English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Norwegian to get their english version

1001. Porten er lukket.
1002. Dataflyten støtter ikke samtidige I/U-lese eller -skriveoperasjoner.
1003. Metoden X.CreateClock returnerte et allerede eksisterende objekt i stedet for et nytt objekt arvet fra TimelineClock.
1004. BackgroundWorker angir at den ikke rapporterer fremdrift. Endre WorkerReportsProgress for å angi at den rapporterer fremdrift.
1005. Finner ikke typen Typenavn.
1006. Duplisert komponentnavn X. Komponentnavn må være unike, og de må skille mellom små og store bokstaver.
1007. NativeDigits-matrisen må inneholde nøyaktig ti medlemmer.
1008. Det angitte feltet må deklareres for en generisk typedefinisjon.
1009. Sikkerhetsidentifikatoren kan ikke være eieren for dette objektet.
1010. Angir antall sekunder TCP/IP-nettverkstilkoblingen mellom webserveren og statusserveren kan være uten aktivitet for den avbrytes.
1011. Ingen av de oppdagede eller angitte adressene samsvarer med adressefamilien for socketen.
1012. Uventet type-ID X. Type-IDer må være sekvensielle.
1013. Typen må være utledet fra Delegate.
1014. Finner ikke medlem.
1015. --- Slutten på sporingen av intern unntaksstakk ---
1016. Kan ikke initialisere kompressor.
1017. Kan ikke hente hentemappe for IIS.
1018. Øk volum
1019. Syntaksfeil. Kommando ukjent.
1020. Operasjonen forårsaket stakkoverflyt.
1021. Operasjonen er tvetydig fordi tillatelsen representerer flere identiteter.
1022. Angitt terskelverdi for oppretting av ordliste er utenfor området.
1023. Ukjent Remoting-feil.
1024. X er ikke en Visual3D.
1025. Ugyldig betingelse for (?(...))-uttrykk.
1026. Bakbufferens bruk tilfredsstiller ikke kravene for ressurstypen.
1027. Den angitte masken inneholder ugyldige tegn.
1028. Velg en dato
1029. Ukjent OS-PlatformId.
1030. MSBUILD : feil MSB1018: Detaljnivået er ikke gyldig.
1031. Tokenet {0:x} er ikke et gyldig MemberInfo-token i området for modulen {1}.
1032. Lengden på tilgangskontrollisten overskrider maksimumsgrensen.
1033. Ugyldige typeattributter. En type kan ikke være både "abstract" og "final".
1034. Støtter ikke sertifikatnøkkelalgoritmen.
1035. Egenskapsaksessoren X for objektet Objektnavn gav følgende unntak: Y
1036. Y er en ugyldig verdi for X.
1037. Det finnes ingen referanse for det gitte navnet.
1038. Ugyldig LDML-dokumentformat.
1039. Operasjonen tillates ikke på objekter av typen Typenavn. Bruk bare objekter av typen Typenavn.
1040. Assert, Deny og PermitOnly støttes ikke for metoder med en Vararg-kallkonvensjon.
1041. &Tilkoblingsparameter:
1042. Ugyldig alternativ: X
1043. URI må angis.
1044. Fant et lavt surrogattegn uten et foranstilt høyt surrogat ved indeks: X. Det kan hende inndataene ikke er i denne kodingen eller at de ikke inneholder gyldige Unicode-tegn (UTF-16).
1045. Svar fra systemstatus eller systemhjelp.
1046. OSVersions kall til GetVersionEx mislyktes.
1047. Flytt fokus en side ned
1048. Kan ikke behandle omadressering fra HTTP/HTTPS-protokoller til andre typer protokoller.
1049. Støtter ikke relasjoner mellom X.Y og Z.A.
1050. OID-verdien er ugyldig.
1051. Den angitte verdien for socketinformasjon er ugyldig.
1052. Mottok uventet EOF elle 0 byte fra transportdataflyten.
1053. Kan ikke gjenopprette kontekstflyt når den ikke har blitt stanset.
1054. En klyngetilordningsoppføring må være større enn eller lik en tidligere oppføring.
1055. Operasjonen støttes ikke for nestede SortedList-typer fordi de krever at den opprinnelige SortedList endres.
1056. Maksimumsmengden fysisk minne prosessen har bedt om siden den ble startet.
1057. Source-egenskapen ble ikke angitt før skriving til hendelsesloggen startet.
1058. Den angitte katalogen X er ikke en underkatalog av Y.
1059. Angir Win32-ressursfil (.res)
1060. Angir om det kreves en sikker tilkobling for å overføre informasjonskapselen for godkjenning.
1061. Den angitte bufferstørrelsen er for stor. FileSystemWatcher kan ikke tildele X byte for den interne bufferen.
1062. Får ikke tilgang til gjeldende egenskaper på et mønster som inneholder bare hurtigbufrede data.
1063. Kan ikke opprette XML-fil
1064. Ukjent bryter: X.
1065. Deaktiver en database for hurtigbufferavhengighet for SQL.
1066. Språkkoden X må være tom eller være i samsvar med grammatikken som er definert i IETF RFC 3066.
1067. Hurtigbufferen er ikke oppdatert fordi det ikke finnes svar som er tilknyttet forespørselen.
1068. Verdien må være større enn eller lik null, og mindre enn konsollens bufferstørrelse i den dimensjonen.
1069. TimeSpan kan ikke analyseres fordi minst én av time-, minutt- eller sekundkomponentene er utenfor gyldig område.
1070. Verbet som skal brukes i dokumentet angitt av egenskapen FileName.
1071. Matrisens lengde må være X.
1072. Sikkerhetsfeil.
1073. Finner ikke beskrivelsen for Hendelses-IDen X i kilden Y. Det kan være at den lokale datamaskinen ikke har nødvendig registerinformasjon eller meldings-DLL-filer for å vise meldingen, eller du har kanskje ikke tilgang til filene. Følgende informasjon er en del av hendelsen:
1074. Ugyldige formidlingsdirektiver.
1075. Hjelp for denne telleren.
1076. Typen Typenavn ble ikke fullført.
1077. Uriktig form X funnet ved oppdeling av strengen Y.
1078. Kontekstflyt er allerede stanset.
1079. Angi regeltypen som skal tillates.
1080. Kan ikke navigere til programressursen X ved å bruke en WebBrowser-kontroll. For URI-navigasjon må ressursen være på programmets opprinnelige plassering. Bruk prefikset pack://siteoforigin:,,,/ for å unngå å hardkode URIen.
1081. Forsøkte å få tilgang til en metode som mangler.
1082. Kodegruppen gir intranettet tillatelsessett til å kode fra intranettsonen. Dette tillatelsessettet gir intranettkoden rett til bruk isolert lagring, fullstendig tilgang til grensesnitt, litt mulighet til gjenspeiling og en begrenset tilgang til miljøvariabler.
1083. Det har oppstått en feil. Detaljer om unntaket:
1084. Angir om telleren er skrivebeskyttet. Eksterne tellere og tellere som ikke er opprettet ved hjelp av denne komponenten, er skrivebeskyttet.
1085. Større enn samlingsstørrelsen.
1086. Objektet må være en matrise av primitiver.
1087. Et sikkerhetskrav på den eksterne siden ble ikke oppfylt under godkjenning. Prøv å øke ProtectionLevel og/eller ImpersonationLevel.
1088. Strøk som blir erstattet, finnes ikke i den gjeldende samlingen.
1089. Kategorien X finnes ikke.
1090. Lageret LocalDataStoreSlot er tømt.
1091. Kilde- og målbane må ha samme rot. Flytting kan ikke skje på tvers av volumer.
1092. Fjern den valgte leverandøren.
1093. datovelger
1094. Forsøkte å få tilgang til et felt som ikke finnes.
1095. Ikke-statisk metode krever et mål.
1096. Tidsavbrudd støttes ikke for denne dataflyten.
1097. For lite tilgjengelig minne til å oppfylle forventede krav til en operasjon , kanskje fordi et virtuelt adresseområde er fragmentert. Prøv på nytt senere.
1098. Ugyldig URI: Kan ikke analysere Authority/Host.
1099. Skadet Rotation-parameter. Bare Rotate0, Rotate90, Rotate180 og Rotate270 støttes.
1100. Alder for hurtigbuffer = X, MaxAge for hurtigbuffer = Y.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions