English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Norwegian to get their english version

2401. Kan ikke lagre innstillingene: X
2402. Kan ikke opprette en transporttilkobling.
2403. Rektangelet kan ikke være tomt.
2404. En kontekstegenskap godkjente ikke kandidatkonteksten for aktivering av objektet.
2405. Hvis angitt, vises feilsøkingsinformasjonen under kompilering.
2406. Kode som kommer fra en begrenset sone, mottar ingen tillatelser.
2407. Den angitte tastaturmottakeren er ikke underordnet denne kilden.
2408. Innsettingsindeksen var utenfor området. Må være ikke-negativ og mindre enn eller lik størrelsen.
2409. Kan ikke opprette leverandør: X.
2410. Rull linje for linje
2411. Kan ikke legge til samme medlem to ganger for et SerializationInfo-objekt.
2412. Finner ikke loggen X på datamaskinen Y.
2413. Verdien som returneres fra den tilknyttede prosessen når den avsluttes.
2414. Kan ikke lytte på prefiks X fordi det er i konflikt med en eksisterende registrering av datamaskinen.
2415. Objektet kan ikke settes til Empty.
2416. Ubehandlet feil:
2417. X: Et Kjent objekt kan ikke formidle seg selv i sin konstruktør eller utføre handlinger som kan føre til at det formidles (for eksempel å sende "this"-pekeren som en parameter til en ekstern metode).
2418. GUID bør inneholde 32 sifre med 4 bindestreker (xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx).
2419. Strengen må ha en lengde på nøyaktig ett tegn.
2420. Tilbakestilling støttes ikke for FileLineEnumerator.
2421. Prosessen får ikke tilgang til filen File Name fordi den brukes av en annen prosess.
2422. Finner ikke mediefilen.
2423. Opprett et nytt tillatelsessett for policynivået X
2424. TimeSpan godtar ikke flyttallsverdier som ikke er tall.
2425. BackgroundWorker angir at den ikke støtter avbrudd. Endre WorkerSupportsCancellation for å angi at den støtter avbrudd.
2426. Kan ikke utføre kall til BitmapEffect.GetOutput direkte med ContextInputSource. Oppgi en gyldig BitmapSource.
2427. X for egenskapen Y til Z returnerte den gjeldende verdien UnsetValue.Instance, som ikke er gyldig.
2428. Egenskapen er ikke angitt.
2429. MSBUILD : feil MSB1028: Loggeren mislyktes uventet.
2430. Indeksen og lengden må referere til en plasseringen i strengen.
2431. Kan ikke sende til en mottaker.
2432. Samlinger med fullstendig klarering:
2433. Venting på at et program skal starte, ble tidsavbrutt. Kommandoen som ble utført, var X.
2434. Angir om delen SessionState er låst.
2435. Den angitte e-postadressen støttes ikke.
2436. Kan ikke utføre operasjonen i innholdet.
2437. Navnet på tabellen som skal aktiveres eller deaktiveres for hurtigbufferavhengighet for SQL. Krever alternativet -et eller -dt.
2438. MethodOverride-teksten må være fra denne typen.
2439. Tilkoblingen ble lukket uten forvarsel
2440. Tillatelse for socket-tilgang:
2441. Typenavnet var for langt. Det fullstendige typenavnet kan ikke inneholder mer enn 1 024 tegn.
2442. InnerRequest er ikke tilgjengelig for forhåndsinnlastede pakker.
2443. Kan ikke konvertere verdien for attributtet Attributt til riktig type.
2444. Start å legge standardkontoen X for ASP.NET til rollen Y.
2445. Ugyldig socket-referanse.
2446. Egenskapen SponsorshipTimeout kan bare angis når leieavtalen er i startfasen. Statusen er X.
2447. Typen som ble sendt, må være et grensesnitt.
2448. Lengden kan ikke være mindre enn null.
2449. PerformanceCounterInstanceLifetime.Process er ugyldig i det globale, delte minnet. Hvis kategorien for ytelsestelleren ble opprettet med en eldre versjon av Framework, bruker den det globale delte minnet. Bruk PerformanceCounterInstanceLifetime.Global, eller hvis programmene som kjører på eldre versjoner av Framework, ikke må skrive til din kategori, sletter og oppretter du den på nytt.
2450. Egenskapen Egenskapsnavn har en ugyldig verdi.
2451. Et asynkront kall pågår allerede. Det må fullføres eller avbrytes før du kan kalle metoden.
2452. Thread.ExceptionState får ikke tilgang til en ExceptionState fra et annet programdomene.
2453. Utløper (0=ingen)= X.
2454. Bufferen for utdatabyte er for liten til å romme de kodede dataene, koder X "fallback" Y.
2455. &URL-adresse for pålogging:
2456. Feil Xml-versjon.
2457. Tidsavbruddsintervall må være mindre enn 2^32-2.
2458. Endre plasseringen i listen for en valgt node.
2459. Ødelagt .resources-fil. Et ressursnavn utvides forbi slutten på dataflyten.
2460. Systemets visningsstatus er ugyldig.
2461. Proxy-attributter støttes bare i ContextBound-typer.
2462. Algoritmeimplementeringen støtter ikke nøkkelstørrelsen X.
2463. Samlingen inneholder svarhoder og kan ikke inneholde det angitte forespørselshodet.
2464. X er ikke et enkelt Unicode-tegn.
2465. Elementet X i XML-navneområdet navneområde er ukjent. Legg merke til at elementnavn skiller mellom store og små bokstaver.
2466. Kan ikke sende pakker til en tilfeldig vert mens du er tilkoblet.
2467. Det oppstod en feil under oppretting av et programdomene for å utføre registreringen
2468. ugyldig eventId. Bruk AddAutomationPropertyChangedEventHandler til å lytte etter fokusendringer.
2469. Minneadressen for funksjonen som ble kjørt når tråden startet.
2470. Tokenet {0:x} er ikke et gyldig typetoken i området for modulen {1}.
2471. Kan ikke laste typen Typenavn.
2472. Strengen som brukes av ReadLine og WriteLine til å angi en ny linje.
2473. GenericArguments[X], YZ er et brudd på begrensningen for typen Typenavn.
2474. Grensesnittet må være deklarert som "abstract".
2475. Den angitte konstruktøren må deklareres på en generisk typedefinisjon.
2476. Kan ikke ha privat eller statisk konstruktør.
2477. Importen mislyktes. Utgiversertifikater kan bare importeres fra samlinger.
2478. EndInvoke kan bare kalles en gang for hver asynkrone operasjon.
2479. Neste spor
2480. Attributtet X må være angitt i koden Y.
2481. Støtter bare asymmetriske nøkler som implementerer ICspAsymmetricAlgorithm.
2482. Lengde kreves
2483. Operasjonen kunne destabilisere kjøretiden.
2484. En Int32 må være angitt for filtervilkårene.
2485. Kan ikke opprette SSL/TLS-sikret kanal
2486. X må være større enn eller lik Y.
2487. Et gyldig lavt surrogattegn ligger i området fra og med 0xdc00 til og med 0xdfff.
2488. Verdien EffectiveKeySize må bestå av minst 40 biter.
2489. Potensiell syklus i tre funnet under bygging av hendelsesrute.
2490. Referansen er ugyldig.
2491. Matrisen var ikke en tredimensjonal matrise.
2492. Den angitte filen er ikke signert eller finnes ikke.
2493. Rediger den valgte tilkoblingsstrengen.
2494. Denne implementeringen inngår ikke i Windows-plattformens FIPS-validerte kryptografiske algoritmer.
2495. Egenskaper kan ikke være null på Trigger.
2496. Fargekonteksten må være sRGB eller scRGB for denne operasjonen.
2497. Et delsvar kombineres ikke med eksisterende hurtigbufferoppføring, Størrelse på hurtigbufferdataflyt = X, start på svarområde = Y.
2498. Ugyldig verdi for nameType.
2499. Typeparameteren kan ikke være null når området for ressursens synlighet strekkes til Privat eller samling.
2500. Ugyldig Xml X

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions