English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Norwegian to get their english version

2501. I/U-feil ved åpning av filen File Name.
2502. Kan ikke oversette byte X ved indeks Y fra angitt kodeside, til Unicode.
2503. Start eksportering av SQL-skriptene.
2504. Trådens gjeldende prioritetsnivå.
2505. Importer egendefinert medlemskap fra XML
2506. Strokes er endret.
2507. Det oppstod en lokal feil under behandling
2508. Håndtrykk mislyktes på grunn av et uventet pakkeformat.
2509. Pixel Shader Model 3.0 krever at sampler-konstanter er i registrene [0-7].
2510. Ødelagt .resources-fil. Det oppstod et uventet EndOfStreamException under forsøk på å lese ResourceReader-hodet.
2511. Tom streng eller nullstreng for tellernavnet er ugyldig.
2512. Metrics-egenskapen til CharacterMetrics mangler et påkrevd felt.
2513. For mange tegn. Resultatets byteantall er for stort til at det kan returneres som et heltall.
2514. Metodeteksten bør ikke finnes.
2515. Den overordnede kulturen må være støttet. X er for øyeblikket ikke installert.
2516. Navngitte tillatelsessett:
2517. RoutedEvent i RoutedEventArgs og EventRoute er ikke i samsvar.
2518. Et objekt kan ikke registreres to ganger.
2519. Kan ikke laste inn samlingen: Samlingsnavn
2520. Overflyt i konverteringsbufferen.
2521. Finner ikke angitt egenskap.
2522. Fant ikke metoden Metodenavn i grensesnittet/typen Typenavn.
2523. Rekursiv "fallback" tillates ikke for tegnet \u{0:X4}.
2524. Navn på hendelseslogger må bestå av tegn som kan skrives ut, og kan ikke inneholde \, *, ? eller mellomrom
2525. Deaktiverer oppdatering av hurtigbufferen fordi oppføringen ble synkronisert i løpet av det siste minuttet.
2526. Ingen samlings-ID for objekttypen Typenavn.
2527. Verdien av X må være endelig og ikke-negativ.
2528. Bildet mangler en ramme.
2529. Duplikate ApplicationGesture-verdier er ikke tillatt.
2530. Må angi minst en rangering.
2531. Kan ikke utføre kopiering hvis ClipboardCopyMode er None.
2532. Enumerator er ugyldig fordi samlingen er endret.
2533. Hash-nøkkelen kan ikke endres etter første skriving til dataflyten.
2534. Finner ikke samlingen Samlingsnavn .
2535. Kan ikke løse typen fra strengen X som var innebygd i egendefinert attributt-blob.
2536. Samlingen kan ikke være tom.
2537. Størrelsen på den identifiserende autoriteten må ikke overskride 6 byte.
2538. En URI-avledet klasse har nektet å godta inndatastrengen som en gyldig absolutt URI.
2539. Ugyldig hode for CacheControl = X.
2540. Skriv inn MSBuild /help for brytersyntaks
2541. Kan ikke oversette Unicode-tegn \u{0:X4} ved indeks {1} til angitt kodeside.
2542. Mer informasjon om endringene for gjeldende bruker
2543. Angir informasjon som ble brukt til å starte en prosess.
2544. Pixel Shader Model 3.0 krever at boolske konstanter er i registrene [0-15].
2545. X har en filtype for pekeren som ikke støttes.
2546. Spørringen om policyen er X
2547. Hodet må redigeres ved hjelp av riktig egenskap.
2548. Systemfeil.
2549. Den tilordnede BitmapEncoder støtter ikke globale miniatyrer.
2550. Gzip-dataflyten kan ikke inneholde mer enn 4 GB data.
2551. Timeline-objekter kan ikke ha tekstobjekter som underordnede.
2552. Kan ikke serialisere representanter over uforvaltede funksjonspekere, dynamiske metoder eller metoder utenfor representantoppretterens samling.
2553. Hurtigbufferprotokollen avviste serversvaret. Hvis du vil tillate automatisk ny forespørsel, angir du True for AllowAutoRedirect.
2554. Typen må være en IdentityReference, for eksempel NTAccount eller SecurityIdentifier.
2555. Verdien X er ugyldig for egenskapen Egenskapsnavn.
2556. Kan ikke bestemme gitt tillatelse for samlingen.
2557. Bruk Importer-knappen til å hente nummerert melding fra en samling basert på den merkede algoritmen.
2558. Trefftesting med ett enkelt MatrixCamera støttes ikke.
2559. Uventet tegn: X.
2560. Størrelsen på nummeralgoritmen X er Y byte.
2561. Kan ikke angi både CreateInstance og en annen tilgangstype.
2562. Det oppstod en feil under beregning av verdien (0xX) for PerformanceCounter.
2563. Tom streng er ikke en gyldig verdi for parameteren "format".
2564. Returtypen inneholder ugyldige typer (det vil si null, ByRef)
2565. Forventet et returobjekt av typen ILease, men mottok X.
2566. Avrundingssifre må være mellom 0 og 15.
2567. Kan ikke opprette en forekomst av X fordi Type.ContainsGenericParameters er sann.
2568. Objektet som ble brukt til å formidle hendelsesbehandlingskallene, som ble utstedt som et resultat av en katalogendring.
2569. Informasjon om bruk av personlige data.
2570. Tillater ubegrenset tilgang til alle ressurser som dekkes av innebygde tillatelser
2571. &Gi samlinger tilgang til følgende ytelsestellere:
2572. Støtter ikke denne metoden.
2573. Du kan ikke angi databasenavnet i både tilkoblingsstrengen og alternativet -d.
2574. Resultat fra arbeidsfunksjonen.
2575. Kan ikke angi både Get og Set for en egenskap.
2576. Om prosessens utdata er skrevet til prosessforekomstens StandardOutput-medlem.
2577. Kan ikke hente medlemmet Medlem.
2578. X, Nøkkel = Y, Oppdateringsoperasjonen mislyktes -> Z.
2579. Kan ikke kalle Set i en null-kontekst
2580. Innlasting og registrering av typebiblioteket X er fullført
2581. Kompilerer kildefilen;;Kompilerer X
2582. Grid-kolonner må angis mellom 0 og maksimalt antall kolonner.
2583. Feil lengde.
2584. Antall må være mindre enn eller lik antall biter per byte og større enn null.
2585. Kan ikke avregistrere kulturen X fordi den er en reserve-konsollgrensesnittkultur for Y. Prøv å avregistrere Y først.
2586. Fjerning er en ugyldig operasjon for stakk eller kø.
2587. Ugyldig verdi for fil- eller katalogattributter.
2588. Den angitte innholdstypen er ugyldig.
2589. Metoden kan ikke være både "static" og "virtual".
2590. StylusPoint støtter ikke den angitte StylusPointProperty.
2591. Ugyldig DateTimeKind-verdi.
2592. Utsettende laster X støtter ikke lagringsoperasjonen.
2593. X har bedt om et hurtigbuffersvar men oppføringen finnes ikke (Stream.Null).
2594. Kan ikke redigere ListSortDescriptionCollection når den er opprettet.
2595. 304-svaret fra en HEAD-forespørsel har forskjellig Last-Modified-hode.
2596. Tekstformateringsmotoren kan ikke nummerere innholdet på en linje på grunn av feil: X.
2597. Serveren returnerte et ugyldig svar til EHLO-kommandoen.
2598. Angitt verdi inneholder ikke et skilletegnet :.
2599. Denne APIen støtter ikke PropertyInfo-tokener.
2600. Kan ikke opprette ytelseskategorien X fordi den allerede finnes.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions