English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Norwegian to get their english version

401. Uforvaltet formidling kan ikke ha ElementCount.
402. Det angitte vinduet tilhører ikke den gjeldende prosessen.
403. Navn på miljøvariabler kan ikke inneholde 255 eller flere tegn.
404. Tidsformatet X er ugyldig. Eksempler på gyldige tidsformater er 7D, 10H, 5M, 30S eller 20MS.
405. Alle indekser må være av typen Int32.
406. Operasjonen støtter ikke flerdimensjonal matrise.
407. En eksisterende hurtigbufferoppføring bør forkastes.
408. Ugyldig format på svaret Content-Range: X.
409. Typekonflikt mellom proxy-typen Typenavn og aktiveringstypen Typenavn.
410. URIen må være absolutt.
411. Alternativet /regfile kan ikke brukes med alternativet /unregister
412. Det oppstod et unntak som ikke i samsvar med CLS (dvs. et objekt som ikke er avledet fra System.Exception).
413. Strengen ble ikke gjenkjent som en gyldig Boolean.
414. Decompression av egenskapsdata mislyktes.
415. Nøkkel- og verdimatrisene har ulike størrelser.
416. Typen må være en type som er angitt av kjøretidsfilen.
417. Kan ikke starte samme objekt to ganger.
418. Mønster støttes ikke.
419. ContentID kan ikke inneholde tegnet < eller >.
420. Uten innhold
421. Samling importert fra typebiblioteket X
422. Ugyldig referanse.
423. Den navngitte parameteren må være en ACL som ikke er beholder.
424. Uventet operasjonskode under generering av RegEx: X.
425. Samlingen hadde en fast størrelse.
426. Innstillinger for øktstatus
427. Antall byte som må være tilgjengelig før hendelsen Read starter.
428. Er du sikker på at du vil fjerne denne tillatelsen fra tillatelsessettet?
429. Angitt ContentPosition er ugyldig for dette elementet.
430. Finner ikke en typekonvertering for å konvertere objektet fra streng hvis typen er Typenavn.
431. BitmapCacheBrush støtter ikke Transform.
432. Aktivering mislyktes på grunn av en ukjent årsak.
433. Fargekonteksten er ugyldig.
434. Keep-Alive og Close ikke kan angis med denne egenskapen.
435. Ikke vis opphavsrettsbanner for kompilator
436. Kan ikke skrive til dataflyten.
437. Skriving støttes ikke for dataflyten.
438. Antall byte med ikke-vekslebart systemminne prosessen bruker.
439. Kan ikke erstatte den ikke-eksisterende systemkulturen X.
440. Ingen ekstern tilkobling til X under forsøk på å lese registret.
441. tabClasses må ha samme antall elementer som tabScopes
442. Kan ikke utføre kall til Arrange for UIElement med uendelig størrelse eller NaN. Overordnet av typen Typenavn starter UIElement. Arrange utførte kall til element av typen Typenavn.
443. Når socket er koblet fra, kan du bare godta asynkront. Du må kalle BeginAccept i en tråd som ikke avsluttes før operasjonen er fullført.
444. Opprett en ny sikkerhetspolicyfil
445. MSIL-instruksjonen er ugyldig eller indeksen er utenfor området.
446. Ugyldig URI. URIen er tom.
447. Denne snapin-modulen krever MMC 1.2 eller senere for å kjøre.
448. Resultatet er utenfor området som støttes av denne kalenderen. Resultatet skal ligge i området fra og med X (Gregoriansk dato) til og med Y (Gregoriansk dato).
449. Filen er for stor til å være en gyldig ColorContext.
450. Alle enumeratorer må ha et underliggende value__-felt.
451. Typen mangler for medlem av type objekt Objektnavn.
452. Ukjent kontrolltegn.
453. Antall databiter per sendt/mottatt byte.
454. SecureString støttes bare på plattformene Windows 2000 SP3 og høyere.
455. Kan ikke liste opp prosessmodulene.
456. Pikselshadersampleren må være Effect.ImplicitInput eller en forekomst av BitmapCacheBrush, VisualBrush eller ImageBrush.
457. Henter eller angir loggnavnet slik at det kan leses fra og skrives til.
458. Det angitte flagget X har ingen av de gyldige verdiene.
459. Velg én av de installerte versjonene av ASP.NET
460. Kanalmottakeren finnes ikke. Kan ikke sende asynkrone kall.
461. Denne Pop-operasjonen har ingen tilsvarende Push å fjerne fra stakken fordi stakkdybden til DrawingContext er null.
462. Metode ikke tillatt
463. Midlertidig omadressering
464. Etiketten er definert flere ganger.
465. Standard utdataflyt for prosessen.
466. Kan ikke evaluere en VarArgs-funksjon.
467. Alternativet /regfile kan ikke brukes med alternativet /tlb
468. X er for lang. Kan ikke bestå av mer enn Y tegn.
469. Ikke en lokal bruker. Prøv en annen bane.
470. Merk til slutten
471. X ble avbrutt med en ugyldig parameter.
472. Bruk kulturnavn Y i stedet for alternativt sorteringsnavn X for å erstatte systemkultur Y.
473. Navnet på alternativet eller tillatelsessettet X er ukjent.
474. Det oppsto en intern feil ved oppdeling av BAML-innhold: assemblyId skal være negativ.
475. Ugyldig alternativ for nummerert melding- X.
476. WebRequest ble tidsavbrutt. Svaret kom ikke før den angitte Timeout-perioden var utløpt.
477. domainSid-parameteren må være angitt for å kunne opprette velkjent SID av typen Typenavn.
478. Strengen ble analysert som et usignert tall, og kan ikke ha en negativ verdi.
479. Ldtoken, Ldftn og Ldvirtftn OpCodes kan ikke utpeke DynamicMethods.
480. Støtter ikke standard legitimasjonsbeskrivelser for en FTP-forespørsel.
481. Den angitte CSPen (leverandør av kryptografitjenester) støtter ikke denne nøkkelalgoritmen.
482. X er ikke en støttet referansetype.
483. Uriktig DLL-versjon.
484. Statussvaret (X) forventes ikke som svar for kommandoen Y.
485. Fant to ulike objekter knyttet til samme URI, X.
486. Tillat &kontroll av domenepolicy
487. Flere/sammensatte områder er ikke implementert.
488. Dataflyten er skadet.
489. Det eksterne sertifikatet inneholder feil:
490. Forekomsten X finnes ikke angitt kategori.
491. Opprett et konsollprogram (standard)
492. Kjør aspnet_compiler -? for en liste over gyldige alternativer.
493. Hurtigbufferen er ikke oppdatert basert på statusen for FTP-svaret. Forventet = X, faktisk = Y.
494. Serveren støtter ikke forespørsel om byteområde.
495. Y er en ugyldig verdi for X. X må være større enn Z.
496. Fant tvetydig overensstemmelse.
497. Ukjent SeekOrigin angitt.
498. En uendelig løkke kan ha oppstått som følge av gjentatt oppheving av TimeManager under Layout/Render-prosessen.
499. Konteksten er allerede frosset.
500. Ugyldig lagringsreferanse.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions