English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Norwegian to get their english version

101. AsyncFlowControl-objekt kan bare brukes én gang til å kalle Undo().
102. Kan ikke endre etter at typen er opprettet.
103. Rull en side ned
104. Objektet Objektnavn er frakoblet eller finnes ikke på serveren.
105. Aksessormetoder for egenskapen X mangler.
106. FTP-forespørselsstatus=X, Y.
107. Finner ikke en klammeparentes, eller avstanden mellom forrige token og parentesen var null (det vil si "0x," osv.).
108. Tråder som kjører i den tilknyttede prosessen.
109. Nøyaktig baneinformasjon er nødvendig.
110. Tilkoblingsparametere
111. Det finnes allerede et tillatelsessett med det navnet på det ønskede nivået.
112. Pekeren for denne metoden var null.
113. Angir om komponenten overvåker endringer i hendelsesloggen.
114. Bruk glidebryteren til å øke samlingens minimum klareringsnivå.
115. Angitt Visual er allerede underordnet en annen Visual eller roten av et CompositionTarget.
116. Angir om økter uten informasjonskapsler skal brukes til å identifisere klientøkter.
117. Det oppstod en feil under analysering av tilkoblingsstrengen som er angitt i alternativet -C. Feil: X
118. Det oppstod en feil i forbindelse med en automatisk ny sending av forespørselen.
119. FieldInfo må være en RuntimeFieldInfo.
120. Behovsbetinget WebPermission mislyktes for omadresserings-URI.
121. Konstanten tilsvarer ikke den definerte typen.
122. Kan ikke lese data fra transporttilkoblingen: X.
123. Filnavnet kan ikke være null.
124. Unicode-området er ugyldig.
125. TypedReference kan bare utføres på nestede verdityper.
126. Typereferansen X og metodereferanse med den deklarerede typen Typenavn er inkompatible. Skaff RuntimeMethodHandle og deklarerende RuntimeTypeHandle fra samme MethodBase.
127. &Tillat tomme passord for alle leverandører
128. Kan ikke importere en global metode eller et globalt felt fra en annen modul.
129. Type må være en RuntimeType.
130. Identifikatoren X er ugyldig.
131. Verdien er større enn maksimumstørrelsen.
132. Kan ikke kjøre koden i en dynamisk samling uten kjøretilgang.
133. Verdien som er lagt til eller trukket fra, beskriver en DateTime som ikke kan gjengis.
134. Kan ikke endre standardverdi for Content-Type-hodet for denne forespørselen.
135. Typen Typenavn er ikke registrert for aktivering.
136. Behandle rolleleverandører...
137. Filnavnet kan ikke inneholde en baneangivelse.
138. Inndatasamlingen kan ikke inneholde nullelement.
139. Parameterne Hour, Minute og Second beskriver en DateTime som ikke kan representeres.
140. Prosessen har ingen tilgang til porten X fordi den brukes av en annen prosess.
141. En uendelig løkke kan ha oppstått som følge av kryssavhengige visninger.
142. Ukjent serialiseringsformat angitt.
143. Håndtrykk mislyktes. Se internt unntak.
144. Objektnavn: X.
145. Nummernavn kan ikke endres etter første skriving til dataflyten.
146. Sett med miljøvariabler som brukes i denne prosessen og underordnede prosesser.
147. Forsøkte å sette X til en verdi som er for høy. Setter nivået til TraceLevel.Verbose
148. Mottok en tilkoblings- eller frakoblingsmelding utenom rekkefølge.
149. Dataflyten bør være brukt før den tilbakestilles.
150. Objektet inneholder ikke en sikkerhetsbeskrivelse.
151. Kan ikke opprette forekomster av funksjonspekere.
152. Ugyldig ObjectTypeEnum X.
153. Kan ikke åpne angitt fil.
154. Omadresseringsmetode
155. Elementet må være et -element.
156. Tilbakestill alle policynivåer
157. StandardError er ikke omadressert.
158. Egenskapen RenewOnCallTime kan bare angis når leieavtalen er i startfasen. Statusen er X.
159. Kan ikke laste en klareringsforvalter for dette programmet.
160. Behand&le leverandører...
161. Stillemodus. Ikke via bekreftelse for å fjerne en funksjon.
162. Alfaterskelen må være i området 0 til og med 100.
163. Lengden på indekser tilsvarer ikke matriserangeringen.
164. &Denne ene samlingen
165. Kan ikke vente på gjennomsiktig proxy.
166. DateTimeStyles-verdiene AssumeLocal og AssumeUniversal kan ikke brukes sammen.
167. Kan ikke angi X til Y. Verdien KeySpline må være mellom 0,0 og 1,0.
168. Kan ikke opprette filtilordning.
169. Referanse til udefinert gruppenummer X.
170. Summen av forskyvning og antall kan ikke være større enn bufferlengden.
171. Kan ikke hente rammeverkets katalogplassering.
172. CacheRequest.Pop ble kalt på en CacheRequest som ikke var den gjeldende forespørselen øverst i stakken.
173. Finner ikke sertifikatet i lagrene LocalMachine eller CurrentUser.
174. Du kan ikke spørre om filinformasjon hvis filen ikke finnes.
175. Bildedataene genererte et overløp under behandlingen.
176. WebProxy kan ikke analysere den automatisk oppdagede plasseringen av proxy-skriptet X til en URI.
177. domainSid-parameteren er ikke en gyldig SID for et Windows-domene.
178. Høyere indekser kommer til å overstige Int32.MaxValue på grunn av en høy nedre grense og/eller lengde.
179. Objektet må være av typen Single.
180. Fant ukjent BAML-post X.
181. Må angi verdi for X.
182. Start å legge til øktstatus.
183. En av animasjonene på tidslinjen er en X og kan ikke brukes til å animere egenskaper av typen Typenavn.
184. Ikke nok plass på målplasseringen til å kopiere informasjonen.
185. OID-verdien var ugyldig.
186. Globale medlemmer må være "static".
187. Ugyldig tegn funnet i hodenavnet.
188. Basisdataflyten er ikke lesbar.
189. Kan ikke laste sammensatte skrifter for systemet. Finner ikke plasseringen.
190. Ukjent URI-prefiks.
191. Navnet på denne telleren.
192. Metadataoperasjonen mislyktes.
193. Tekstformateringsmotoren kan ikke opprette tekstformateringskontekst på grunn av feil: X.
194. Metoden er allerede definert.
195. Finner ikke egenskapen Egenskapsnavn for innstillingene.
196. Fant ikke den forespurte verdien X.
197. Medlemmet ved plasseringen X var null.
198. Sikkerhetskonteksten er utløpt.
199. Den tilordnede BitmapEncoder støtter ikke ColorContext.
200. Feil kommandorekkefølge

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions