English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Norwegian to get their english version

301. Ukjent penseltype i BAML-fil.
302. Det er ikke angitt et navn på tillatelsessettet.
303. Målet til denne Core Properties relationship refererer ikke til en eksisterende del.
304. Operativsystemet støtter ikke tilgang til prosesser på eksterne datamaskiner. Denne funksjonen krever Windows NT eller senere.
305. Det oppstod en feil under oppretting av kodegruppen.
306. Positivt tall kreves.
307. Uventet egenskaps-ID X. Egenskaps-IDer må være sekvensielle.
308. Hwnd på null er ugyldig.
309. Tilgangsregelen her ikke riktig type.
310. Gyldig som oppdatert eller på grunn av policy for hurtigbuffer = X.
311. Samlingen godtar bare objekter av typen InputBinding.
312. Tidspunktet programmet logget oppføringen.
313. Skjemagodkjenning
314. Det oppstod en feil under sending av e-post.
315. URIen må inkludere protokollen, for eksempel:
316. Ugyldig typeeier for DynamicMethod.
317. Håndtrykk mislyktes. Den eksterne siden avbrutt dataflyten.
318. Denne VisualCollection er skrivebeskyttet og kan ikke endres.
319. Indeksen X er utenfor området.
320. BaseStream er bare tilgjengelig når porten er åpen.
321. Det oppstod en feil under lagring av det eksporterte typebiblioteket:
322. AutomationElement har ingen klikkbare punkter.
323. Ingen melding ble deserialisert før DispatchChannelSink ble kalt.
324. Støtter ikke MIME-overføringskodingen X.
325. Feltet må være av samme type som angitt ConstructorInfo.
326. Typedefinisjonen for den globale funksjonen er fullført.
327. Om prosessens kommandoinndata er lest fra prosessforekomstens StandardInput-medlem.
328. Det ble utført et kall til metoden ClockController.Seek med TimeSeekOrigin.Duration som seekOrigin-parameter for Clock som har varigheten Forever. Forekomster av Clocks som har varigheten Forever, må bruke TimeSeekOrigin.BeginTime.
329. Forespurt registertilgang ikke tillatt.
330. Denne sonen inneholder alle programmer som er installert på datamaskinen.
331. XML-policykonfigurasjonen er ugyldig. Den nødvendige koden X mangler.
332. Kan ikke animere egenskapen X for Y fordi objektet er forseglet eller frosset.
333. Forrige spor
334. Verdien er ikke innenfor forventet område.
335. Forskyvningen pluss antallet er større en lengden på matrisen.
336. CRCen i GZip-bunnteksten samsvarer ikke med CRCen beregnet av de dekomprimerte dataene.
337. Angir levetiden for forekomsten.
338. Støtter ikke proxy-typen.
339. ParameterInfo eksisterer ikke. Plasseringen er større enn medlemsparametrenes lengde.
340. Objektet Objektnavn har aldri hatt en tildelt objectID.
341. Året må være mellom 1 og 9999.
342. Standardrettigheter gitt til Internett-programmer
343. Gjeldende tråd må settes i STA-modus (Single Thread Apartment) før OLE-kall kan utføres.
344. Støtter ikke SSL-versjonen.
345.
346. Operasjonen kan bare utføres når FileObject er lukket.
347. Objektet må være av typen TimeSpan.
348. For informasjon om bruk, bruk caspol -?
349. Standardrettigheter gitt til programmer på det lokale intranettet
350. Maldelen X er ikke en forekomst av Y.
351. Ingen delmengde for Regex. Støttes bare hvis begge mønstre er identiske.
352. Kan ikke fjerne delbehandlere. Delen X er låst.
353. Ingen tilgang til dataflyt etter at den er lukket.
354. Det kan bare være én oppføring av koden X per del.
355. Filen som finnes på X er en ugyldig WAV-fil.
356. Vindusplasseringen må angis slik at gjeldende vindusstørrelse passer innenfor konsollens buffer, og tallene må ikke være negative.
357. Når brukt med delvis klarering, må langID være C#, VB, J# eller JScript, og språkleverandøren må finnes i den globale samlingshurtigbufferen.
358. Denne APIen krever at ApplicationBase angis eksplisitt i AppDomainSetup-parameteren.
359. Objektet må være av typen SByte.
360. Dataflyten var for lang.
361. Bare lokale filbaner eller pakke-Uri støttes.
362. Regionnavnet X skal ikke tilsvare nøytral kultur. Det kreves et spesifikt kulturnavn.
363. Angir om tidtakeren skal startes på nytt når den er aktivert.
364. Kan ikke slette undernøkkeltre fordi undernøkkelen ikke finnes.
365. SMTP-vert ikke angitt.
366. Legg til en ny leverandør.
367. Forventet egenskapen X, fikk Y.
368. Den uforvaltede versjonsinformasjonen er for lang til at den kan opprettholdes.
369. Ingen data å laste inn.
370. Socketen er allerede bundet til en port for I/U-fullføring.
371. Verdien som skulle legges til, var ugyldig.
372. Hvis AllGestures er angitt, må den være eneste ApplicationGesture i ApplicationGesture-matrisen.
373. En retting er registrert for objektet med IDen X, men objektet vises ikke i grafikken.
374. DragAction X er ugyldig.
375. Gir tilgang til å hoppe over bekreftelse
376. Fjern &informasjon om programtjenester fra en eksisterende database
377. Kan ikke utvide lengden på denne dataflyten utover kapasiteten.
378. Token {0:x} er ikke gyldig i området for modulen {1}.
379. Timestamp-verdier må ikke reduseres.
380. Forsøk på å få tilgang til et felt som ikke er tilgjengelig for oppkalleren.
381. Kan ikke skrive data til transporttilkoblingen: X.
382. Skjermdriveren må støtte videoakselerasjon for video- eller lydavspilling.
383. Samlingen er endret. Kan ikke kjøre opplistingsoperasjonen.
384. Kan ikke koble til den eksterne serveren
385. POST-svar uten Cache-Control- eller Expires-hoder.
386. Dataflyten er fremdeles åpen.
387.
388. Øk bass
389. Programmer har kanskje ikke tillatelse til å kjøre.
390. &Aktiver glidende utløpstidspunkt
391. Pixel Shader Model 2.0 krever at sampler-konstanter er i registrene [0-3].
392. Flytt regel opp
393. Prosessen mangler noen privilegier som kreves for denne operasjonen.
394. Properties-medlemmer i denne tekstkjøringen kan ikke ha nullverdi.
395. Innholdet i loggen.
396. MSBUILD : feil MSB1008: Du kan bare angi ett prosjekt.
397. Kan ikke lese fra den angitte kommandobufferpekeren.
398. Den underliggende enumeratortypen og objektet må være av samme type eller objektet må være en streng. Typen som ble sendt, var X. Den underliggende enumeratortypen var Y.
399. Bare mscorlib-samlingen er gyldig.
400. Angitt X er en ugyldig størrelse for endepunktet Y.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions