksen X er ugyldig for den angitte skriften.
3122. Objektet må være av typen Version.
3123. EffectiveKeySize må være den samme som KeySize i denne implementeringen.
3124. Verktøy for å forhåndskompilere et ASP.NET-program
3125. Det mangler et argument.
3126. Intern feil i ScanRegex.
3127. Kodegruppen gir kode fra Internett-sonens tillatelsessett. Dette tillatelsessettet gir Internett-koden muligheten til å bruke isolert lager og begrenset tilgang til grensesnittet.
3128. Velg algoritmen som brukes til å beregne den nummererte meldingen for samlingen:
3129. Egenskapen X er ikke angitt.
3130. Verdien EffectiveKeySize må minst være like stor som verdien for KeySize.
3131. Ugyldig område, forventet bruker, User|Roaming eller maskin.
3132. Kan ikke gi en gyldig lisens til typen Typenavn. Kontakt produsenten av komponenten for å få mer informasjon.
3133. Metoden må være "static".
3134. Kan ikke laste samlingen Samlingsnavn .
3135. Sideveis tekst fra høyre mot venstre støttes ikke.
3136. Angitt øktstatustype er ikke definert.
3137. Dette ICancelableAsyncResult støtter ikke annullering.
3138. Du har lagt til følgende samling i policysystemet:
3139. Du kan ikke legge til og fjerne de(n) samme funksjonen(e) samtidig.
3140. Den tilordnede BitmapEncoder støtter ikke forhåndsvisning.
3141. Det ble mottatt et 304-svar på en ubetinget forespørsel.
3142. Innstillingen Innstilling har ikke ApplicationScopedSettingAttribute eller UserScopedSettingAttribute.
3143. Kan ikke løse feltet X fordi deklarasjonstypen til feltets referanse Y er generisk. Oppgi deklarasjonstypen eksplisitt til GetFieldFromHandle.
3144. Verdien var enten for stor eller for liten for et tegn.
3145. Kan ikke behandle forespørselen fordi prosessen (X) er avsluttet.
3146. Behandle advarsler som feil
3147. DataGridItem er ugyldig.
3148. Bare nylig hentede kontekster kan kopieres
3149. Angir støtte for utført initialisering.
3150. Tekstformateringsmotoren kan ikke frigi strafferessurs på grunn av feil: X.
3151. Uriktig formatert versjon.
3152. Kilden X finnes allerede på datamaskinen Y.
3153. BindHandle for ThreadPool mislyktes for denne referansen.
3154. Parameteren må være en X509Extension.
3155. Det andre banefragmentet må ikke være en stasjon eller et UNC-navn.
3156. Funksjonen krever Windows Server 2003 eller senere.
3157. Angir om delen Trust er låst.
3158. Angir brukernavnet som skal brukes hvis det er angitt True for representasjon.
3159. SafeHandle kan ikke være null.
3160. Vekslingsbetingelser blir ikke oppfanget og kan ikke navngis.
3161. Generiske typer er ikke gyldige.
3162. Hurtigbufferprotokollen har bedt om oppretting av et kombinert svar.
3163. Egendefinerte kalendere støttes ikke for tiden.
3164. Typen for verdiobjektet samsvarte ikke med angitt RegistryValueKind eller objektet ble ikke helt konvertert.
3165. MSBUILD : feil MSB1016: Angi detaljnivå.
3166. Typen Typenavn ble lastet inn i ReflectionOnly-konteksten, men AssemblyBuilder ble ikke opprettet som AssemblyBuilderAccess.ReflectionOnly.
3167. Kan ikke angi egenskapen etter skriving er startet.
3168. Avregistrering av typer er fullført
3169. NaN er ikke en gyldig verdi for Matrix-medlem.
3170. Den angitte porten finnes ikke.
3171. Sonen inneholder alle programmer på organisasjonens intranett.
3172. Navn på &HTTP-informasjonskapsel:
3173. Ugyldig subjektidentifikatortype Typenavn.
3174. Package har mer enn én Core Properties relationship.
3175. Det må utføres et kall til BeginFigure før denne APIen.
3176. Serialisert medlem har ikke en ParameterInfo.
3177. Ugyldig kodegenerering for unntaksblokk.
3178. Basisprioriteten som er beregnet basert på prioritetsklassen som alle tråder står i forhold til.
3179. Overstyringer av oppsettmålet for elementet X må ikke returnere NaN-verdier som DesiredSize.
3180. Ingen gjeldende EventLog-oppføring er tilgjengelig. Pekeren er plassert foran det første eller etter den siste elementet i opplistingen.
3181. Nivået må ha en verdi i TraceLevel-opplistingen.
3182. Kan ikke laste inn X fordi det ikke er en gyldig .NET-samling.
3183. Prosessen må avsluttes før forespurt informasjon kan fastslås.
3184. Klassenavnet #nonclient kan ikke brukes med flagg eller bildenavn.
3185. Godkjenning mislyktes.
3186. Svaret kan hurtigbufres selv om det alltid vil kreve ny validering.
3187. Samlinger har bare tilgang til sikre undervinduer for tegning og kan bare bruker kontroller (knapper, rullegardinbokser og så videre) i det undervinduet. Kode som kjører i en webleser, er et eksempel på et trygt undervindu.
3188. Ukjent objekt-ID (OID).
3189. Hvis angitt, tillater samlingen med sterkt navn delvis klarerte brukere.
3190. InputProviderSite er allerede fjernet.
3191. Kan ikke utføre kall til metoden.
3192. Forsøkte å omadressere aktivering av typen Typenavn, X, som allerede er omadressert.
3193. Feilkoden X ble mottatt i serversvaret.
3194. Finner ikke cryptographic service provider (CSP) for denne algoritmen.
3195. Vis de arvede egendefinerte feilmeldingene.
3196. &Lagre policyendringer for å generere Windows Installer-pakke
3197. Deaktiverer databasen for hurtigbufferavhengighet for SQL.
3198. Viser alle tabellene som er aktivert for hurtigbufferavhengighet for SQL:
3199. Ugyldig format for argumentet X.
3200. Det er ikke nok videoressurser tilgjengelig for video- eller lydavspilling.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions