English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Norwegian to get their english version

2901. En X-mal kan ikke referere til en annen X-mal.
2902. Klientrepresentanten hadde ikke et sertifikat, men det finnes andre brukersertifikater.
2903. ExtendedProperty er allerede del av ExtendedPropertyCollection.
2904. Det oppstod et unntak i tilbakekall: X.
2905. InitOnly-felt (også kalt ReadOnly) kan bare initialiseres i type- eller forekomstkonstruktøren.
2906. FieldInfo tilsvarer ikke måltypen.
2907. DeferrableContent tillates bare for ResourceDictionaries.
2908. Utvid merket område mot venstre
2909. Prosessytelsestelleren er deaktivert slik at den forespurte operasjonen ikke kan utføres.
2910. Kan ikke ha en fast modul i en midlertidig samling.
2911. X(In-Buffer-lengde=Y, Out-Buffer-lengde=Z, returnert kode=A).
2912. Streng kan ikke være tom eller null.
2913. Etter validering av svarhurtigbuffer.
2914. Forespurt hjelpeskjerm
2915. Svarstatus == 304, men hurtigbufferoppføringen finnes ikke.
2916. Bare forespørsler i HTTP/1.0- og HTTP/1.1-versjonene støttes for øyeblikket.
2917. Serveren støtte på en intern feil. Hvis du vil ha mer informasjon, se i customErrors i serverens konfigurasjonsfil.
2918. Ukjent WindowVisualState-verdi.
2919. Årsaken til at tråden venter, hvis den venter.
2920. Må angi nøyaktig ett flagg.
2921. Verdien av X må være endelig.
2922. Kall metoden X før du kaller denne metoden.
2923. Metodens typedefinisjon er fullført.
2924. Objektet må være låst for lesing eller skriving.
2925. Transformeringen må være en kombinasjon av skalering, vending og 90-graders rotering.
2926. Ugyldig BinaryNegotiationElement for SSPI.
2927. Ikke nok argumenter. Det er ikke angitt noen tillatelsessett.
2928. SetObjectUriForMarshal-metoden skal bare kalles for MarshalByRefObjects som finnes i gjeldende AppDomain.
2929. Angir passordet som skal brukes hvis det er angitt True for representasjon.
2930. X har ikke startet ennå.
2931. Objektet er allerede initialisert og kan ikke initialiseres på nytt.
2932. Mottok en forespørsel med et godkjenningsskjema som ikke støttes, Authorization: X SupportedSchemes: Y.
2933. Lagring av policy ble avbrutt
2934. Angitt tilgangsoppføring er ugyldig fordi den er ubegrenset. Angi heller de globale flaggene.
2935. Den serialiserte Capacity-egenskapen til StringBuilder må være positiv, mindre enn eller lik MaxCapacity og større enn eller lik strenglengden.
2936. Ugyldig forespørsel
2937. Operasjonen støttes ikke.
2938. Fant en utdatert .resources-fil i samlingen Samlingsnavn . Bygg .resources-filen på nytt, og bygg deretter samlingen på nytt.
2939. Du kan ikke angi databasenavnet. Det er bare tillatt hvis -sstype er c.
2940. Dette er en mangedelt MIME-melding.
2941. Kan ikke fjerne eller endre det reserverte tillatelsessettet X.
2942. (?(X) ) er misformet.
2943. Forventet {0xdddddddd, etc}.
2944. Byte-tegnet for shaderen må være et heltall med en ordstørrelse på fire byte.
2945. Konteksten er ugyldig.
2946. Denne ExceptionHandlingClause er ikke et filter.
2947. Et svarresultat fra en HEAD-forespørsel har forskjellig hode for Content-MD5.
2948. Utilstrekkelig tilgang for å hente policynivå
2949. Angitt miljøblokk har ugyldig format.
2950. Parameterverdien X=Y er ugyldig.
2951. 'type' må inneholde enTypeBuilder som et generisk argument.
2952. Ugyldig verdi for attributtet X: Attributt
2953. Ekstra tegn som ikke kan analyseres, finnes på slutten av strengen.
2954. Ressursen X var ikke en dataflyt - kall GetObject i stedet.
2955. Kan ikke invertere enkeltmatrise.
2956. Matrisen angir ingen lengde.
2957. Forsøkte å formidle et objekt på tvers av en kontekstgrense.
2958. Det er bare tillatt med Uri-prefikser som slutter med /.
2959. Kan ikke legge til sporingslytteobjektet X fordi det ikke er en underklasse av TraceListener.
2960. Verdiene til advanceWidths og glyphOffsets utgjør en for stor GlyphRun. Området til avgrensingsboksen er X målt i renderingEmSize-kvadrater, men kan ikke overstige Y.
2961. Hvis en usignert samling registreres med /codebase, kan det føre til at samlingen påvirker andre programmer som er installert på samme datamaskin. Bryteren /codebase er bare tenkt brukt med signerte samlinger. Gi samlingen et sterkt navn og registrer den på nytt.
2962. Ingen hurtigbufferprotokoll tilgjengelig for forespørselen.
2963. Finner ikke felt.
2964. Egenskapen Egenskapsnavn eller Egenskapsnavn må angis.
2965. Matrisetypen Typenavn er ugyldig.
2966. Denne samlingen har fast størrelse.
2967. Inndataflyten har ikke et gyldig binært format. Startinnholdet (i byte) er: X ...
2968. Støtter bare StandardErrorEncoding når standard feil omadresseres.
2969. Det er ikke tillatt å mutere en verdisamling som er avledet fra en ordliste.
2970. Bildedekoderen kan ikke dekode bildet. Bildet kan være skadet.
2971. Kan ikke laste inn leverandørtype: Typenavn.
2972. Kan ikke lese loggoppføringsnummeret X. Hendelsesloggen kan være skadet.
2973. Finner ikke nøkkelreferansen som innsettingsoperasjonen skulle utføres på.
2974. Programklareringen kan ikke være null.
2975. Les gjennom svarfilen for flere alternativer
2976. Kan ikke kalle metoden GetResponseStream i forrige kanalmottaker fordi stakken er tom.
2977. Tekstformateringsmotoren kan ikke formatere en avsnittsbuffer på grunn av feil: X.
2978. Argumentverdien X er ugyldig for oppretting av et SocketPermission-objekt.
2979. Aktiveringsattributtet implementerer ikke IContextAttribute-grensesnittet.
2980. Tidsavbrudd for ø&kt (minutter):
2981. Må fullføre Convert()-operasjon eller kalle Encoder.Reset() før kall til GetBytes() eller GetByteCount(). Koder X "fallback" Y.
2982. Policyen for bare forespørsel til hurtigbuffer tillater ikke en nettverksforespørsel, og svaret finnes ikke i hurtigbufferen
2983. ApplicationBase må angis før du henter egenskapen.
2984. Hodenavnet støtter ikke egenskapen.
2985. X-oppføringer må inneholde et Y-attributt på formen xmlTypeName, xmlTypeNamespace.
2986. Feltsignaturer har ikke returtyper.
2987. Kanal ned
2988. Verdien for X må være angitt.
2989. Kan ikke knytte til Visual som allerede er tilknyttet.
2990. Nøkler må være strenger som ikke er null eller tomme.
2991. Ukjent opplistingstype.
2992. Kan ikke opprette uinitialiserte forekomster av typer som krever forvaltet aktivering.
2993. Padding må være ikke-negativ.
2994. Denne APIen støtter ikke EventInfo-tokener.
2995. Kan ikke utføre operasjonen.
2996. Forekomsten av transportdataflyten sendt i konstruktøren RangeStream, kan ikke søkes i og støttes derfor ikke.
2997. Angitt ApplicationGesture er ugyldig.
2998. Kan ikke dynamisk opprette en forekomst av ArgIterator.
2999. Støtte på en ugyldig type for en standardverdi.
3000. Feil under oppdatering av konfigurasjon

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions