English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Norwegian to get their english version

3801. SSL må ikke være aktivert for leveringsmetoder for hentemappe.
3802. Antallet angitte IP-adresser må være større enn 0.
3803. Samlingsavhengigheter
3804. Valideringsmetoden Metodenavn() returnerte en feil for forespørselen.
3805. Objektet har allerede en tilknyttet CCW.
3806. Denne AnimationEffectCollection blir allerede brukt av et annet UIElement.
3807. CompareOption.Ordinal kan ikke brukes med andre alternativer.
3808. Hurtigbufret CacheControl = no-cache.
3809. Målelementet tilsvarer et grensesnitt som ikke er tilgjengelig lenger (det overordnede vinduet kan for eksempel være lukket).
3810. Kan ikke hente TypeToken for en ByRef-type.
3811. Om prosesskomponenten skal følge med når den tilknyttede prosessen avsluttes, og deretter starte avslutningshendelser.
3812. Den navngitte parameteren må være en katalogobjekt-ACL.
3813. Objektet angir en ugyldig ID.
3814. CMS-meldingen er ikke kryptert.
3815. Den eksterne komponenten forårsaket et unntak.
3816. Hurtigbufferpolicyen er ugyldig.
3817. ValueType-retting i matriser er ikke implementert.
3818. Det oppstod en feil under åpning av IsolatedStorage.
3819. Rediger / legg til tilkoblingsstreng
3820. SelectedDate-verdien er ugyldig.
3821. Cache-Control-svar = public.
3822. Oppdaterer tidspunktet for sist synkronisert for hurtigbufferoppføringen = X.
3823. Tastaturbehandlingen kan bare behandle tastaturmeldinger.
3824. Filen er for lang. Denne operasjonen er begrenset til å støtte filer med størrelse under 2 gigabyte.
3825. Du har angitt argumentet X som krever at du også angir ett av følgende argumenter: Y
3826. Matrise- eller pekertyper er ikke gyldige.
3827. Den forespurte versjonen må være et enkelt versjonsnummer i formatet Major.Minor.Build.Revision, for eksempel:
3828. Opprinnelig kall for UserDomainName mislyktes.
3829. Den forespurte TextDecorationCollection-strengen er ugyldig: X.
3830. Ugyldig hodenavn
3831. Den forespurte URIen er ugyldig for FTP-kommandoen.
3832. Desimalens skalaverdi må være mellom 0 og 28.
3833. Antall oppføringer overskrider angitt kapasitet for VisualCollection.
3834. NetworkStream støtter ikke et 0 millisekunders tidsavbrudd. Bruk i stedet en verdi som er større enn 0 for tidsavbruddet.
3835. Plasseringen du prøver å legge til, finnes allerede. X
3836. Fjerner eksisterende hurtigbufferoppføring fordi et svar som er startet på nytt ble endret på serveren. LastModified-dato for hurtigbuffer = X, ny LastModified-dato = Y.
3837. Viser autoriseringsregler som er arvet av konfigurasjonen for noden. Disse kan ikke redigeres her.
3838. Eksisterende oppføring er fjernet fordi den var ugyldig.
3839. Angir en nøkkelbeholder med sterkt navn.
3840. Objektet må være av typen Char.
3841. Hvert element i verdimatrisen bør være mellom 1 og 9, bortsett fra det siste elementet, som kan være 0.
3842. Alle RoutedEventArgs-elementer må ha RoutedEvent med annet enn nullverdi knyttet til seg.
3843. Koden fra en klarert sone har fått Internett-tillatelsessettet. Dette tillatelsessettet gir tilgang til å bruke isolert lager og begrenset tilgang til grensesnittet.
3844. Verdien for X kan ikke endres etter at bytene er hentet.
3845. Navnet på den egendefinerte databasen som skal brukes hvis -sstype er c.
3846. Det oppstod et unntak for WebProxy under nedlasting/kompilering av proxy-skriptet: X.
3847. Den hurtigbufrede versjonen er ugyldig. Forutsetter HTTP 1.0.
3848. BinaryReader fant en ugyldig strenglengde på X tegn.
3849. Ett av de angitte elementene hadde ugyldig format.
3850. Loggen X er allerede registrert som en kilde på den lokale datamaskinen.
3851. Feil i sporingsbryteren X: Bryterverdien må være et heltall.
3852. Kan ikke utføre kall til metoden ClockController.SkipToFill for Clock som har Duration eller RepeatDuration med verdien Forever, fordi denne Clock aldri vil nå fyllperioden.
3853. Forespørsel om byteområde mislyktes.
3854. Parameternavn: X
3855. &Gi samlinger tilgang til følgende baner for katalogtjenester:
3856. Stakken er for dyp. Det er kanskje for mange argumenter.
3857. Du kan bare bruke bryteren -delaysign hvis nøkkelfilen eller nøkkelbeholderen er angitt.
3858. Overflyt av kapasiteten som ble negativ. Kontroller kapasiteten for samlingen.
3859. [MaxAge] Kan ikke beregne MaxAge for hurtigbuffer. Bruker 10 % av (now-lastModified). MaxAge: X. LastModified: Y.
3860. Protokollfeil: En mottatt melding inneholder en gyldig signatur, men den var ikke kryptert riktig i henhold til gjeldende beskyttelsesnivå.
3861. Kan ikke bruk strengdeserialisering for å angi: Innstilling.
3862. Forventer en forekomst av typen Typenavn ved plasseringen X i argumentmatrisen.
3863. Argumentet må være mindre enn eller likt 2^31 - 1 millisekunder.
3864. Skjermkoordinatene er utenfor det avgrensende rektangelet.
3865. Kan ikke opprette lytteobjektet X.
3866. Tidsavbrudd ved forsøk på å få tilgang til brukergrensesnitt. Programmet kan være opptatt eller svarer ikke.
3867. Ugyldig XML i filen File Name nær elementet X.
3868. Rediger nøkkel/verdi for AppSettings for den valgte oppføringen i rullegardinlisten.
3869. SafeHandle er ugyldig.
3870. X implementerer ikke IChannelReceiver eller IChannelSender. Alle kanaler må implementere et av disse grensesnittene.
3871. Ikke nok ).
3872. Hopp over bekreftelse
3873. Kanalen X er ikke registrert med Remoting-tjenester.
3874. Den midlertidige mappen X er ugyldig. Den må inneholde informasjon om absolutt bane. Bruker den forrige verdien.
3875. Bruk heller APIene CompressedStack.(Capture/Run) eller ExecutionContext.(Capture/Run).
3876. Ikke nok lagringsplass på systemet
3877. Det finnes brukersertifikater. Serveren har ikke angitt utstedere. Prøv alle sertifikatene.
3878. Det asynkrone resultatobjektet er null eller av en uventet type.
3879. Kan ikke opprette forekomst av toppobjekt for elementet X.
3880. Parameteren må være et PKCS 9-attributt.
3881. Bare PreProcessInput- og PostProcessInput-hendelser har tilgang til InputManager-oppsamlingsområdet.
3882. EndWrite kan bare kalles en gang for hver asynkrone operasjon.
3883. Ingen tilgang til mediefilen.
3884. Den angitte verdien kan ikke være False.
3885. Den faktiske verdien var X.
3886. Sender 500-svar, AuthenticationSchemeSelectorDelegate forårsaket et unntak: X.
3887. Ingen avhengighetsegenskap Egenskapsnavn i X.
3888. Metoden kan ikke kalles to ganger for samme forekomst.
3889. X Columns.Count:Y
3890. Domeneisolasjon av bruker
3891. Ugyldig heksadesimalt tall X.
3892. Kommentaren (?#...) er ikke avsluttet.
3893. Rediger / legg til leverandørinnstillinger
3894. Attributtet X må være satt til en positiv heltallsverdi.
3895. Det er ikke tillatt med like elementer i samlingen.
3896. Funksjonen krever Windows NT.
3897. ObjectManager fant et ugyldig antall rettinger. Dette indikerer vanligvis et problem i formateringsprogrammet.
3898. Kan være et delvis hurtigbufret svar, størrelse = X, innholdslengde for svar = Y.
3899. Operasjonen ble tidsavbrutt
3900. Dette alternativet kjører et skript som oppretter en ny database eller konfigurerer en eksisterende database for lagring av informasjon om ASP.NET-medlemskap, profiler, rollebehandling, bruk av personlige data og webhendelsesleverandør for SQL.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions